Brug af farve og lyd (bogstav VII) af den tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2012
Indholdsfortegnelse skjul 1 Bogstaver om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul 2 BREV VII 3 BRUG AF FARVE OG LYD 4 DU KAN HENTE FULDE BOG FRA HER:

Brev om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV VII

BESKÆFTIGELSE AF FARGE OG LYD

1. Tælling af farver og nogle kommentarer.

2. Farver og korrespondance- eller analogieloven.

3. Effekter af farver.

4. Anvendelse af farver og deres fremtidige brug.

27. august 1920.

Der er ingen tvivl om, at de, der bryder loven, fortabes ved loven, mens de, der adlyder den, lever af den. Den sande undersøgelse af det okkulte består i at analysere ham hvorfor og hvordan af fænomenerne. Det udgør opdagelsen af ​​den metode, hvorpå resultater opnås, og indebærer en grundig analyse af begivenheder og omstændigheder for at opdage de love, der styrer dem. Jeg har troet det praktisk at foretage disse indledende bemærkninger, fordi jeg så tydeligt de spørgsmål, der hersker i hver eneste af jeres sind, hvilket vil være af værdi, hvis du fortsætter med at lede efter det rigtige svar. Disciplens liv styres af visse veldefinerede love, og de kontrollerer alt liv. Forskellen ligger i det faktum, at disciplen delvist forstår formålet med sådanne love, deres grund til at være og deres bevidste og rimelige anvendelse på de omstændigheder, der opstår i det daglige liv. Når der overholdes loven, overføres det personlige liv ... Lad os se for eksempel eksistensloven. Estaley sætter disciplen i stand til intelligent at bruge det universelle depositum. Det udgør manipulation af stof og dets tilpasning til gensidig handling fra kræfterne i udbud og efterspørgsel ... Elmistic dyrker blind tro, dette betyder, at han kan nå det guddommelige afsætning, men det ville være bedre at forstå den metode, hvorpå en sådan deponering er han holder altid fuld og de midler, hvorpå den rigelige forsyning af Faderen kontakter sine børns behov. Jeg kan her gentage en af ​​de maksimale forhold omkring udbud og efterspørgsel. Kun i det omfang, at bestemmelsen dygtigt anvendes til arbejdstagerens behov og arbejdet (jeg vælger disse ord med stor overvejelse) fortsætter bestemmelsen med at strømme. Hemmeligheden er: brug, spørg, tag. Først når døren åbnes af efterspørgselsloven, åbnes en anden bedre forudsat dør. Hemmeligheden er skjult i tyngdeloven. Overvej dette.

Nogle observationer om farven.

Nu skal vi arbejde. Det emne, vi vil overveje i eftermiddag, er af dyb og kompliceret interesse. Dette syvende brev omhandler brugen af ​​farve og lyd i meditation.

Som du ved, har vi i tidligere breve udtalt behandlet emnet lyd, både ved at studere brugen af ​​Det Hellige Ord og med at overveje formlerne og m ntram. Det er meget almindeligt at sige, at lyd er farve, og at farve er lyd, og sådan er det. Det emne, som jeg virkelig ønsker at henlede opmærksomheden på, er ikke lyd som lyd, men effekten af ​​farve produceret af lyd. I dette brev fremhæver jeg især farveaspektet og beder dem om at huske, at alle lyde udtrykkes som farve.

Da logoerne udsendte den store seismiske semantik for dette solsystem, dukkede tre hovedstrømme af farve op, som næsten samtidig delte sig i yderligere fire, hvilket gav os de syv strømme af farve ved hvilket manifestationen var mulig. Disse farver er:

1. Blå 4. Gul

2. Indigo 5. Orange

3. Grøn 6. Rød

7. Violet

Den rækkefølge, hvor jeg har placeret farverne, er ikke lunefuld; men den rigtige mening overlader jeg for dig at opdage for dig selv.

Jeg vil gerne fremhæve en anden idé: Disse syv farvestrømme var produktet af logisk meditation. Logos mediterede, tankevækkende, undfanget mentalt, dannede en ideel verden og konstruerede den med mental stof. Derefter opstod vores objektive univers, skinnende med dets syv farver, og havde som en syntetisk underetone den intense blå eller indigo. Derfor kan visse ting bekræftes med hensyn til farve.

1. Det er relateret til objektiv meditation; derfor har det at gøre med formen.

2. Det er resultatet af lyden, der udsendes som en kulmination af meditation.

3. I disse syv farver og i hans intelligente forståelse ligger menneskets evne til at bygge som Logos gør.

4. Farverne giver visse effekter i de forskellige køretøjer og også i de fly, disse køretøjer arbejder i. Når okkultisten kender farven, der gælder for hvert plan og den grundlæggende nuance for det plan, dominerer han den grundlæggende hemmelighed for mikrokosmisk udvikling og kan opbygge sin manifestationskrop ved at anvende de samme love, som Logos anvender når du bygger dit mål solsystem. Øvelse af meditationen på vores tilsvarende stråle vil afsløre denne intelligente studerende på en rettidig måde. De fire punkter ovenfor er nøglen til alt, hvad der følger.

Her vil jeg gerne afklare tvivl om, hvorvidt de farver, som jeg har anført, er i modstrid med dem, der er opført af HPB.De vil opdage, at de ikke er det, men at vi begge bruger de samme skærme, som de, der har øjne kan se at se. En skærm ophører med at være, når den genkendes, så jeg giver ikke adgangskoden her. Jeg kan dog give en eller to indikationer:

I de okkulte bøger til en komplementær farve kan navnet på dens primære farve anvendes. Rød kan kaldes grøn og orange, blå. Nøglen til den nøjagtige fortolkning af det anvendte udtryk ligger i det trin, der er nået af den undersøgte enhed. Hvis man taler om ego, kan man bruge et udtryk, hvis det drejer sig om personlighed, et andet, mens det i tilfælde af monad eller overlegen aurisk sfære kan beskrives syntetisk eller med monadisk stråle.

Farverne på øverste eller nedre sind nævnes undertiden med hensyn til flyet og ikke den involverede stråle.

Farverne blå og indigo, når de er kosmisk relaterede og ikke blot er analoge, kan bruges om hverandre til at fungere som en skærm. Lad mig illustrere:

Vi kan tale om flammens herrer og arbejde på denne planet. med hensyn til fire farver:

a. Indigo, fordi de er i Bodhisattva-linjen i forbindelse med Stråle af kærlighed eller visdom. Lord of the World er en direkte afspejling af det andet aspekt.

b. Blåt på grund af dets tilknytning til indigo og dets forhold til aurægget; Ligesom sollogoer kaldes "blå logoer" (bogstaveligt talt indigo), så vil farven på den perfekte mand og den auriske kuvert, gennem hvilken den manifesterer sig, være overvejende blå.

c. Orange, komplementær til det blå, der har et direkte forhold til mennesket som intelligens, idet han er depotmand for det femte princip om manas i sit forhold til hele personligheden.

d. Gul, komplementær til indigo og også farven på budi, i den direkte linje i det andet aspekt.

Illustrationen ovenfor viser den store kompleksitet, som brugen af ​​skærme betyder, men også viser for dem, der har øjne at se, at valget af sådanne skærme ikke er vilkårligt, men er underlagt regel og lov.

Følgelig vil det være tydeligt, hvorfor gentagelsen så hyppig, at når det kommer til esoteriske problemer, er det mindste sind ikke særlig nyttigt. Kun dem, der udvikler den overordnede vision, kan opnå et vist mål for nøjagtig forskelsbehandling. Ligesom det grønne fra naturens aktivitet eller indigo-vibrationen i dette kærlighedssystem danner grundlaget for kærlighedsaspektet, vil det samme ske på det mentale plan. Jeg kan ikke sige noget mere om dette, men de har meget at tænke på her. Den orange holder også hemmeligheden bag Sons of the Mind og gennem studiet af flammen (som også exoterisk blander alle farver) kommer belysning.

Hvad er den bedste måde at opdele dette omfattende tema, når man studerer temaet farver og lyd i meditation? Vi vil overveje det under de følgende afsnit:

1. Tællingen af ​​farverne og nogle kommentarer om dem.

2. Farverne og loven om korrespondance eller analogi.

3. Farvernes virkning på:

a. Den studerendes kroppe.

b. Grupper og gruppearbejde.

c. Miljøet

4. Anvendelse af farve:

a. I meditation.

b. Til helbredelse under meditation.

c. I det konstruktive arbejde.

5. Den fremtidige brug af farve.

Under disse fem overskrifter kan alt, hvad der skal siges i dag, sammenfattes. Måske er meget lidt af det, jeg siger, grundlæggende nyt, som det findes i den grundlæggende HP Blavatsky-bog. Men med en ny præsentation og tilføjelse af et andet materiale i det samme afsnit, kan belysningen komme, og viden kan justeres intelligent. Senere vil vi diskutere disse fem afdelinger. I aften tilføjer jeg kun et par flere point til de allerede givne.

De farver, der manifesteres i det fysiske plan, præsenteres i deres groveste og groveste form; selv de mest udsøgte nuancer, set af det fysiske øje, er grove og grove sammenlignet med dem på det følelsesmæssige plan; Når der skabes kontakt med det mere raffinerede stof fra andre fly, øges skønheden, blødheden og udsøgetheden af ​​de forskellige nuancer i hver overgang. Når den sidste syntetiske farve nås, overskrider skønhed ethvert koncept.

