Punkter, der skal overvejes, når der tildeles en meditation (bogstav III) af den tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2011

Brev om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV III

PUNKTER TIL AT Tænke, når der tildeles en meditation

1. Egoets eller højere selvstråle.

2. Stråle af personlighed eller lavere selv.

3. Den tredobbelte mands karmiske tilstand.

4. Kausale legems tilstand.

5. Behovet for tiden og menneskets tilgængelighed.

6. De grupper, interne og eksterne, som mennesket er tilknyttet.

4. juni 1920.

Jeg har allerede drøftet betydningen af ​​meditation og foreslået, at de overvejer fire grunde, blandt mange, til hvorfor den skulle praktiseres. På dette tidspunkt, hvor de fleste af jer praktiserer meditation uden vejledning af en personlig relateret instruktør på det fysiske plan, er der kun formuleret en plan, der skal øves, hvilket indebærer - sikre og universelle elementer.

Når en instruktør er til stede, kan forskellige fremgangsmåder udvikles, tilpasset discipelens temperament, der indeholder bestemte attributter og gør den pågældende meditation til linjen med mindst modstand mellem den fysiske hjerne og kausallegemet.

Når jeg formulerer meditationsmetoder, skal der tages hensyn til nogle faktorer, som jeg opregner. Jeg prøver ikke at give dem skemaer og metoder til at følge, jeg angiver kun de underliggende principper, der leder instruktøren i at vælge den rigtige metode til eleven. Senere, når instruktøren vises, og den videnskabelige anvendelse af den individuelle metode demonstreres, kan du se, om de regler, der er formuleret her, er grundlæggende eller ej. Grundlæggende og principper er alt, hvad jeg prøver at give. Metoderne og detaljerne skal udvikles gennem anvendelse af skønsmæssighed, erfaring, mod og udholdenhed.

De faktorer, instruktøren skal tage i betragtning ved tildeling af meditation er, hvis vi kun behandler det vigtigste, de følgende seks:

1. Strålen for det højere ego eller jeg fra den studerende.

2. Strålingen af ​​din personlighed eller lavere selv.

3. Den karmiske tilstand af dens tredobbelt lavere karakter.

4. Dit kausale legems tilstand.

5. Tidens øjeblikkelige behov og dens tilgængelighed.

6. De grupper, interne og eksterne, som den studerende identificeres med.

Lad os nu overveje disse faktorer separat.

1. Egoets eller højere selvstråle.

Den stråle, som menneskets kausale legeme hører til, den egoiske stråle, bør bestemme typen af ​​meditation. Hver stråle kræver en anden metode til tilgang, fordi formålet med al meditation er foreningen med det guddommelige. På dette stadium er det foreningen med den åndelige triade, der har sin lavere reflektion i det mentale plan. Lad mig kort illustrere:

Når den egoiske stråle er den første, eller Ray of Power, skal tilnærmningsmetoden være den dynamiske anvendelse af viljen til de lavere køretøjer, hvilket kalder det opnåelse med et fokus intens; en kraftfuld koncentration af formål, der annullerer alle forhindringer og bogstaveligt talt åbner en kanal, der impellerer sig selv mod triaden.

Når den egoiske stråle er den anden, eller Ray of Love-Wisdom, er linjen med mindst modstand i ekspansionen og i gradvis integration. Det er ikke så meget en fremadrettet impuls, men snarere den gradvise udvidelse fra et internt center til at omfatte dem omkring os, miljøet, beslægtede sjæle og grupper af instruerede disciple. af en eller anden mester, inklusive dem alle i bevidstheden. Båret til sin kulmination resulterer denne udvidelse i den endelige opløsning af kausallegemet i den fjerde indvielse. I det første tilfælde - realiseringen gennem magtstrålen - vil impulsen, der går fremad og opad, have det samme resultat, den åbne kanal giver plads til den faldende tilstrømning af møtrik eller ild af ånden og kausallegemet er lige så ødelagt på sin tid.

