Om åndelige hierarkier eller Great White Brotherhood af Master Djwhal Khul

KAPITEL III

HIERARCHIENS ARBEJDE

Selvom temaet for den skjulte hierarki på planeten vekker enorm og dyb interesse for det fælles menneske, vil dets sande betydning dog først forstås, før tre er anerkendt. Ting om emnet. For det første, at hele hierarken af ​​åndelige væsener repræsenterer en syntese af kræfter eller energier, bevidst formået at gennemføre planetarisk udvikling. Dette vil være mere tydeligt, når vi går sammen. For det andet manifesterede disse kræfter sig i vores planetariske system gennem de store personligheder, der udgør Hierarkiet, og forbinder systemet og alt det, det indeholder, med det øverste Hierarki kaldet sol. Vores hierarki er en miniatyrreplika af den største syntese af disse selvbevidste enheder, der manipulerer og kontrollerer solen og manifesterer sig gennem den og de syv hellige planeter, og også af andre større og mindre planeter, der udgør vores solsystem. For det tredje har dette hierarki af kræfter fire dominerende handlingslinjer, som er:

Udvikl selvbevidsthed i alle væsener.

Hierarkiet forsøger at give de tilstrækkelige betingelser for at udvikle selvbevidsthed i alle væsener og udføre det først i mennesket gennem det indledende arbejde med at fusionere de tre højere aspekter af ånden med de fire nedre ; ved eksempel i tjeneste, i ofring og ved afståelse og ved den konstante strøm af lys (esoterisk forstået), der stammer fra det. Hierarkiet kunne betragtes som det sæt kræfter i det femte naturrige på vores planet. Dette kongerige opnås gennem fuld udvikling og kontrol af det femte princip eller sind og dets transmutation til visdom, der bogstaveligt talt består i at anvende intelligens til alle tilstande, gennem fuldt bevidst brug af det diskriminerende fakultet i elsker.

Udvikl bevidsthed i de tre nedre verdener.

Som det er velkendt, kan de fem naturriger i den evolutionære bue defineres som følger: mineral, plante, dyr, menneske og åndelig. Disse kongeriger involverer en form for bevidsthed, og hierarkiets opgave er at udvikle disse typer til perfektion gennem udmattelse af karma, handlekraft og tilvejebringelse af de rette betingelser. Vi får en idé om denne opgave, hvis vi foretager en kort oversigt over de forskellige aspekter af bevidsthed, der skal udvikles i de forskellige verdener. I mineralriget er hierarkiets arbejde dedikeret til at udvikle diskriminerende og selektiv aktivitet. Et af egenskaberne ved emnet er at udvikle en type aktivitet, og så snart denne aktivitet er rettet mod konstruktion af former, selv den mest rudimentære, manifesteres kraften til at diskriminere. Dette anerkendes af forskere overalt, og når de gør det, nærmer de sig opdagelserne om guddommelig visdom. I grøntsagerriget tilføjes dette fakultet for at diskriminere den, der reagerer på sensationen og advarer det elementære med betingelse for det andet aspekt af guddommens, ligesom i mineralriget en lignende rudimentær afspejling af det tredje aspekt af aktivitet. I dyreriget øges rudimentære aktiviteter, og der findes symptomer (hvis det kan siges det) på det første aspekt, eller det embryonale formål og vilje. Vi kunne kalde det arvelige instinkt, men det fungerer virkelig som formålet med naturen. Med stor visdom sagde HP Blavatsky, at mennesket er makrokosmos for de tre lavere riger, for i ham syntetiseres disse tre udviklingslinjer og når deres fulde udnyttelse. I sandhed og faktisk er det aktiv intelligens og vidunderligt manifesteret sind. Det er begyndende kærlighed og visdom, skønt de ikke er mere end målet med deres indsats; Han besidder den dynamiske, initierende og kreative vilje, der vil nå sin fulde udvikling efter at have gået ind i det femte rige. I det femte rige er samvittigheden for at udvikle sig gruppens, og den manifesterer sig i fuld blomstring af kærlighedsvisdomens fakultet. Mennesket gør intet andet end gentage, i en højere drejning af spiralen, opgaven for de tre lavere riger, for i det menneskelige rige manifesterer han det tredje aspekt af aktiv intelligens. I det femte rige, hvor man går ind i den første indvielse, der dækker hele den tidsperiode, hvor mennesket modtager de første fem indvielser og fungerer som Mester og en del af hierarkiet, kommer kærlighedsaspektet til dets færdiggørelse. visdom eller andet aspekt. I den sjette og syvende indvielse skinner det første aspekt eller vilje, og efter at have været en medfølelsesmester og kærlighedsherre forvandles den dygtige til noget andet. Gennemtrænger en samvittighed overlegen gruppen, Guds samvittighed, og bliver opmærksom på Gud. Derefter kommer han i besiddelse af Logos 'store vilje eller formål. Fremme af de forskellige attributter ved guddommelighed, kultivering af selvbevidsthedens frø i alle væsener, er arbejdet for de enheder, der er blevet foretaget, er kommet ind i det femte rige og har truffet der den store beslutning og ufattelig afkald på at forblive i systemet. planetarium, for at samarbejde med planerne af planetariske logoer på det fysiske plan.

Overfør planetenes logoer.

Hierarkiet overfører til mænd og devaer eller engle, planetenes logoer og gennem ham, den fra solens Logos. Hvert planetarisk system, vores som de andre, er et centrum i logoskroppen og manifesterer en slags energi eller kraft. Hvert center udtrykker en særlig type kraft, der påvises på en tredobbelt måde, og som således producerer universelt alle tre aspekter af manifestationen. En af de store viden, der erhvervet af dem, der kommer ind i det femte rige, er den af ​​den særlige type kraft, der inkorporerer vores planetariske logoer. Den intelligente studerende skal reflektere over denne erklæring, da den indeholder nøglen til mange fakta, der i øjeblikket er observeret i verden. Syntesehemmeligheden er gået tabt, og først når mænd vender tilbage til den viden, de havde i himlen før (heldigvis fjernet i de Atlantiske dage) om den type energi, som vores system skal manifestere i dag, vil menneskelige problemer blive løst af sig selv og verdens tempo vil stabilisere sig. Dette vil ikke ske endnu, fordi en sådan viden er farlig, og i øjeblikket har løbet ingen gruppe-samvittighed og derfor ikke kan tillid til at arbejde, tænke, projicere og handle for gruppen. Mennesket er stadig for egoistisk, selvom dette ikke er en kilde til modløshed. Gruppens samvittighed er allerede mere end en vision, mens broderskab og anerkendelse af dets forpligtelser begynder at trænge ind i menneskers samvittighed. Sådan er lysets hierarki, at demonstrere for mændene den sande betydning af broderskabet og for at skabe reaktion på det ideal, latent i hver enkelt, i dem.

Sæt eksemplet for menneskeheden.