De farver, der angår os i udviklingen, er lysets farver. Visse farver, rester af det forrige solsystem, er blevet taget som udtryk for måder af det mystiske noget, som vi kalder kosmisk onde ”(opkaldt efter vores uvidenhed). Det er involverende farver og styrken af ​​det sorte brorskab. Den, der håber at rejse på lysets vej, har intet at gøre med dem. Det er nuancer såsom brun, grå, modbydelig lilla, grønne kardinaler, som findes på de mørke steder på jorden, i det følelsesmæssige plan og i det lavere niveau af det mentale plan, idet de er negative. Dens tone er lavere end naturen. De er nattens engager, forstået esoterisk og grundlaget for mirage, fortvivlelse og korruption, og skal neutraliseres af de store væsenes disciple ved at introducere farverne knyttet til lys.

6. Syntese af alle farver er som nævnt ovenfor indigo syntetisk stråle. Det ligger til grund for alle og absorberer dem alle. Men i de tre verdener inden for menneskelig evolution stråler flammen orange, frem for alt, der stammer fra det femte princip; Det ligger til grund for det femte princip og er effekten, der frembringes af den esoteriske erklæring af de esoteriske ord: "Vor Gud er en fortærende ild." Disse ord gælder for det mentale eller manasiske princip, den ild til intelligens eller fornuft, som flammens herrer gav, som stimulerer og styrer livet for den aktive personlighed. Det er lyset af fornuft, der leder mennesket gennem Classroom of Learning, indtil han når klassen af ​​visdom, hvor hans begrænsninger opdages, og den struktur, som viden har opbygget (Salomons kausale legeme eller tempel) er ødelagt af fortærende ild. Denne ild fortærer det overdådige fængsel, som mennesket har opført i mange inkarnationer og frigiver det indre guddommelige lys. Derefter smelter de to brande sammen, stiger op og går tabt i det triadiske lys.

Nogle farver hører mere udelukkende til det menneskelige hierarki og andre til den deviske fløj. I den endelige blanding og fusion kommer den perfekte perfektion.

29. august 1920.

Tællingen af ​​farverne.

I aften fortsætter vi med studiet af farver med det første punkt.

Jeg vil komme med visse kommentarer og give visse oplysninger, men jeg må insistere på brugen af ​​eksoteriske udtryk, fordi mit formål er at komme med forslag. Brugen af ​​ordet "farve" demonstrerer hensigten, fordi, som du ved, dens definition antyder ideen om at skjule. Derfor er farve "det, der skjuler". Det er simpelthen det objektive middel, hvormed den indre kraft transmitteres, og udgør afspejling i materien af ​​den type indflydelse, der stammer fra Logos, og som har trængt ind i den tætteste del af hans solsystem. Vi kender det som farve. Den dygtige kender ham som en differentieret kraft og den avancerede indviede som det endelige, udifferentierede og udelelige lys.

I går listede vi farverne i en bestemt rækkefølge. Igen vil jeg liste dem sådan, men jeg vil kun minde Dem om, at lyn, som de andre er understregede, kan betragtes som en cirkel med syvfoldig lys. Studerendes tendens er at forestille sig syv strimler, der rager nedad, til de fem nedre planer, indtil de kommer i kontakt med jordplanet og absorberes i tæt stof. Dette er ikke tilfældet. De syv farver kan betragtes som et sæt af syv farver, der cirkulerer og ændrer sig kontinuerligt og bevæger sig gennem flyene mod deres oprindelsessted ... De syv farvestråber kommer fra den syntetiske stråle. Indigo-understregningen af ​​indigo-strålen danner vejen til mindst modstand fra hjertet af den tætteste stof og vender tilbage til dens kilde. De farvede striber danner en cirkulerende ring, der bevæger sig i forskellige vibrationsgrader krydser alle plan i faldende og stigende cirkler. Jeg vil især vise her, at de syv striber ikke alle bevæger sig i samme tempo; I dette ligger nøglen til emnets kompleksitet.

Nogle cirkulerer med en hurtigere vibrationshastighed end andre. Derfor - mens de bærer deres tilsvarende monader - har de her svaret på spørgsmålet om, hvorfor nogle egos ser ud til at skride hurtigere end andre.

Disse farvekredse følger ikke en lige og forhindringsfri kurs, men snarere blander sig på en meget nysgerrig måde, blander sig med hinanden og absorberer hinanden i bestemte cykler og mødes i grupper på tre eller fem, men går altid mod gå videre Dette er det rigtige grundlag af rhomboid-designet, der har visdomsslangen på ryggen. De sammenflettede skalaer på slangens hud skal repræsenteres af tre hovedlinjer med farver, der krydser hinanden med de fire andre farver. En dag vil en person, der studerer farven og den guddommelige visdom, bygge en fantastisk grafik af de syv fly og på dem placere en syv-farves visdomslange. Hvis de er korrekt tegnet i skala, vil interessante geometriske mønstre blive observeret, da cirklerne krydser planerne på tværs, og der opnås et okulært indtryk af kompleksiteten i sagen fra de syv stråler ...

Nogle korte udsagn vil være passende her:

Den ægte indigo-farve er den blå af det himmelhvelv på en månefri nat. Det er kulminationen, og når alt kommer til syntese, vil solnatten følge, så farven svarer til hvad himlen forkynder hver aften. Indigo absorberer.

Grønt er grundlaget for naturens aktivitet. Det var den syntetiske farve på det første system og er grundlaget for det nuværende manifesterede system. Naturens note er grøn, og hver gang mennesket observerer det tøj, der dækker jorden, kommer han i kontakt med en eller anden styrke, der allerede har nået sin fuldbyrdelse i det første system. Grøn stimulerer og heler.

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at det endnu ikke er tilladt at give den esoteriske betydning af disse farver eller nøjagtige oplysninger om deres rækkefølge og anvendelse. Farerne er for store, for i den korrekte forståelse af lovene om farver og i viden, for eksempel om den farve, der repræsenterer en bestemt stråle, ligger den magt, som den dygtige håndterer.

Kommentarer til farver.

Nogle farver er allerede kendt, og det vil være passende at liste dem. Den syntetiske stråle er indigo eller den mørkeblå. Det er Kærlighedsvisdomens stråle, det store grundlæggende stråle i det nuværende solsystem og en af ​​de kosmiske stråler, der er delt med henblik på manifestationen i syv understregninger:

1. Indigo .. og en ikke afsløret farve.

2. ndigo- ndigo den anden understråle af Love-Wisdom. Det har sit store udtryk i den monediske baggrund og sin vigtigste manifestation i kærlighedsmintene.

3. igo-grøn .., den tredje understråle, den tredje store stråle af aktivitet eller tilpasningsevne. Det er den grundlæggende stråle i det andet system; den store stråle af livets udvikling.

4. Indigo-gul The Harmony Ray.

5. Orange indigo. Strålen med konkret viden.

6. ndigo, og en ikke afsløret farve. Andenes stråle.

7. igo-violet The Ray of Ceremonial Order.

Du vil bemærke, at jeg ikke nævner to farver, rød-indigo og blue-indigo; Jeg tildeler heller ikke visse stråler eller fly. Det er ikke, at jeg ikke kan gøre det, men at ved at bevare disse oplysninger oprettes puslespillet. Når du håndterer disse farver, skal du altid huske visse ting:

At jeg har givet navnene og deres eksotiske anvendelse, og at i alt det givne, kun to farver falder sammen med deres esoteriske anvendelse: indigo og grønt. Syntetiske og aktivitetsstråler er på dette tidspunkt de eneste to, på hvilke de kan have absolut sikkerhed; det ene er målet med indsatsen, det andet den grundlæggende farve i naturen.

At de andre fem farver, der vedrører vores femfoldige udvikling, ændrer, blandes, smelter sammen og ikke er esoterisk forstået i samme forstand tildelt af ordene: rød, gul, orange, blå og violet Esoterisk ligner de næppe deres navne, og disse navne er beregnet til at dække og vildlede.

At hver af disse tre farver og de to andre kun kan forstås gennem deres fire mindre understregning. Den nuværende er den fjerde runde, og kun fire højdepunkter i disse farver er blevet opfattet indtil videre. Med disse tre punkter i tankerne får denne tilsyneladende information ikke større betydning end den har gjort, og den intelligente studerende vil forbeholde sig sin mening.

Gul er en anden farve, der kommer fra det første system. Fusionen af ​​blå og gul i dette system havde meget at gøre med påbegyndelsen af ​​aktiviteten. Elamarillo harmoniserer og signaliserer fuldbyrdelse og frugt. Bemærk, at efteråret, når naturprocesserne er afsluttet, og cyklussen er afsluttet, spreder efterårsgul sig over landskabet.

Bemærk også, at når solen stråler direkte, er frøplanter klædt i gult. Det samme sker i åndens liv. Når planen for harmoni eller budi nås, opnås fuldendelsen. Når personligheden har afsluttet sin opgave og mikrokosmosens sol, stråler egoet direkte ud på personlighedens liv, derefter kommer frukten og høsten. Forsegl forening eller harmonisering, og målet er nået. Blandingen af ​​blå og gul producerer grøn, og blå eller syntetisk indigo (kærlighedsvisdom-aspektet) dominerer, når den har nået harmoniens plan. De fører til det tredje plan af Atma, hvor det grønne af aktiviteten dominerer ...

31. august 1920.