Når den egoiske stråle er den tredje i Ray of Activity-Adaptability, er metoden noget anderledes. Det er ikke den fremadrettede impuls eller den gradvise udvidelse, men den systematiske tilpasning af al viden og alle midler til at nå det opfattede mål. Det er virkelig processen med at bruge de mange til brug af en; det er snarere hamstring af det materielle og de kvaliteter, der er nødvendige for at hjælpe verden, og akkumulering af information gennem kærlighed og diskrimination, der med fordel disintegrerer kausallegemet . I disse Spekt eller guddommelige udtryk Stråler, hvis jeg kan kalde dem det, er opløsningen i første omgang forårsaget af udvidelsen af ​​kanalen på grund af den impulsive kraft af viljen; i det andet tilfælde på grund af udvidelsen af ​​det nedre urinæg, kausallegemet, på grund af inkluderingen af ​​den syntetiske stråle af kærlighed og visdom, og i det tredje tilfælde på grund af brud på kausallegemets periferi på grund af det kumulative fakultet og den systematiske absorption af tilpasningsstrålen.

Disse tre forskellige metoder giver det samme resultat og er grundlæggende former for en fantastisk metode, der bruges til at opnå udviklingen af ​​kærlighed eller visdom - indsatsmålet for det nuværende solsystem.

Vi har således viljen til at drive mennesket mod perfektion gennem realiseringen af ​​den overordnede, hvilket resulterer i en kraftfuld tjeneste gennem aktiv kærlighed.

Også aspektet af visdom eller kærlighed, der driver mennesket mod perfektion, ved at forstå hans unikke med alt, hvad han tilskynder, hvilket resulterer i kærlig service gennem aktiv kærlighed.

Og aktivitetsaspektet, der driver mennesket mod perfektion ved at bruge alt, hvad der er til tjeneste for mennesket; først ved at bruge alt til sig selv; derefter gradvist for familien, dem, han elsker personligt, dem omkring ham og så videre, indtil han bruger alt i tjeneste for menneskeheden.

Når den egoiske stråle er den fjerde karakteristiske stråle af harmoni, vil metoden være den indre forståelse af skønhed og harmoni, der forårsager opløsning af kausallegemet ved kendskab til lyd og farve gennem lydens desintegrerende virkning. Det er processen, der fører til forståelse af solsystemets noter og toner, individenes tone og tone og indsatsen for at harmonisere ens egen egoiske note med andres. Når den egoiske note udsendes i harmoni med andre egoer, resulterer den i opløsning af kausallegemet, løsrivning fra underordnede og opnåelse af perfektion. Susexponentes udvikler musik, rytme og maleri. De samler sig op for at omfatte formens livsaspekt. Den eksterne manifestation af dette aspekt af livet afsløres i verden gennem det, vi kalder kunst. Store malere og inspirerede musikere når i mange tilfælde målet på denne måde.

Når den femte stråle af konkret viden eller videnskab er menneskets stråle, er metoden meget interessant. Det består i en intens anvendelse af det konkrete sind på et eller andet problem for at hjælpe løbet; sådan er koncentrationen af ​​alle mentale egenskaber og kontrol over den lavere natur, så det indebærer en højeste indsats for at overskride det, der forhindrer nedstigningen af ​​højere viden. Det involverer også viljeelementet (som det antages at være), der resulterer i udtrækning af den ønskede information fra kilden til al viden.

Når denne proces fortsætter, bliver penetration ind i periferien af ​​kausallegemet så hyppigt, at der opstår opløsning, og mennesket frigøres. Det er mentaliteten, der driver mennesket til perfektion og tvinger ham til at bruge al sin viden i kærlig service til sin race.

Den sjette hengivelsesstråle er først og fremmest ofren. Når det er den egoiske stråle, tager metoden til tilgang gennem meditation form af koncentreret dedikation gennem kærlighed, mod et eller andet individ eller ideal. Mennesket lærer at være inkluderende for en persons eller idealets kærlighed; han koncentrerer alle sine fakulteter og bestræbelser på at overveje, hvad der kræves, og ofrer sig selv for den person eller det ideal, han leverer sit kausale legeme til alterets flammer. Det er metoden til guddommelig fanatisme, der betragter alt, hvad der er ude af dets vision, mistet og, med held, glæder at ofre hele personligheden. Kausallegemet ødelægges af ild, og dermed stiger det frigjorte liv til Ånden i guddommelig saliggørelse.

Når den egoiske stråle er den syvende, eller Ray of the Ceremonial Magic Law, er fremgangsmåden til metoden forståelse og glorificering af formen. Som nævnt tidligere er målet med al meditationspraksis at nærme sig det guddommelige, der findes i hver enkelt, og derfor til den samme guddommelighed.