Det fjerde punkt, som mænd skal kende og forstå som en grundlæggende virkelighed, er, at dette hierarki er sammensat af dem, der har sejret over materien og har nået målet på den samme vej, som enkeltpersoner i dag følger. Disse åndelige personligheder, adepter og mestre, har kæmpet og kæmpet for at opnå sejr og kontrol på det fysiske plan og har været udsat for miasmer, tåger, farer, vanskeligheder, ængstelser og smerter i det daglige liv. De har trampet hvert trin på lidelsens vej, de har gennemgået alle oplevelser, de har overvundet alle vanskeligheder og de har sejret. Disse ældre Brothers of the Race har lidt korsfæstelsen af ​​det personlige jeg og kender til aspirantens samlede fratræden. Der er ingen fase af smerte, intet fuldstændigt offer, ingen Via Dolorosa, gennem hvilke de ikke er passeret, og i dette ligger hans ret til at tjene og kraften i hans krav. Når han kender smerterens svindel, syndens dybde og lidelse, kan hans metoder være nøjagtigt tilpasset individuelle behov; men på samme tid er hans forståelse af, at befrielse vil blive opnået gennem smerte, straf og lidelse, og hans forståelse af, at befrielse opnås gennem form ofring, gennem rensning af brande, er nok til at give dem stærk støtte og evnen til at vedvare, selv når den tilsyneladende form har lidt nok, og den kærlighed, der sejrer over alle hindringer, er baseret på tålmodighed og oplevelse. Disse ældste brødre til menneskeheden er kendetegnet ved en vedvarende kærlighed, der altid fungerer til fordel for gruppen; ved en viden, der er erhvervet i løbet af tusinder af liv, hvor de tog deres vej fra bunden af ​​liv og evolution til næsten at nå toppen; for en oplevelse baseret på selve tiden og en mangfoldighed af reaktioner og personlighedsinteraktioner; for en langsomhed kan resultatet af denne oplevelse, der har været produktet af tider med mislykkede indsatser og fornyet indsats, der i sidste ende førte til triumf, nu blive stillet til løbets tjeneste; til et oplyst, intelligent og samarbejdsmæssigt formål, tilpasset gruppen og den hierarkiske plan og tilpasset formålet med planetariske logoer; Endelig er de kendetegnet ved deres viden om lydens kraft. Det sidstnævnte er grundlaget for aforismen, ifølge hvilken ægte esoterikere er kendetegnet ved kendetegnende for viden, dynamisk vilje, mod og tavshed: "at kende, ville, våge og tavse." Når du kender planen godt og har en klar og lys vision, kan du anvende Hans vilje fast og uundgåeligt på skabelsesarbejdet gennem lydens magt. Dette fører dem til stilhed, hvor den almindelige mand taler, og til at tale, hvor den fælles mand er tavs. Når mænd forstår de fire nævnte fakta og har etableret dem som sandheder i løbet af samvittigheden, kan vi så forvente, at himlen vender tilbage til fred, hvile og retfærdighed, der er forudsagt i alle verdens skrifter. Så vil retfærdighedens sol opstå og bringe helbredelse på vingerne, og fred, der er uforståelig, hersker i menneskers hjerter. Når man beskæftiger sig med spørgsmålet om arbejdet med det skjulte hierarki, i en bog, der er dedikeret til offentligheden, vil meget forblive usagt. Den almindelige mand føler interesse, og hans nysgerrighed vågner op, når han taler om disse personligheder, da han kun er forberedt på mere generel information. De af nysgerrighed overgår til ønsket og prøver at kende sandheden, som den er, vil få mere information, når de selv har gjort det nødvendige arbejde og studere. Forskning er ønskelig, og den mentale holdning, der forventes at vække denne bog, kan opsummeres med følgende ord: Disse udsagn synes interessante og måske sande. Religionerne i alle lande, inklusive den kristne, giver indikationer, der tilsyneladende bekræfter disse ideer. Lad os acceptere dem som aktive hypoteser om gennemførelsen af ​​menneskets evolutionære proces og hans præstation for at opnå perfektion. Lad os se efter sandheden som en kendsgerning i vores egen samvittighed. Al religiøs tro afslører troen på, at de, der søger inderligt, finder det, de leder efter, derfor lad os søge. Hvis vi i vores undersøgelse verificerer, at disse udsagn ikke er andet end visionære drømme, uden fordel for guno, der kun fører os til mørke, vil vi ikke have spildt tid, da vi ved, hvor vi ikke skal se. På den anden side, hvis vores undersøgelse gradvist fører os til bekræftelse, og lyset skinner stadig mere tydeligt, så lad os fortsætte, indtil dagen går op, og lyset, der skinner i mørket, lyser op i hjertet og hjernen, så den søgende vil vågne op til forståelsen af, at al evolution har tendens til at give denne udvidelse af bevidsthed og oplysning, og at opnåelsen af ​​den indledende proces og indgangen til det femte rige ikke er en kimær eller fantasi, men en realitet etableret i bevidstheden . Enhver skal sørge for sig selv. De, der ved, kan sikre, at en ting er eller ikke er sådan, og bekræftelsen eller udtalelsen af ​​en teori fra en anden person giver ikke efterforskeren mere end en bekræftende indikation. Hver sjæl skal selv konstatere min mor og opdage i sig selv, hvad hun søger, og altid huske på, at Guds rige er indre, og at kendsgerninger kendt som sandheder inden for den individuelle samvittighed er af værdi. I mellemtiden kan det, som mange ved og har bevist i sig selv som uomtvistelige sandheder, blive udsat her, og den intelligente læser vil blive præsenteret for muligheden og ansvaret for selv at konstatere deres sandhed eller usandhed.

KAPITEL IV

GRUNDLAGET FOR HIERARCHY

Hans udseende på planeten.

Denne bog handler ikke om at tale om trinene, der førte Jeron til grundlæggelsen af ​​hierarkiet på planeten eller overveje forholdene, der gik forud for indførelsen af ​​disse store væsener. Dette kan studeres i andre vestlige esoteriske bøger og i de østlige skrifter. Til vores formål vil det være tilstrækkeligt at sige, at i midten af ​​den lemuriske æra, for cirka atten millioner år siden, skete der en stor begivenhed, der blandt andet førte til følgende udviklinger: Planetens logoer fra jordens plan, en af ​​de syv ånder før Tronen, fysisk legemliggjort og i form af Sanat Kumara, Dagenes gamle og verdensherre, faldt ned til denne tætte fysiske planet siden da blev hos os. På grund af den maksimale renhed af hans natur og det faktum, at han fra menneskehedens vinkel er fri for synd og derfor ikke i stand til at reagere på noget på det fysiske plan, kunne han ikke adoptere et tæt fysisk legeme som vores, og skal handle i hans æteriske krop. Det er den største af avatarer eller "af det kommende", fordi det er en direkte afspejling af den store enhed, der lever, ånder og handler gennem hele denne planets udvikling, og holder alt inden for hans aura eller magnetiske sfære af indflydelse. I Ham lever vi, bevæger os og har vores væsen, og ingen kan gå ud over Hans aura radius. Det er den store offer, der opgav de to steders herlighed og for børnene til de udviklende mænd, tog han selv fysisk form og blev skabt til menneskets lighed. Han er den Stille Observer, så vidt vores menneskehed er håbet, skønt bogstaveligt talt er planetariske logoer selv, på de højere bevidsthedsniveauer, som det handler i, den sande Stille Observatør for så vidt angår planets plan. Det kan siges, at verdensherre, initiativtager en, indtager det samme sted i forbindelse med planetariske logoer som den fysiske manifestation af en mester i forhold til monaden af ​​den mester i det monadiske plan. I begge tilfælde er den mellemliggende bevidsthedstilstand, egoets eller det højere selv, blevet erstattet, og hvad vi ser og kender er den selvoprettede direkte manifestation af den rene ånd. Her er ofringen. Det skal huskes, at der i Sanat Kumara-tilfældet er en enorm forskel i grad, da hans udviklingsstadium er mere avanceret end en dygtig, ligesom den dygtige i forhold til dyremanden. Dette udvides i det næste kapitel. Sammen med Ancient of Days kom en gruppe af andre stærkt udviklede enheder, der repræsenterer hans egen individuelle karmiske gruppe og De væsener, der er resultatet af planetariske logoer tredobbelt natur. Det kan siges, at de legemliggør de kræfter, der udspringer fra koronar-, hjerte- og laryngealcentrene. De ankom med Sanat Kumara for at udgøre knudepunkter for planetarisk styrke og hjælpe med den store plan for den selvbevidste udvikling af alt liv. Deres steder er efterhånden besat af menneskers sønner, da de er blevet trænet til det, selvom der hidtil er meget få i vores øjeblikkelige jordiske menneskehed. De, der danner den interne gruppe, der omgiver verdensherre, blev hovedsageligt udtrukket fra rækkerne af dem, der blev indledt i månenkæden (den udviklingscyklus, der gik forud for vores), eller trådte ind i bestemte solenergistrømme, astrologisk bestemt fra andre planetariske systemer; skønt antallet af dem, der lykkes i vores menneskehed, øges hurtigt og besidder de underordnede positioner i den centrale esoteriske gruppe af Six, der sammen med Verdensherre udgør hjertet i den hierarkiske indsats.

