Arbejdet med det åndelige hierarki af den tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2011

KAPITEL III

HIERARCHIENS ARBEJDE

Selvom temaet for det skjulte hierarki på planeten vekker en enorm og dyb interesse for det fælles menneske, vil dets virkelige betydning dog først forstås, før tre ting er anerkendt om emnet. For det første at hele hierarkiet af åndelige væsener repræsenterer en syntese af kræfter eller energier, bevidst formået at gennemføre planetarisk udvikling. Dette vil være mere tydeligt, når vi går videre. For det andet manifesterede disse kræfter sig i vores planetariske system ved hjælp af de store personligheder, der udgør Hierarkiet, forbinder systemet og alt det, det indeholder, med det overlegne Hierarki kaldet sol. Vores hierarki er en miniatyrreplika af den store syntese af disse selvbevidste enheder, som manipulerer og kontrollerer solen og manifesterer sig gennem den og de syv hellige planeter, og også andre større og mindre planeter, der udgør vores solsystem. . For det tredje har dette hierarki af kræfter fire dominerende handlingslinjer, som er:

Udvikl selvbevidsthed i alle væsener.

Hierarkiet forsøger at tilvejebringe de tilstrækkelige betingelser for at udvikle selvbevidsthed i alle væsener ved at indse det først i mennesket gennem det indledende arbejde med at fusionere de tre højere aspekter af ånden med de nedre fire; ved eksempel i tjeneste, i ofring og ved afståelse og ved den konstante strøm af lys (esoterisk forstået), der stammer fra det. Hierarkiet kunne betragtes som det sæt kræfter i det femte naturrige på vores planet. Dette kongerige opnås gennem fuld udvikling og kontrol af det femte princip eller sind og dets transmutation til visdom, der bogstaveligt talt består i at anvende intelligens til alle tilstande, gennem fuldt bevidst brug af det kræsne kærlighedsfakultet.

Udvikl bevidsthed i de tre nedre verdener.

Som det er velkendt, kan de fem naturriger i den evolutionære bue defineres som følger: mineral, plante, dyr, menneske og åndelig. Disse kongeriger involverer en form for bevidsthed, og hierarkiets opgave er at udvikle disse typer til perfektion gennem udmattelse af karma, handlekraft og tilvejebringelse af de rette betingelser. Vi får en idé om denne opgave, hvis vi foretager en kort oversigt over de forskellige aspekter af bevidsthed, der skal udvikles i de forskellige verdener.

I mineralriget er hierarkiets arbejde dedikeret til at udvikle diskriminerende og selektiv aktivitet. Et af egenskaberne ved emnet er at udvikle en type aktivitet, og så snart denne aktivitet er rettet mod konstruktion af former, selv den mest rudimentære, manifesteres kraften til at diskriminere. Dette anerkendes af forskere overalt, og når de gør det, nærmer de sig opdagelserne om guddommelig visdom.

I grøntsagerriget tilføjes denne magt til at diskriminere den, der reagerer på sensationen, idet den bemærkes den elementære tilstand af det andet aspekt af guddommeligheden, ligesom i mineralriget observeres en lignende rudimentær reflektion af det tredje aspekt af aktiviteten.

I dyreriget øges rudimentære aktiviteter, og der findes symptomer (hvis det kan siges det) på det første aspekt, eller det embryonale formål og vilje. Vi kunne kalde det arvelige instinkt, men det fungerer virkelig som formålet med naturen.

Med stor visdom sagde HP Blavatsky, at mennesket er makrokosmos for de tre lavere riger, for i ham syntetiseres disse tre udviklingslinjer og når deres fulde udnyttelse. I sandhed og faktisk er det aktiv intelligens og vidunderligt manifesteret. Det er begyndende kærlighed og visdom, skønt de ikke er mere end målet med deres indsats; Han besidder den embryonale, dynamiske, indledende vilje, som vil nå sin fulde udvikling efter at have gået ind i det femte rige.

I det femte rige er samvittigheden for at udvikle sig gruppens, og den manifesterer sig i fuld blomstring af kærlighedsvisdomens fakultet. Mennesket gør intet andet end gentage, i en højere drejning af spiralen, opgaven for de tre lavere riger, for i det menneskelige rige manifesterer han det tredje aspekt af aktiv intelligens. I det femte rige, hvor du går ind i den første indvielse, der dækker hele den tidsperiode, hvor mennesket modtager de første fem indvielser og fungerer som Mester og en del af Hierarken a, den kærlighed- sabidur ao andet aspekt kommer til dens fuldbyrdelse. I den sjette og syvende indvielse skinner det første aspekt eller vilje, og efter at have været en medfølelsesmester og kærlighedsherre forvandles den dygtige til noget andet. Gennemtrænger en samvittighed overlegen gruppen, Guds bevidsthed og bliver opmærksom på Gud. Derefter kommer han i besiddelse af Logos 'store vilje eller formål.

Fremme af de forskellige attributter ved guddommelighed, kultivering af selvbevidsthedens frø i alle væsener, er arbejdet for de enheder, der er blevet realiseret, er kommet ind i det femte rige og har taget der den store beslutning og ufattelig afkald. At forblive i planetsystemet, at samarbejde med planernes logoer i det fysiske plan.

Overfør planetenes logoer.

Hierarkiet overfører til mænd og devaer eller engle, planeten Logos vilje og igennem det, solen Logos. Hvert planetarisk system, vores som de andre, er et centrum i logoskroppen og manifesterer en slags energi eller kraft. Hvert center udtrykker en særlig type kraft, der er beviset i tredobbelt form, og som således producerer universelt alle tre aspekter af manifestationen. En af de store viden, der erhvervet af dem, der kommer ind i det femte rige, er den af ​​den særlige type kraft, der inkorporerer vores planetariske logoer. Den intelligente studerende skal reflektere over denne erklæring, da den indeholder nøglen til mange fakta, der i øjeblikket er observeret i verden. Syntesehemmeligheden er gået tabt, og først når mænd vender tilbage til den viden, de havde i himlen foran dem (heldigvis fjernet i de Atlantiske dage) om energitypen Fordi vores system skal manifestere sig i dag, vil menneskelige problemer løse sig selv, og verdens rytme vil stabilisere sig. Dette vil endnu ikke ske, fordi sådan viden er farlig, og i øjeblikket har løbet ingen gruppevidenskab og derfor ikke kan stole på at arbejde, tænke, projekt og handle. for gruppen Mennesket er stadig for egoistisk, selvom dette ikke er en kilde til modløshed. Gruppebevidsthed er allerede mere end en vision, mens broderskab og anerkendelse af dets forpligtelser begynder at trænge ind i menneskers bevidsthed. Sådan er lysets hierarki, at demonstrere for mændene den sande betydning af broderskabet og for at skabe reaktion på det ideal, latent i hver enkelt, i dem.

Sæt eksemplet for menneskeheden.