Fortsat med studiet af farve og meditation og deres særlige klassificering vil jeg gerne - for at stimulere dig - indikere, at den del, der svarer til dig, er at modtage og offentliggøre disse breve med de oplysninger, de indeholder, hvilket gør mig ansvarlig for sådanne oplysninger. Selvom de ikke forstår dem og synes modstridende, vil jeg gerne antyde, at den ene halvdel af mysteriet er skjult i den esoteriske fortolkning, og den anden halvdel i det faktum, at al fortolkning afhænger af fortolkers synspunkt og det niveau, hvorpå hans samvittighed fungerer. Værdien af ​​det, jeg lærer nu, ligger i følgende: gennem studiet af farve (et aspekt af studiet af vibrationer) kommer evnen til at forstå personlig vibration, ville indstille på egoisk vibration og derefter synkronisere med Master's. Meditation er en af ​​de vigtigste metoder til at gennemføre denne synkronisering. Når intelligens fanger de videnskabelige fakta relateret til dette emne, bruger den dem til at fremskynde vibrationer og intelligent udvikle de nødvendige farver.

I mit forrige brev har jeg behandlet fire farver - blå, indigo, grøn og gul - og denne primære gruppering er meget interessant. Nu tager vi en anden gruppe farver, som kommer sammen naturligt, orange, rød og violet.

Orange. Det er til vores formål farven på det mentale plan, farven på bålet; Det er symbolet på flammen, og på en underlig måde farven, der syntetiserer adskillelsen. Bemærk, at den esoteriske orange farve ikke er nøjagtigt den farve, du forstår ved det udtryk. Eksoterisk orange er en blanding af gult og rødt; esoterisk orange er en renere gul, hvor rød næppe opfattes. Denne orange ankommer som en vibration etableret af en kosmisk stråle, da det skal huskes, at den femte stråle (det samme som det femte plan og det femte princip) er tæt knyttet til den kosmiske stråle af intelligens eller det aktivitetsaspekt, der havde sit store udtryk i det første solsystem. Den syntetiske stråle fra den æra var grøn og var tæt forbundet med den orange stråle, sindets eller intelligensens, og manifesterede sig gennem formen. I det nuværende solsystem har vi dens analogi i den syntetiske stråle af kærlighed og visdom og dets nære forhold til den fjerde stråle af harmoni. Dette demonstreres af trekanten dannet af deres interaktion som følger:

FØRSTE SOLARSYSTEM

Grønt lyn

Tredje aspekt

Aktivitet eller intelligens

Tredje understregning Femte understregning

Manas aktivitet, sind

Grøn-Grøn Grøn-Orange

ANDET SOLAR SYSTEM

Indigo lyn

Andet aspekt

Kærlighed og visdom

Anden understregning Fjerde understregning

Kærlighed og visdomsharmoni

indigo-indigo indigo-gul

I aktivitetssystemet har vi det tredje aspekt af det universelle sind eller aktivitet, der manifesterer sig gennem den orange farve på den konkrete understråle ... tilpasningsevne gennem formen, der perfekt udtrykker denne latente aktivitet. Tilsvarende i det andet kærlighedssystem har vi det aspekt af kærlighed, der manifesterer sig gennem den gule farve af Ray of Harmony eller Beauty - kærlighed, der udtrykker sig perfekt gennem enhed, harmoni eller skønhed. Bemærk her, at jeg også bruger udtryk, hvis nøjagtighed afhænger af din eksoteriske eller esoteriske fortolkning.

Derfor vender vi tilbage til det, jeg sagde tidligere, denne orange farve til os som en vibration etableret af den forrige kosmiske aktivitetsstråle i det forrige solsystem; kraften i den orange farve (dens videnskabelige indfangning ved intelligens) perfektionerer forbindelsen mellem ånd og form, mellem livet og de køretøjer, gennem hvilke de forsøger at udtrykke sig.

Vi kunne tildele de store grundfarver til de forskellige udtryk, vi bruger til at udtrykke helheden i det manifesterede univers:

1. Livsaspekt 2. Aspektform 3. Intelligensaspekt

Spirit Matter Mind

Vitality Vehicle Awareness

Yo No-Yo Forholdet mellem

Lyn Lynnedslag

2do. Kærlighed og 1. Kraft eller vilje 3. Aktivitet eller

Visdom 7. Ceremoniel tilpasningsret

4to. 5. harmoni 5. viden. viden

6to. Beton hengivenhed Beton

Dette er kun en af ​​måderne, hvorpå stråler kan grupperes og betragtes som påvirkninger, der har en direkte effekt på det evolutionære liv eller på den måde, hvorpå de udvikler sig gennem den tredje faktor, intelligens. Disse opdelinger udgør de tre punkter i en kosmisk trekant:

intelligens

Livsform

og strømmen af ​​strålerne, der virker makrokromisk mellem de tre, har sin mikrokosmiske korrespondance i den kundaleniske ild (vækket af meditation), og fungerer med geometrisk nøjagtighed mellem de tre centre ældre:

koronar

Hjerte Lar ngeo

De syv stråler interagerede mellem liv, form og det indre sind; i det væsentlige er de selv disse tre, liv, form og intelligens, og udgør i deres helhed det manifesterede univers. De syv handlede om de forskellige aspekter på forskellige tidspunkter.

Der er en meget interessant interaktion mellem:

a. Kærligheds-visdomens stråle og stråle af harmoni, som det sker mellem de monediske og medicinske planer.

b. Magtstrålen og ceremonielovens stråle, som det sker mellem de første og syvende plan.

c. Aktivitetsstrålen eller tilpasningsevnen og konkret viden eller videnskab, som sker mellem det tredje termiske plan og sindets femte plan. Elverde og Orange var allierede i det første solsystem og fortsatte i det nuværende system. Jeg har åbnet store tankeregioner for ægte studerende.

I forholdet mellem indigo, det blå og det gule skjules en hemmelighed; mellem det grønne, det orange og det røde er en anden hemmelighed lukket, og mellem det blå, det røde og det violette er der et andet mysterium.

Den studerende, der fanger disse tre mysterier ved hjælp af intuition, har fundet nøglen til den store cyklus og besidder nøglen til evolutionær udvikling. Husk derfor, at ved at studere mikrokosmos, vil du finde det samme forhold, som åbner portalen til Det indre rige Gud .

Rød. Til alle åbenlyse formål er det en af ​​de vanskeligste farver at overveje. Det er klassificeret som uønsket. Hvorfor? Fordi det betragtes som farven på kama eller ondt ønske. Hans billede fremkommer, når han observerer de mørkerøde og røde farver i den uudviklede menneskes følelsesmæssige krop. I en tid, der stadig er fjern, vil rød dog være grundlaget for et solsystem, hvor det takket være den perfekte fusion af farverne rød, grønt og blåt er afsluttet Logos 'opgave og færdiggørelse af rent hvidt lys.

Aktivitetssystemet var grønt.

Kærlighedssystemet er blåt.

Elsystemet vil være rødt.

Blandingen af ​​rød, blå og grøn resulterer som du ved i hvidt, og Logos vil esoterisk have vasket hans beklædningsgenstande i blodet, taget dem hvide såvel som mikrokosmos i mindre grad. Han gør det i den evolutionære proces.

Violeta. Mærkeligt nok er Violet of Law of Ceremonial Order en syntetisk stråle, når den manifesterer sig i de tre verdener. Ligesom den syntetiske stråle af kærlighed og visdom er syntese af alle livskræfter, på samme måde som den syvende stråle syntetiserer i de tre verdener alt Det har at gøre med formen. På forgrunden opsummeres livet i dets reneste, højeste og udifferentierede syntetiske aspekt i den syntetiske stråle af kærlighed; i det syvende plan eller formen i dens tætteste, groveste og mest differentierede aspekt handler den syvende stråle på det.

Vi har også en syntese i det faktum, at de Deviske og menneskelige kongerige i kraft af den violette farve finder et kontaktpunkt. Esoterisk er den violette farve hvid. I blandingen af ​​disse to kongeriger når de syv himmelske mænd perfektion og fylde og betragtes som esoterisk hvide, synonymt med perfektion.

Et andet syntesepunkt er, at når den syvende stråle dominerer, sker mit smeltepunkt mellem de tætte og æteriske fysiske legemer. Dette er af største betydning i makrokosmos for dem, der studerer meditation. Det er nødvendigt at udføre denne fusion og justering, før transmission af undervisning til den tætte fysiske hjerne anses for nøjagtig. Dette er tæt forbundet med centrets tilpasning.

I ovenstående observationer har jeg kun forsøgt at indikere tanker, som, hvis de følges omhyggeligt, kan føre til overraskende resultater. Til undersøgelse af farver og planer, til studiet af farve og dens virkninger og forholdet til livsaspektet og til studiet af formets aspekt af sindet, som praktiserer meditation vil få meget værdi, hvis han gør tre ting:

1. Opdag de esoteriske farver og deres korrekte anvendelse på flyene og centrene, på de kroppe, gennem hvilke organerne manifesteres, og gennem hvilke Logos (de syv hellige planeter) manifesteres, til runderne, til løbene og cyklusserne i deres eget individuelle liv. Når du kan gøre dette, har du nøglen til al viden i dine hænder.

2. Anvend på en praktisk måde, i dit personlige liv i de tre verdener, de angivne sandheder, og prøv at tilpasse dine arbejdsmetoder til de metoder, der er demonstreret af Logos gennem de syv stråler eller påvirkninger. Med dette mener jeg, at han gennem meditation sætter sit liv systematisk og i ordnede okkulte cyklusser, under disse syv store påvirkninger, og således frembringer en ordnet skønhed i manifestationen af ​​hans ego.

