Brug af det hellige ord i meditation (bogstav IV) af den tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2012
Indholdsfortegnelse skjul 1 Bogstaver om okkult meditation af tibetansk mester Djwhal Khul 2 BREV IV 3 BESKÆFTIGELSE AF DEN SACRED WORD I MEDITATIONEN 4 Grundlæggende postulater. 5 Den doble virkning af det hellige ord, konstruktivt og destruktivt. 6 De syv store åndedrag. 7 Meditation og Ordet. 8 Nogle praktiske indikationer. 9 Den logiske akkord og analogien. 10 Gruppens ansættelse af Ordet. 11 grupper til specifikke formål. 12 De syv centre og Det Hellige Ord. 13 Effekter af okkult meditation på centrene. 14 Afsluttende bemærkninger.

Brev om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV IV

BESKÆFTIGELSE AF DEN SACRED WORD I MEDITATIONEN

1. Grundlæggende postulater.

2. Kreativ virkning af Det Hellige Ord.

3. Ødelæggende virkning af det Hellige Ord.

4. Udtale og ansættelse af Det Hellige Ord.

5. Det hellige ords virkning på centrene og hver af kroppen.

19. juni 1920.

Det spørgsmål, vi skal diskutere i dag, er så dybtgående og af så vigtig betydning, at det logisk kan afskrække din overvejelse. Uanset hvad vi kan sige om emnet, vil vi kun røre det overfladisk, og hvad der forbliver uden at sige vil være så meget, at de overførte data udgør en lille andel.

Grundlæggende postulater.

Først og fremmest ønsker jeg at etablere visse grundlæggende postulater, som, selvom de indrømmes som mentale begreber, stadig kan være for dybe til at blive let forståelige.

Disse postulater er fem - som er udvundet fra en utrolig enorm mængde, hvilket vil være umuligt for dem at blive gravid. De er baseret på visse grundlæggende kendsgerninger (syv i alt), som heller ikke er blevet forstået fuldt ud. HPB prøvede tre af dem ved at afsløre de grundlæggende elementer i Den hemmelige doktrin. Fire andre forbliver stadig skjult, selvom den fjerde fremgår af studiet af psykologi og mental videnskab. De andre tre grundlæggende vil dukke op i løbet af de næste tre runder. I løbet af den aktuelle runde forstås det fjerde fundament.

Ovennævnte postulater er følgende:

1. Alt, hvad der findes, er baseret på lyd eller Ordet.

2. Differentiering er resultatet af lyd.

3. Ordet har en anden effekt på hvert plan.

4. I henhold til notatet om Ordet eller vibrationen af ​​lyden, vil dette være arbejdet med konstruktion eller formning.

5. De tredobbelte ord har syv nøgler, og de har deres egne undertoner.

Når man fanger disse grundlæggende kendsgerninger, skjules meget lys over brugen af ​​Ordet i meditation.

I den store originale udtalelse af det hellige ord (de tre originale åndedrag med deres syv lyde - et åndedrag for hvert af de tre solsystemer) var noten anderledes, og lydene blev sunget i forskellige taster.

I det første system blev Den første åndedrag afsluttet, kulminationen var udstedelsen af ​​en majestætisk note, FA-note - grundlæggende note til det nuværende system og af den manifesterede natur. Denne note er, og den anden note skal tilføjes til dette andet system, som ikke er fuldt ud angivet eller afsluttet, og kun vil være ved slutningen af ​​hovedcyklussen. Logos udsteder det nu, og hvis det ophørte med at udånde, ville hele systemet forsvinde i mørke og markere afslutningen på manifestationen.

I det andet system, det nuværende, kan keynote ikke afsløres. Det er en af ​​hemmelighederne ved den sjette indvielse og bør ikke videregives.

I det tredje system tilføjes den tredje og sidste note til de grundlæggende noter til det første og andet system, og hvad har vi så? Vi vil have den tredje major af den logiske personlighed, i al dens fylde, en analogi af den tredje major af mikrokosmos - en note til hvert plan. Det siges, at Solar Logos arbejder på de kosmiske planer for at løse problemet med den kosmiske sind, der fungerer i hans fysiske solsystem, og er polariseret i hans astrale krop, eller kosmiske følelsesmæssige, og at den kosmiske sind udvikler sig. Som det sker i solsystemet, sker det samme i mikrokosmos. I forståelsen af ​​denne analogi og dens intelligente anvendelse er belysningen med hensyn til brugen af ​​det hellige ord i meditation.

Det første system ... svarer til den fysiske krop.

Det andet system …… svarer til den følelsesmæssige krop.

Det tredje system ... svarer til den mentale krop.

Undersøgelsen af ​​Ordet eller lyden i dannelsen af ​​de tre systemer vil hjælpe med at forstå dets anvendelse i konstruktionen af ​​det intuitive køretøj og i renselsen af ​​personligheden.

Nu deler vi op i fire dele, hvad jeg har at sige, og jeg vil behandle hver enkelt separat:

1. Den kreative virkning af Det Hellige Ord.

2. Det Hellige Ords ødelæggende virkning.

3. Din udtale og beskæftigelse

a. i individuel meditation,

b. i gruppe og gruppearbejde,

c. til bestemte specifikke formål.

4. Dens virkning på organer og centre og dens effektivitet i at opnå egoisk tilpasning.

20. juni 1920.

Den doble virkning af det hellige ord, konstruktivt og destruktivt.

Vi fortsætter med det emne, vi overvejede i går. Vi har delt emnet i fire dele, og vi vil beskæftige os med de to første, den kreative og destruktive effekt af Ordet. Det vil kun være muligt at give få generelle indikationer, der muliggør etablering af et grundlag for en intelligent anvendelse af loven.

Først og fremmest vil jeg gentage den kendte sandhed, at verdener er effekten af ​​lyd. Første liv, så sag; så tiltrækkes materie til livet for dets manifestation og udtryk og den ordnede konfiguration af det stof i de nødvendige former. Lyden udgør den sammenhængende faktor, drivmiddelimpulsen og det attraktive medium. Lyd i en skjult og dybt metafysisk forstand betyder det, vi kalder "forholdet mellem", at være den kreative formidler, den tredje bindende faktor i manifestationsprocessen, akashaen. I de højere planer er det agenten for den store enhed, der udøver den kosmiske tyngdelov i sit forhold til vores solsystem, mens det i de lavere plan manifesterer sig som astralt lys, idet det er det store reflekterende middel, der fikser og foreviger, i dets levende sinus, fortiden, nutiden og fremtiden, eller hvad vi kalder tid. I direkte forhold til det nedre køretøj manifesterer det sig som elektricitet, prana og magnetisk væske. Måske får de en klarere og enklere idé, hvis de betragter lyden som en agent for loven om tiltrækning og frastødelse.

De syv store åndedrag.

Logos i sin syvfoldige fylde, når de udråber det hellige ord for at skabe det nuværende solsystem, samlet ved ved at inspirere det spørgsmål, der er nødvendigt for manifestationen, begynder med den første store vejrtrækning udviklingen af ​​denne sag,

Med den anden store åndedrætsdifferentiering blev etableret, og det andet logiske aspekt blev implanteret.

Med det tredje store åndedrag blev aktivitetsaspektet manifesteret; stof blev imprægneret med dette fakultet, og den femfoldige udvikling blev en mulighed.