Den øjeblikkelige virkning

Resultatet af hans advent for millioner af år siden var stor, og dens virkninger er stadig mærkbare, som kan anføres som følger: Planetlogos på sit eget plan fik lov til at anvende en mere direkte metode, for at for at opnå de resultater, han ønskede at udvikle sin plan. Som det er velkendt, er planets plan med dens tætte klode og dens subtile indre balloner for planetens logoer, hvad det fysiske legeme og dets subtile kroppe er for mennesket. Som illustration kan det derfor siges, at inkarnationen af ​​Sanat Kumara var en kendsgerning analog med den faste selvbevidste kontrol, som et menneskes ego udøver på sine køretøjer, når det nødvendige udviklingsstadium opnås. Det er blevet sagt, at i hovedet af enhver mand er der syv kraftcentre, der er knyttet til de andre centre i kroppen, hvorigennem egoets styrke spreder sig og cirkulerer, hvilket således udvikler planen. Sanat Kumara opretholder sammen med de andre seks Kumaraer en lignende position. Disse syv vigtigste udgør for ham hvad de syv centre i hovedet for hele kroppen. De er de styrende og transmitterende midler til planet, Logos, energi, styrke, formål og vilje på hans eget plan. Dette planetariske koronarcenter fungerer direkte gennem hjerte- og laryngealcentrene og kontrollerer derfor de resterende centre. Dette er en slags illustration og forsøget på at demonstrere hierarkiets forhold til dens planetariske kilde, såvel som den nære analogi mellem metoden til at fungere fra en planetarisk logos og mennesket, mikrokosmos. Det tredje naturrige, dyreriget, havde nået en relativt høj grad af udvikling, og dyremanden var i besiddelse af landet; Han var et væsen med en magtfuld fysisk krop, en koordineret astral krop af fornemmelse og følelse og en rudimentær kim i sindet, som en dag kunne udgøre kernen i en mental krop. Forladt for deres egen regning i lange eoner, ville dyremanden i sidste ende gået frem til dig fra dyreriget til mennesket og blive en selvbevidst, aktiv og rationel enhed, men langsomheden i processen fremgår ved at studere Bosk-hænderne fra Sydafrika, Veils of Ceylon eller hirsute ainos of Japan. Planeten Logos 'beslutning om at tage en fysisk krop stimulerede ekstraordinært den evolutionære proces og ved Hans inkarnation og de metoder, han brugte til at fordele kræfterne, producerede i en kort himmel det, der ellers ville have været ufatteligt langsomt. Sindets kim i det dyre menneske blev stimuleret. Den firedoblede lavere mand, a. den fysiske krop, i dens dobbelte, æteriske og tætte kapacitet, b. vitalitet, vital kraft eller prana, c. den astrale eller følelsesmæssige krop, d. sindets begyndende kim, blev koordineret og stimuleret og blev en passende beholder til indgangen til de selvbevidste enheder, disse åndelige triader (reflektion af viljen, intuitionen eller visdommen er åndelig og overlegen sind), som de havde forventet netop den tilpasning i lange aldre. Det menneskelige rige eller det fjerde rige blev til, og den selvbevidste eller rationelle enhed, mennesket, begyndte sin karriere. En anden konsekvens af indførelsen af ​​hierarkiet bestod af en lignende udvikling, skønt mindre kendt, i alle naturriger. I mineralriget modtog f.eks. Nogle af mineraler eller elementer en ekstra stimulans og blev radioaktive, og en mystisk kemisk ændring fandt sted i planteriget. Dette letter overgangen til vegetabilske kongerige til dyret, ligesom radioaktiviteten af ​​mineraler lettede passage af mineralriget til grøntsagen. Med tiden vil videnskabsmænd erkende, at alle naturrigene forenes og interpenetrerer, når enhederne af disse kongeriger er radioaktive. Men det er ikke nødvendigt at vandre i denne henseende. Det er nok en indikation for dem, der har øjne til at se, og intuition til at forstå betydningen af ​​udtrykkene, begrænset af en rent materiel konnotation. I Lemurias dage, efter den store nedstigning af de åndelige eksistenser til jorden, blev det arbejde, de projicerede, systematiseret. Funktionerne blev fordelt, og de evolutionære processer i alle naturens sektorer blev efterladt under den kloge og bevidste vejledning fra dette indledende Broderskab. Dette hierarki af lysets brødre eksisterer stadig, og arbejdet fortsætter konstant. De har alle fysisk eksistens, hvad enten det drejer sig om fysiske kroppe, som mange af mestrene gør, eller æteriske kroppe, såsom dem, der bruges af de mest hjælpestoffer og verdensherre. Det er nødvendigt for mænd at huske, at de har fysisk eksistens, og de må også huske, at de lever med os på denne planet, der kontrollerer deres skæbne, leder deres anliggender og fører alle deres evolueringer mod endelig perfektion. Hovedkvarteret for dette hierarki er i Shamballa, et centrum i Gobi-ørkenen, kaldet i de gamle bøger "Isla Blan ca". Det findes i æterisk stof, og når menneskers race har udviklet den æteriske vision på Jorden, vil dens placering blive kendt og dens virkelighed accepteret. Denne vision udfoldes hurtigt, som det kan ses i aviserne og i den aktuelle litteratur, men placeringen af ​​Shamballa vil være den sidste af de hellige æteriske steder, der vil blive afsløret, da dens sag er af den anden ether. Flere mestre, der har fysiske kroppe, bor i Himalaya på et afsondret sted kaldet Shigatsé, langt fra mænds måder; men de fleste af dem er spredt over hele verden, og de lever inkognito og ukendt forskellige steder og i forskellige nationer, selvom hver enkelt på sit eget sted udgør et samlingspunkt for energien fra verdensherre, hvilket viser sig at være i hans miljø, en distributør af kærlighed og visdom i guddommen.

Åbningen af ​​portalen til indvielse.