3. Husk altid, at perfektion, som vi kender den, kun er delvis og ikke reel, og at selv denne perfektion, som forstået af menneskets sind, ikke er andet end illusion, og kun den næste logiske manifestation afslører den endelige herlighed forventet. Så længe der er differentierede farver - vil der være ufuldkommenhed. Husk at farve, som vi kender den, udgør forståelsen af ​​den mand, der bruger en krop af det femte rodløb i den fjerde runde af den fjerde kæde, i en vibration, der skaber kontakt med det menneskelige øje. Så hvordan vil farven, som den syvende runde mand, der har en krop af det syvende rodløb, se ud? Selv da, uden for og uden for din forståelse, vil der være en hel række farver af vidunderlig skønhed. La razón de ello es que sólo se expresan totalmente dos grandes aspectos de la vida logoica, y el tercero será revelado parcialmente, esperando que ese mayor “Día sea con nosotros” y destelle en perfecta radiación. La palabra radiación tiene un significado oculto que merece ser considerado.

3 de setiembre de 1920.1

Dedicándonos constantemente al deber inmediato y poniendo los pies firmemente en el siguiente peldaño se abre un camino hacia el Maestro y, con el tiempo e incidentalmente, se eliminarán todas las dificultades. La formulación de elevados conceptos mentales y su expresión en el plano físico, traen el desenvolvimiento del cuerpo mental, que permite una afluencia de vida cada vez mayor desde lo alto. La estabilización de las emociones y la transferencia del deseo del plano emocional al búdico, desarrolla la facultad de reflejar correctamente un punto de vista elevado. El cuerpo físico disciplinado y purificado adquiere la capacidad de desarrollar lo que el hombre interno sabe. Si se realizan estas tres cosas, entonces la ley puede actuar y apresurarla emancipación. Lagente se pregunta: ¿Cómo actúa la ley? ¿Qué parte nos corresponde desempeñar en esa actividad que pone en vigencia la ley en la vida individual? Como ya lo he expresado, simplemente dedicándose al deber más elevado y ordenando la vida de la personalidad a fin de que ese deber pueda cumplirse a la perfección.

Colores exotéricos y esotéricos.

Nuestro tema de hoy constituye el segundo punto sobre el empleo del color, y trata de la ley de correspondencia o analogía y también del color… El significado esotérico de los colores exotéricos, como ya he explicado, no fue impartido en su totalidad. Algunos de estos significados fueron dados por HPB, pero no han sido muy bien comprendidos. Haré una indicación para que la consideren inteligentemente. Cierta información dada enLa Doctrina Secreta, respecto al color y al sonido, concierne al primer sistema solar, y otra, a una parte del segundo sistema solar. Esta diferencia, lógicamente, no ha sido comprendida pero, como clave principal para ser estudiada enla nueva Escuela, producirá una gran revelación. Basados en esta afirmación respecto al significado esotérico de los colores, quisiera que los clasificaran (aunque ya lo están enLa Doctrina Secreta), a fin de que les sirva de base para las comunicaciones posteriores a impartir:

Exotéricos Esotéricos

Púrpura Azul

Amarillo índigo

Crema Amarillo

Blanco Violeta

No puedo dar más de cuatro; pero si se los comprende correctamente darán la clave de la actual cuarta ronda y de su historia. Por hallarnos ahora en la cuarta cadena y en la cuarta ronda, observarán por lo tanto que en el número cuatro reside la historia del presente. Los incito especialmente a ustedes, los instructores y estudiantes de la generación venidera, a reflexionar sobre el significado de que el color blanco es esotéricamente el color violeta. Esto tiene una aplicación especial ahora con el advenimiento del rayo violeta; el séptimo rayo es, en esta ronda, uno de los tres mayores; maneja poder en proporción al cuatro, en el cuatro y bajo el cuatro.

Los colores esotéricos de los colores rojo, verde y anaranjado, exotéricos, no se pueden revelar todavía al público en general, aunque los estudiantes y discípulos aceptados, en cuya discriminación se puede confiar, pueden obtener el conocimiento necesario si se esfuerzan.

Desearía hacer otras consideraciones que resultarán más fáciles si consideramos brevemente la ley de analogía y correspondencia. Por lo tanto estudiaremos los puntos siguientes:

a. En qué consiste la correspondencia entre el micro y el macrocosmos.

b. Las correspondencias básicas.

c. El color en el micro y en el macrocosmos.

Me ocuparé brevemente de cada punto, porque en la correcta captación de la ley reside la capacidad de pensar esotéricamente y de desentrañar el significado interno de los acontecimientos externos.

Correspondencia micro y macrocósmica.

La relación entre el micro y el macrocosmos es exacta y existe, no sólo en términos amplios, sino también en detalle. Este hecho se ha de comprender y desarrollar. A medida que el conocimiento y el progreso aumentan y la capacidad de meditar se trasforma en la facultad de trasmitir, desde la Tríada superior a la personalidad, vía el causal, entonces estos hechos serán demostrados más claramente en sus detalles, con lo cual se alcanzará la perfecta comprensión “Como arriba es abajo” es una verdad superficialmente repetida, pero poco comprendida. ¿Qué existe arriba y en consecuencia qué se desarrolla abajo?

Arriba existe Voluntad, Amor y Actividad, o Poder, Sabiduría e Inteligencia, términos que aplicamos a los tres aspectos de la manifestación divina. Abajo hallaremos los tres en proceso de manifestación.

a. La Personalidad expresa inteligencia activa.

b. El Ego expresa amor o sabiduría.

c. La Mónada expresa poder o voluntad.

En los tres mundos de la personalidad tenemos:

a. El físico, que expresa un reflejo del aspecto actividad.

b. El astral, que expresa un reflejo del aspecto amor o sabiduría.

c. El mental, que expresa un reflejo del aspecto voluntad o poder.

¿Cuáles son los colores de estos tres cuerpos, descritos exotéricamente?

a. El violeta del físico, según se manifiesta en el etérico.

b. El rosa o rojo del astral.

c. El anaranjado del mental.

¿Qué tenemos en la Tríada o mundo del triple Ego?

a. Manas superior, expresando el aspecto actividad o inteligencia.

b. Budi, expresando el aspecto amor o sabiduría.

c. Atma, expresando el aspecto poder o voluntad.

¿Cuáles son los colores de estos cuerpos, exotéricamente descritos?

a. El azul de los niveles manásicos superiores.

b. El amarillo del nivel búdico.

c. El verde del nivel átmico.

Ellos están en proceso de transmutación. Deben realizar el correspondiente cambio de colores de lo inferior a lo superior. Relacionen esta información con la dada en una carta anterior sobre la trasferencia de la polarización.

Existe una correspondencia directa entre:

a. El violeta del nivel etérico y el azul del mental superior.

b. El rosa del astral y el amarillo del búdico.

c. El anaranjado del mental y el verde del átmico.

El secreto de todo ello reside en la aplicación de las leyes ocultas dela meditación. Porotra parte pueden transferir todo la gama de colores a un grado superior y desarrollar en la Mónada la analog a:

a. El verde del tercer aspecto.

b. El azul sint tico o ndigo del segundo aspecto.

c. El rojo del primer aspecto.

Quiero indicar que a medida que se retorna al centro de la evoluci n del sistema, la nomenclatura de estos colores es de lo m s enga osa. El rojo, por ejemplo, no tiene parecido con lo que se llama rojo o rosa en el plano inferior. El rojo, el verde y el ndigo de esos elevados niveles son, para todos los fines y prop sitos, colores nuevos de belleza y trasparencia inconcebibles. Si se interpreta esto con exactitud, tienen aqu una insinuaci n sobre la correspondencia que existe entre el micro y el macrocosmos.

Exot ricamente los colores tienen que ver conla forma. Lasfuerzas o cualidades que estos colores velan y ocultan se relacionan con la Vida evolucionante dentro de esas formas. Por la meditaci n se construye el puente que conecta a ambas. Meditaci n es la expresi n de la inteligencia que vincula la vida y la forma, el Yo y el no-yo. En el tiempo y en los tres mundos el proceso de esta conexi n tiene lugar en el plano de la mente, que vincula lo superior con lo inferior. La correspondencia ser siempre perfecta. En consecuencia, por la meditaci n vendr ese conocimiento que efectuar tres cosas:

1. Dar el significado interno del color exot rico.

2. Desarrollar las cualidades que estos colores velan.

3. Efectuar la necesaria transmutaci n de los colores de la personalidad, a los de la Tr ada y luego los de sta a los de la M nada.

El cuerpo causal act a como s ntesis de esos colores en la vida del Ego reencarnante, de la misma manera que el rayo sint tico fusiona todos los colores en la manifestaci n logoica. Procuren mantener claro en la mente.., que los colores expresan fuerza o cualidad. Ocultan o velan las cualidades abstractas del Logos, las cuales se reflejan en los tres mundos del microcosmos como virtudes o facultades. En consecuencia, as como los siete colores ocultan cualidades del Logos, tambi n estas virtudes se manifiestan en la vida de la personalidad y vienen a la objetividad mediante la pr ctica de la meditaci n, as cada vida corresponde a un color. Overvej dette.

Las correspondencias b sicas.

Del estudio de estas correspondencias en los diferentes sectores del universo manifestado, y de la aplicaci n de estos colores en justa proporci n, surge la belleza del todo sint tico y la iluminaci n de la vida microc smica. Las enumerar o clasificar en t rminos generales, permitiendo a quien estudia la meditaci n, desarrollarlas detalladamente. A esta altura nada m s puedo decir.

1. El triple sistema solar.

El triple jiva evolucionante.

Los tres aspectos del Logos.

La triple M nada.

La Tr ada espiritual, el Ego.

La triple Personalidad.

Los tres mundos de la evoluci n humana.

Las tres personas de la Deidad.

2. Los cuatro Se ores Lipikas.

Los cuatro Maharajaes.

El cu druple hombre inferior, el cuaternario.

3. Los cinco planos de la evoluci n humana.

Los cinco sentidos.

El qu ntuple sector del Mahachohan.