Med den fjerde store åndedrag reagerede nogle af hierarkierne, og de store bygherrer så planen mere tydeligt. Der er et bestemt forhold mellem det fjerde store åndedrag og det fjerde kreative hierarki, det vil sige hierarkiet af menneskelige ånder. Denne fjerde note af logoerne har en særlig betydning for den menneskelige ånd og giver en unik effekt på denne jord og i denne fjerde cyklus. Dens relativitet er sådan, at det ville være vanskeligt for dem at forstå dens virkning. Det manifesteres, så vidt de kan fange det, i den harmoniske note af det fjerde plan og stråle. Denne note matcher i øjeblikket verdens befolkning og har gjort det siden det fjerde rodløb. Det demonstreres i menneskehedens bestræbelser på at forstå idealet om harmoni og fred og i den globale ambition om at nå det.

Denne fjerde åndedrag er især anvendelig til menneskelig evolution. Derfor er vi nødt til at:

Den første undertone af de tredobbelte ordradio den første vibrationsnote og indledte bevægelsen af ​​kuglerne, solenergi eller atomisk. Personificer viljen.

Den anden undertone i det tredobbelte ord implanterede det andet aspekt og bragte den kosmiske hersker af den syntetiske stråle til manifestationen. Han pegede på dualitet eller kærlighedsreflektion.

Det tredje undertone i det tredobbelte ord gjorde vores femfoldige udvikling mulig. Det er den grundlæggende note til de fem nederste fly. Det markerede aktiviteten eller tilpasningsevnen.

Det fjerde undertone i det tredobbelte ord er lyden af ​​det menneskelige hierarki og kunne kaldes "menneskets råb."

Hver af lydene bragte direkte en stråle til manifestationen med alt hvad den indeholder. Hver lyd manifesterer sig især i et plan, idet det er den dominerende note af dette plan.

Den femte store åndedrag har sin egen særegne virkning, fordi den i sin efterklang indeholder nøglen til alting - det er åndedrætsværket. Det skabte en vibration svarende til den i det kosmiske mentale plan og er tæt forbundet med den første åndedrag. Det er den dominerende note (i musiktekniske termer) af solsystemet, det samme som den tredje åndedræt svarer til den tredje større. Dette er Logos-note. Hvert åndedrag tiltrækker til Logos en enhed, der er på det kosmiske niveau for at manifestere sig. Analogien af ​​metoden kan ses i mikrokosmos, når Ego enunciates den egoiske note i de tre verdener og forbereder sig til at manifestere eller komme til inkarnationen. Lanota tiltrækker omkring de permanente atomer eller kerner, det passende stof med det formål at manifestere det, og igen bliver animeret af en vigtig enhed. Tilsvarende reagerer de kosmiske brændherrer, de store enheder, der former vores solsystem, når denne femte undertone udsendes. Også flammens herrer inden for solsystemet reagerede, da mikrokosmos udgav den femte subton af den monadiske note og blev involveret i menneskets evolution.

Den sjette store åndedrag tiltrukket sig herrene over den mystiske pentakel, de flygtige essenser i det følelsesmæssige plan, begæringsfakultetet dækket med stof, det vandige aspekt af det logiske liv.

Efter udstedelsen af ​​den syvende subtonation fandt der sted krystallisering og absolut overholdelse af tilgangsloven, hvilket resulterede i det tætte aspekt af manifestationen, det dybeste punkt i oplevelsen. Følgelig vil de i denne henseende observere deres forhold til strålen fra ceremonieloven, en af ​​de store bygningsstråler - lyn, der støber materiale efter de etablerede formler, så de vedtager de ønskede former.

Du kan undre dig: Hvorfor har jeg tilsyneladende vendt mig væk fra emnet? Tror du, jeg har kaldet mig selv og jeg er ude af emnet? Jeg vil afklare. Mikrokosmos skal bare gentage makrokosmosens arbejde. Ånden eller Monaden på sit eget plan udsender noten (den hierarkiske note) og falder ned til inkarnationen. Dichanota er både tiltrækning og udånding. Personligheden - afspejling af mnadaden på det tætteste punkt i evolutionen - er knyttet til maddaen af ​​den attraktive kraft af det hellige ord, udsendt af dets snød, din note og din subtone.

Men udåndingsopgaven er allerede afsluttet. Det er involvering. Den progressive opgave med at indånde eller absorbere igen ved kilden fortsætter. Når personligheden finder sig selv (efter mange liv med kræfter og søgning) sin åndelige note med den rigtige nøgle og undertone, hvad er så resultatet? Det stemmer overens med den monediske note, vibrerer til den samme rytme og også med den samme farve og finder endelig linjen med mindst modstand, og det liv, der animerer det, frigives og vender tilbage til sit eget plan . Men denne opdagelse er meget linse, og mennesket skal søge akkorden med uendelig tålmodighed og omhu. Først skal du opdage, hvad den tredje note af personlighed er, og udsend den; Resultatet er et harmonisk liv i de tre verdener. Derefter finder han den femte dominerende af ego, nøglenotatet til akkorden, og udsteder det i samklang med notatet om personligheden. Resultatet er, at der dannes et vakuum, hvis jeg kan udtrykke det på den måde - og den frigjorte mand og sjælen, der animerer ham (den tredobbelte ånd plus sindet og oplevelsen), de tre, afsluttet med kvartæret og det femte stiger op til M nada. Denne tiltrækningslov demonstreres ved lyd. Enheden lyd, farve og rytme tiltrækker det samme og analogt.

Dette fører til den anden af ​​de faktorer, vi overvejer, den destruktive. Med frigørelse kommer brud på kæderne og med befrielse afskaffelse af de gamle former; når materien mestres, sker åndens frigørelse. Ved at udstede Det Hellige Ord i sin syvfoldige forstand slipper ånden for de opløste former; først ved udånding forekommer tiltrækning af stof, derefter, ved indånding, forekommer den gradvise ødelæggelse af materielle former, der opgives.

Meditation og Ordet.

Indtil videre har jeg præsenteret spørgsmålet fra systemets synspunkt. Nu vil jeg anvende den til meditation, og vi vil se dens resultat. Når mennesket mediterer, prøver han at gøre to ting:

a. Konstruktion af ideer ved at sænke abstrakte ideer og intuitioner til det konkrete niveau på det mentale plan. Dette er hvad der kan kaldes meditation med frø.

b. Tilpasningen af ​​egoet og skabelsen af ​​et vakuum mellem den fysiske hjerne og egoet, hvilket resulterer i den guddommelige tilstrømning, den deraf følgende ødelæggelse af formerne og den efterfølgende befrielse. n. Dette kan kaldes: meditation uden frø.

I en bestemt udviklingsperiode smelter begge sammen til et, frøet undlades, derefter skabes vakuumet, ikke så meget mellem de øverste og nederste køretøjer, men mellem dem og det intuitive eller harmoniske plan.

Derfor skal mennesket ved at udstede Det Hellige Ord i meditation være i stand til (hvis det udsendes korrekt) at udføre kreativt arbejde og destruktivt arbejde, ligesom Logos gør. Dette vil være en afspejling af den kosmiske proces i mikrokosmos. Det vil tiltrække din krop mere raffineret stof og udvise det groveste. Det vil skabe mentale former, der tiltrækker mere raffineret stof og afviser de med lavere vibrationer. Du skal udstede Ordet, så justeringen sker automatisk, og det nødvendige tomrum, der oprettes, resulterer i en tilstrømning ovenfra. Alle disse effekter kan opstå, når Ordet synges korrekt, således at mennesket i hver meditation skal være mere på linje, sprede noget stof med lav vibration fra det ene eller det andet af hans kroppe, udvide kanalen og således give et mere passende køretøj til Modtag belysning fra højere niveauer.