Det er ikke muligt at henvise til hierarkiets historie i de lange perioder af dets arbejde uden at nævne nogle fremragende begivenheder fra fortiden og uden at påpege visse begivenheder. I perioder, efter dets umiddelbare fundering, var arbejdet langsomt og skræmmende. Tusinder af år gik, og menneskelige racer dukkede op og forsvandt fra jorden, før det var muligt at delegere, i det mindste det arbejde, der blev udført af de første gradsinitierede, til børnene til udviklende mænd. Men midt i løbet af det fjerde rodløb, atlanterhavet, fandt en begivenhed, der nødvendiggjorde en ændring eller innovation i den hierarkiske metode, sted. Nogle af dets medlemmer var bestemt til overlegent arbejde i en anden del af solsystemet, og dette førte nødvendigvis til, at der i stort antal blev indtastet stærkt udviklede enheder i den menneskelige familie. For at give andre mulighed for at indtage Hans plads blev de mindre medlemmer af Hierarkiet forfremmet, hvilket skabte ledige stillinger i sådanne positioner. Derfor blev tre ting besluttet i Chamber of the Lord of the World Council: 1. Luk døren, hvor dyremænd passerede til det menneskelige rige, og lad ikke monaderne i flyene deres perioder tage form i et stykke tid. På grund af den tids begrænsninger blev antallet af enheder i det fjerde rige eller det menneskelige rige begrænset. 2. Åbn en anden dør for de medlemmer af den menneskelige familie, der var villige til at underkaste sig den nødvendige disciplin og gøre den store krævede indsats, og lad dem komme ind i den femte eller åndelige verden. På denne måde kunne hierarkiets rækker fyldes med medlemmer af den jordiske menneskehed, der blev trænet til det. Denne dør kaldes porten til indvielse, og den forbliver stadig åben med de samme klausuler, som verdensherre vil sætte i de Atlantiske dage. Disse klausuler bliver beskrevet i det sidste kapitel i denne bog. Døren, der eksisterer mellem mennesker og dyreriger, åbnes igen i løbet af den næste store cyklus eller "runde", som det fremgår af nogle bøger; men da der stadig er flere millioner år, vil vi ikke tage os af det i øjeblikket. 3. Tegn en veldefineret afgrænsningslinje mellem de to kræfter, materiens og åndens. Den iboende dualitet af alle manifestationer blev understreget for at lære mennesker at befri sig fra begrænsningerne i det fjerde eller menneskelige rige og således gå videre til det femte eller åndelige rige. Problemet med godt og ondt, lys og mørke, rigtigt og forkert, blev udtalt udelukkende til fordel for menneskeheden, for at give mennesker mulighed for at bryde med de kæder, der fængslede ånden og således opnå befrielse. åndelige. Dette problem eksisterer ikke i verdener, der er ringere end menneskets, heller ikke for dem, der har overskredet mennesket. Mennesket skal gennem erfaring og smerte lære virkeligheden om dualiteten i al eksistens. Når du har lært det, skal du vælge hvad der angår det åndelige aspekt, der fuldt ud er klar over guddommelighed, og også fokusere på det aspekt. Efter opnåelse af befrielse er han virkelig klar over, at alt er en, at ånd og materie er en enhed, og at der kun er, hvad der findes i bevidstheden om planetariske logoer og i bredere kredse, i bevidstheden om Lo sol gos. Hierarkiet udnyttede således sindets diskriminerende fakultet, en kvalitet, der karakteriserer menneskeheden, så mennesket ved at afbalancere modsatsparene når sit mål og finder vej tilbage til oprindelseskilden. Denne beslutning førte til den store kamp, ​​der er karakteristisk for den atlantiske civilisation, som kulminerede med ødelæggelsen, den oversvømmelse, som alle verdens skrifter henviser til. Lysets kræfter og mørkets kræfter sammenstødte, og dette blev gjort for at hjælpe menneskeheden. Kampen fortsætter stadig, og den sidste verdenskrig var en genopblussen af ​​den. På hver side var der to grupper: dem, der kæmpede for et bestemt ideal, som de så det og troede, det var det højeste, og de, der gjorde det for at opnå materielle og egoistiske fordele. I kampen mellem indflydelsesrige idealister eller materialister blev mange trukket og kæmpet blindt og uvidende og følgelig blev de slået ned af katastrofe og racekarma. Disse tre beslutninger fra Hierarkiet har og vil have en dyb virkning på menneskeheden, men de ønskede resultater opnås, da en større acceleration af den evolutionære proces allerede kan observeres. og en dybt vigtig effekt på menneskets sindaspekt. Det skal her bemærkes, at der, som fungerer som medlemmer af Hierarkiet, er et stort antal væsener kaldet engle af kristne og devas af orientalere. Mange af dem er længe gået gennem den menneskelige fase og handler nu i rækken af ​​den store evolution, kaldet udviklingen udviklet, parallelt med det menneskelige. Denne udvikling inkluderer blandt andre faktorer byggerne af målplaneten og de kræfter, der gennem disse bygherrer producerer alle kendte og ukendte former. Devaerne, der samarbejder i den hierarkiske indsats, er derfor optaget af formaspektet, mens de andre medlemmer af Hierarkiet er optaget af udviklingen af ​​bevidsthed i formen.

KAPITEL V

DE TRE DEPARTEMENTER I HIERARCHY

Vi har allerede behandlet temaet for grundlæggelsen af ​​Hierarkiet af Jorden, vi så, hvordan det kom til, og vi håndterer visse kriser, der stadig har påvirket de aktuelle begivenheder. . Når man beskæftiger sig med arbejdet og målene for hierarkiets medlemmer, er det ikke muligt at sige, hvad de har været, og heller ikke i detaljer overveje, hvem karaktererne var aktive i de sidste to årtusinder, siden de kom til eksistensen af ​​hierarkiet. Mange store væsener af planetarisk og solrig oprindelse og undertiden fra kosmiske kilder gav hans hjælp på bestemte tidspunkter og boede kortvarigt på vores planet. Med den energi, der flydede gennem dem og ved hans dybe viden og erfaring, stimulerede de jordens udvikling og bidrog meget til realiseringen af formålet med planetariske lo gos. Derefter gik de videre på hans vej, og hans steder blev besat af de medlemmer af Hierarkiet, der var villige til at gennemgå en specifik træning og en udvidelse af bevidstheden. Til gengæld blev positionerne for disse adepter og mestere besat af indviede, det var grunden til, at de stærkt udviklede disciple og mænd og kvinder konstant havde mulighed for at komme ind i hierarkiets rækker og så videre. der var en konstant cirkulation af nyt liv og blod, og ankomsten af ​​dem, der hører til en særlig periode eller tid. Algunos de los grandes nombres de las ltimas pocas son conocidos en la historia como Shri Sankaracharya, Vyasa, Mahoma, Jes s de Nazareth y Krishna, y tambi n los iniciados menores co mo Pablo de Tarso, Lutero y algunas luminarias destacadas de la historia europea. Estos hombres y mujeres siempre han sido agentes para llevar a cabo el prop sito de la raza, lograr condi ciones grupales y fomentar la evoluci n de la humanidad. A ve ces han aparecido como fuerzas benefactoras, trayendo consigo paz y bienestar. Con frecuencia han llegado como agentes de destrucci n de las antiguas formas religiosas y de gobierno, para poder ser liberada la vida dentro de la forma en r pida cristali zaci n, construyendo para s un nuevo y mejor veh culo. Mucho de lo que aqu se dice es bien conocido y fue expuesto en diferentes libros esot ricos. Sin embargo, en la sabia y cuida dosa enunciaci n de los hechos recopilados y su correlaci n con lo que podr a ser nuevo para algunos estudiantes, llega la eventual captaci n sint tica del gran plan y la comprensi n inteligente y uniforme del trabajo de ese gran grupo de almas liberadas que, con absoluta autoabnegación, permanece silenciosamente detrás del panorama mundial. Por el poder de Su voluntad, la fuerza de Sus meditaciones, la sabiduría de Sus planes y Su conocimiento científico de la energía, dirigen las corrientes de fuerza y contro lan a esos agentes constructores de la forma que producen lo visi ble y lo invisible, lo activo y lo inactivo, en la esfera de la creación en los tres mundos. Esto, unido a su vasta experiencia, los capa cita para ser agentes distribuidores de la energía del Logos pla netario. Como ya se ha afirmado, a la cabeza de todas las actividades, controlando cada unidad y dirigiendo toda evolución, se halla el REY, el Señor del Mundo, Sanat Kumara, el Joven de los Eternos Veranos, y el Manantial de la Voluntad (demostrándose como Amor) del Logos planetario. Colaborando con Él y como Sus consejeros, hay tres Personajes llamadas Pratyeka Budas, o Budas de Actividad. Estos cuatro Seres encarnan la voluntad activa, amorosa e inteligente. Son el pleno florecimiento de la inteligen cia, habiendo logrado en un sistema solar anterior lo que el hom bre está ahora tratando de perfeccionar. En anteriores ciclos de este sistema, Ellos comenzaron a demostrar amor inteligente y, desde el punto de vista del hombre, el ser humano común, son el amor e inteligencia perfectos, aunque desde el punto de vista de esa Existencia que en Su cuerpo de manifestación abarca también nuestro sistema planetario, ese aspecto amor se halla aún en pro ceso de desarrollo y la voluntad es sólo embrionaria. Será otro el sistema solar que verá fructificar el aspecto voluntad, así como el amor madurará en el nuestro. En torno al Señor del Mundo, pero separados y ocultos, hay otros tres Kumaras, que completan los siete de la manifestación planetaria. Su trabajo es necesariamente incomprensible para no sotros. Los tres Budas exotéricos o Kumaras, son la totalidad de la actividad o energía planetaria, y los tres Kumaras esotéricos encarnan tipos de energía que no están en plena manifestación en nuestro planeta. Cada uno de estos seis Kurnaras es un reflejo y un agente distribuidor de la energía y fuerza de uno de los otros seis Logos planetarios, los restantes seis espíritus ante el Trono. En este esquema sólo Sanat Kumara se sostiene y se basta a Sí Mismo, porque es la encarnación física de uno de los Logos plane tarios, pero no puede ser revelado cuál de ellos, por ser uno de los secretos de la iniciación. A través de cada uno de Ellos pasa la fuerza vital de uno de los seis rayos, y al considerarlos se po dría resumir Su trabajo y posición de la manera siguiente: 1. Cada uno encarna uno de los seis tipos de energía, sien do el Señor del Mundo el que sintetiza y encarna el per fecto séptimo tipo, nuestro tipo planetario. 2. Cada uno se caracteriza por uno de los seis colores, y el Señor del Mundo manifiesta el pleno color planetario, siendo éstos también los seis subsidiarios. 3. Por lo tanto, Su trabajo no sólo consiste en distribuir la fuerza, concierne a la entrada de los egos que buscan ex periencia terrestre en nuestro esquema y que vienen de otros esquemas planetarios. 4. Cada uno de Ellos está en comunicación directa con uno de los planetas sagrados. 5. De acuerdo a las condiciones astrológicas y al giro de la rueda planetaria de la vida, así estará activo uno de es tos Kumaras. Los tres Budas de actividad cambian de vez en cuando y se trasforman a su vez en exotéricos o esotéricos, según sea el caso. Únicamente el Rey per manece constante y alerta en activa encarnación física. Además de estos personajes principales que presiden la Cá mara del Concilio de Shamballa, existe un grupo de cuatro Seres que representan en el planeta los cuatro Maharajáes, o los cuatro Señores del Karma en el sistema solar, y se ocupan específicamente de la evolución del reino humano en la actualidad. Estos cuatro Seres tienen relación con:La distribución del karma o destino humano, en lo que afecta a los individuos y, a través de los individuos, a los grupos. 1. El cuidado y clasificación de los archivos akásicos. Éstos se ocupan de la Sala de los Archivos o de las “anotacio nes en los libros”, según se dice en la Biblia cristiana. En el mundo cristiano son conocidos como los ángeles registradores. 2. La participación en los concilios solares. Sólo Ellos tie nen derecho, durante el cielo mundial, a pasar mas allá de la periferia del esquema planetario y participar en los concilios del Logos solar. Debido a esto, son literal mente mediadores planetarios, que representan a nuestro Logos planetario ya todo aquello que. Le concierne en el esquema mayor, del cual Él es sólo una parte. Cooperando con los Señores del Karma hay grandes grupos de iniciados y devas que se ocupan del correcto reajuste de