Los cinco reinos de la naturaleza:

a. El reino mineral.

b. El reino vegetal.

e. El reino animal.

d. El reino humano.

e. El reino espiritual o superhumano.

El quinto principio de manas.

4. Los siete rayos o jerarquías.

Los siete colores.

Los siete planos de manifestación.

Los siete Kumaras.

Los siete principios del hombre.

Los siete centros.

Los siete planetas sagrados.

Las siete cadenas.

Los siete globos.

Las siete rondas.

Las siete razas raíces y subrazas.

Las siete iniciaciones.

Lo que trato de hacer resaltar, en la clasificación que antecede, es que para el adepto, la correspondencia de todos ellos es perfectamente conocida y existe en términos de conciencia, de forma y de inteligencia. Las conoce (si lo puedo expresar así) en términos de color, cuando trata con la forma; en términos de sonido, cuando trata con el aspecto vida; en términos de vitalidad, cuando trata con la inteligencia o aspecto actividad. La declaración que antecede compensará mucho a quienes reflexionen sobre ello con empeño, pues contiene la afirmación de un hecho oculto. De acuerdo a las tres líneas de acercamiento, tratadas en nuestra carta anterior, así será el empleo de los términos, según fueron descritos anteriormente.

El calor en el micro y en el macrocosmos.

Este asunto presenta mucha dificultad debido al proceso constante de mutación. El color está sujeto en el microcosmos a los factores siguientes:

1. El rayo del Ego.

2. El rayo de la Personalidad.

3. El grado de evolución.

Aquí puedo hacer una indicación. En un grado inferior de evolución los colores se basan principalmente en el aspecto actividad. Luego viene su actuación en el aspecto amor o sabiduría, lo cual produce tres efectos:

a – Eliminación de los colores que tienen las envolturas inferiores, residuos de un sistema anterior. Implica la eliminación de matices como el marrón y el gris.

b. Transmutación de ciertos colores en aquellos de tono superior.

c. Trasparencia, radiación o brillo subyacente, resultado de una mayor pureza de los cuerpos y de las dimensiones de la siempre creciente llama interna.

4. El factor rayo o rayos manifestados, saliendo o entrando en manifestación. Estos rayos afectan a los Egos en encarnación, cambian en parte la vibración o producen un consiguiente cambio de color o cualidad. Si un individuo se halla, por ejemplo, en el Rayo de la Ciencia y viene bajo la influencia del Rayo entrante de Armonía, el efecto sobre su línea de pensamiento y en consecuencia sobre el color que manifiesta, será muy notable. Todos estos factores causan la mezcla y fusión que es inextricable y prácticamente confusa para el individuo, desde el punto de vista de los tres mundos.

Comprendo que piensen que estas mismas indicaciones evidentemente conducen a una mayor confusión, pero en la constante dedicación al tema, en la frecuente reflexión y meditación sobre los colores, y en el esfuerzo por descubrir su significado esotérico y su aplicación microcósmica, aparecerá gradualmente el hilo que sacará al estudiante de su confusión y lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento. Tengan, por lo tanto, valor, un amplio y flexible punto de vista, la capacidad de reservar opiniones hasta que nuevos hechos se comprueben, y también absténganse de hacer afirmaciones dogmáticas. Lo antedicho será la mejor guía durante los primeros días de búsqueda. Muchas personas, por la meditación y su receptividad a las enseñanzas superiores, hallaron el camino que las llevó del Aula de Aprendizaje al Aula de Sabiduría. Únicamente en el Aula de la Sabiduría se puede conocer realmente la interpretación esotérica de los colores. Se llega a ella por la meditación, que prepara al estudiante para esa iniciación que le abrirála puerta. Enconsecuencia, persistan en la meditación sin flaquear en su propósito.

4 de setiembre de 1920.

Vamos a tratar ahora algo que tiene una verdadera aplicación espiritual en sentido práctico. Gran parte de lo que he dicho les ha proporcionado terna para pensar e investigar. Tiende a desarrollar la mente superior y por el estímulo de la imaginación desarrolla en partela intuición. Muchode ello es de carácter profético, o ha presentado un ideal que algún día podrá realizarse. Únicamente señalando la meta y haciendo resaltar ese punto, se induce al hombre a hacer el esfuerzo necesario y alcanzar en cierta medida la posición deseada. Pero hoy trataremos la vida práctica y la imposición de cierta vibración rítmica sobre la personalidad.

Esto lo haremos al estudiar en el tercer punto los efectos que produce el color sobre:

a – Los cuerpos del estudiante.

b. Los grupos a los cuales está afiliado.

c. Su medio ambiente.

El punto que trato especialmente de hacer resaltar es el color del aspecto vida y no el del aspecto forma. Como dije anteriormente, el color no es más que la forma que asume una fuerza de cualquier tipo, cuando ésta se mueve a cierto ritmo y su acción y movimiento están o no obstruidos por lo material a través de lo cual actúa. En esta frase reside la clave para solucionar el problema respecto a la diferencia de colores en los planos superior e inferior. La resistencia que ofrece la materia al descenso de la fuerza o vida, y su densidad o tenuidad relativa, explican la diferencia de color. Una de las diferencias tiene necesariamente una base cósmica y, en consecuencia, difícilmente el hombre tridimensional la capte en esta cuarta ronda. Pero la razón fundamental de la diferencia puede ser suficientemente captada como para que el estudiante comprenda la absoluta necesidad de refinar constantemente sus vehículos a fin de que esa fuerza pueda irradiar a través de ellos con mayor facilidad. Por lo tanto, es cuestión de vivir prácticamente en los tres planos inferiores, sometiendo a los tres cuerpos a reglas precisas de refinamiento.

Las fuerzas, en términos de desenvolvimiento espiritual y no tanto de forma, se manifiestan en las virtudes, como lo denominan ustedes, por medio del magnetismo, de la vitalidad y dela inteligencia. Paraexpresarlo brevemente diré, que a medida que el estudiante construye un cuerpo físico puro y un etérico refinado, que desarrolla las virtudes emocionales y coordina y expande su cuerpo mental, altera constantemente al grado de vibración y cambia su ritmo, cambios que ante los ojos del clarividente aparecen como mutaciones de color. Como ya he enseñado, los colores vistos en el aura de un salvaje y en el de un hombre común evolucionado, son extraordinariamente distintos. ¿ Por qué? Porque uno se mueve o vibra a un grado lento, el otro con mayor rapidez. Uno tiene un ritmo lento, pausado y pesado, el otro un ritmo pulsante, moviéndose a enorme velocidad, permitiendo en consecuencia a la materia que compone esos cuerpos actuar con mayor rapidez

Por lo tanto, quisiera señalar que a medida que la raza progresa como unidad colectiva, Quienes la observan desde un plano superior, se dan cuenta del constante mejoramiento de los colores y de la mayor pureza y trasparencia de los matices en el aura de la raza, aura compuesta por las auras combinadas de los entes dela raza. Porejemplo, el aura de la raza raíz atiante y la de la raza aria son muy diversas y radicalmente distintas. Por consiguiente he demostrado el primer punto, o sea que, a medida que los entes evolucionan, los colores cambian, produciéndose por la transmutación de lo que ustedes denominan vicios, en virtudes. Un vicio es el predominio de una cualidad involutiva de la misma fuerza que en un periodo posterior se manifestará como virtud.

El segundo punto que quiero demostrar es que estas influencias (las cuales se manifiestan como colores cuando están en contacto con la materia) se mueven en sus propios ciclos ordenados. A dichos ciclos se los describe como la entrada o salida de un rayo. En esa cuarta ronda están en actividad, comúnmente, cuatro rayos, en cualquier momento dado. Con esto trato de inculcarles que aunque todos los rayos se manifiestan en el sistema solar, en ciertas etapas de manifestación predomina simultáneamente un número mayor o menor. Estos rayos, fuerzas, influencias o coordinación de cualidades, al expresarse en términos de luz coloran la materia sobre la que hacen impacto, dándole ciertos matices conocidos, los cuales dan el tono a la vida de la Personalidad o del Ego. Ustedes los conocen como cualidades del carácter y el clarividente los ve como color.

En consecuencia, se verá que los grupos de unidades que convergen, debido a la similitud de vibración, poseen aproximadamente el mismo matiz básico, aunque con numerosas diferencias menores de color y tono. Como ya dije, se puede calibrar y juzgar el color de grandes masas de personas. Así los miembros de la Jerarquía, en Cuyas manos se halla el desarrollo evolutivo en los tres mundos, pueden juzgar la etapa alcanzada y el propósito realizado.

Los distintos rayos entrantes traen unidades matizadas por esos rayos. Otros desaparecen llevando consigo unidades de un matiz básico diferente. Durante el período de transición, la mezcla de colores asume enorme complejidad, siendo de ayuda y beneficio mutuos. Cada rayo da algo a los otros rayos que se hallan al mismo tiempo en encarnación, afectándose ligeramente la vibración rítmica. Este efecto puede ser imperceptible, desde el punto de vista del presente y del tiempo en los tres mundos, pero en virtud de la frecuente reunión e intercambio de fuerzas y colores y de su constante acción e interacción, se producirá un constante nivelamiento general y una similitud de vibración. Por lo tanto, verán que se obtiene la síntesis al finalizar un mahamanvantara mayor. Los tres rayos absorben a los siete y oportunamente se fusionan en el rayo sintético.

En el microcosmos los tres rayos, de la Mónada, el Ego y la Personalidad, predominarán, absorberán a los siete y, con el tiempo, también se alcanzará la fusión en el rayo sintético dela Mónada. Laanalogía será perfecta.