Men indtil han kan gøre det rigtigt, er virkningen, der produceres ved udstedelsen af ​​Ordet, meget ubetydelig, heldigvis for den, der bruger det. Ved at understrege de syv store åndedrag og deres virkning på hvert plan, vil eleven opdage meget af, hvad der kan ske i de forskellige underplaner på hvert plan, især i relation til deres egen udvikling. Ved at studere solsystemets grundlæggende note (som stabiliserede sig i det første system) vil der blive opdaget meget om brugen af ​​Ordet i det fysiske plan. Denne indikation er værd at overveje. I bestræbelserne på at finde notatet om dette solsystem, kærlighed og visdom, vil eleven etablere den nødvendige kommunikation mellem det følelsesmæssige eller ønsket plan og det intuitive og opdage hemmeligheden bag det følelsesmæssige plan. Når Ordet studeres i de mentale planer og den virkning, det giver ved konstruktion af former, vil nøglen til at opføre Salomos tempel blive opdaget, og den studerende vil udvikle fakulteterne i kausallegemet og til sidst være fri fra de tre verdener. Du skal dog huske, at du først skal finde noten om din personlighed og derefter den egoiske, inden du kan synge den monadiske akkord. Når han først har gjort dette, vil han have udtalt sit eget tredobbelte ord og være en intelligent skaber animeret af kærlighed. Så vil du have nået målet.

21. juni 1920.

Nogle praktiske indikationer.

I eftermiddag vil jeg gerne præcisere, at det ikke er muligt, forsigtigt eller tilstrækkeligt at give dem de forskellige nøgler, hvori det hellige ord kan synges; Jeg kan kun fortælle jer de generelle principper. Hvert menneske og hver bevidsthedsenhed er så forskellige fra de andre, at det individuelle behov kun kan tilfredsstilles, når instruktøren fuldt ud har udviklet årsagsbevidstheden, og eleven har nået et punkt, hvor han er villig til at "kende, tør og hold kæft. " Farerne ved misbrug af Ordet er så store, at vi kun tør give grundlæggende ideer og grundlæggende principper, hvorved aspiranten efterlader at udvikle de væsentlige punkter i sin egen udvikling, udøve de nødvendige eksperimenter og opdage for sig selv., hvad du har brug for. Kun det, der opnås ved ens egen indsats, i hård kamp og bitter oplevelse, er af permanent og varig værdi. Først når disciplen - i kraft af sine fiaskoer, hans succeser, hans sejre, næppe opnået og de bitre timer, der følger nederlaget - tilpasser sig de indre forhold, vil brugen af ​​Ordet være af videnskabelig og eksperimentel værdi. Hans manglende vilje forsvarer ham for en stor del mod misbrug af Ordet, mens hans bestræbelser på at elske fører ham til tiden til at synge det korrekt. Kun det, vi ved selv, bliver et iboende fakultet. Uddannelserne fra en instruktør, uanset hvor kloge, er kun andet end mentale begreber, indtil de eksperimentelt er en del af menneskets liv. Derfor kan jeg kun pege vejen og give generelle indikationer, resten skal opdages af den, der studerer meditation.

Udtale og brug af Ordet i individuel meditation.

Nu vil jeg være mere praktisk. Jeg vil tale for den mand, der er på vej til prøvetid, som derfor intellektuelt kan forstå, hvad der skal gøres, og groft forstår det sted, han indtager i evolutionen og det arbejde, der skal udføres, hvis han vil en dag krydse portalen til initiering. Derfor vil det, jeg vil sige, lære de fleste af dem, der studerer disse breve ... Den studerende, der foretager meditationen, vil prøve at overholde de etablerede regler. Jeg vil give nogle foreløbige indikationer:

Ansøgeren skal dagligt trække sig tilbage til et roligt sted, hvor han er dækket af interferens og afbrydelser. Hvis det er muligt, vil han gøre det hver dag på det samme sted, fordi han på denne måde vil opbygge en slags skal omkring sig, der vil tjene som beskyttelse og lettere etablere høje kontakter. Spørgsmålet om det sted, det vil sige spørgsmålet om det omgivende rum, vil blive afstemt til en bestemt vibration (menneskets egen vibration, opnået i på hinanden følgende meditationer), hvilket vil gøre det lettere for ham at starte med en højere vibration, og således eliminere Lang foreløbig indstillingsproces.

Ansøgeren vil indtage en holdning, hvor han kan blive bevidstløs om sin fysiske krop. Der er ingen fast regel for dette, fordi det skal huskes, at det fysiske legeme kan hindres og hærdes eller lamkes. Du skal kigge efter en behagelig holdning, plus en opmærksom og opmærksom attitude. Lathed og slaphed fører ikke til noget. Den mest passende holdning for de fleste er at sidde på gulvet med benene krydsede og læne sig på noget, der understøtter rygsøjlen. I øjeblikket med mere intens meditation, og når aspiranten er meget praktisk, og deres centre vågner hurtigt op (måske allerede med den indre ild, der banker i bunden af ​​rygsøjlen), skal ryggen forblive lodret uden støtte. Hovedet bør ikke læne sig tilbage for at undgå spænding, men være lige eller med hagen lidt nede. Hvis dette gøres, forsvinder stivheden, der er karakteristisk for mange, og det nederste køretøj vil blive lempet. Øjnene skal være lukkede og hænderne krydsede på benene. Derefter vil ansøgeren observere, om hans vejrtrækning er regelmæssig, konstant og ensartet. Slap derefter af hele kroppen, hold det positive sind og det fysiske køretøj kompatibelt og lydigt.

Derefter vil han forsøge at visualisere de tre kroppe og efter at have besluttet, om meditationen vil ske i hovedet eller i hjertet (senere vil jeg beskæftige mig med dette punkt), vil han derefter trække sin bevidsthed tilbage her og fokusere på et af centrene. Dermed må han bevidst overveje, at han er en Guds Søn, der vender tilbage til Faderen; at det er Gud selv, der søger sin samvittighed; en skaber, der prøver at skabe; det underordnede aspekt af guddommen, der forsøger at tilpasse sig til den overordnede. Derefter synger han det Hellige Ord tre gange og udsender det forsigtigt første gang og påvirker det mentale køretøj. stærkere anden gang, stabilisere det følelsesmæssige køretøj, og endnu stærkere tredje og sidste gang, der handler på det fysiske køretøj. Virkningen på de tre kroppe vil være tredobbelt. Hvis det er tonet korrekt og holder bevidsthedscentret fast i et af de valgte centre, vil virkningerne være som følger:

På de mentale niveauer:

a. Etabler kontakt med koronarcentret, så det vibrerer. Så stille det lavere sind.

b. Forbindelse med egoet i større eller mindre grad, men altid til en vis grad ved hjælp af det permanente atom.

c. Skyl grove stofpartikler ud, og bygg mere raffinerede.

På de følelsesmæssige niveauer:

a. Stabiliserer den følelsesmæssige krop definitivt gennem det permanente atom, skaber kontakt med hjertecentret og aktiverer det.

b. Skub råmateriale ud, hvilket gør det følelsesmæssige eller det ønske kropsfarveløst, så det reflekterer mere præcist det overlegne.

c. Oprindelig pludselig urne-tilstrømning af følelser, fra atomniveauerne på det følelsesmæssige plan til det intuitive, gennem den atomkanal, der findes mellem de to. Denne tilstrømning vil skynde sig op og rydde kanalen.