  1. el karma mundial,
  2. el karma racial,
  3. el karma nacional,
  4. el karma grupal,
  5. el karma individual,

y son responsables ante el Logos planetario de la correcta manipu lación dé esas fuerzas y son agentes constructores que traen a los egos de los distintos rayos, en los momentos y temporadas exactos. Poco tenemos que ver con todos estos grupos, porque sólo los iniciados de tercera iniciación y los de rango aún más excelso, en tran en contacto con ellos. Los otros miembros de la Jerarquía se dividen en tres grupos principales y cuatro subsidiarios; cada uno, como se observará en el diagrama que aparece en la página 51, está precedido por uno de los que denominamos los tres Grandes Señores.

El Trabajo del Manu.

El Manu preside el primer grupo. Se Lo llama Vaivasvata Manu, y es el Manu de la quinta raza raíz. Es el hombre ideal o pensador, y determina el tipo de nuestra raza aria, habiendo pre sidido sus destinos desde su comienzo, hace casi cien mil años. Otros aparecieron y desaparecieron, y Su lugar será ocupado por algún otro, en un futuro relativamente cercano. Entonces pasará a realizar un trabajo de mayor excelsitud. El Manu o prototipo de la cuarta raza raíz, trabaja en íntima relación con Él, y su centro de influencia se halla en China. Es el segundo Manu que ha tenido la cuarta raza raíz, y ha ocupado el lugar del anterior, durante las etapas finales de la destrucción de la Atlántida. Ha permanecido para fomentar el desarrollo del tipo racial y provo car su desaparición final. Los períodos de actuación de los diver sos Manus se superponen; actualmente no queda en el globo nin gún representante de la tercera raza raíz. El Vaivasvata Manu reside en los Himalayas y ha reunido a Su alrededor, en Shigatsé, a algunos de los que están relacionados directamente con las cues tiones arias en la India, Europa y América, ya aquellos que más tarde se ocuparán de la futura sexta raza raíz. Los planes se pre paran para épocas futuras; se constituyen centros de energía, mi les de años antes que sean necesarios, y por la sabia previsión de estos Hombres Divinos, nada se deja al azar, sino que todo se mue ve en cielos ordenados y bajo regla y ley, aunque dentro de limi taciones kármicas. El trabajo del Manu concierne en gran parte al gobierno, la política planetaria y el establecimiento, dirección y disolución. de tipos y formas raciales. A Él se le confía la voluntad y el propó sito del Logos planetario. Sabe cuál es el objetivo inmediato para este ciclo de evolución que debe presidir, y Su trabajo consiste en hacer cumplir esa voluntad. Trabaja en más estrecha colabo ración con los devas constructores, que con Su Hermano el Cristo, pues Su misión es establecer el tipo racial, segregar los grupos por los cuales se desarrollarán las razas, manipular las fuerzas que mueven la corteza terrestre, levantar y hundir continentes, dirigir la mente de los estadistas de todas partes, para que el gobierno racial proceda como es de desear y se logren las condi ciones que proporcionarán el personal necesario para fomentar cualquier tipo racial particular. Ya se observa en América del Norte y en Australia un trabajo similar. La energía que afluye a través de Él, emana del centro coro nario del Logos planetario y Le llega a través del cerebro de Sanat Kurnara, que centraliza en Sí toda la energía planetaria. Actúa por medio de la meditación dinámica, llevada a cabo en el centro coronario, produciendo resultados por Su perfecta comprensión de lo que debe realizarse, por Su poder de visualizar lo que debe hacerse para lograr la realización, y por Su capacidad de trasmi tir energía creadora y destructora a quienes son Sus ayudantes. Todo esto se realiza por el poder de la emisión del sonido.

El Trabajo del Instructor del Mundo, el Cristo.

El segundo grupo está presidido el Instructor del Mundo. Es ese gran Ser que los cristianos denominan Cristo. En Oriente es conocido como el Bodhisattva y el Señor Maitreya, y por los devotos mahometanos, como el Iman Madhi. Ha presidido los des tinos de la vida desde el año 600 a. C.; es Quien apareció entre los hombres ya Quien se espera nuevamente. Es el gran Señor de Amor y Compasión, así como su predecesor, Buda, fue el Señor de Sabiduría. A través de Él fluye la energía del segundo aspecto que Le llega directamente desde el centro cardíaco del Logos pla netario, a través del corazón de Sanat Kurnara. Actúa por la meditación centrada en el corazón. Es el Instructor del Mundo, el Maestro de Maestros y el Instructor de Ángeles, y se Le ha confiado la guía de los destinos espirituales de los hombres y el despertar del reconocimiento de que cada ser humano es una criatura de Dios y un hijo del Altísimo. Así como el Manu se ocupa de proporcionar el tipo y las for mas a través de las cuales la conciencia puede evolucionar y adquirir experiencia, haciendo posible la existencia en su sentido más profundo, así el Instructor del Mundo dirige esa conciencia inmanente en su aspecto vida o espíritu, tratando de energetizarla dentro de la forma, para ser ésta descartada a su debido tiempo, y el espíritu liberado volver a su origen. Desde que dejó la Tierra, como dice con relativa exactitud la Biblia (aunque con muchos errores en los detalles), siempre ha permanecido con los hijos de los hombres. Nunca nos ha abandonado, sino en apariencia, y quienes conocen el camino pueden hallarlo en cuerpo físico en los Himalayas, trabajando en íntima colaboración con Sus dos grandes Hermanos, el Manu y el Mahachohan. Diariamente im parte su bendición al mundo, y permanece todos los días bajo el gran pino de Su jardín, a la puesta del sol, con las manos en alto, bendiciendo a quienes tienen verdadera y fervorosa aspiración. Conoce a todos los buscadores, y aunque no tengan conciencia de Él, la luz que de Él afluye estimula sus deseos, fomenta la chispa de vida naciente y espolea al aspirante hasta el amanecer del gran d a en que se enfrente con Aquel Que al ser ascendido ?enten dido esot ricamente? atraer hacia S a todos los hombres, como Iniciador de los sagrados misterios.