Estas fuerzas, virtudes o influencias (repito términos sinónimos, debido a la necesidad de que piensen con claridad) son recibidas gradualmente por los cuerpos de la personalidad, cada vez con mayor facilidad y plena expresión. A medida que los cuerpos se refinan proporcionando mejores medios para las fuerzas entrantes, la cualidad particular de alguna fuerza -o lo contrario, la fuerza de alguna cualidad particular-, se expresa cada vez con mayor perfección. Aquí entra el trabajo de quien estudiala meditación. Primitivamenteen la evolución, estas fuerzas actuaban en los cuerpos del hombre ya través de ellos, con poca comprensión de su parte y menos capacidad para aprovecharlas. Pero a medida que transcurre el tiempo, comprende cada vez m s el valor de todo lo que acontece y trata de beneficiarse del conjunto de las cualidades de su vida. Aqu residela oportunidad. Porla comprensi n inteligente de la cualidad, por el esfuerzo para adquirir virtudes y por la construcci n de atributos de ficos, viene la respuesta a esas fuerzas, facilitando su acci n. Quien estudia meditaci n, reflexiona sobre estas fuerzas o cualidades, trata de expresar su esencia y de comprender su significado espiritual, cavila sobre su propia falta de respuesta, se da cuenta de las deficiencias de su veh culo, como medio para tales fuerzas, estudia su grado de vibraci nr tmica y trata con empe o de aprovechar todas las oportunidades para satisfacerla necesidad. Seconcentra en la virtud y (si est en condiciones de darse cuenta del rayo entrante o predominante en ese momento) aprovecha la hora de la oportunidad y colabora con la fuerza existente. Todo esto lo hace mediante f rmulas ordenadas de la verdadera meditaci n ocultista.

A medida que transcurre el tiempo -nuevamente profetizo- se dar a los estudiantes de ocultismo ciertos datos sobre los rayos predominantes, lo cual permitir aprovechar la oportunidad que cada rayo ofrece.

El efecto sobre el medio ambiente.

Respecto a nuestro tercer punto, el estudiante atento se dar cuenta inmediatamente de que el efecto que produce lo antedicho sobre el medio ambiente ser notable, especialmente a medida que un mayor n mero de miembros de la raza humana llega a estar bajo el control consciente de su Yo superior y de acuerdo conla ley. Entoncesser posible realizar ciertas cosas:

a. Contacto directo con la evoluci nd vica o ang lica, imposible ahora debido a la inestabilidad de la vibraci n.

b. Vendr n almas muy desarrolladas que ahora est n impedidas por la baja vibraci ny la consiguiente densidad de color de la mayor parte de la raza humana. Existen en el mundo celestial y en el nivel causal algunas grandes y para ustedes incomprensibles entidades dela cuarta Jerarqu a Creadora, que esperan la oportunidad de manifestarse, as como algunos de ustedes esperaron la llegada de cierto per odo, en la raza atlante, antes de encarnar en este planeta, Cuando el grado de vibraci n de un mayor porcentaje de la raza adquiera cierta medida y cuando el aspecto color de las auras coordinadas de los grupos posea cierta tonalidad, esas entidades volver na la tierra y traer n mucho de valor, m s all de la comprensi n de ustedes.

c. Otro punto interesante, sobre el cual no podemos detenernos, es que se observar objetivamente el efecto r tmico -incluso en los dos reinos inferiores al humano. No fue un alarde in til del Profeta de Israel cuando dijo: El leopardo se acostar con el cordero y el desierto florecer como una rosa. Esto vendr por el predominio de ciertas vibraciones y la entrada de algunos colores velando determinadas influencias o virtudes.

7 de setiembre de 1920.

Hoy trataremos el tema de la aplicaci n del color. Si los colores s lo son el velo tendido sobre una influencia, y si vali ndose de la intuici n pueden descubrir en ustedes los colores que ocultan una virtud, tienen en sus manosla clave. Habr nobservado que en estas cartas sobresalen dos hechos:

Que el tema tratado es tan vasto, que nicamente he intentado dar sus delineamientos.

Que cada frase escrita en estas cartas tiene por objeto impartir con exactitud un pensamiento completo y contiene mucho material para reflexionar. Por qu no he tratado los t picos m s detalladamente, ni he entrado en extensas explicaciones ni ampliado las frases en p rrafos? Por la nica raz n de que si el estudiante ha hecho el trabajo preliminar en la meditación, durante los años anteriores, el material de estas cartas lo conducirá a desarrollar el pensamiento abstracto y ensanchar el canal que comunica conla intuición. Sólotrato de hacer sugerencias. Mi objeto es sólo indicar. La utilidad de la enseñanza impartida depende de la intuición del estudiante. Por lo tanto, al decirles que el color produce ciertos efectos al ser aplicado, debo advertirles también que será necesario interpretar lo antedicho en términos de vida, forma y mente.

La aplicación del color.

a. En la meditación.

b. En la curación.

c. En el trabajo constructivo.

El color puede ser utilizado de muchas maneras y las mencionadas no abarcan el tema. Sólo indican tres maneras que tienen un valor inmediato y práctico para el estudiante. Puede ser empleado para ponerse en contacto con otras evoluciones, subhumanas o superhumanas: en trabajos definidos de construcción o de desintegración; puede emplearse conjuntamente con otros métodos tales como la música o el movimiento, en conexión con los mántram establecidos, a fin de producir determinados resultados, pero de estos métodos no tenemos por qué ocuparnos en esta serie de cartas. El progreso del individuo y su acrecentada capacidad de servir se producen por la práctica inteligente de la meditación ocultista. Vamos pues a considerar nuestro primer punto.

Empleo del color en la meditación.

Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario -en este sistema solar el rayo índigo cósmico vela el de amor o sabiduría cósmico- que luego se separa en tres colores principales, después en cuatro menores, formando los siete colores del espectro. Verán el mismo efecto en la vida del individuo, pues siempre el macrocosmos afecta al microcosmos. El color primario del individuo será su rayo monádico, manifestándose a continuación los tres colores de la Tríada y los cuatro colores del Cuaternario. En el sendero de retorno estos siete colores se trasforman en tres y nuevamente en uno.

El sendero de manifestación, de diferenciación, es el sendero de adquisición. Es lo homogéneo convirtiéndose en los muchos o heterogéneo. Es la disgregación de un color básico en sus numerosas partes componentes. Este es el aspecto forma, la expresión de aquello que vela ala vida. Enel aspecto vida, es el desarrollo de una cualidad básica en sus muchas virtudes inherentes; es la posibilidad latente en la divinidad, manifestándose en los muchos atributos de lo divino; esla Vida Unamanifestando sus múltiples Cualidades por medio de la diversidad de formas. Es el Yo con todas las capacidades inherentes del Omni-Yo, utilizando formas para la demostración de Sus perfecciones omnincluyentes. En el aspecto inteligencia es el método mediante el cual la vida utiliza la forma y la desarrolla por medio de comprensión, análisis e intelecto. Es la relación entre la vida y la forma, el Yo y el no-yo, espíritu y materia, manifestándose como modos de expresión, mediante los que la divinidad inmanente impone sus características sobre el material provisto para su uso. El Dios interno expresa todas Sus virtudes latentes por medio de formas, empleando la actividad o inteligencia. La vida muestra color y la forma perfecciona esos colores, a medida que el aspecto inteligencia (el eslabón energetizante) evoluciona más y se desarrolla la comprensión.

En el sendero de retorno, la regla es renunciación, en contraposición al método primitivo. La vida inmanente renuncia a las formas, hasta entonces consideradas (necesariamente) esenciales. Ahora, mediante el empleo de la inteligencia que ha vinculado estos dos pares de opuestos, espíritu y materia, conciencia y forma, las formas construidas de materia con la ayuda de la inteligencia son repudiadas una tras otra, y por la ayuda de esa misma inteligencia o facultad razonadora son trasmutadas en sabiduría. Las formas desaparecen, pero la vida permanece. Los colores son gradualmente reabsorbidos, pero las virtudes divinas persisten, las cuales son ahora estables y eternamente útiles debido ala experiencia. Estosatributos divinos no son potenciales, sino poderes desarrollados para ser utilizados. La facultad inherente se ha convertido en característica activa, llevada a la más alta potencia. Los velos son descartados uno a uno; las envolturas son abandonadas y reemplazadas; se prescinde de los vehículos, y las formas ya no son necesarias, pero la vida permanece siempre y retorna a su rayo paterno. Se disuelve nuevamente en su primario, conjuntamente con la actividad y la expresión, la experiencia y la capacidad de manifestarse, más todo lo que constituye la diferencia entre el ignorante salvaje y el Logos solar. Esto ha sido consumado, mediante la utilización, por parte de la vida, de muchas formas, siendo la inteligencia el medio por el cual esa vida empleó las formas a fin de aprender. Después de haberse manifestado como un aspecto de este rayo primario y de haberlo diferenciado en sus muchas partes componentes, a través de muchas encarnaciones, y después de verse recubierto de los siete colores que componen ese rayo, el jiva reencarnante .emprende el sendero de retorno y de siete se convierte en tres y de tres en uno.

Cuando el hombre hace esto conscientemente, cuando voluntariamente y con plena comprensión de lo que debe hacer se esfuerza en liberar a la vida inmanente de los velos que la ocultan y de las envolturas que la aprisionan, descubre que el método por el cual lo consigue, es el de la vida subjetiva de meditación ocultista y la vida objetiva de servicio. En el servicio está la renunciación y, según la ley oculta, en el servicio halla su liberación lo subjetivo, liberándose así de la manifestación objetiva. Reflexionen sobre esto porque bajo el velo de las palabras se oculta mucho de valor.