Det fjerde punkt, som mænd skal kende og forstå som en grundlæggende virkelighed, er, at dette hierarki er sammensat af dem, der har sejret over materien og har nået målet på den samme vej, som enkeltpersoner følger i dag. Disse åndelige personligheder, adepter og mestere, har kæmpet og kæmpet for at opnå sejr og kontrol på det fysiske plan og har været udsat for miasmer, tåger, farer, vanskeligheder, kvaler og smerter i det daglige liv. De har trampet hvert trin på lidelsens vej, de har gennemgået alle oplevelser, de har overvundet alle vanskeligheder og de har sejret. Disse ældste brødre i løbet har lidt korsfæstelsen af ​​det personlige jeg og kender til aspirantens samlede fratræden. Der er ingen fase af smerte, intet fuldstændigt offer, ingen Via Dolorosa, gennem hvilke de ikke er passeret, og i dette ligger hans ret til at tjene og kraften i hans krav. Når han kender smerterens svindel, syndens dybde og lidelse, kan hans metoder være nøjagtigt tilpasset individuelle behov; men på samme tid er hans forståelse af, at befrielse vil blive opnået gennem smerte, straf og lidelse, og hans forståelse af, at befrielse opnås gennem form ofring, gennem rensning af brande, er nok til at give dem en fast støtte og evnen til at vedvare, selv når den tilsyneladende form har lidt nok, og den kærlighed, der sejrer over alle forhindringer, er baseret på tålmodighed og oplevelse. Disse ældste brødre til menneskeheden er kendetegnet ved en vedvarende kærlighed, der altid fungerer til fordel for gruppen; ved en viden, der er erhvervet i løbet af tusinder af liv, hvor de tog deres vej fra bunden af ​​liv og evolution til næsten at nå toppen; for en oplevelse baseret på selve tiden og en mangfoldighed af reaktioner og personlighedsinteraktioner; for et mod kan resultatet af denne oplevelse, at det har været produktet af tider med mislykkede indsatser og fornyet indsats, der i sidste ende førte til triumf, nu stilles til rådighed for løbet; til et oplyst, intelligent og samarbejdsmæssigt formål, tilpasset gruppen og den hierarkiske plan og tilpasset formålet med planetariske logoer; Endelig er de kendetegnet ved deres viden om lydens kraft. Det sidstnævnte er grundlaget for aforismen, ifølge hvilken ægte esoterikere er kendetegnet ved kendetegnende for viden, dynamisk vilje, mod og tavshed: "at kende, ville, våge og tavse." Når du kender planen godt og har en klar og lys vision, kan du anvende Hans vilje fast og uundgåeligt på skabelsesarbejdet gennem lydens magt. Dette fører dem til stilhed, hvor den almindelige mand taler, og til at tale, hvor den fælles mand er tavs.

Når mænd forstår de fire nævnte fakta og har etableret dem som sandheder i løbet af samvittigheden, kan vi så forvente, at himlen vender tilbage til fred, hvile og retfærdighed, der er forudsagt i alle verdens skrifter. Så vil retfærdighedens sol opstå og bringe helbredelse på vingerne, og fred, der er uforståelig, hersker i menneskers hjerter.

Når man beskæftiger sig med spørgsmålet om arbejdet med det skjulte hierarki, i en bog, der er dedikeret til offentligheden, vil meget forblive usagt. Den almindelige mand føler interesse, og hans nysgerrighed vågner op, når han taler om disse personligheder, fordi han kun er forberedt på mere generel information. De af nysgerrighed overgår til ønsket og prøver at kende sandheden, som den er, vil få mere information, når de selv har gjort det nødvendige arbejde og studere. Forskning er ønskelig, og den mentale holdning, der forventes at vække denne bog, kan opsummeres med følgende ord: Disse udsagn synes interessante og kan være rigtige. Religionerne i alle lande, inklusive den kristne, giver indikationer, der tilsyneladende bekræfter disse ideer. Lad os acceptere dem som aktive hypoteser om gennemførelsen af ​​menneskets evolutionære proces og hans præstation for at opnå perfektion. Lad os se efter sandheden som en kendsgerning i vores egen samvittighed. Al religiøs tro afslører troen på, at de, der søger inderligt, finder det, de leder efter, derfor lad os søge. Hvis vi i vores undersøgelse beviser, at disse udsagn ikke er andet end visionære drømme uden nogen fordel, der kun fører os til mørke, vil vi ikke have spildt vores tid, da vi ved, hvor vi ikke skal se. På den anden side, hvis vores undersøgelse gradvist fører os til bekræftelse, og lyset skinner mere og mere tydeligt, så lad os fortsætte, indtil dagen går op, og lyset, der skinner i mørket, lyser op i hjertet og hjernen, så søger den det vil vågne op til forståelsen af, at al evolution har tendens til at give denne udvidelse af bevidsthed og denne oplysning, og at opnåelsen af ​​den indledende proces og indgangen til det femte rige ikke er en kimær eller fantasi, men en etableret virkelighed i bevidstheden. Enhver skal sørge for sig selv. De, der ved, kan sikre, at en ting er eller ikke er sådan, og bekræftelsen eller udtalelsen af ​​en teori fra en anden person giver ikke efterforskeren mere end en bekræftende indikation. Hver sjæl skal sikre sig selv og opdage i sig selv, hvad den søger, og altid huske på, at Guds rige er indre, og at kendsgerninger kendt som sandheder inden for den individuelle samvittighed er af værdi. I mellemtiden kan det, som mange ved og har bevist i sig selv som uomtvistelige sandheder, blive udsat her, og den intelligente læser vil blive præsenteret for muligheden og ansvaret for at konstatere sig selv om sin sandhed eller usandhed.

KAPITEL IV

GRUNDLAGET FOR HIERARCHY

Hans udseende på planeten.

Denne bog handler ikke om at tale om trinene, der førte til grundlæggelsen af ​​hierarkiet på planeten, eller om at overveje de forhold, der gik forud for fremkomsten af ​​disse store væsener. Dette kan studeres i andre vestlige esoteriske bøger og i de østlige skrifter. Til vores formål vil det være tilstrækkeligt at sige, at i midten af ​​den lemuriske æra, for ca. atten millioner millioner år siden, skete en stor begivenhed, der blandt andet førte til følgende udviklinger: Planeten Logos of the Earth-ordningen, en af ​​de syv ånder før Trone, fysisk legemliggjort og i form af Sanat Kumara, Dagenes gamle og verdensherre, faldt ned til denne tætte fysiske planet siden da forblev hos os. På grund af den maksimale renhed i hans natur og det faktum, at han fra menneskehedens vinkel er fri for synd og derfor ikke er i stand til at reagere på noget på det fysiske plan, han ikke kunne adoptere en tæt fysisk krop som vores, og skal handle i hans æteriske krop. Det er den største af avatarer eller "af det kommende", fordi det er en direkte afspejling af den store enhed, der lever, ånder og handler gennem alle planetens udviklinger og holder alt inden for hans aura eller magnetiske indflydelsessfære . I Ham lever vi, bevæger os og har vores væsen, og ingen kan gå ud over Hans aura radius. Det er den store offer, som opgav højtstedernes herlighed, og med hensyn til børnene til de udviklende mænd, tog han selv fysisk form og blev skabt til menneskets lighed. Han er den Stille Observer, hvad angår vores menneskehed, skønt bogstaveligt talt er planetariske logoer selv, på de højere bevidsthedsniveauer, som den handler i, den ægte Stille Observer for planetplanet. Man kunne sige, at verdensherre, initiativtager en, indtager det samme sted i forbindelse med planetariske logoer som den fysiske manifestation af en mester i forhold til den masters monad på det monadiske plan. I begge tilfælde er den mellemliggende bevidsthedstilstand, egoets eller det højere selv, blevet erstattet, og hvad vi ser og kender er den direkte selvoprettede manifestation af den rene ånd. Her er ofringen. Det skal huskes, at der i Sanat Kumara-tilfældet er en enorm forskel i grad, da hans udviklingsstadium er mere avanceret end en dygtig, ligesom den dygtige i forhold til dyremanden. Dette udvides i det næste kapitel.

Sammen med Ancient of Days kom en gruppe af andre stærkt udviklede enheder, der repræsenterer hans egen individuelle karmiske gruppe og De væsener, der er resultatet af planetariske logoer tredobbelt natur. Det kan siges, at de legemliggør de kræfter, der udspringer fra koronar-, hjerte- og laryngealcentrene. De ankom med Sanat Kumara for at udgøre knudepunkter for planetarisk styrke og hjælpe med den store plan for den selvbevidste udvikling af alt liv. Deres steder er efterhånden besat af menneskers sønner, da de er blevet trænet til det, selvom der hidtil er meget få i vores øjeblikkelige jordiske menneskehed. De, der danner den interne gruppe, der omgiver verdensherre, blev hovedsageligt udtrukket fra rækkerne af dem, der blev indledt i månenkæden (den udviklingscyklus, der gik forud for vores), eller trådte ind i bestemte solenergistrømme, astrologisk bestemt fra andre planetariske systemer; skønt antallet af dem, der lykkes i vores menneskehed, øges hurtigt og besidder de underordnede positioner i den centrale esoteriske gruppe af Six, der sammen med Verdensherre udgør hjertet i den hierarkiske indsats.