El Trabajo del Se or de la Civilizaci n, el Mahachohan.

El Mahachohan encabeza el tercer grupo. Su autoridad sobre el mismo persiste durante un per odo m s extenso que el de Sus dos Hermanos, y puede desempe ar Su cargo durante varias razas ra ces. Es la totalidad del aspecto inteligencia. El actual Mahachohan no es el que originariamente ocup el lugar al esta blecerse la Jerarqu a en los d as de Lemuria ? entonces era ocupado por uno de los Kumaras o Se ores de la Llama que encarnaron con Sanat Kumara?; y el Mahachohan ocup Su lugar en la segunda subraza de la raza ra z atlante. Hab a lo grado el estado de adepto en la cadena lunar, y por medio de Su complementaci n, un gran n mero de seres humanos avanza dos vinieron a la encarnaci na mediados de la raza ra z atlante. La afiliaci nk rmica con l, fue una de las causas predispo nentes que hicieron posible esta eventualidad. Su trabajo es fomentar y fortalecer la relaci n entre esp ritu y materia, vida y forma, yo y no?yo, cuyo resultado es lo que lla mamos civilizaci n. Maneja las fuerzas de la naturaleza, y es en gran parte la fuente emanante de energ a el ctrica, tal como la conocemos. Por ser reflejo del tercer aspecto o creador, la energ a del Logos planetario fluye hacia l desde el centro lar ngeo, y es Quien de muchas maneras hace posible el trabajo de Sus her manos. Le presentan Sus planes y deseos y por Su intermedio llegan las instrucciones a un gran n mero de agentes d vicos. As tenemos Voluntad, Amor e Inteligencia, representados en estos tres Grandes Se ores; tenemos el yo y el no?yo, y su rela ci n sintetizada en la unidad de la manifestaci n; tenemos gobier no racial, religi ny civilizaci n, constituyendo un todo coherente, y la manifestaci nf sica, el aspecto amor o deseo, y la mente del Logos planetario, exterioriz ndose en objetividad. Entre estas tres Personalidades existe la m s ntima colaboraci ny unidad, y todo movimiento, plan y acontecimiento, tienen su existencia en Su previo conocimiento unido. Est n en continuo contacto con el Se or del Mundo en Shamballa, y la direcci n de todos los asuntos descansa en sus manos y en las del Manu de la cuarta raza ra z. El Instructor del Mundo ocupa Su lugar, en conexi n con las razas ra ces cuarta y quinta. Cada uno de estos gu as departamentales dirige cierto n mero de cargos subsidiarios, y el departamento del Mahachohan est dividido en cinco secciones, que abarcan los cuatro aspectos me nores del gobierno jer rquico. A las rdenes del Manu trabajan los regentes de las distintas divisiones del mundo, como por ejemplo, el Maestro J piter, re gente de la India, el m s antiguo de Los que trabajan ahora para la humanidad en cuerpo f sico, y el Maestro Rakoczi, que es el regente de Europa y Am rica. Debe recordarse que aunque el Maestro R., por ejemplo, pertenece al s ptimo rayo y est sujeto al departamento de energ a del Mahachohan, sin embargo, en el trabajo jer rquico puede desempe ar, y desempe a, temporaria mente, el cargo bajo el Manu. Estos regentes, aunque desconoci dos, tienen en Sus manos las riendas del gobierno de los conti nentes y las naciones, guiando as, aunque en forma desconocida, sus destinos, inspirando a estadistas y gobernantes; vierten ener g a mental en los grupos gobernantes, logrando los resultados de seados cuando encuentran colaboraci ne intuici n receptiva en tre los pensadores. El Instructor del Mundo preside el destino de las grandes reli giones, por medio de un grupo de Maestros e Iniciados que dirigen las actividades de las diferentes escuelas de pensamiento. A t tulo de ilustraci n, el Maestro Jes s, inspirador y director de las Igle sias cristianas de todo el mundo, aunque es un adepto de sexto rayo en el departamento del Mahachohan, trabaja actualmente bajo el Cristo en bien de la cristiandad; otros Maestros ocupan puestos similares en relación con los grandes credos orientales y las diversas escuelas de pensamiento en Occidente: En el departamento del Mahachohan, gran número de Maes tros, en quíntuple división, trabaja con la evolución dévica, y el aspecto inteligencia del hombre, y corresponde a los cuatro rayos menores de atributo, 1. el rayo de armonía o belleza, 2. el rayo de ciencia concreta o conocimiento, 3. el rayo de devoción o idealismo abstracto, 4. el rayo de ley ceremonial o magia, así como los tres guías de departamentos representan los tres ra yos mayores de: 1. Voluntad o poder. 2. Amor o sabiduría. 3. Inteligencia activa o adaptabilidad. Los cuatro rayos o atributos de la mente, con el tercer rayo de la inteligencia, están sintetizados por el Mahachohan y cons tituyen la totalidad del quinto principio de la mente a manas.

CAPÍTULO VI

LA LOGIA DE MAESTROS

Las Divisiones.

Hemos considerado parcialmente los cargos superiores en las filas de la Jerarquía de nuestro planeta. Ahora trataremos lo que se podría llamar las dos divisiones en que están distribuidos los miembros restantes. Forman, literalmente, dos Logias dentro de un conjunto mayor: 1. La Logia — constituida por iniciados que han pasado la quinta iniciación, y un grupo de devas o ángeles. 2. La Logia Azul, constituida por iniciados de la tercera, cuar ta y quinta iniciaciones. Inferior a éstos hay un gran grupo de iniciados de la primera y segunda iniciaciones y luego los discípulos de toda graduación. Los discípulos se consideran afiliados a la Logia, pero no miem bros de la misma. Finalmente vienen los que están en probación y esperan ser afiliados, mediante arduos esfuerzos. Desde otro punto de vista, podemos considerar que los miem bros de la Logia forman siete grupos, representando cada uno de ellos un tipo de la séptuple energía planetaria que emana del Lo gos planetario. La triple división ha sido dada al principio, porque en la evolución tenemos siempre los tres mayores (que se mani fiestan a través de los tres departamentos), y luego los siete que se presentan como una triple diferenciación y un septenario. Los estudiantes deben recordar que todo lo que aquí se imparte se refiere al trabajo de la Jerarquía, en conexión con el cuarto reino o humano, y especialmente a esos Maestros que trabajan con la humanidad. Si se tratara de la evolución dévica, la clasificación y división serían totalmente distintas. Además, hay ciertos aspectos del trabajo jerárquico que afec tan, por ejemplo, al reino animal; este trabajo pone en actividad a seres, trabajadores y adeptos, totalmente diferentes de los servi dores del cuarto reino o reino humano. Por lo tanto, deben recor dar cuidadosamente que estos detalles son relativos, y que el tra bajo y el personal de la Jerarquía son infinitamente más grandes e importantes de lo que pueden parecer en una lectura superficial de estas páginas. En verdad, se trata de lo que podría ser consi derado como Su trabajo primario, pues al servir al reino humano nos ocupamos de la manifestación de los tres aspectos de la divi nidad, pero los demás departamentos son interdependientes y el trabajo progresa como un todo sintético. Los trabajadores o adeptos, que se ocupan de la evolución de la familia humana, son sesenta y tres, si se tienen en cuenta los tres grandes Señores, para llegar a formar los nueve veces siete, necesarios para el trabajo. De éstos, cuarenta y nueve trabajan exotéricamente, si puede expresarse así, y catorce se ocupan más esotéricamente de la manifestación subjetiva. Muy pocos de Sus nombres son conocidos por el público, y en muchos casos no sería prudente revelar quiénes son, dónde viven y cuál es Su particular esfera de actividad. Una pequeña minoría, debido al karma gru pal ya la disposición de sacrificarse, en los últimos cien años han sido conocidos por el público, y en lo que a Ellos respecta puede darse cierta información. En la actualidad muchas perso nas, independientemente de cualquier escuela de pensamiento, son conscientes de su existencia, y el reconocimiento de que aquellos a quienes conocen personalmente trabajan en un gran esquema de esfuerzo unificado, puede alentar a estos verdaderos conocedores y testimoniar su conocimiento y establecer así, más allá de toda controversia, la realidad de Su trabajo. Ciertas escuelas de ocul tismo y orientación teosófica han pretendido ser las únicas depo sitarias de Sus enseñanzas y la única exteriorización de Sus es fuerzos, limitando, en consecuencia, lo que Ellos hacen y formu lando premisas que el tiempo y las circunstancias no corrobora rán. Trabajan ciertamente por medio de tales grupos de pensado res y ponen la mayor parte de sus fuerzas en la tarea de tales organizaciones; sin embargo, tienen Sus discípulos y Sus adictos en todas partes, trabajando a través de muchos grupos y aspectos de la enseñanza. En todo el mundo, los discípulos de estos Maes tros han encarnado en esta época con el único fin de participar en las actividades, tareas y difusión de la verdad de las distintas igle sias, ciencias y filosofías, produciendo así, dentro de la organiza ción misma, una expansión, una extensión y la desintegración ne cesaria, que de otra forma resultaría imposible. Sería conveniente que todo estudiante de esoterismo conociera estos hechos y culti vara la capacidad de reconocer la vibración jerárquica, tal como se manifiesta a través de los discípulos, en los lugares y grupos más inverosímiles. En lo que respecta al trabajo de los Maestros a través de sus discípulos, debería explicarse un punto, y es que las diversas es cuelas de pensamiento, fomentadas por la energía de la Logia, son fundadas en cada caso por uno o varios discípulos, y sobre ellos y no sobre el Maestro recae la responsabilidad de los resultados y el karma consiguiente. El procedimiento es más o menos el siguiente: El Maestro revela al discípulo el objetivo que se pro pone realizar en un breve ciclo inmediato y le sugiere la conve niencia de tal o cual desarrollo. El trabajo del discípulo consiste en asegurarse el mejor método para obtener los resultados desea dos, y en formular planes por medio de los cuales obtener cierto éxito. Entonces inicia sus proyectos, funda su sociedad u organi zación, y difunde la enseñanza necesaria. Sobre él recae la res ponsabilidad de elegir colaboradores apropiados, trasmitir el tra bajo a los más capacitados y presentar debidamente la enseñanza. Todo lo que hace el Maestro es observar el esfuerzo con interés y simpatía; mientras tanto el discípulo mantiene su elevado ideal inicial y sigue su camino con puro altruismo. El Maestro no es culpable si el discípulo muestra falta de dis cernimiento en la elección de colaboradores o evidencia incapaci dad para representar la verdad. Si lo hace bien y el trabajo pro gresa, como es de desear, el Maestro continuará impartiendo Su bendición sobre el esfuerzo. Si fracasa y sus sucesores se apartan del impulso original, difundiendo así toda clase de errores, el Maestro, con amor y simpatía, omitirá esa bendición, retendrá Su energía y dejará de estimular aquello que es mejor que des aparezca. Las formas van y vienen y el interés del Maestro y Su bendición, fluirán a través de un canal u otro; el trabajo puede continuar por cualquier medio, pero siempre la fuerza de la vida persistirá, destruyendo la forma allí donde sea inadecuada o utilizándola cuando satisfaga la necesidad inmediata.