På de fysiske planer:

a. Effekten vil være meget ens, men den mærkes hovedsageligt i det æteriske legeme, hvilket stimulerer den guddommelige tilstrømning.

b. Det vil gå ud over kroppens periferi og skabe en skal, der vil tjene som beskyttelse. Det afviser de uoverensstemmende faktorer, der kan eksistere i det nærmeste miljø.

22. juni 1920.

Den logiske akkord og analogien.

Vi vil nu fortsætte med at studere brugen af ​​Det Hellige Ord i dets gruppeansøgning og til bestemte formål. Vi har kort studeret, hvordan den person, der begynder at meditere, bruger Ordet, hvis virkning hovedsageligt består af rensning, stabilisering og centralisering. Dette er alt, hvad der kan opnås, indtil den studerende når det stadium, hvor han får lov til at udstede notatet i en af ​​de egoistiske undertoner. I den egoiske note har vi den samme sekvens som i den logiske note. Hvad var dette? En syvfoldig akkord, hvis vigtige punkter i vores nuværende udviklingstrin er:

  1. Den grundlæggende note.

2. Den tredje større.

3. Den dominerende eller femte.

4. Den syvende finale.

Her kan jeg give en indikation i henhold til den analoge. Der er et intimt forhold mellem den femte eller dominerende note, og det femte princip, Manas eller Mind, og for dette solsystem (skønt ikke for den første eller tredje) er der en interessant respons mellem sindets femte plan og det dominerende, og mellem det sjette niveau af følelser og det tredje større. I denne henseende udgør det følelsesmæssige køretøj fra nogle synsvinkler et tredje bevidsthedskøretøj, der tæller den tætte fysik og køretøjet af prana eller elektrisk vitalitet, som to enheder Intet andet kan jeg sige, fordi alt ændrer sig og interpenetrerer; men her har jeg givet meget emne at reflektere.

Som jeg sagde tidligere i den egoiske note, har vi en lignende sekvens, da det på sit eget plan er en afspejling af logoerne. Derfor har vi den grundlæggende note til fysikeren, den tredje af det følelsesmæssige, det femte af årsagsniveauerne. Når mennesket først dominerer nøglen og har fundet sin egen subtonation, integrerer han det Hellige Ord med nøjagtighed og når det ønskede slutning. Deres tilpasning vil være perfekt, deres kroppe vil være ren, kanalen vil være fri for forhindringer og det vil være muligt at nå højere inspiration. Dette er formålet med ægte meditation, som kan opnås ved korrekt brug af Det Hellige Ord. I mellemtiden, fordi der ikke er nogen instruktør og den studerendes mangler, er det eneste mulige at synge Ordet så godt du kan vide, at der ikke er nogen fare, når der er oprigtigt formål, det kunne At være i stand til at opnå visse resultater, såsom beskyttelse, lydløs og korrektion.

Gruppeansættelse af Ordet.

Effekten af ​​det anvendte ord i gruppeform intensiveres, forudsat at grupperne er sammensat korrekt; men det annulleres og neutraliseres, hvis gruppen indeholder uønskede elementer. Derfor er det nødvendigt at kontrollere visse ting, før en gruppe kan bruge ordet korrekt:

a. Det er praktisk, at gruppen dannes af individer med samme stråle eller en komplementær stråle.

b. Det er ønskeligt, at Ordet synges i samme tone eller i det mindste harmonisk. I så fald er den vibrerende effekt kraftig, og visse reaktioner vil forekomme.

Hvad er derfor resultaterne, når Ordet synges korrekt af en gruppe af behørigt fusionerede individer?

a. Der etableres en stærk strøm, der når disciplen eller den lærer, der er ansvarlig for gruppen, og som tillader gruppen at harmonisere med broderskabet og rydde kanalen til at overføre undervisningen.

b. Der skabes et vakuum, noget svarende til det, der skal eksistere mellem ego og personlighed, men i dette tilfælde mellem gruppen og dem, der handler ud fra det indre aspekt,

c. Hvis resultaterne er korrekte, resulterer det også i forbindelsen med de involverede personligheders egoiske grupper, en stimulering af kausale legemer og forbindelsen mellem de tre grupper - den nedre, den øverste og broderskabet - for at danne en bestemt trekant til transmission af kraft.

d. Det har en bestemt virkning på de fysiske køretøjer i den nedre gruppe og intensiverer vibrationen af ​​de følelsesmæssige kroppe, udskyder de modsatte vibrationer og harmoniserer dem med den øvre rytme. Dette resulterer i balance, stimulerer det lavere sind, men skaber samtidig en binding med det højere sind, der, når det trænger igennem, stabiliserer det lavere konkrete sind.

e. Det tiltrækker opmærksomheden fra visse devaer eller engle, der arbejder med mænds kroppe, så de kan udføre dette arbejde mere præcist og etablere kontakter, der senere vil være nyttige.

f. Opretter en beskyttende indpakning omkring gruppen, som (kortvarigt) beskytter den mod enhver forstyrrelse, så gruppens komponenter kan arbejde lettere i overensstemmelse med loven og hjælper de interne instruktører med at finde linjen med mindst modstand mellem De selv og dem, der søger hans instruktion.

g. Hjælp med udviklingen. Hvor nyttigt dette er, er enhver indsats, der bidrager til lovens frie handling, der på nogen måde handler om emnet for større forfining, der stimulerer vibrationer og letter kontakten mellem den overordnede og den underordnede, et instrument i Logoer hænder for at fremskynde hans plan.

Jeg har kort beskrevet her nogle af de tilfældige virkninger af at synge Ordet unisont. Når reglerne for okkult meditation forstås og anvendes eksperimentelt, vil sådanne effekter blive undersøgt. Når racen udvikler klarsyn, kan disse effekter klassificeres og testes. De geometriske former oprettet af individet og af gruppen, når de synger Ordet, kan derefter optages og observeres. Fjernelse af enkeltpersoner i nogle grupper og deres tildeling til mere passende andre vil blive udført ved en fornuftig overvejelse af det arbejde, de har udført. Senere, når individer udvikler højere bevidsthed, bør gruppernes forvaltere vælges - ikke kun for deres åndelige opfyldelse og intellektuelle kapacitet, men for deres evne til at se internt - og således hjælpe medlemmerne og gruppen at danne og udvikle de rigtige planer.

Grupper til specifikke formål.

Senere grupper vil blive dannet til specifikke formål, hvilket bringer mig til det tredje punkt, brugen af ​​Ordet til at nå visse mål.

Jeg vil opregne nogle af de mål, som grupperne skal forfølge, når de bliver dannet, og gennem brugen af ​​det hellige ord sammen med ægte okkult meditation opnå visse resultater. Tiden er endnu ikke kommet til det; derfor er det unødvendigt at beskrive dem detaljeret; Men hvis ting skrider frem som ønsket, vil du se dem udvikle sig i dine liv. Dette danner grupper:

1. Destineret til at arbejde på den følelsesmæssige krop for at udvikle, underkaste og rense den.

2. For at udvikle sindet, styrke balance og etablere kontakt med det højere sind.

3. dedikeret til helbredelse af den fysiske krop.