Den øjeblikkelige virkning

Resultatet af hans advent for millioner af år siden var stor, og dens virkninger er stadig mærkbare, som kan anføres som følger: Planetlogos på sit eget plan fik lov til at anvende en mere direkte metode, for at for at opnå de resultater, han ønskede at udvikle sin plan. Som det er velkendt, er planets plan med dens tætte klode og dens subtile indre balloner for planetens logoer, hvad det fysiske legeme og dets subtile kroppe er for mennesket. Som illustration kan det derfor siges, at inkarnationen af ​​Sanat Kumara var en kendsgerning analog med den faste selvbevidste kontrol, som et menneskes ego udøver på sine køretøjer, når det nødvendige udviklingsstadium opnås. Det er blevet sagt, at i hovedet af enhver mand er der syv kraftcentre, der er knyttet til de andre centre i kroppen, hvorigennem egoets styrke spreder sig og cirkulerer, hvilket således udvikler planen. Sanat Kumara opretholder sammen med de andre seks Kumaraer en lignende position. Disse syv vigtigste udgør for ham hvad de syv centre i hovedet for hele kroppen. De er de ledende midler og transmittere for planeten Logos, energi, styrke, formål og vilje på deres eget plan. Dette planetariske koronarcenter fungerer direkte gennem hjerte- og laryngealcentrene og kontrollerer derfor de resterende centre. Dette er en slags illustration og forsøget på at demonstrere hierarkiets forhold til dens planetariske kilde samt den nære analogi mellem handlingsmetoden n af en planetarisk logoer og mand, mikrokosmos.

Det tredje naturrige, dyreriget, havde nået en relativt høj grad af udvikling, og dyremanden var i besiddelse af jorden; Han var et væsen med en magtfuld fysisk krop, en koordineret astral krop af fornemmelse og følelse og en rudimentær kim i sindet, som på en eller anden måde kunne udgøre det n Kerne i en mental krop. Forladt for deres egen regning i lange eoner, ville dyremanden i sidste ende være gået fra dyret til det menneskelige rige og blive en selvbevidst, aktiv og rationel enhed, men langsomheden i processen fremgår når man studerer sydamerikanske Bushmen, Veils of Ceylon og Japan's hirsute ainos.

Planeten Logos 'beslutning om at tage en fysisk krop stimulerede ekstraordinært den evolutionære proces og ved hans inkarnation og de metoder, han brugte til at fordele kræfterne, producerede, i en kort himmel, hvad der ellers ville have været ufatteligt langsomt. Sindets kim i det dyre menneske blev stimuleret. Den firedoblet lavere mand,

a. den fysiske krop i dens dobbelte, æteriske og tætte kapacitet,

b. vitalitet, vital kraft eller prana,

c. den astrale eller følelsesmæssige krop,

d. sindets spirende spirer,

det blev koordineret og stimuleret, og det blev en passende beholder til indgangen til selvbevidste enheder, disse åndelige triader (afspejling af viljen, intuitionen eller visdommen) til åndelige og højere sind) der havde ventet nøjagtigt på denne tilpasning i lange aldre. Det menneskelige rige eller det fjerde rige blev til, og den selvbevidste eller rationelle enhed, mennesket, begyndte sin karriere.

En anden konsekvens af indførelsen af ​​hierarkiet bestod af en lignende udvikling, skønt mindre kendt, i alle naturriger. I mineralriget modtog f.eks. Nogle af mineraler eller elementer en ekstra stimulans og blev radioaktive, og en mystisk kemisk ændring fandt sted i planteriget. Dette letter overgangen til vegetabilske kongerige til dyret, såvel som mineralaktiviteternes radioaktivitet lettede overgangen til mineralriget til grøntsagen. Med tiden vil videnskabsmændene erkende, at alle naturrigene forenes og interpenetrerer, når enhederne af disse kongeriger er radioaktive. Men det er ikke nødvendigt at vandre i denne henseende. Det er nok en indikation for dem, der har øjne til at se, og intuition til at forstå betydningen af ​​udtrykkene, begrænset af en rent materiel konnotation.

På Lemurias dage, efter den store nedstigning af den åndelige eksistens til jorden, blev det arbejde, de projicerede, systematiseret. Funktioner blev fordelt, og evolutionære processer i alle naturens sektorer blev efterladt under den kloge og bevidste vejledning fra dette indledende broderskab. Dette hierarki af lysets brødre findes i dag, og arbejdet fortsætter konstant. Alle har fysisk eksistens, hvad enten det er fysiske fysiske kroppe, som mange af mestrene gør, eller æteriske kroppe, såsom dem, der bruges af de mest hjælpevirkninger og verdens herre. Det er nødvendigt for mænd at huske, at de har fysisk eksistens, og de må også huske på, at de lever med os på denne planet, der kontrollerer deres skæbne, leder deres anliggender og fører alle deres evolueringer mod perfektion. ende.

Hovedkvarteret for dette hierarki er i Shamballa, et centrum i Gobi-ørkenen, kaldet de gamle bøger Isla Blan ca . Det findes i æterisk stof, og når menneskers race har udviklet den æteriske vision på Jorden, vil dens placering blive kendt og dens virkelighed accepteret. Denne vision udvikler sig hurtigt, som det kan ses i aviserne og i den aktuelle litteratur, men placeringen af ​​Shamballa vil være den sidste af de hellige æteriske steder, der vil blive afsløret, da dens sag er af den anden ether. Flere mestre, der har fysiske kroppe, bor i Himalaya på et afsondret sted kaldet Shigatsé, langt fra mænds måder; men de fleste af dem er spredt over hele verden, og de lever inkognito og fremmede forskellige steder og i forskellige nationer, selvom hver enkelt på sit eget sted udgør et samlingspunkt for energien fra verdens herre, hvilket viser sig at være i hans miljø atmosfære, en distributør af kærlighed og visdom i guddommen.

Åbningen af ​​portalen til indvielse.

Det er ikke muligt at henvise til hierarkiets historie i de lange perioder af dets arbejde uden at nævne nogle fremragende begivenheder fra fortiden og uden at påpege visse begivenheder. I perioder, efter dets umiddelbare fundering, var arbejdet langsomt og skræmmende. Tusinder af år gik, og menneskelige racer dukkede op og forsvandt fra jorden, før det var muligt at delegere, i det mindste det arbejde, der blev udført af førstegangsinitierede, til børnene til udviklende mænd. Men midt i løbet af det fjerde rodløb, atlanterhavet, fandt en begivenhed, der nødvendiggjorde en ændring eller innovation i den hierarkiske metode, sted. Nogle af dets medlemmer blev overdraget til overordnet arbejde i en anden del af solsystemet, og dette førte nødvendigvis til indrejse i stort antal af stærkt udviklede enheder i den menneskelige familie. For at give andre mulighed for at indtage Hans plads blev de mindre medlemmer af Hierarkiet forfremmet, hvilket skabte ledige stillinger i sådanne positioner. Derfor blev tre ting besluttet i salen for Lord of the World Council:

1. Luk døren, hvor dyremænd passerede ind i det menneskelige rige, og lad ikke monaderne i de øverste planer tage form i et stykke tid. På grund af den daværende begrænsning blev antallet af enheder i det fjerde rige eller det menneskelige rige begrænset.

2. Åbn en anden dør for de medlemmer af den menneskelige familie, der var villige til at underkaste sig den nødvendige disciplin og gøre den store krævede indsats, og lad dem komme ind i den femte eller åndelige verden. På denne måde kunne hierarkiets rækker fyldes med medlemmer af den jordiske menneskehed, der blev trænet til det. Denne dør kaldes porten til indvielse, og den forbliver stadig åben med de samme klausuler, som verdensherre vil sætte i de Atlantiske dage. Disse klausuler vil blive udsat i det sidste kapitel i denne bog. Døren, der eksisterer mellem mennesker og dyreriger, åbnes igen i løbet af den næste store cyklus eller "runde", som det fremgår af nogle bøger; men da der stadig er flere millioner år, vil vi ikke tage os af det i øjeblikket.