Derfor er metoden at anvende loven, ordenen og reglen på enhver livshandling i de tre organer og inden for det kausale legeme opbygge en form, der udvides til at forårsage det organets opløsning. Det er konstruktionen af ​​helligdommen, i henhold til visse regler, indtil den bliver Shekinahs opholdssted, og når det åndelige lys brænder, gyser Salomons tempel, vugger og opløses. Det udgør studiet af loven og den deraf følgende forståelse af mennesket, af hvorfor og hvordan loven manipuleres; den består i den endelige anvendelse af loven på kausalorganet, for at gøre den unødvendig og således frembringe dens opløsning. Resultatet er frigørelse, og mennesket frigøres fra de tre verdener. Mange okkultister hører i øjeblikket til denne stråle for at fortsætte den befriende proces. Det er metoden, der fører mennesket til befrielse gennem intelligent forståelse og anvendelse af loven på sit eget liv og til forbedring af betingelserne for menneskets legeme, hvilket gør mennesket til en tjener af sin race.

Dette er nok til i dag.

5. juni 1920.

2. Stråle af personlighed eller lavere selv.

Den første faktor, den egoiske stråle, er i nogen grad blevet behandlet for at bestemme meditationsmetoden. I dag vil vi beskæftige os med personlighedsstrålens funktioner til bestemmelse af denne metode. Som bekendt er personlighedsstrålen altid en understråle af den åndelige stråle, og den varierer hyppigere end den egoiske stråle. I det udviklede Egos, som i dag er blandt race-tænkere og de fremtrædende arbejdere, i alle aktivitetssektorer i verden, kan personlighedsstrålen variere liv efter liv, idet hvert liv er baseret på en anden note og manifesterer en anden farve. På denne måde udstyres kausallegemet hurtigere. Når reinkarnationsenheden har nået et stadium, hvor den bevidst kan vælge sin udtryksmåde, vil den først rekapitulere sine tidligere liv, og den således erhvervede viden vil lede den til at vælge den. Før han reinkarnerer, vil han vibrere sin egoiske note og observere manglen på fylde eller dissonans, som den kan indeholde; Han vil derefter beslutte, hvilken note, der understøtter vibrationen i hans fremtidige personlighed.

Eventuelt dedikere et liv til at udsende en bestemt note og stabilisere en bestemt vibration. Noten skal udsendes, og vibrationen stabiliseres under forskellige omstændigheder. Derfor er behovet for, at aspirantens eller disciplets liv ofte ændrer sig, og dette forklarer den tilsyneladende tilstand med mangfoldighed og tilsyneladende kaos, der karakteriserer sådanne liv.

Når dissonansen er korrigeret, og vibrationen er konstant og ikke kan ændres, er det nødvendige arbejde udført. Ego kan genvinde sin styrke, før han fortsætter med at fuldføre kausallegemet og bringe den ønskede akkord til perfekt nøjagtighed og klarhed i tonen. Derefter ses, hvor nødvendigt det er at tilpasse meditationsmetoden til personlighedens behov, synkronisere den på samme tid med den første faktor og involvere Ego-strålen.

Praktisk illustration.

Lad mig illustrere for at belyse dette spørgsmål på en eller anden måde, og det er ønskeligt, at der er en nøjagtig forståelse.

Antag, at den egoiske stråle, som A hører til, er kærlighed eller visdom, mens din lavere selvstråle er den femte stråle eller af konkret viden. I tidligere liv viste A kærlighed og gjorde reelle fremskridt gennem metoden til syntetisk lyn, ekspansion. Nu elsker han intenst, og hans bevidsthed udvides med stor lethed og inkluderer en nøjagtig del af miljøforholdene; men selv om den besidder fælles intelligens, mangler den den stabiliserende vibration, der er forbundet med den femte stråle. Det har ikke den koncentration, der tvinger resultaterne, og den har brug for det grundlæggende fundament af fakta, før det kan udvikle sig intelligent og sikkert. Den forsigtige instruktør, der er klar over dette behov, bruger metoden til ekspansion, der ligger i den egoiske stråle, og anvender den til udvidelsen af ​​den mentale krop. Gennem metoden, intelligent tildelt, vil ekspansionsfakultetet (brugt indtil da kun til at inkludere andre gennem kærlighed) blive anvendt på den koncentrerede indsats med det samme formål med udvidelse, men med det formål at tilegne sig viden. Når dette er opnået, kan enhver indsats i det personlige liv tilsyneladende blive afsat (i en bestemt inkarnation) til at erhverve en videnskabelig position og udviklingen af ​​sindet. Intellektuel fremgang kan synes af stor betydning for observatøren uden kultur; Alligevel fortsætter opgaven, som den interne vejledning har ønsket, og kun livet at leve vil afsløre det egoiske valgs visdom.