4. Med det formål at justere og rydde kanalen mellem den øverste og den nederste.

5. Til behandling af besættelse og mental sygdom.

6. Cuya tarea consistirá en estudiar las reacciones que se producen al pronunciar la Palabra, registrar y clasificar las consiguientes formas geométricas, observar sus efectos en los miembros de los grupos y en las entidades foráneas que atrae en virtud de su fuerza atractiva. Tales grupos deberán ser algo avanzados, capaces de hacer investigaciones clarividentes.

7. Cuyo trabajo específico será establecer contacto con los devas y colaborar con ellos de acuerdo conla ley. Estose facilitará mucha cuando el séptimo rayo entre en actividad.

8. Dedicados a trabajar definida y científicamente sobre las leyes de los rayos, a estudiar el color y el sonido y sus efectos grupal e individual y su interrelación. Éste debe ser necesariamente en grupo selecto, en el cual sólo se permitirá tomar parte a aquellos espiritualmente avanzados ya los que estén próximos a recibirla iniciación. Recuerdenque tales grupos, en el piano físico, son la manifestación inevitable de los grupos internos de aspirantes, estudiantes, discípulos e iniciados.

9. Que trabajan definídamente bajo algún Maestro y de acuerdo con cierto procedimiento establecido por Él. Los miembros de estos grupos serán, por lo tanto, elegidos por el Maestro.

10. Que trabajan específicamente en uno de los tres grandes sectores, que procurarán, bajo un experta guía, influir política y religiosamente en el mundo de los hombres y acelerar el proceso de la evolución de acuerdo con las directivas del sector del Señor dela Civilización. Algunosde estos grupos actuarán en las Iglesias, otros en la Masonería y aun otros estarán vinculados con dirigentes iniciados de las grandes organizaciones. Al considerar esto recuerden que, a medida que el tiempo avanza, el mundo es más mental, de ahí la acrecentada expansión de este trabajo.

11. Algunos trabajarán totalmente en lo que podemos denominar el trabajo preparatorio para los futuros habitantes.

12. Dedicados a solucionar problemas, y serán formados para resolver los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos y estudiar los efectos de la meditación, del color y del sonido.

13. Otros se ocuparán de la educación infantil, del entrenamiento individual de la gente, de guiar a las personas en el sendero de probación y del desenvolvimiento de las facultades superiores.

14. Más adelante, cuando el Gran Señor, Cristo, reaparezca con Sus Maestros, se establecerán unos pocos grupos esotéricos, formados por miembros entrenados de otros grupos que (por graduación y derecho kármico) serán entrenados para el discipulado y la primera iniciación. Habrá siete de estos grupos o centros, formados para dar entrenamiento definidamente ocultista… Sólo ingresarán aquellos cuya capacidad vibratoria sea adecuada.

He dado bastante material para considerar hoy y dejaremos para mañana el estudio del cuarto punto.

23 de junio de 1920.

Están en lo cierto al considerar que las condiciones actuales no son deseables. El mundo entero avanza rápidamente hacia una crisis reconstructiva, aunque al observador le parezca destructiva. En todas partes se están destruyendo las antiguas formas, aunque no se haya realizado el trabajo totalmente. Sin embargo, se ha efectuado bastante como para poder erigir la estructura del nuevo edificio. Mediante la serenidad y la firme adhesión al deber inmediato se simplificará el trabajo a realizar.

Hoy vamos a tratar los efectos de la Palabra sobre los diversos centros en cada cuerpo, y su utilidad en el alineamiento de los cuerpos con el vehículo causal. Éste fue nuestro cuarto punto. Los dos primeros están íntimamente relacionados, porquela Palabra Sagrada, enunciada adecuadamente, actúa sobre los diversos cuerpos, por mediación de los centros y sus contrapartes astral y mental. Algunos de los efectos como, por ejemplo, la eliminación de la materia indeseable y la construcción de la nueva, así como el efecto protector de la Palabra y su acto de estabilización y purificación, ya los hemos tratado. Ahora concentraremos mayormente la atención en los centros y en el resultado obtenido sobre los mismos, al entonar la Palabra.

Los siete centros y la Palabra Sagrada.

Como de costumbre dividiremos nuestras ideas en varios subtítulos. Las clasificaciones tienen sus ventajas, sistematizan el conocimiento, contribuyendo a la ordenada disposición del cuerpo mental, y facilitan la memoria por medio de la visual.

1. Enumeración de los centros y comentarios sobre los mismos.

2. Crecimiento y desenvolvimiento de los centros.

  1. Efecto de la meditación sobre los centros.

4. Interrelación de los centros en el trabajo de alineamiento.

Ante todo diré que debo abstenerme de dar cierta información que parece ser la natural consecuencia y el corolario de lo que voy a impartir. Los peligros que encierra el desarrollo irreflexivo de los centros es demasiado grande para aventurarnos a dar instrucciones plenas y detalladas. Tratamos de desarrollar Maestros de Compasión, dispensadores del amor en el Universo. No tratamos de desarrollar Maestros en las Artes Negras ni especialistas en la autoexpresión despiadada, a expensas de los no iniciados. Ciertos hechos ya han sido dados y pueden ser impartidos. Este conocimiento conducirá al desarrollo de la intuición e inspirará, a quienes buscan la luz, a realizar un mayor esfuerzo. Otros deberán ser reservados, porque serian armas muy peligrosas en manos de los inescrupulosos. Por lo tanto, si les parece que lo impartido sólo es suficiente para despertar inter s, sepan que sa, precisamente, es mi intenci n. Cuando se haya desarrollado suficientemente el inter s de ustedes y el de todos los aspirantes, nada les ser vedado.

1. Enumeraci n de los centros.

Los centros f sicos, como bien saben, son:

  1. La base de la columna vertebral.
  2. Solen plexus

3. El bazo.

4. El coraz n.

5. La garganta.

6. La gl ndula pineal.

7. El cuerpo pituitario.

Esta enumeraci n es correcta, pero, basado en hechos que impart anteriormente, dar otra clasificaci n relacionada con el sistema solar. Estos siete centros pueden reducirse a cinco si eliminamos el bazo y contamos como uno los dos dela cabeza. Loscinco centros as especificados son aplicables a nuestra qu ntuple evoluci n, en este segundo sistema solar.

En el anterior sistema solar se desarrollaron los tres centros inferiores, con los cuales nada tiene que hacer el ocultista; constituyen la base del desenvolvimiento del cuaternario inferior antes de la individualizaci n, pero ya han sido trascendidas, y el fuego divino debe enfocarse en otros centros m s elevados.

El bazo.

El bazo, el tercer centro, tiene una finalidad espec fica y su analog a en el tercer aspecto o actividad, y en el tercer rayo o Rayo de Actividad (adaptabilidad), siendo la base de todas las actividades fundamentales del microcosmos y las consecuentes adaptaciones de ste al medio ambiente, a sus necesidades y al macrocosmos. Controla los procesos selectivos del microcosmos; toma la tuerza vibratoria y la energ a del macrocosmos y la trasmuta para uso del microcosmos. Podemos denominarlo el rgano de transmutaci n, y cuando sus funciones sean mejor comprendidas se ver que proporciona el eslab n magn tico entre el consciente y reflexivo triple hombre y sus veh culos inferiores, considerando a stos como el no-yo, animados por entidades que los conforman. Su prop sito consiste en que la fuerza de la vida establezca contacto con estas entidades.