Algunos Maestros y su trabajo.

En el primer gran grupo del cual el Manu es el Guía, se hallan dos Maestros, el Maestro Júpiter y el Maestro Morya. Ambos han trascendido la quinta Iniciación, y el Maestro Júpiter, que además es Regente de la India, es considerado el más antiguo por toda la Logia de Maestros. Habita en las colinas de Nilghe rry, en el sur de la India, y es uno de los Maestros que gene ralmente no aceptan discípulos, pues figuran entre éstos sólo iniciados de grado superior y un buen número de Maestros. En sus manos están las riendas del gobierno de la India, incluyendo gran parte de la frontera norte, y sobre Él recae la ardua tarea de guiar finalmente a este país, para que salga del presente caos e intranquilidad y sus diversos pueblos se fusionen en una síntesis final. El Maestro Morya, uno de los adeptos orientales más conocidos, reúne entre Sus discípulos a un gran número de europeos y americanos; es un príncipe Rajput, que durante muchas décadas ocupó una posición prominente en los asuntos de la India. Actúa en estrecha colaboración con el Manu y oportuna mente será el Manu de la sexta raza raíz. Vive, como Su Her mano KH, en Shigatsé, en los Himalayas, y es una figura muy conocida por los habitantes de esa lejana villa. Es un hombre alto y de presencia imponente, de cabello y barba negros y ojos oscuros, y Su aspecto podría considerarse severo, si no fuera por la expresión de Sus ojos. Él y Su Hermano, el Maestro KH, trabajan casi como una unidad, y así lo han hecho durante siglos y lo harán en el futuro, pues el Maestro KH está preparado para ocupar el puesto de Instructor del Mundo, cuando el actual titular lo deje para realizar un trabajo más elevado, y venga a la existencia la sexta raza raíz. Las casas que habitan están juntas, y gran parte del tiempo trabajan en estrecha asociación. Como el Maestro M. pertenece al primer rayo, el de la Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran parte en llevar a cabo los planes del actual Manu. Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; maneja, por medio del Mahachohan, las fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso de la evo lución racial. En el plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y amplia visión, están influidos por Él, y con Él cooperan ciertos grandes devas del plano mental; tres grandes grupos de ángeles trabajan también con Él en ni veles mentales, en unión con devas menores que vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales de los Guías de la raza. El Maestro M, tiene un gran grupo de discípulos bajo su instrucción, trabaja con muchas organizaciones esotéricas y tam bién por medio de los políticos y estadistas del mundo. El Maestro Koot Humi, muy conocido en Occidente, tiene muchos discípulos en todas partes, es oriundo de Cachemira y Su familia originalmente procedió de la India. Es también un Iniciado de alto grado y pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría. Es de noble presencia y alta estatura, aunque algo menos corpulento que el Maestro M.; de tez blanca, cabello y barba color casta o dorado, y ojos de un maravilloso azul pro fundo, a trav s de ellos parece fluir el amor y la sabidur a le las edades. Tiene una gran experiencia y una vasta cultura; fue originalmente educado en una de las Universidades brit nicas y habla correctamente el ingl s. Lee mucho, y los libros de todas las literaturas en diversos idiomas, llegan a Su estudio en el Himalaya. Se ocupa principalmente de la vitalizaci n de ciertas grandes tendencias filos ficas y Se interesa por algunas organi zaciones filantr picas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la manifestaci n del amor, latente en el coraz n de todos los hombres, y despertar en la conciencia de la raza la percepci n del gran hecho fundamental de la hermandad. Actualmente el Maestro M., el Maestro KH y el Maestro Jes s, est n ntimamente interesados en el trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occiden tal, de modo que las grandes religiones orientales, con el ltimo desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramifi caciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este modo venga a la existencia la gran Iglesia Universal. El Maestro Jes s, punto focal de la energ a que fluye a trav s de las distintas iglesias cristianas, ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en alg n lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja m s especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un numeroso grupo de disc pulos. Perte nece al sexto rayo de Devoci no Idealismo Abstracto, y Sus disc pulos se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y de voci n que se manifest en los m rtires de los primitivos tiempos cristianos. Es de apariencia marcial, exige disciplina, es un hom bre de voluntad y dominio f rreos. Alto y delgado, de rostro largo y fino, pelo negro, tez p lida y penetrantes ojos azules. Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar el pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las pac ficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando as el adve nimiento, en Europa y Am rica, del Instructor del Mundo. Es muy conocido en la historia b blica, apareciendo primero como Joshua, el hijo de Nun; luego aparece nuevamente en los tiem pos de Ezra, como Jeshua, recibiendo la tercera iniciaci n, que en el Libro de Zacar as es relatada como la de Joshua, y en, el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios, aquel en que entreg Su cuerpo para que el Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciaci n, caracter stica de la cuarta iniciaci n. Como Apo lonio de Tiana, recibi la quinta iniciaci ny Se convirti en Maestro de Sabidur a. Desde entonces permaneci y actu en la Iglesia Cristiana, fomentando el germen de la verdadera vida espiritual entre los miembros de las sectas y divisiones, y neu tralizando en lo posible los errores y equ vocos de cl rigos y te logos. Es netamente el gran L der, el General y el Sabio eje cutivo, y en los asuntos de las iglesias coopera estrechamente con el Cristo, ahorr ndole mucho trabajo y actuando como Su inter mediario, cuando es posible. Nadie como l conoce tan profun damente los problemas de Occidente; nadie est tan ntimamente en contacto con quienes representan mejor las ense anzas cristianas, y nadie conoce tan bien la necesidad del momento actual. Algunos eminentes prelados de las iglesias Anglicana y Cat lica son Sus agentes. El Maestro Djwal Khul o Maestro DK, como se lo llama frecuentemente, es otro adepto del segundo rayo de Amor?Sabi dur a, el ltimo de los adeptos que pasaron la iniciaci n, pues recibi la quinta iniciaci n en 1875; conserva el mismo cuerpo de entonces; la mayor a de los Maestros la recibieron en cuerpos anteriores, su cuerpo de origen tibetano no es joven. Est dedi cado al Maestro KH y vive en una casita cercana a la de este Maestro. Por Su disposición a servir ya hacer cuanto sea necesario, ha sido llamado “el Mensajero de los Maestros”. Es muy culto y tiene más conocimiento acerca de los rayos y de las Jerarquías planetarias del sistema solar, que ningún otro Maestro. Trabaja con quienes se dedican a la curación, y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los distintos Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y KH, tomando a Su cargo, por determinado tiempo, algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la humanidad. Dictó gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le hizo ver a HP Blavatsky muchas ilustraciones y datos que apa recen en ese libro. El Maestro Rakoczi se ocupa especialmente del futuro des arrollo de los asuntos raciales de Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los Cár patos, habiendo sido en un momento dado una figura muy cono cida en la corte húngara. Se pueden encontrar referencias en antiguos libros de historia, fue particularmente conocido como el Conde de Saint?Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es interesante observar que, a me dida que el Maestro R. se hace cargo de los asuntos de Europa, en los planos internos, el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia Bacon?Shakesperiana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio y negro. No acepta tantos discípulos como los Maestros ya mencionados. En la actualidad dirige la mayoría de los discípulos de tercer rayo de Occidente, juntamente con el Maestro Hilarión. pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente por medio del ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la Logia se lo llama generalmente “el Conde” y en América y Europa actúa prácticamente como director general, en la realización de los planes del consejo ejecutivo de la Logia. Al gunos Maestros forman un grupo interno alrededor de los tres Grandes Señores, y se reúnen en concilio con mucha frecuencia. El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimien to Concreto o Ciencia, y en una encarnación anterior fue Pablo de Tarso. Tiene cuerpo cretense, pero pasa gran parte de su tiempo en Egipto. Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con quienes desarro llan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo invisible. Su energía estimula a través de Sus discípulos a los grupos de investigadores síquicos, y fue quien inició, mediante varios de Sus discípulos, el movi miento espiritista. Tiene en observación a todos los síquicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente con algunos devas en el plano as tral, para abrir, a los buscadores de la verdad, ese mundo sub jetivo que está tras de la materia grosera. Poco puede decirse sobre los dos Maestros ingleses. No acep tan discípulos en el sentido en que lo hacen los Maestros KH y M. Uno reside en Gran Bretaña, tiene a Su cargo la dirección de finitiva de la raza anglosajona y trabaja en los planes del des arrollo y la evolución futuros. Está tras el movimiento labo rista de todo el mundo, trasmutándolo y dirigiéndolo, y de la ac tual creciente oleada de la democracia. De la inquietud democrá tica, y del caos y la confusión actuales, surgirá la futura condición mundial, que tendrá como nota clave la cooperación, no la compe tencia; la distribución, no la centralización. Mencionaremos aquí brevemente al Maestro Serapis, frecuen temente llamado el Egipcio. Pertenece al cuarto rayo, y de Él re ciben enérgico impulso los grandes movimientos artísticos del mundo, la evolución de la música, de la pintura y del teatro. Ac tualmente dedica la mayor parte de Su tiempo y atención al trabajo de la evolución dévica o angélica, hasta que, mediante Su ayuda, sea posible hacer la gran revelación en el mundo de la música y de la pintura, en un futuro inmediato. No es posible agregar algo más acerca de Él ni revelar Su lugar de residencia. El Maestro P. trabaja bajo la dirección del Maestro R. en Norteamérica; tuvo mucho que ver esotéricamente con las distintas ciencias mentales, como la Ciencia Cristiana y el Nuevo Pensamiento, constituyendo ambas un esfuerzo de la Logia en el afán de enseñar a los hombres la realidad de lo invisible y el poder, creador de la mente. Su cuerpo es irlandés; pertenece al cuarto rayo, y no puede ser revelado el lugar de Su residencia. Tomó a su cargo gran parte del trabajo del Maestro Serapis cuan do Éste se ocupó de la evolución dévica.