El estudiante de ocultismo, desde el punto de vista del color, debe efectuar dos cosas en la meditación:

1. Descubrir sus tres colores principales, según se manifiestan en la Personalidad, en el Ego y en la Mónada.

2. Resolver el cuaternario inferior en los tres, para lo cual la primera etapa consiste en retirarse conscientemente en el Ego y así atrofiar al yo inferior. El estudiante empieza eliminando los colores indeseables, anulando toda vibración inferior o grosera, llegando con el tiempo a refinar sus vehículos de tal modo, que los tres colores principales -de los cuales él es la expresión- resplandecen con perfecta claridad. Esto lo conduce a la tercera iniciación. Después trata de resolver los tres en el uno, hasta que transfiere su conciencia de las vehículos inferiores a la envoltura monádica.

No es mi intención, como erróneamente suponen, informarlos acerca de las efectos de los colores que actúan en los cuerpos durantela meditación. Sólotrato de darles alguna idea del color, como un vela que eventualmente ha de ser apartado. Bajo el titulo “Empleo futuro del color”, quizás me ocupe de lo que a ustedes les interesa, pero la comprensión de los fundamentos es mucha mejor que darles fórmulas para experimentar.

10 de setiembre de 1920

Hoy sólo tocaré el segunda punto, la aplicación del color para propósitos curativos. La razón de esta brevedad reside en que, para tratar el tema como es debido y en consecuencia sin peligro, debería ser dilucidado extensamente. A este respecto podría aplicarse el antiguo adagio de que “el poco conocimiento es algo peligroso”. A no ser que el tema de la curación por el color se encare correctamente, con conocimiento técnico y la necesaria extensión, los resultados obtenidos podrían ser más desastrosos que benéficos. Más adelante el tema será dilucidado plenamente, si el futuro trae lo que se espera; mientras tanto puedo, como información, delinear ciertas características de este trabajo: señalar algunas condiciones incidentales para el éxito y pronosticar la dirección que probablemente seguirá el tema.

Aplicación del color para curaciones.

Encararé ahora el tema desde el punto de vista dela meditación. Porlo tanto es esencial que lo consideremos desde ese ángulo. En la meditación el trabajo de curación se hace totalmente desde el punto de vista mental Cualquier fuerza proporcionada vendrá desde el cuerpo mental del paciente y de allí irá al físico, vía el emocional.

Esto significa que el individuo o grupo que emprende este trabajo tiene que averiguar ciertos hechos, los cuales enumeraré brevemente a fin de clarificar la mente de lector:

1. El trabajo ha de ser en gran parte subjetivo, contemplando las causas y no los efectos. El principal objetivo del grupo de curación será descubrir la causa originante del malestar; una vez localizado el mal, en el cuerpo emocional o el mental, los miembros del grupo se ocuparán del efecto manifestado en el cuerpo físico o en el etérico. Si la dolencia es totalmente física, como en casos de accidentes de cualquier tipo, o de alguna afección de carácter puramente hereditario o dolencia congénita, se aplicarán primeramente los métodos científicos comunes más avanzados del plano físico; en este caso el trabajo de los curadores consistirá en ayudar a esos métodos, concentrándose en los cuerpos sutiles. Esto es aplicable durante el período de transición en que está entrando ahorala raza. Enel futuro, cuando el conocimiento de la curación esotérica esté más difundido y se conozcan mejor las leyes que rigen los cuerpos sutiles, la ciencia del plano físico será reemplazada por la ciencia preventiva de los planos más sutiles, ciencia que tenderá a proporcionar correctas condiciones ya construir cuerpos que se protejan a sí mismos, inmunes a todo ataque. Se descubrirá que la comprensión de la ley de vibración y el efecto de una vibración sobre otra, encierran la clave para establecer mejores condiciones de vida y tener cuerpos más sanos en todos los planos.

Pero como están ahora las cosas, en todas partes existen enfermedades, corrupción de diversos tipos y dolencias en todos los cuerpos; cuando se reconozcan estas condiciones se han de buscar con empeño medios para ayudar. Esto nos lleva al siguiente punto:

2. El grupo que practica curaciones debe averiguar datos completos acerca del paciente, basándose en las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las líneas básicas de sus pensamientos? ¿Qué formas mentales lo rodean principalmente?

b. ¿Cuál es el matiz predominante de su cuerpo emocional? ¿Cuál es su grado de vibración? ¿Está el paciente sujeto a perturbaciones repentinas que ponen en desorden todo el cuerpo emocional?

c. ¿Cuáles son sus temas comunes de conversación? ¿En qué se interesa principalmente? ¿Qué literatura estudia? ¿Cuáles son sus actividades favoritas?

d. ¿Cuál es la condición de los centros de su cuerpo? ¿Qué centros están despiertos? ¿Hay algún centro que gira en orden cuatridimensional? ¿Cuál es el centro principal en cada caso particular?

e. ¿En qué condición se encuentra el cuerpo etérico? ¿Manifiesta síntomas de desvitalización o congestión? ¿Le falta vitalidad al paciente? ¿Cuál es el valor de su actividad magnética sobre otras personas?

Después de estudiar al paciente bajo esos puntos, y no antes, el grupo que intenta curarlo deber estudiar el veh culo f sico detalladamente. Luego -teniendo una idea de las condiciones internas subyacentes de la dolencia- estudiar n lo siguiente:

f. La condici n del sistema nervioso, prestando particular atenci na la columna vertebral y al estado en que se encuentra el fuego interno.

g. El estado de los diversos rganos del cuerpo, especialmente el rgano u rganos, causantes de la dolencia.

h. Su estructura, estudiando los huesos y la carne y la condici n del fluido vital, la sangre.

La visi n superior y la salud.

Lo antedicho, como necesariamente habr n observado, demanda conocimiento cient fico directo o la facultad de visi n interna, que ve la dolencia donde quiera est, capaz de examinar clarividentemente toda la estructura y los rganos, a fin de localizar instant neamente toda dolencia. Esta capacidad presupone el desenvolvimiento de esos poderes internos que otorga el conocimiento de los tres mundos y corrige los desastrosos errores que con tanta frecuencia se incurre en la pr ctica moderna de la medicina, como ustedes denominan al arte dela curaci n. Enel futuro, no existir el gran peligro de cometer errores en las curaciones; pero he de indicar que aunque se evitar n tales errores, en el caso del cuerpo f sico, pasar mucho tiempo antes de comprender plenamente el cuerpo emocional, en el mismo grado que la ciencia moderna comprende el f sico. La curaci n del cuerpo f sico y su estudio y comprensi n pueden realizarlos quien posea la visi n interna. Gracias a su capacidad de ver en las esferas emocionales puede colaborar con el m dico moderno iluminado, y as salvaguardarlo de los errores, permiti ndole juzgar con exactitud la extensi n de la dolencia, su ubicaci n, el tratamiento y el progreso de la curaci n.

Las dolencias emocionales que se manifiestan en el cuerpo f sico, corno ocurre hoy en la mayor a de los males f sicos, com nmente pueden ser localizadas y eliminadas mediante un tratamiento apropiado. Pero las dolencias emocionales, profundamente arraigadas en el cuerpo sutil, se han de tratar desde los niveles mentales, por lo tanto se requiere un s quico mental para tratarlas y eliminar as. Todos estos m todos exigen l gicamente la activa colaboraci n consciente del mismo paciente.

En forma similar, las dolencias mentales deben ser tratadas directamente desde el nivel causal y necesitan, por consiguiente, la ayuda del Ego y la de alguien que posea visi ny conciencia causales. Este ltimo m todo y la mayor parte de estos tipos de dolencias pertenecen a un futuro lejano de la raza, por lo tanto no nos conciernen ahora. Sin embargo, ya se empieza a conocer y estudiar algo sobre la curaci n de las dolencias f sicas que se asientan en el cuerpo emocional. Por el estudio de la sicolog ay por la comprensi n de las enfermedades y trastornos nerviosos y su mutua vinculaci n, la ciencia m dica conocer el siguiente paso que deber dar. El v nculo que existe entre el cuerpo emocional y el f sico es el cuerpo et rico. El paso inmediato consiste en considerar al cuerpo et rico bajo dos aspectos: como transmisor de prana, la fuerza de vida, vitalidad o magnetismo, o como veh culo que vincula la naturaleza emocional con el f sico denso. El f sico, invariablemente, sigue los mandatos de dicha naturaleza, trasmitidos por el et rico.

Al formar grupos de curaci n, en condiciones ideales, debe presidir una persona que posea conciencia causal, capaz de tratar cualquier dolencia en el cuerpo mental y de estudiar el alineamiento de todos los cuerpos con el Ego. El grupo incluir tambi n:

a. Una o varias personas capaces de observar clarividentemente el cuerpo sutil de las emociones.

b. Un número de personas que conozca algo de los rudimentos de la ley de vibración, y mediante el poder del pensamiento pueda definidamente aplicar ciertas ondas de color para efectuar determinadas curas y alcanzar, mediante la comprensión científica, los resultados deseados.

c. Alguien del grupo deberá también pertenecer a la profesión médica, quien trabajará sobre el cuerpo físico dirigido por clarividentes conscientes. Estudiará la resistencia del cuerpo, aplicará ciertas corrientes, colores y vibraciones que tendrán efecto físico directo y, en colaboración de las demás unidades del grupo, obtendrá resultados que merecerán el calificativo de milagrosos.

d. Habrá también en el grupo un número de personas que puedan practicar la meditación ocultista y, por el poder de su meditación, crear el conducto necesario para trasmitir las fuerzas curativas del Yo superior y del Maestro.

c. Además de lo antedicho, ha de haber en cada grupo una persona que pueda escribir con exactitud todo lo que sucede y así mantener un registro que llegará a ser la literatura de la nueva escuela de medicina.