3. Tegn en veldefineret afgrænsningslinje mellem de to kræfter, materiens og åndens. Den iboende dualitet af alle manifestationer blev understreget for at lære mennesker at befri sig fra begrænsningerne i det fjerde eller menneskelige rige og således gå videre til det femte eller åndelige rige. Problemet med godt og ondt, lys og mørke, rigtigt og forkert, blev kun udtalt til fordel for menneskeheden, for at tillade mænd at bryde med de kæder, der fængslede ånden og således opnå åndelig frigørelse. Dette problem eksisterer ikke i verdener, der er ringere end menneskets, heller ikke for dem, der har overskredet mennesket. Mennesket skal gennem erfaring og smerte lære virkeligheden om dualiteten i al eksistens. Når du har lært det, skal du vælge hvad der angår det åndelige aspekt, der fuldt ud er opmærksom på guddommelighed, og også fokusere på det aspekt. Efter opnåelse af befrielse er han virkelig klar over, at alt er en, at ånd og materie er en enhed, og at der kun er, hvad der findes i bevidstheden om planetariske logoer og i bredere kredse, i logos bevidsthed solen.

Hierarkiet udnyttede således sindets diskriminerende fakultet, en kvalitet, der karakteriserer menneskeheden, så mennesket ved at afbalancere modsatsparene når sit mål og finder vej tilbage til oprindelseskilden.

Denne beslutning førte til den store kamp, ​​der er karakteristisk for den atlantiske civilisation, som kulminerede med ødelæggelsen, den oversvømmelse, som alle verdens skrifter henviser til. Lysets kræfter og mørkets kræfter sammenstødte, og dette blev gjort for at hjælpe menneskeheden. Kampen fortsætter stadig, og den sidste verdenskrig var en genopblussen af ​​den. På hver side var der to grupper: dem, der kæmpede for et bestemt ideal, som de så det og troede, det var det højeste, og de, der gjorde det for at opnå materielle og egoistiske fordele. I kampen mellem indflydelsesrige idealister eller materialister blev mange trukket og kæmpet blindt og uvidende og følgelig blev de slået ned af katastrofe og racekarma.

Disse tre beslutninger fra Hierarkiet har og vil have en dyb virkning på menneskeheden, men de ønskede resultater opnås, da en større acceleration af den evolutionære proces og en dybt vigtig effekt på menneskets sindaspekt allerede kan observeres.

Det skal her bemærkes, at der, som fungerer som medlemmer af Hierarkiet, er et stort antal væsener, der kaldes engle af kristne og devas af orientalere. Mange af dem er længe gået gennem den menneskelige fase og handler nu i rækken af ​​den store evolution, kaldet devic evolution, parallelt med det menneskelige. Denne udvikling inkluderer blandt andre faktorer byggerne af målplaneten og de kræfter, der gennem disse bygherrer producerer alle kendte og ukendte former. Devaerne, der samarbejder i den hierarkiske indsats, er derfor optaget af formaspektet, mens de andre medlemmer af Hierarkiet er optaget af udviklingen af ​​bevidsthed i formen.

KAPITEL V

DE TRE DEPARTEMENTER I HIERARCHY

Vi har allerede behandlet temaet for fundamentet for Hierarkiet af Jorden, vi så, hvordan det kom til, og vi håndterer visse kriser, der stadig påvirker aktuelle begivenheder. Når man beskæftiger sig med arbejdet og målsætningerne for hierarkiets medlemmer, er det ikke muligt at sige, hvad de har været, og heller ikke i detaljer overveje, hvem der var de aktive figurer i de sidste årtusinder, siden hierarkiet kom til.

Mange store væsener af planetarisk og solrig oprindelse og undertiden fra kosmiske kilder gav hans hjælp på bestemte tidspunkter og boede kortvarigt på vores planet. Med den energi, der flydede gennem dem og ved hans dybe visdom og erfaring, stimulerede de den jordiske udvikling og bidrog meget til realiseringen af ​​formålet med planetariske logoer. Derefter fulgte de hans vej, og hans steder blev besat af de medlemmer af hierarkiet, der var villige til at gennemgå en specifik træning og en udvidelse af bevidsthed. A su vez, los cargos de estos adeptos y Maestros fueron ocupados por iniciados, por eso los discípulos y hombres y mujeres altamente evolucionados, continuamente tuvieron oportunidad de entrar en las filas de la Jerarquía, y así hubo una constante circulación de nueva vida y sangre, y la llegada de quienes pertenecen a un período o época especial.

Algunos de los grandes nombres de las últimas épocas son conocidos en la historia como Shri Sankaracharya, Vyasa, Mahoma, Jesús de Nazareth y Krishna, y también los iniciados menores como Pablo de Tarso, Lutero y algunas luminarias destacadas de la historia europea. Estos hombres y mujeres siempre han sido agentes para llevar a cabo el propósito de la raza, lograr condiciones grupales y fomentar la evolución de la humanidad. A veces han aparecido como fuerzas benefactoras, trayendo consigo paz y bienestar. Con frecuencia han llegado como agentes de destrucción de las antiguas formas religiosas y de gobierno, para poder ser liberada la vida dentro de la forma en rápida cristalización, construyendo para sí un nuevo y mejor vehículo.

Mucho de lo que aquí se dice es bien conocido y fue expuesto en diferentes libros esotéricos. Sin embargo, en la sabia y cuidadosa enunciación de los hechos recopilados y su correlación con lo que podría ser nuevo para algunos estudiantes, llega la eventual captación sintética del gran plan y la comprensión inteligente y uniforme del trabajo de ese gran grupo de almas liberadas que, con absoluta autoabnegación, permanece silenciosamente detrás del panorama mundial. Por el poder de Su voluntad, la fuerza de Sus meditaciones, la sabiduría de Sus planes y Su conocimiento científico de la energía, dirigen las corrientes de fuerza y controlan a esos agentes constructores de la forma que producen lo visible y lo invisible, lo activo y lo inactivo, en la esfera de la creación en los tres mundos. Esto, unido a su vasta experiencia, los capacita para ser agentes distribuidores de la energía del Logos planetario.

Como ya se ha afirmado, a la cabeza de todas las actividades, controlando cada unidad y dirigiendo toda evolución, se halla el REY, el Señor del Mundo, Sanat Kumara, el Joven de los Eternos Veranos, y el Manantial de la Voluntad (demostrándose como Amor) del Logos planetario. Colaborando con Él y como Sus consejeros, hay tres Personajes llamadas Pratyeka Budas, o Budas de Actividad. Estos cuatro Seres encarnan la voluntad activa, amorosa e inteligente. Son el pleno florecimiento de la inteligencia, habiendo logrado en un sistema solar anterior lo que el hombre está ahora tratando de perfeccionar. En anteriores ciclos de este sistema, Ellos comenzaron a demostrar amor inteligente y, desde el punto de vista del hombre, el ser humano común, son el amor e inteligencia perfectos, aunque desde el punto de vista de esa Existencia que en Su cuerpo de manifestación abarca también nuestro sistema planetario, ese aspecto amor se halla aún en proceso de desarrollo y la voluntad es sólo embrionaria. Será otro el sistema solar que verá fructificar el aspecto voluntad, así como el amor madurará en el nuestro.

En torno al Señor del Mundo, pero separados y ocultos, hay otros tres Kumaras, que completan los siete de la manifestación planetaria.

Su trabajo es necesariamente incomprensible para nosotros. Los tres Budas exotéricos o Kumaras, son la totalidad de la actividad o energía planetaria, y los tres Kumaras esotéricos encarnan tipos de energía que no están en plena manifestaci n en nuestro planeta. Cada uno de estos seis Kurnaras es un reflejo y un agente distribuidor de la energ ay fuerza de uno de los otros seis Logos planetarios, los restantes seis esp ritus ante el Trono. En este esquema s lo Sanat Kumara se sostiene y se basta a S Mismo, porque es la encarnaci nf sica de uno de los Logos plane tarios, pero no puede ser revelado cu l de ellos, por ser uno de los secretos de la iniciaci n. A trav s de cada uno de Ellos pasa la fuerza vital de uno de los seis rayos, y al considerarlos se po dr a resumir Su trabajo y posici n de la manera siguiente:

1. Cada uno encarna uno de los seis tipos de energ a, sien do el Se or del Mundo el que sintetiza y encarna el per fecto s ptimo tipo, nuestro tipo planetario.