El trabajo actual.

Serán tratados aquí ciertos hechos que se refieren a dichos Maestros ya Su trabajo presente y futuro. Primero, el trabajo de entrenar a Sus aspirantes y discípulos, para que sean de utilidad en dos grandes acontecimientos: uno, la venida del Instructor del Mundo a mediados oa fines del presente siglo, y otro, la funda ción de la nueva sexta subraza con la reconstrucción de las actua les condiciones del mundo. Por ser la nuestra la quinta subraza de la quinta raza raíz, es muy grande la presión del trabajo en los cinco rayos de la mente, controlados por el Mahachohan. Dado que los Maestros soportan una carga muy pesada, gran parte de Su trabajo de enseñar a los discípulos ha sido delegado a inicia dos y discípulos avanzados, y algunos de los Maestros de los rayos primero y segundo, se han hecho cargo temporariamente de los aspirantes en el departamento del Mahachohan. Segundo, se debe preparar al mundo en amplia escala para la venida del Instructor mundial, y deben darse los pasos necesarios antes de que muchos de Ellos se manifiesten entre los hombres, y lo harán a fines de este siglo. Der dannes allerede en særlig gruppe, der udtrykkeligt forbereder sig til dette arbejde. El Maes tro M., el Maestro KH y el Maestro Jesús, se ocuparán especial mente de este movimiento, hacia fines de este siglo. Otros Maes tros participarán también, pero los tres mencionados anterior mente son Aquellos con cuyos nombres y cargos la gente debe en lo posible familiarizarse. Otros dos Maestros están especialmente relacionados con el séptimo rayo o ceremonial, y Su trabajo particular es supervisar el desarrollo de ciertas actividades, dentro de los próximos quince años, bajo la dirección del Maestro R. Puede asegurarse definiti vamente que antes de la venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un Maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Lærere og indviede vil være ansvarlig for visse store okkulte grupper af frimurer i verden og for forskellige sektorer i kirken i mange af de store nationer. Este trabajo de los Maestros se está realizando ya, y todos Sus esfuerzos tienden a una exitosa culminación. En todas partes Ellos reúnen a quienes de una u otra manera demuestran la tendencia a responder a las altas vi braciones, tratando de forzarlas y adaptarse a ellas, a fin de ser útiles en el momento de la venida de Cristo. Grande es el día de la oportunidad cuando llegue ese momento, porque debido a la enorme fuerza vibratoria, que entonces presionará sobre los hijos de los hombres, quienes realizan ahora el trabajo necesario, podrán dar un gran paso hacia adelante y franquear el portal de la Iniciación.

Denne tekst er et fragment af bogen "Human and Solar Initiation" af Master Djwhal Khul eller "Tibetan". Herfra kan du downloade den komplette bog:

1. Menneskelig og solinitiering

En indvielse er en udvidelse af bevidsthed, der fører til oplysning og åbenbaring. Indvielse opleves af alle former for liv, store som små. Arbejdet med det planetariske hierarki i dets mange mestringsstadier er beskrevet i denne bog, og der er givet fjorten regler, hvorigennem neofytten kan blive en aspirant til initieringsportalen.

DESCARGA AQUÍ EL LIBRO COMPLETO

Djwhal Khul - Human and Solar Initiation

Næste Artikel