En su contraparte emocional, el bazo es el rgano de la vitalidad emocional, con la misma finalidad de proporcionar un v nculo. En el plano mental llena en cierta manera id ntico objetivo, s lo que en este caso, por mediaci n del mismo, las formas mentales son vitalizadas mediante la voluntad energetizadora. Por consiguiente, fuera de estas indicaciones generales, no tratar con mayor amplitud dicho centro. Pocos poseen la facultad de estimularlo por medio de la Palabra, y tampoco es deseable hacerlo. Se desarrolla normalmente si el aspirante progresa como una totalidad: si su cuerpo f sico recibe una dosis adecuada de fuerza vital del sol, si su cuerpo emocional es impulsado por elevados deseos y se abre a la influencia de fuerza que desciende de los niveles causal e intuitivo, y si su vida mental es intensa, vibrante y est animada por una fuerte voluntad. Entonces el bazo, con sus contrapartes internas, progresar y estar en condiciones saludables.

Por lo tanto, no trataremos dicho centro en estas cartas.

Los centros fundamentales.

Los tres centros fundamentales y de vital importancia desde el punto de vista del hombre medio, polarizado en su cuerpo emocional y que vive la vida normal del hombre mundano, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El plexo solar.

3. El centro cardiaco.

Los tres centros principales para el individuo que se acerca al Sendero de Probación y para quien aspira a una vida altruista, después de haber experimentado las atracciones de los tres mundos, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El centro cardíaco.

  1. El centro laríngeo.

Se ha de dejar que el plexo solar funcione normalmente, pues ha servido su propósito como centro para el enfoque emocional. Así, la actividad del fuego se centraliza más en el laríngeo.

Los tres centros principales para el hombre que se halla en el sendero, en su doble división, son:

1. El cardíaco.

2. El laríngeo.

3. El coronario.

La actividad divina ha desarrollado el centro plexo solar, está controlando todos los centros debajo de éste y ascendiendo en ordenada progresión hasta enfocarse en los centros de la cabeza, a los cuales vivifica.

Anteriormente dividirnos la vida del hombre en cinco períodos principales, siguiendo el desenvolvimiento de cada uno. Si generalizamos detalladamente podemos aplicar lo mismo a los cinco centros.

Primer periodo – donde el centro de la base de la columna vertebral está más activo, en sentido estrictamente rotativo y no cuatridimensional. El luego interno está enfocado en la vivificación de los órganos genitales y en la vida funcional física de la personalidad.

Segundo periodo – donde el plexo solar es el foco de atención del fuego y la contraparte emocional vibra en forma sincronizada. Dos centros vibran así aunque el ritmo es lento; los otros están activos, y se los puede ver palpitar, pero aún no hay movimiento circular.

Tercer período – donde el fuego divino asciende al centro cardíaco y los tres giran al unísono en forma ordenada y medida. Diré que la vibración de cualquier centro causa la intensificación de la fuerza de todos, y que también en la cabeza hay siete centros (tres mayores y cuatro menores) que corresponden directamente a uno de los centros del cuerpo. Constituyen su síntesis, y cuando son estimulados los centros correspondientes, se produce en ellos un análogo poder rotativo.

Cuarto periodo – señala la definida estimulación del centro laríngeo. La actividad creadora del triple hombre físico, emocional y mental, asciende para prestar servicio, su vida empieza a emitir ocultamente un sonido. El hombre es ocultamente productivo. Se manifiesta y su sonido va adelante de él. Ésta es la afirmación de un hecho oculto perfectamente evidente para quienes poseen visión interna. Se evidencia la coordinación de los centres; se intensifíca la rotación, cambiando ellos de apariencia; se despliegan y el movimiento giratorio se hace cuatridimensional, girando internamente sobre sí mismo. Los centros son entonces núcleos radiantes de luz y los correspondientes cuatro centros inferiores de la cabeza, se hallan análogamente activos.

Quinto periodo – señala la aplicación del fuego a los centros de la cabeza, y su total despertamiento.

Antes de la iniciación, todos los centros girarán en orden cuatridimensional, pero después de la iniciación aparecen como ruedas llameantes y, vistas clarividentemente, son de belleza extraordinaria. Entonces es despertado el fuego kundalínico, ascendiendo en espirales adecuadas. En la segunda iniciación se despiertan similarmente los centros emocionales. En la tercera iniciación llega a los centros del plano mental. El iniciado puede hallarse entonces ante la Presencia del Gran Rey, el Iniciador Uno.

Quiero puntualizar que el estudiante debe recordar que aquí solo hay generalizaciones. La complejidad del desarrollo del microcosmos es tan grande como la del macrocosmos. El despertar de los centros y su orden particular dependen de varios factores:

a. El rayo del Espíritu o Mónada.

b. El rayo del Ego, Yo superior o Hijo, o el subrayo.

c. La raza y la nacionalidad.

d. El especial tipo de trabajo a realizar.

e. La dedicación del estudiante.

Por lo dicho se darán cuenta que, para el desarrollo de los centros, no tiene objeto dar reglas ni formular métodos con el fin de hacer circular el fuego, hasta que el trabajo en el plano físico esté a cargo de instructores entrenados, dotados de gran conocimiento y de facultades clarividentes. No es deseable que los aspirantes se concentren en alguno de los centros, porque corren el riesgo de sobreestimularlos. Tampoco que se esfuercen en dirigir el fuego a un punto determinado; el manejo ignorante produce demencia y enfermedades mentales. Si el aspirante sólo desea lograr el desarrollo espiritual, sinceridad de propósito y compasivo altruismo, y si con serena dedicación se aboca a subyugar el cuerpo emocional ya ampliar el mental, y cultiva el hábito de pensar en forma abstracta, por lógica, se producirá el desarrollo deseado de los centros, evitándose todo peligro. Cuando estos triángulos constituyen los senderos del triple fuego, emanando de la base de la columna vertebral, cuando se logra el entrelazamiento y el fuego circula en el sendero, de un centro a otro, en forma correcta, y cuando esto lo efectúa el rayo primario del hombre en el orden debido, entonces el trabajo ha terminado. El quíntuple hombre ha logrado la perfección para el actual ciclo mayor y ha alcanzado la meta.

(Obsérvese que este orden se ha de mantener también en los centros de la cabeza).

Mañana encararemos un estudio más especifico de los centros y los describiré parcialmente, indicando el efecto que produce en la vida el despertar de estas ruedas.

25 de junio de 1920.

2. Crecimiento y desarrollo de los centros.

Nuevamente enumeraré los centros, considerando esta vez sus correspondencias síquicas, e indicaré los colores y la cantidad de pétalos.

1. Centro en la base de la columna vertebral. Cuatro pétalos. Están dispuestos en forma de cruz, irradiando fuego de color anaranjado.

2. Centro plexo solar. Diez pétalos. Color rosado con mezcla de verde.

3. Centro cardíaco. Doce pétalos. Color oro resplandeciente.

4. Centro laríngeo. Dieciséis pétalos. Color azul plateado, predominando el azul.

5. Los centros de la cabeza son dos:

a. Entre las cejas. Noventa y seis pétalos. La mitad del loto de color rosa y amarillo; la otra mitad, azul y púrpura.

b. En la cima dela cabeza. Docepétalos principales, de color blanco y oro, y 960 pétalos secundarios, dispuestos alrededor de los doce pétalos centrales. Esto hace un total de 1068 pétalos, en los dos centros de la cabeza, o sea 356 triplicidades. Estas cifras tienen un significado oculto.