2. Cada uno se caracteriza por uno de los seis colores, y el Se or del Mundo manifiesta el pleno color planetario, siendo stos tambi n los seis subsidiarios.

3. Por lo tanto, Su trabajo no s lo consiste en distribuir la fuerza, concierne a la entrada de los egos que buscan ex periencia terrestre en nuestro esquema y que vienen de otros esquemas planetarios.

4. Cada uno de Ellos est en comunicaci n directa con uno de los planetas sagrados.

5. De acuerdo a las condiciones astrol gicas y al giro de la rueda planetaria de la vida, as estar activo uno de es tos Kumaras. Los tres Budas de actividad cambian de vez en cuando y se trasforman a su vez en exot ricos o esot ricos, seg n sea el caso. nicamente el Rey per manece constante y alerta en activa encarnaci nf sica.

Adem s de estos personajes principales que presiden la C mara del Concilio de Shamballa, existe un grupo de cuatro Seres que representan en el planeta los cuatro Maharaj es, o los cuatro Se ores del Karma en el sistema solar, y se ocupan espec ficamente de la evoluci n del reino humano en la actualidad. Estos cuatro Seres tienen relaci n con:La distribuci n del karma o destino humano, en lo que afecta a los individuos y, a trav s de los individuos, a los grupos.

1. El cuidado y clasificaci n de los archivos ak sicos. stos se ocupan de la Sala de los Archivos o de las anotacio nes en los libros, seg n se dice en la Biblia cristiana. En el mundo cristiano son conocidos como los ngeles registradores.

2. La participaci n en los concilios solares. S lo Ellos tie nen derecho, durante el cielo mundial, a pasar mas all de la periferia del esquema planetario y participar en los concilios del Logos solar. Debido a esto, son literal mente mediadores planetarios, que representan a nuestro Logos planetario ya todo aquello que. Le concierne en el esquema mayor, del cual l es s lo una parte.

Cooperando con los Se ores del Karma hay grandes grupos de iniciados y devas que se ocupan del correcto reajuste de

  1. el karma mundial,
  2. el karma racial,
  3. el karma nacional,
  4. el karma grupal,
  5. el karma individual,

y son responsables ante el Logos planetario de la correcta manipu laci nd esas fuerzas y son agentes constructores que traen a los egos de los distintos rayos, en los momentos y temporadas exactos.

Poco tenemos que ver con todos estos grupos, porque s lo los iniciados de tercera iniciaci ny los de rango a nm s excelso, en tran en contacto con ellos.

Los otros miembros de la Jerarqu a se dividen en tres grupos principales y cuatro subsidiarios; cada uno, como se observar en el diagrama que aparece en la p gina 51, est precedido por uno de los que denominamos los tres Grandes Se ores.

El Trabajo del Manu.

El Manu preside el primer grupo. Se Lo llama Vaivasvata Manu, y es el Manu de la quinta raza raíz. Es el hombre ideal o pensador, y determina el tipo de nuestra raza aria, habiendo presidido sus destinos desde su comienzo, hace casi cien mil años. Otros aparecieron y desaparecieron, y Su lugar será ocupado por algún otro, en un futuro relativamente cercano. Entonces pasará a realizar un trabajo de mayor excelsitud. El Manu o prototipo de la cuarta raza raíz, trabaja en íntima relación con Él, y su centro de influencia se halla en China. Es el segundo Manu que ha tenido la cuarta raza raíz, y ha ocupado el lugar del anterior, durante las etapas finales de la destrucción de la Atlántida. Ha permanecido para fomentar el desarrollo del tipo racial y provocar su desaparición final. Los períodos de actuación de los diversos Manus se superponen; actualmente no queda en el globo ningún representante de la tercera raza raíz. El Vaivasvata Manu reside en los Himalayas y ha reunido a Su alrededor, en Shigatsé, a algunos de los que están relacionados directamente con las cuestiones arias en la India, Europa y América, ya aquellos que más tarde se ocuparán de la futura sexta raza raíz. Los planes se preparan para épocas futuras; se constituyen centros de energía, miles de años antes que sean necesarios, y por la sabia previsión de estos Hombres Divinos, nada se deja al azar, sino que todo se mueve en cielos ordenados y bajo regla y ley, aunque dentro de limitaciones kármicas.

El trabajo del Manu concierne en gran parte al gobierno, la política planetaria y el establecimiento, dirección y disolución. de tipos y formas raciales. A Él se le confía la voluntad y el propósito del Logos planetario. Sabe cuál es el objetivo inmediato para este ciclo de evolución que debe presidir, y Su trabajo consiste en hacer cumplir esa voluntad. Trabaja en más estrecha colaboración con los devas constructores, que con Su Hermano el Cristo, pues Su misión es establecer el tipo racial, segregar los grupos por los cuales se desarrollarán las razas, manipular las fuerzas que mueven la corteza terrestre, levantar y hundir continentes, dirigir la mente de los estadistas de todas partes, para que el gobierno racial proceda como es de desear y se logren las condiciones que proporcionarán el personal necesario para fomentar cualquier tipo racial particular. Ya se observa en América del Norte y en Australia un trabajo similar.

La energía que afluye a través de Él, emana del centro coronario del Logos planetario y Le llega a través del cerebro de Sanat Kurnara, que centraliza en Sí toda la energía planetaria. Actúa por medio de la meditación dinámica, llevada a cabo en el centro coronario, produciendo resultados por Su perfecta comprensión de lo que debe realizarse, por Su poder de visualizar lo que debe hacerse para lograr la realización, y por Su capacidad de trasmitir energía creadora y destructora a quienes son Sus ayudantes. Todo esto se realiza por el poder de la emisión del sonido.

El Trabajo del Instructor del Mundo, el Cristo.

El segundo grupo está presidido el Instructor del Mundo. Es ese gran Ser que los cristianos denominan Cristo. En Oriente es conocido como el Bodhisattva y el Señor Maitreya, y por los devotos mahometanos, como el Iman Madhi. Ha presidido los destinos de la vida desde el año 600 a. C.; es Quien apareció entre los hombres ya Quien se espera nuevamente. Es el gran Señor de Amor y Compasión, así como su predecesor, Buda, fue el Señor de Sabiduría. A través de Él fluye la energía del segundo aspecto que Le llega directamente desde el centro cardíaco del Logos planetario, a través del corazón de Sanat Kurnara. Actúa por la meditación centrada en el corazón. Es el Instructor del Mundo, el Maestro de Maestros y el Instructor de Ángeles, y se Le ha confiado la guía de los destinos espirituales de los hombres y el despertar del reconocimiento de que cada ser humano es una criatura de Dios y un hijo del Altísimo.

Así como el Manu se ocupa de proporcionar el tipo y las formas a través de las cuales la conciencia puede evolucionar y adquirir experiencia, haciendo posible la existencia en su sentido más profundo, así el Instructor del Mundo dirige esa conciencia inmanente en su aspecto vida o espíritu, tratando de energetizarla dentro de la forma, para ser ésta descartada a su debido tiempo, y el espíritu liberado volver a su origen. Desde que dejó la Tierra, como dice con relativa exactitud la Biblia (aunque con muchos errores en los detalles), siempre ha permanecido con los hijos de los hombres. Nunca nos ha abandonado, sino en apariencia, y quienes conocen el camino pueden hallarlo en cuerpo físico en los Himalayas, trabajando en íntima colaboración con Sus dos grandes Hermanos, el Manu y el Mahachohan. Diariamente imparte su bendición al mundo, y permanece todos los días bajo el gran pino de Su jardín, a la puesta del sol, con las manos en alto, bendiciendo a quienes tienen verdadera y fervorosa aspiración. Conoce a todos los buscadores, y aunque no tengan conciencia de Él, la luz que de Él afluye estimula sus deseos, fomenta la chispa de vida naciente y espolea al aspirante hasta el amanecer del gran día en que se enfrente con Aquel Que “al ser ascendido” ?entendido esotéricamente? atraerá hacia Sí a todos los hombres, como Iniciador de los sagrados misterios.