Me he referido al grupo ideal. Esto aún no es factible, pero ya se ha hecho un comienzo, utilizando los conocimientos y poderes que se encuentran entre quienes tratan de servir a su raza y al Maestro.

Podrán ver por lo que antecede, que los colores se aplicarán de dos maneras:

1. En los planos sutiles, por el poder del pensamiento.

2. Por medio de luces de colores, aplicadas al cuerpo físico.

En el plano físico se aplicarán los colores exotéricos, pero en los sutiles los esotéricos. El trabajo, en consecuencia (hasta que lo esotérico se convierta en exotérico), estará en manos de los estudiantes ocultistas del mundo, trabajando en grupos organizados bajo experta supervisión.

Quizás se pregunten ¿hasta qué punto pueden empezar ya a trabajar estos grupos con el color? Lo que hay que hacer es dominar y desarrollar el conocimiento respecto al cuerpo etérico, para inculcar la necesidad de construir cuerpos puros y estudiar el efecto de los diversos colores sobre el cuerpo físico denso. Este punto hasta ahora ha sido poco estudiado. Se verá que ciertos colores afectan definidamente ciertas enfermedades, curan ciertas dolencias nerviosas, desarraigan determinadas tendencias nerviosas, tienden a construir nuevos tejidos, o quemar lo deteriorado. Se ha de estudiar todo esto. Se pueden hacer experimentos sobre la vitalización y el magnetismo, que involucra actuar directamente sobre el etérico, y esto también se halla oculto en la ley de la vibración y del color. Más adelante…, se podrá tratar con mayor detalle el trabajo de estos grupos de curación, cuando se reúnan parala meditación. Ahoraagregaré que ciertos colores tienen un efecto definido, aunque sólo puedo brevemente enumerar tres:

1. El anaranjado estimula la actividad del cuerpo etérico, elimina la congestión y aumenta la afluencia de prana.

2. El rosa actúa sobre el sistema nervioso y tiende a vitalizar ya eliminar la depresión y los síntomas de debilitamiento, acrecentando la voluntad de vivir.

3. El verde produce un efecto curativo general, puede emplearse sin peligro en casos de inflamación y de fiebre, pero es casi imposible todavía proporcionar las condiciones correctas para la aplicación de ese color o para lograr un matiz adecuado. Es uno de los colores básicos que se empleará, eventualmente, en la curación del cuerpo físico denso, por ser el color de la nota de la Naturaleza.

¿Les parecerá esto fragmentario e inadecuado? En efecto, lo es mucho más de lo que pueden comprender. Pero no olviden lo que he dicho muchas veces: en la reflexión sobre estas breves indicaciones hallarán el camino que los llevará a la fuente de todo conocimiento.

11 de setiembre de 1920.

He llegado a la parte final de nuestras ideas sobre el empleo del color enla meditación. Hetratado el tema en tal forma que si se siguen las indicaciones diseminadas en todo lo informado, constituirán las bases de ciertas conclusiones inevitables, que llegarán a ser, oportunamente, postulados sobre los cuales continuarán su trabajo las nuevas escuelas de medicina o la ciencia médica. Podríamos resumir los datos impartidos, diciendo, en las afirmaciones siguientes, que:

1. Los colores básicos de la Personalidad se han de trasmutar en los de la Tríada o el triple Espíritu, lo cual se efectúa a través de la verdadera meditación ocultista.

2. Los colores que concernirán primordialmente al principiante son anaranjado, rosa y verde.

3. El rayo violeta contiene el secreto de este ciclo inmediato.

4. El siguiente punto a captar es el conocimiento de las leyes que rigen al cuerpo etérico.

5. Por el desarrollo de Ja intuición viene el conocimiento de los colores esotéricos que los exotéricos velan.

6. El color (en sentido ocultista) es forma y fuerza de la virtud de la vida interna.

He compendiado, con fines de esclarecimiento, los puntos prácticos que demandan atención inmediata. Teniendo todo esto como base, el estudiante puede estudiar y ver oportunamente la completa transformación del tipo de trabajo hecho por las escuelas de medicina y las cátedras de sicología. Podría hacer aquí ciertas profecías para beneficio de los que vendrán después.

Profecías acerca dei futuro

1. La fraseología de las escuelas de medicina se basará cada vez más sobre la vibración y se expresará en términos de sonido y color.

2. La enseñanza religiosa y la inculcación de la virtud serán impartidas también en términos de color. Con el tiempo, la gente se agrupará según el color de su rayo, lo cual será posible en la medida que la raza humana desarrolle la facultad de ver el aura. El número de clarividentes es ahora mayor de lo que se cree, debido a la relicencia del verdadero síquico.

3. La ciencia de los números, que en realidad es la ciencia del color y del sonido, cambiará también algo su fraseología, y los colores reemplazarán, con el tiempo, a los guarismos.

4. Las leyes que rigen la erección de grandes edificios y el manejo de grandes pesos, algún día serán comprendidas en términos de sonido. El ciclo se repite, y en días venideros presenciaremos la reaparición de la facultad que poseían los lemurianos y los primitivos atlantes, de levantar grandes masas sólidas -esta vez en una vuelta más alta dela espiral. Entoncesse desarrollará la comprensión mental del método empleado. Los grandes pesos eran levantados por la capacidad que poseían los primitivos constructores de crear un vacío por medio del sonido, utilizándolo para realizar sus propósitos.

5. Será demostrada la destrucción que puede producirse por el manejo de ciertos colores y el empleo conjunto del sonido. De esta manera se puede obtener efectos terribles. El color puede destruir lo mismo que curar; el sonido puede desintegrar lo mismo que producir cohesión. Ambas ideas encierran el nuevo paso que ha de dar la ciencia en el futuro inmediato. Las leyes de la vibración serán estudiadas y comprendidas ampliamente y la aplicación de este conocimiento en el plano físico traerá muchos e interesantes desarrollos. En parte derivarán del estudio de la guerra y de su efecto sicológico o de otro tipo. El efecto del estampido de los grandes cañones, por ejemplo, fue mucho mayor que el impacto de los proyectiles en el plano físico. Estos efectos no se conocen todavía prácticamente, pues son en gran parte de carácter etérico y astral.

6. La música será extensamente empleada enla construcción. Dentrode cien años ello será la característica de cierto trabajo constructivo. Esto les parecerá imposible, pero significará simplemente la utilización del sonido en forma ordenada, para lograr determinados fines.

Se preguntarán, ¿qué objeto tiene todo esto en una serie de Cartas sobre meditación? Simplemente, que los métodos empleados al utilizar el color y el sonido para curación, promover el crecimiento espiritual y construir exotéricamente en el plano físico, tendrán como base las leyes que rigen al cuerpo mental y serán fórmulas de meditación. Cuando la raza desarrolle los poderes dinámicos y los atributos mentales (poderes que son el resultado de la meditación correctamente practicada), sólo entonces se podrán aplicar las leyes de la vibración en forma objetiva. No crean que únicamente el devoto religioso o místico, y el individuo imbuido de lo que se llama enseñanza superior, son el exponente de los poderes alcanzados porla meditación. Todoslos grandes capitalistas y los destacados dirigentes financieros de grandes empresas, son exponentes de poderes similares, constituyen personificaciones de estricta adherencia a una línea de pensamiento, y su evolución es equivalente a la de los místicos y ocultistas. Trato de remarcar enfáticamente lo siguiente: Ellos meditan en la línea del Mahachohan, el Señor de la Civilización y Cultura. La máxima atención concentrada sobre los asuntos inmediatos, hace que sean lo que son; en algunos aspectos logran mayores resultados que muchos estudiantes de meditación. Lo que deben hacer es trasmutar el móvil de su trabajo, y al hacerlo realizarán mucho más que cualquier estudiante. Así se acercarán a un punto de síntesis, después de lo cual entrarán en el Sendero de Probación.

Por lo tanto, la Ley de la Vibración será gradualmente mejor comprendida y se observará que rige la acción en los tres sectores: del Manu, del Instructor del Mundo y del Mahachohan. La expresión y terminología familiar básicas serán el color y el sonido. El desorden emocional se considerará como sonido discordante; el letargo mental se expresará en términos de baja vibración y las enfermedades físicas serán clasificadas numéricamente. Toda tarea constructiva se expresará, con el tiempo, en guarismos, colores y sonidos.

Ya he dicho bastante sobre este tema, ya esta altura nada más tengo que comunicar. El tópico es complicado y difícil; pero sólo la paciente reflexión iluminarála oscuridad. Sólocuando el rayo de la intuición disipe el velo de la oscuridad (el velo de la ignorancia, que oculta todo Conocimiento), serán irradiadas y conocidas las fórmulas que velan la vida subjetiva. Sólo cuando la luz de la razón sea apagada por el sol radiante de la sabiduría, se verán todas las cosas en sus justas proporciones, las formas asumirán sus exactos colores y se conocerá el número de su vibración.

--------

DU KAN HENTE FULDE Bogen FRA HER:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om okkult meditation

Videnskaben med meditation som en mental træningsteknik, praktiseres mere og mere overalt. La meditación esta relacionada con energ a que fluye, cuya naturalezas impersonal y ardiente; su peligro potencial por lo tanto, deber a ser comprendido y eludido, y las practicas adoptadas deber an ser seguras y confiables. Este libro expone los factores b sicos, generales y espec ficos, mostrando el objetivo fundamental de la ciencia de la meditaci n: el servicio mundial.

[button color= blue size= medium link= https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip target= blank ]Djwhal Khul Cartas sobre meditaci n ocultista[/button]

Næste Artikel