Esta descripción se ha tomado del libro “La Vida Interna”. Se refiere a los centros etéricos, los cuales son la manifestación, en el plano físico, de los correspondientes vórtices en el plano emocional, a través de los cuales actúa la vitalidad emocional. Tienen su contraparte mental, y al despertarlos, como ya mencioné, mediante el crecimiento y desarrollo de los mismos, viene la final vivificación y la resultante liberación.

La conexión entre los centros, el cuerpo causal y la meditación, está oculta en la siguiente indicación: la desintegración del cuerpo causal se efectúa mediante la rápida rotación e interacción de estos centros y la intensificación de su fuerza por medio de la meditación -la meditación ocultista ordenada. Cuando el fuego interno circula por cada centro y el kundalini asciende en espiral, exacta y geométricamente, de un vórtice a otro, la intensificación interactúa en tres direcciones:

a. Enfoca la luz o conciencia del Yo superior en los tres vehículos inferiores, haciéndola descender para expresarse plenamente y ampliar su contacto en los tres planos de los tres mundos.

b. Hace descender, del triple espíritu, cada vez más fuego, realizando para el cuerpo causal lo que el Ego hace para los tres vehículos inferiores.

c. Obliga a la unificación de lo superior con lo inferior, y atrae la vida espiritual. Cuando se ha realizado esto, cuando cada vida consecutiva percibe una acrecentada vitalización de los centros y cuando el kundalini, en su séptuple capacidad, hace contacto con cada centro, entonces, hasta el cuerpo causal resulta inadecuado para la afluencia de vida que desciende de lo alto. Los dos fuegos se unen, si puedo expresarme así, y con el tiempo el cuerpo egoico desaparece; el fuego consume el Templo de Salomón, se destruyen los átomos permanentes y todo queda reabsorbido enla Tríada. Laesencia de la personalidad, las facultades desarrolladas, el conocimiento adquirido y el recuerdo de lo que ha ocurrido, forman parte del bagaje del Espíritu y, con el tiempo, llega al Espíritu o Mónada en su propio plano.

Ahora permítanme enumerar aquello sobre lo cual no es posible dar mayor información, porque implica demasiado peligro:

1. El m todo para despertar el Fuego Sagrado.

2. El orden de su progresi n.

3. Las formas geom tricas que adquiere al elevarse.

4. El orden en que se desenvuelven los centros, de acuerdo al rayo del Esp ritu. La complejidad es excesiva.

Se habr n dado cuenta que cuanto m s se estudia el tema, m s abstruso se hace. Se complica por la actuaci n de los rayos, por el lugar que el individuo ocupa en la escala de evoluci n, por el despertar desigual de los diferentes centros, en relaci n al tipo de vida que lleva el hombre; su complejidad aumenta por la triple naturaleza de los mismos (et rica, emocional y mental), por el hecho de que algunas personas tienen un centro emocional completamente despierto, el cual se manifiesta et ricamente, aunque la contraparte mental est a n pasiva; otros tienen sus centros mentales despiertos, no el emocional, que et ricamente se halla pasivo. Esto pone de manifiesto, en consecuencia, cu n grande es la necesidad de instructores conscientes y clarividentes, capaces de trabajar inteligentemente con los estudiantes, estimulando los centros dormidos o perezosos, por medio del conocimiento y los m todos cient ficos, aline ndolos de manera que la corriente afluya alternativamente entre los v rtices externos y el centro interno. M s adelante el instructor podr entrenar al estudiante para que despierte sin peligro el fuego interno, lo cultive y trasmita cient ficamente, instruy ndolo sobre el orden requerido para su circulaci n por el sendero de tri ngulos, hasta llegar a los centros dela cabeza. Unavez que el kundalini haya recorrido esas l neas geom tricas, el hombre es perfecto, la personalidad ha servido su objetivo y se ha alcanzadola meta. Poreso todos los centros tienen un n mero de p talos m ltiplo de cuatro, porque el cuatro es el n mero del yo inferior, el cuaternario. La cantidad total de p talos en los centros (si eliminamos el bazo, que tiene un fin determinado, y los tres rganos inferiores de la procreaci n) es de mil ciento diez, n mero total que representa la perfecci n del microcosmos -diez el n mero de la personalidad perfecta, cien el n mero de la perfecci n causal y mil el n mero de la realizaci n espiritual. Cuando cada p talo vibra en todas las dimensiones, se alcanza la meta para este manvantara. Entonces el loto inferior e halla en todo su esplendor y refleja al superior con precisi n.

26 de junio de 1920.

Efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros.

Estudiaremos hoy los efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros y su consiguiente vivificaci n, presentando una meditaci n iniciada siempre con el empleo dela Palabra Sagrada, pronunciada de acuerdo con la regla.

Nos referiremos tambi na la meditaci n practicada bajo la direcci n de un Instructor. Por lo tanto, el individuo meditar en forma correcta o lo m s correcto que pueda; por eso hoy consideraremos el factor tiempo en relaci n con los centros, porque la tarea es lenta y necesariamente gradual. Har aqu una pausa, para insistir que es necesario recordar que en todo trabajo realmente ocultista, los efectos esperados llegan siempre muy lentamente. En el caso de que un individuo, en una encarnaci n dada, progrese en forma espectacular, se debe a que est poniendo de manifiesto algo adquirido anteriormente (la manifestaci n de las facultades innatas, adquiridas en pasadas encarnaciones) y se est preparando para un nuevo periodo de esfuerzo lento, cuidadoso y minucioso. En la vida presente recapitula los procesos superados en el pasado y pone los cimientos para un esfuerzo renovado. Este esfuerzo lento y laborioso, método general para todo cuanto evoluciona, no es al fin y al cabo más que una ilusión de tiempo, debido a que actualmente la conciencia de la mayoría está polarizada en los vehículos inferiores y no en el causal. Los estados de conciencia se suceden unos a otros con aparente lentitud, y en esta progresión lenta reside la oportunidad para el Ego de asimilar el fruto de estas etapas. Toma largo tiempo para establecer una vibración estable y un tiempo igualmente largo para desintegraría e imponer un ritmo más elevado. El crecimiento constituye un largo periodo de construcción, para una final destrucción, de organización para una posterior desorganización, de desarrollo de ciertos procesas rítmicos, a fin de romperlos y luego obligar al antiguo ritmo a que ceda su lugar a otra nuevo. Lo que la Personalidad ha tardado muchos cientos de vidas en establecer, no será fácilmente alterado, cuando el Ego actuando en la conciencia inferior- trate de efectuar un cambio. La trasferencia de polarización del emocional al mental, de éste al causal y, más tarde, al triple Espíritu, necesariamente implica un período de gran dificultad, de violento conflicto, tanto interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y desintegración; todo esta caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. ¿Cuál es la causa y por qué es así? Las siguientes razones ponen de manifiesto por qué el sendero es tan difícil de hollar y el proceso de ascender la escala se hace (a medida que se alcanzan los escalones más altos) más complicado y difícil. Se debe:

1. Disciplinar a cada cuerpo por separado, a fin de ser purificados.

2. Reajustar y alinear.

3. Repolarizar.

4. Reconstruir prácticamente.

5. Dominar cada subplano, del cuarto en adelante, pues en el cuarto se inicia la vida del aspirante.

6. Despertar gradual, cuidadosa y científicamente cada centro; intensificar la rotación y electrificar la radiación (sí se me permite utilizar este término y aplicarlo a los centros), y manifestar su fuerza a través de la dimensión superior.