El Trabajo del Señor de la Civilización, el Mahachohan.

El Mahachohan encabeza el tercer grupo. Su autoridad sobre el mismo persiste durante un período más extenso que el de Sus dos Hermanos, y puede desempeñar Su cargo durante varias razas raíces. Es la totalidad del aspecto inteligencia. El actual Mahachohan no es el que originariamente ocupó el lugar al establecerse la Jerarquía en los días de Lemuria ? entonces era ocupado por uno de los Kumaras o Señores de la Llama que encarnaron con Sanat Kumara?; y el Mahachohan ocupó Su lugar en la segunda subraza de la raza raíz atlante. Había logrado el estado de adepto en la cadena lunar, y por medio de Su complementación, un gran número de seres humanos avanzados vinieron a la encarnación a mediados de la raza raíz atlante. La afiliación kármica con Él, fue una de las causas predisponentes que hicieron posible esta eventualidad.

Su trabajo es fomentar y fortalecer la relación entre espíritu y materia, vida y forma, yo y no?yo, cuyo resultado es lo que llamamos civilización. Maneja las fuerzas de la naturaleza, y es en gran parte la fuente emanante de energía eléctrica, tal como la conocemos. Por ser reflejo del tercer aspecto o creador, la energía del Logos planetario fluye hacia Él desde el centro laríngeo, y es Quien de muchas maneras hace posible el trabajo de Sus hermanos. Le presentan Sus planes y deseos y por Su intermedio llegan las instrucciones a un gran número de agentes dévicos.

Así tenemos Voluntad, Amor e Inteligencia, representados en estos tres Grandes Señores; tenemos el yo y el no?yo, y su relación sintetizada en la unidad de la manifestación; tenemos gobierno racial, religión y civilización, constituyendo un todo coherente, y la manifestación física, el aspecto amor o deseo, y la mente del Logos planetario, exteriorizándose en objetividad. Entre estas tres Personalidades existe la más íntima colaboración y unidad, y todo movimiento, plan y acontecimiento, tienen su existencia en Su previo conocimiento unido. Están en continuo contacto con el Señor del Mundo en Shamballa, y la dirección de todos los asuntos descansa en sus manos y en las del Manu de la cuarta raza raíz. El Instructor del Mundo ocupa Su lugar, en conexión con las razas raíces cuarta y quinta.

Cada uno de estos guías departamentales dirige cierto número de cargos subsidiarios, y el departamento del Mahachohan está dividido en cinco secciones, que abarcan los cuatro aspectos menores del gobierno jerárquico.

A las órdenes del Manu trabajan los regentes de las distintas divisiones del mundo, como por ejemplo, el Maestro Júpiter, regente de la India, el más antiguo de Los que trabajan ahora para la humanidad en cuerpo físico, y el Maestro Rakoczi, que es el regente de Europa y América. Debe recordarse que aunque el Maestro R., por ejemplo, pertenece al séptimo rayo y está sujeto al departamento de energía del Mahachohan, sin embargo, en el trabajo jerárquico puede desempeñar, y desempeña, temporariamente, el cargo bajo el Manu. Estos regentes, aunque desconocidos, tienen en Sus manos las riendas del gobierno de los continentes y las naciones, guiando así, aunque en forma desconocida, sus destinos, inspirando a estadistas y gobernantes; vierten energía mental en los grupos gobernantes, logrando los resultados deseados cuando encuentran colaboración e intuición receptiva entre los pensadores.

El Instructor del Mundo preside el destino de las grandes religiones, por medio de un grupo de Maestros e Iniciados que dirigen las actividades de las diferentes escuelas de pensamiento. A título de ilustración, el Maestro Jesús, inspirador y director de las Iglesias cristianas de todo el mundo, aunque es un adepto de sexto rayo en el departamento del Mahachohan, trabaja actualmente bajo el Cristo en bien de la cristiandad; otros Maestros ocupan puestos similares en relación con los grandes credos orientales y las diversas escuelas de pensamiento en Occidente:

En el departamento del Mahachohan, gran número de Maestros, en quíntuple división, trabaja con la evolución dévica, y el aspecto inteligencia del hombre, y corresponde a los cuatro rayos menores de atributo,

1. el rayo de armonía o belleza,

2. el rayo de ciencia concreta o conocimiento,

3. el rayo de devoción o idealismo abstracto,

4. el rayo de ley ceremonial o magia,

así como los tres guías de departamentos representan los tres rayos mayores de:

1. Voluntad o poder.

2. Amor o sabiduría.

3. Inteligencia activa o adaptabilidad.

Los cuatro rayos o atributos de la mente, con el tercer rayo de la inteligencia, están sintetizados por el Mahachohan y constituyen la totalidad del quinto principio de la mente a manas.

CAPÍTULO VI

LA LOGIA DE MAESTROS

Las Divisiones.

Hemos considerado parcialmente los cargos superiores en las filas de la Jerarquía de nuestro planeta. Ahora trataremos lo que se podría llamar las dos divisiones en que están distribuidos los miembros restantes. Forman, literalmente, dos Logias dentro de un conjunto mayor:

1. La Logia — constituida por iniciados que han pasado la quinta iniciación, y un grupo de devas o ángeles.

2. La Logia Azul, constituida por iniciados de la tercera, cuarta y quinta iniciaciones.

Inferior a éstos hay un gran grupo de iniciados de la primera y segunda iniciaciones y luego los discípulos de toda graduación. Los discípulos se consideran afiliados a la Logia, pero no miembros de la misma. Finalmente vienen los que están en probación y esperan ser afiliados, mediante arduos esfuerzos.

Desde otro punto de vista, podemos considerar que los miembros de la Logia forman siete grupos, representando cada uno de ellos un tipo de la séptuple energía planetaria que emana del Logos planetario. La triple división ha sido dada al principio, porque en la evolución tenemos siempre los tres mayores (que se manifiestan a través de los tres departamentos), y luego los siete que se presentan como una triple diferenciaci ny un septenario. Los estudiantes deben recordar que todo lo que aqu se imparte se refiere al trabajo de la Jerarqu a, en conexi n con el cuarto reino o humano, y especialmente a esos Maestros que trabajan con la humanidad. Si se tratara de la evoluci nd vica, la clasificaci ny divisi n ser an totalmente distintas.

Adem s, hay ciertos aspectos del trabajo jer rquico que afec tan, por ejemplo, al reino animal; este trabajo pone en actividad a seres, trabajadores y adeptos, totalmente diferentes de los servi dores del cuarto reino o reino humano. Por lo tanto, deben recor dar cuidadosamente que estos detalles son relativos, y que el tra bajo y el personal de la Jerarqu a son infinitamente m s grandes e importantes de lo que pueden parecer en una lectura superficial de estas p ginas. En verdad, se trata de lo que podr a ser consi derado como Su trabajo primario, pues al servir al reino humano nos ocupamos de la manifestaci n de los tres aspectos de la divi nidad, pero los dem s departamentos son interdependientes y el trabajo progresa como un todo sint tico.

Los trabajadores o adeptos, que se ocupan de la evoluci n de la familia humana, son sesenta y tres, si se tienen en cuenta los tres grandes Se ores, para llegar a formar los nueve veces siete, necesarios para el trabajo. De stos, cuarenta y nueve trabajan exot ricamente, si puede expresarse as, y catorce se ocupan m s esot ricamente de la manifestaci n subjetiva. Muy pocos de Sus nombres son conocidos por el p blico, y en muchos casos no ser a prudente revelar qui nes son, d nde viven y cu l es Su particular esfera de actividad. Una peque a minor a, debido al karma gru pal ya la disposici n de sacrificarse, en los ltimos cien a os han sido conocidos por el p blico, y en lo que a Ellos respecta puede darse cierta informaci n. En la actualidad muchas perso nas, independientemente de cualquier escuela de pensamiento, son conscientes de su existencia, y el reconocimiento de que aquellos a quienes conocen personalmente trabajan en un gran esquema de esfuerzo unificado, puede alentar a estos verdaderos conocedores y testimoniar su conocimiento y establecer as, m s all de toda controversia, la realidad de Su trabajo. Ciertas escuelas de ocul tismo y orientaci n teos fica han pretendido ser las nicas depo sitarias de Sus ense anzas y la nica exteriorizaci n de Sus es fuerzos, limitando, en consecuencia, lo que Ellos hacen y formu lando premisas que el tiempo y las circunstancias no corrobora r n. Trabajan ciertamente por medio de tales grupos de pensado res y ponen la mayor parte de sus fuerzas en la tarea de tales organizaciones; sin embargo, tienen Sus disc pulos y Sus adictos en todas partes, trabajando a trav s de muchos grupos y aspectos de la ense anza. En todo el mundo, los disc pulos de estos Maes tros han encarnado en esta poca con el nico fin de participar en las actividades, tareas y difusi n de la verdad de las distintas igle sias, ciencias y filosof as, produciendo as, dentro de la organiza ci n misma, una expansi n, una extensi ny la desintegraci n ne cesaria, que de otra forma resultar a imposible. Ser a conveniente que todo estudiante de esoterismo conociera estos hechos y culti vara la capacidad de reconocer la vibraci n jer rquica, tal como se manifiesta a trav s de los disc pulos, en los lugares y grupos m s inveros miles.

En lo que respecta al trabajo de los Maestros a trav s de sus disc pulos, deber a explicarse un punto, y es que las diversas es cuelas de pensamiento, fomentadas por la energ a de la Logia, son fundadas en cada caso por uno o varios disc pulos, y sobre ellos y no sobre el Maestro recae la responsabilidad de los resultados y el karma consiguiente. El procedimiento es m so menos el siguiente: El Maestro revela al disc pulo el objetivo que se pro pone realizar en un breve ciclo inmediato y le sugiere la conveniencia de tal o cual desarrollo. El trabajo del discípulo consiste en asegurarse el mejor método para obtener los resultados deseados, y en formular planes por medio de los cuales obtener cierto éxito. Entonces inicia sus proyectos, funda su sociedad u organización, y difunde la enseñanza necesaria. Sobre él recae la responsabilidad de elegir colaboradores apropiados, trasmitir el trabajo a los más capacitados y presentar debidamente la enseñanza. Todo lo que hace el Maestro es observar el esfuerzo con interés y simpatía; mientras tanto el discípulo mantiene su elevado ideal inicial y sigue su camino con puro altruismo.

El Maestro no es culpable si el discípulo muestra falta de discernimiento en la elección de colaboradores o evidencia incapacidad para representar la verdad. Si lo hace bien y el trabajo progresa, como es de desear, el Maestro continuará impartiendo Su bendición sobre el esfuerzo. Si fracasa y sus sucesores se apartan del impulso original, difundiendo así toda clase de errores, el Maestro, con amor y simpatía, omitirá esa bendición, retendrá Su energía y dejará de estimular aquello que es mejor que desaparezca. Las formas van y vienen y el interés del Maestro y Su bendición, fluirán a través de un canal u otro; el trabajo puede continuar por cualquier medio, pero siempre la fuerza de la vida persistirá, destruyendo la forma allí donde sea inadecuada o utilizándola cuando satisfaga la necesidad inmediata.

Algunos Maestros y su trabajo.

En el primer gran grupo del cual el Manu es el Guía, se hallan dos Maestros, el Maestro Júpiter y el Maestro Morya. Ambos han trascendido la quinta Iniciación, y el Maestro Júpiter, que además es Regente de la India, es considerado el más antiguo por toda la Logia de Maestros. Habita en las colinas de Nilgherry, en el sur de la India, y es uno de los Maestros que generalmente no aceptan discípulos, pues figuran entre éstos sólo iniciados de grado superior y un buen número de Maestros. En sus manos están las riendas del gobierno de la India, incluyendo gran parte de la frontera norte, y sobre Él recae la ardua tarea de guiar finalmente a este país, para que salga del presente caos e intranquilidad y sus diversos pueblos se fusionen en una síntesis final. El Maestro Morya, uno de los adeptos orientales más conocidos, reúne entre Sus discípulos a un gran número de europeos y americanos; es un príncipe Rajput, que durante muchas décadas ocupó una posición prominente en los asuntos de la India.

Actúa en estrecha colaboración con el Manu y oportunamente será el Manu de la sexta raza raíz. Vive, como Su Hermano KH, en Shigatsé, en los Himalayas, y es una figura muy conocida por los habitantes de esa lejana villa. Es un hombre alto y de presencia imponente, de cabello y barba negros y ojos oscuros, y Su aspecto podría considerarse severo, si no fuera por la expresión de Sus ojos. Él y Su Hermano, el Maestro KH, trabajan casi como una unidad, y así lo han hecho durante siglos y lo harán en el futuro, pues el Maestro KH está preparado para ocupar el puesto de Instructor del Mundo, cuando el actual titular lo deje para realizar un trabajo más elevado, y venga a la existencia la sexta raza raíz. Las casas que habitan están juntas, y gran parte del tiempo trabajan en estrecha asociación. Como el Maestro M. pertenece al primer rayo, el de la Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran parte en llevar a cabo los planes del actual Manu. Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; maneja, por medio del Mahachohan, las fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso de la evolución racial. En el plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y amplia visión, están influidos por Él, y con Él cooperan ciertos grandes devas del plano mental; tres grandes grupos de ángeles trabajan también con Él en niveles mentales, en unión con devas menores que vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales de los Guías de la raza.

El Maestro M, tiene un gran grupo de discípulos bajo su instrucción, trabaja con muchas organizaciones esotéricas y también por medio de los políticos y estadistas del mundo.

El Maestro Koot Humi, muy conocido en Occidente, tiene muchos discípulos en todas partes, es oriundo de Cachemira y Su familia originalmente procedió de la India. Es también un Iniciado de alto grado y pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría. Es de noble presencia y alta estatura, aunque algo menos corpulento que el Maestro M.; de tez blanca, cabello y barba color castaño dorado, y ojos de un maravilloso azul profundo, a través de ellos parece fluir el amor y la sabiduría le las edades. Tiene una gran experiencia y una vasta cultura; fue originalmente educado en una de las Universidades británicas y habla correctamente el inglés. Lee mucho, y los libros de todas las literaturas en diversos idiomas, llegan a Su estudio en el Himalaya. Se ocupa principalmente de la vitalización de ciertas grandes tendencias filosóficas y Se interesa por algunas organizaciones filantrópicas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la manifestación del amor, latente en el corazón de todos los hombres, y despertar en la conciencia de la raza la percepción del gran hecho fundamental de la hermandad.

Actualmente el Maestro M., el Maestro KH y el Maestro Jesús, están íntimamente interesados en el trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occidental, de modo que las grandes religiones orientales, con el último desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramificaciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este modo venga a la existencia la gran Iglesia Universal.

El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas, ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en algún lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja más especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un numeroso grupo de discípulos. Pertenece al sexto rayo de Devoción o Idealismo Abstracto, y Sus discípulos se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los primitivos tiempos cristianos. Es de apariencia marcial, exige disciplina, es un hombre de voluntad y dominio férreos. Alto y delgado, de rostro largo y fino, pelo negro, tez pálida y penetrantes ojos azules. Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar el pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las pacíficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando así el advenimiento, en Europa y América, del Instructor del Mundo. Es muy conocido en la historia bíblica, apareciendo primero como Joshua, el hijo de Nun; luego aparece nuevamente en los tiempos de Ezra, como Jeshua, recibiendo la tercera iniciación, que en el Libro de Zacarías es relatada como la de Joshua, y en, el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios, aquel en que entregó Su cuerpo para que el Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciación, característica de la cuarta iniciación. Como Apolonio de Tiana, recibió la quinta iniciación y Se convirtió en Maestro de Sabiduría. Desde entonces permaneció y actuó en la Iglesia Cristiana, fomentando el germen de la verdadera vida espiritual entre los miembros de las sectas y divisiones, y neutralizando en lo posible los errores y equívocos de clérigos y teólogos. Es netamente el gran Líder, el General y el Sabio ejecutivo, y en los asuntos de las iglesias coopera estrechamente con el Cristo, ahorrándole mucho trabajo y actuando como Su intermediario, cuando es posible. Nadie como Él conoce tan profundamente los problemas de Occidente; nadie está tan íntimamente en contacto con quienes representan mejor las enseñanzas cristianas, y nadie conoce tan bien la necesidad del momento actual. Algunos eminentes prelados de las iglesias Anglicana y Católica son Sus agentes.