7. Vincular magnéticamente cada centro etérico plenamente alineado con los centros correspondientes de los cuerpos mental y emocional, de modo que no se entorpezca la afluencia de fuerza.

8. Despertar nuevamente cada centro mediante el Fuego Sagrado, hasta que las radiaciones, la velocidad y los colores, se hayan armonizado con la nota egoica. Esto es parte del trabajo de Iniciación.

Debido a que todo cambio se hace gradualmente, responde a la misma ley que rige el crecimiento cíclico del macrocosmos:

  1. Primeramente se produce el choque entre el ritmo viejo y el nuevo.

2. A esto le sigue un período en que gradualmente domina el nuevo, eliminando al viejo y estabilizando la nueva vibración.

3. Finalmente se produce la desaparición, y luego la repetición del proceso.

Esta tarea se realiza en los cuerpos y en los centros por la meditación y el empleo dela Palabra Sagrada, lo que contribuye a reajustar la materia, a vitalizaría por el fuego, permitiendo al aspirante trabajar de acuerdo ala ley. Estedesarrollo de los centros es un proceso gradual, paralelo al trabajo realizado sobre los cuerpos, al refinamiento de los vehículos y al lento desenvolvimiento de la conciencia causal.

Observaciones finales.

Al concluir esta clasificación sobre el empleo dela Palabra Sagradadurante la meditación, quisiera explicar ciertas cosas, aunque sólo es posible dar indicaciones. Es algo que, me doy cuenta de ello, resulta difícil comprender. La dificultad reside en que no se puede decir mucho sobre el correcto empleo de la Palabra sin correr peligro, pues es uno de los secretos de la iniciación; por tanto, no debe ser divulgado, y lo que pudiera decirse es de poca utilidad para el estudiante, aparte de incitarlo a un prudente intento de experimentación; experimento que se ha de llevar a cabo bajo la dirección de alguien que conozca. No obstante, voy a indicar ciertas cosas que, si se reflexiona inteligentemente, traerán iluminación.

Al meditar sobre el centro cardíaco, imaginarlo como un loto dorado y cerrado. Al enunciarla Palabra Sagrada, imaginen este loto expandiéndose lentamente, hasta ver el centro o vértice interno como un radiante remolino de luz eléctrica, más azul que dorada. Formar allí la imagen del Maestro, en materia etérica, emocional y mental. Esto implica retraer más internamentela conciencia. Unavez que la imagen esté completamente formada, emítase otra vez suavemente la Palabra y, mediante un esfuerzo de la voluntad, retraerse aún más internamente y vincularse con el centro de doce pétalos de la cabeza, el centro de la Conciencia causal. Hacer esto lenta y gradualmente, manteniendo una actitud de paz y calma perfectas. Existe una relación directa entre los dos centros de doce pétalos y la meditación ocultista; la acción del fuego kundalínico revelará más adelante su significado. Esta visualización lleva a la síntesis, al desenvolvimiento ya la expansión causal y, con el tiempo, conduce al hombre a la presencia del Maestro.

El plexo solar es el asiento de las emociones, y no hay que concentrarse en él durantela meditación. Esla base de la curación física, y más adelante será mucho mejor comprendido. Es el centro de la actividad -actividad que más tarde será intuitiva, el centro laríngeo actúa radiantemente cuando es transferida la polarización del átomo físico al átomo mental permanente, como ya se ha explicado. Entonces el átomo mental permanente se convierte en el centro de la razón pura o pensamiento abstracto. Luego llega un momento en el desenvolvimiento de la conciencia, en que la fuerza emocional, que rige a la generalidad, es trascendida y reemplazada por la fuerza del intelecto superior. A menudo marca un período en que el individuo es guiado puramente por la razón, y sus emociones ya no lo gobiernan. Esto se puede manifestar en el plano físico como inflexibilidad intelectual. Más tarde, el átomo emocional permanente cede su lugar al intuitivo, y la intuición pura y la comprensión perfecta, por medio del amor, constituyen el poder motivador, además de la facultad de razonar. Entonces el plexo solar se caracteriza por la preponderancia del color verde de la actividad, porque el cuerpo emocional es el agente activo de lo superior, y engendra muy poco el color rosa del deseo humano.

En la rotación de la fuerza, a través del vórtice (rotación que forma los pétalos del loto), se observará que ciertos pétalos resaltan sobre los demás, y cada centro manifiesta una cruz de modalidad peculiar, excepto en los dos centros de la cabeza, síntesis de las cruces inferiores. La cruz de cuatro brazos del tercer Logos se halla en la base de la columna vertebral, y la cruz dela cuarta Jerarquíahumana en el corazón.

Cuando el aspirante medio entonala Palabra Sagrada, lleva la fuerza al etérico a través de todos los centros internos, y causa un definido estímulo en los pétalos de cada centro. Si el loto está abierto parcialmente, sólo algunos pétalos reciben el estímulo. Esto da origen a una vibración (especialmente en el centro sobre el cual el individuo medita -el coronario o el cardíaco), lo cual da origen a una acción refleja en la columna vertebral, hasta su base. Esto, por sí mismo, no es suficiente para despertar el fuego; sólo se puede hacer en forma correcta, en la clave adecuada y sujeto a ciertas reglas.

Cuando la meditación se hace en el corazón, mediante la entonación correcta dela Palabra Sagrada, y de acuerdo a las leyes ocultas, la fuerza llega a través de los centros emocionales, desde los niveles intuitivos. Cuando se realiza en la cabeza, la fuerza llega por los centros mentales desde los niveles manásicos abstractos y, más tarde, desde el átmico. Uno imparte intuición espiritual y el otro, conciencia causal.

Hombre avanzado es aquel que une los dos centros mayores -coronario y cardíaco- en un instrumento sintético, y cuyo centro laríngeo vibra al mismo ritmo. Entonces tiene la voluntad y el amor fusionados en servicio armónico, y la actividad del físico inferior es trasmutada en idealismo y altruismo. Al llegar a esta etapa el hombre está preparado para despertar el fuego interno. Sus cuerpos están suficientemente refinados para resistir la presión y la precipitación; nada contienen que sea perjudicial para su progreso; los centros son objeto de una sintonización suficientemente elevada, como para recibir el nuevo estímulo. Cuando esto se ha realizado llega el momento de la iniciación, en que el servidor, en cierne, de la humanidad, llega ante su Señor con el deseo purificada, el intelecto consagrado y un cuerpo físico que es su servidor y no su amo.

Terminaremos esta carta aquí. Mañana trataremos los peligros que enfrentan al hombre que medita. Procuraré indicar de qué debe precaverse y dónde actuar con cautela.

———————– DU KAN HENTE FULDE BOG FRA HER: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om okkult meditation

Videnskaben med meditation som en mental træningsteknik, praktiseres mere og mere overalt. Meditation er relateret til strømmende energi, hvis upersonlige og fyrige natur; dens potentielle fare bør derfor forstås og undgås, og den anvendte praksis bør være sikker og pålidelig. Denne bog afslører de grundlæggende, generelle og specifikke faktorer, der viser det grundlæggende mål med meditationens videnskab: verdenstjeneste.

Djwhal Khul - Brev om okkult meditation (246, 3 KB, 11.118 hits)

Næste Artikel