El Maestro Djwal Khul o Maestro DK, como se lo llama frecuentemente, es otro adepto del segundo rayo de Amor?Sabiduría, el último de los adeptos que pasaron la iniciación, pues recibió la quinta iniciación en 1875; conserva el mismo cuerpo de entonces; la mayoría de los Maestros la recibieron en cuerpos anteriores, su cuerpo de origen tibetano no es joven. Está dedicado al Maestro KH y vive en una casita cercana a la de este Maestro. Por Su disposición a servir ya hacer cuanto sea necesario, ha sido llamado “el Mensajero de los Maestros”. Es muy culto y tiene más conocimiento acerca de los rayos y de las Jerarquías planetarias del sistema solar, que ningún otro Maestro. Trabaja con quienes se dedican a la curación, y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los distintos Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y KH, tomando a Su cargo, por determinado tiempo, algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la humanidad. Dictó gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le hizo ver a HP Blavatsky muchas ilustraciones y datos que aparecen en ese libro.

El Maestro Rakoczi se ocupa especialmente del futuro desarrollo de los asuntos raciales de Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los Cárpatos, habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara. Se pueden encontrar referencias en antiguos libros de historia, fue particularmente conocido como el Conde de Saint?Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es interesante observar que, a medida que el Maestro R. se hace cargo de los asuntos de Europa, en los planos internos, el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia Bacon?Shakesperiana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio y negro. No acepta tantos discípulos como los Maestros ya mencionados. En la actualidad dirige la mayoría de los discípulos de tercer rayo de Occidente, juntamente con el Maestro Hilarión. pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente por medio del ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la Logia se lo llama generalmente “el Conde” y en América y Europa actúa prácticamente como director general, en la realización de los planes del consejo ejecutivo de la Logia. Algunos Maestros forman un grupo interno alrededor de los tres Grandes Señores, y se reúnen en concilio con mucha frecuencia.

El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia, y en una encarnación anterior fue Pablo de Tarso. Tiene cuerpo cretense, pero pasa gran parte de su tiempo en Egipto. Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con quienes desarrollan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo invisible. Su energ a estimula a trav s de Sus disc pulos a los grupos de investigadores s quicos, y fue quien inici, mediante varios de Sus disc pulos, el movi miento espiritista. Tiene en observaci na todos los s quicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente con algunos devas en el plano as tral, para abrir, a los buscadores de la verdad, ese mundo sub jetivo que est tras de la materia grosera.

Poco puede decirse sobre los dos Maestros ingleses. No acep tan disc pulos en el sentido en que lo hacen los Maestros KH y M. Uno reside en Gran Breta a, tiene a Su cargo la direcci n de finitiva de la raza anglosajona y trabaja en los planes del des arrollo y la evoluci n futuros. Est tras el movimiento labo rista de todo el mundo, trasmut ndolo y dirigi ndolo, y de la ac tual creciente oleada de la democracia. De la inquietud democr tica, y del caos y la confusi n actuales, surgir la futura condici n mundial, que tendr como nota clave la cooperaci n, no la compe tencia; la distribuci n, no la centralizaci n.

Mencionaremos aqu brevemente al Maestro Serapis, frecuen temente llamado el Egipcio. Pertenece al cuarto rayo, y de l re ciben en rgico impulso los grandes movimientos art sticos del mundo, la evoluci n de la m sica, de la pintura y del teatro. Ac tualmente dedica la mayor parte de Su tiempo y atenci n al trabajo de la evoluci nd vica o ang lica, hasta que, mediante Su ayuda, sea posible hacer la gran revelaci n en el mundo de la m sica y de la pintura, en un futuro inmediato. No es posible agregar algo m s acerca de l ni revelar Su lugar de residencia.

El Maestro P. trabaja bajo la direcci n del Maestro R. en Norteam rica; tuvo mucho que ver esot ricamente con las distintas ciencias mentales, como la Ciencia Cristiana y el Nuevo Pensamiento, constituyendo ambas un esfuerzo de la Logia en el af n de ense ar a los hombres la realidad de lo invisible y el poder, creador de la mente. Su cuerpo es irland s; pertenece al cuarto rayo, y no puede ser revelado el lugar de Su residencia. Tom a su cargo gran parte del trabajo del Maestro Serapis cuan do ste se ocup de la evoluci nd vica.

El trabajo actual.

Ser n tratados aqu ciertos hechos que se refieren a dichos Maestros ya Su trabajo presente y futuro. Primero, el trabajo de entrenar a Sus aspirantes y disc pulos, para que sean de utilidad en dos grandes acontecimientos: uno, la venida del Instructor del Mundo a mediados oa fines del presente siglo, y otro, la funda ci n de la nueva sexta subraza con la reconstrucci n de las actua les condiciones del mundo. Por ser la nuestra la quinta subraza de la quinta raza ra z, es muy grande la presi n del trabajo en los cinco rayos de la mente, controlados por el Mahachohan. Dado que los Maestros soportan una carga muy pesada, gran parte de Su trabajo de ense ar a los disc pulos ha sido delegado a inicia dos y disc pulos avanzados, y algunos de los Maestros de los rayos primero y segundo, se han hecho cargo temporariamente de los aspirantes en el departamento del Mahachohan.

Segundo, se debe preparar al mundo en amplia escala para la venida del Instructor mundial, y deben darse los pasos necesarios antes de que muchos de Ellos se manifiesten entre los hombres, y lo har na fines de este siglo. Ya se est formando un grupo especial que se prepara expresamente para este trabajo. El Maes tro M., el Maestro KH y el Maestro Jes s, se ocupar n especial mente de este movimiento, hacia fines de este siglo. Otros Maes tros participar n tambi n, pero los tres mencionados anterior mente son Aquellos con cuyos nombres y cargos la gente debe en lo posible familiarizarse.

Otros dos Maestros est n especialmente relacionados con el s ptimo rayo o ceremonial, y Su trabajo particular es supervisar el desarrollo de ciertas actividades, dentro de los próximos quince años, bajo la dirección del Maestro R. Puede asegurarse definitivamente que antes de la venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un Maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Maestros e iniciados estarán al frente de ciertos grandes grupos ocultistas de francmasones del mundo y de diversos sectores de la iglesia en muchas de las grandes naciones. Este trabajo de los Maestros se está realizando ya, y todos Sus esfuerzos tienden a una exitosa culminación. En todas partes Ellos reúnen a quienes de una u otra manera demuestran la tendencia a responder a las altas vibraciones, tratando de forzarlas y adaptarse a ellas, a fin de ser útiles en el momento de la venida de Cristo. Grande es el día de la oportunidad cuando llegue ese momento, porque debido a la enorme fuerza vibratoria, que entonces presionará sobre los hijos de los hombres, quienes realizan ahora el trabajo necesario, podrán dar un gran paso hacia adelante y franquear el portal de la Iniciación.

Este es un fragmento del libro “Iniciación humana y solar”, del Maestro Djwhal Khul hablando mas en profundidad sobre las Jerarquia Espirituales / Gran Hermandad Blanca.

Desde aqui puedes descargar el libro completo:

En indvielse er en udvidelse af bevidsthed, der fører til oplysning og åbenbaring. Indvielse opleves af alle former for liv, store som små. Arbejdet med det planetariske hierarki i dets mange mestringsstadier er beskrevet i denne bog, og der er givet fjorten regler, hvorigennem neofytten kan blive en aspirant til initieringsportalen.

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_01_iniciacion_humana_y_solar.zip” target=”blank” ]Djwhal Khul – Iniciación humana y solar[/button]

Næste Artikel