Ved at kombinere metoderne for den anden stråle og den dedikation, der ydes af den femte stråle, opnås intellektuel ekspansion. Har jeg gjort dette klart? Jeg prøver at skrive klart, fordi meditation er af vital betydning for mange.

Derfor, efter omhyggelig analyse, vil det være klart, at jo mere vi ved, jo mindre bedømmer vi. En person kan have udviklet kærlighedsaspektet; i en bestemt inkarnation kan dette aspekt imidlertid være passivt, og den mest åbenlyse udviklingstrin vil være strengt intellektuel. At afstå fra at give en mening er den bedste holdning for den intelligente observatør, da han endnu ikke har den indre vision, der ser farven, eller det indre øre, der giver ham mulighed for at genkende noten.

7. juni 1920.

3. Den tredobbelte mands karmiske tilstand.

Den tredobbelte mands karmiske tilstand og det sted, han indtager i evolution, vil blive taget i betragtning i dag, når man studerer temaet "Metoder til meditation." Dette tredje punkt er af reel betydning for at hjælpe os med intelligent beslutning om, hvilken meditationsmetode der er passende for hver enkelt person. For det første handlede det om betydningen af ​​meditation; så berører vi kort det punkt, der vedrører den rolle, som den egoiske stråle spillede i beslutningens metode, og fremhæver i øvrigt et punkt, der ikke er blevet fremhævet indtil videre: at det egentlige mål for meditation er gradvist adskilles, opløses og spredes det egoiske legeme. Som vi har set, kræver hver stråle en anden proces. Derefter var det den rolle, personlighedsstrålen spillede i kombination med den egoiske stråle, og vi så, hvordan man ved intelligent overvejelse af disse to faktorer kan tildeles den passende metode.

Nu studerer vi mere specifikt tidsfaktoren. Karma og tid er synonyme udtryk, mere end man normalt tror. Okkult meditation og den konkrete begyndelse på opgaven med at befri individet fra periferien af ​​kausallegemet kan kun initieres, når en vis grad af udvikling er nået, og kausallegemet (på grund af dets indhold) har opnået en bestemt specifik tyngdekraft og dens omkreds Udfylder visse betingelser. Hele processen er i overensstemmelse med loven og er ikke, som det almindeligt antages, et spørgsmål om forhåbning og høje ønsker. Overvej smart denne sætning, som jeg lige skrev om den tredobbelte karms tilstand og det sted, han besætter i den evolutionære skala. Hvad har jeg specificeret? Tre faktorer, der skal overvejes:

a. Graden af ​​evolution.

b. Kausallegemets specifikke tyngdekraft.

c. Målingen og omkredsen af ​​det kausale legeme.

Senere foreslår jeg at behandle det mentale plan og dets tre øverste underplaner, Ego-flyene, definitivt. Jeg vil forklare kausallegemets placering i disse planer og dens forhold til andre organer i det mentale plan. I dette brev vil jeg kun behandle de nævnte punkter. Følgelig vil jeg begrænse mig til kausallegemet, den egoiske bevidsthed og dens forhold til det lavere selv. Senere vil han overveje denne samme bevidsthed på sit eget plan og hans forhold til andre egoer og med hierarkiet. Husk følgende: mit hovedtema er nu udviklingen af ​​den egoiske bevidsthed inden for personligheden. Forvirr ikke. Jeg kunne sige det på en anden måde: Jeg vil håndtere forholdet mellem det højere Selv med den tredobbelte lavere mand og måde at gradvist øge styrken i det forhold gennem meditation. Vækstvækst falder sammen med de tre nævnte faktorer. Vi vil overveje dem i orden.

Graden af ​​evolution.

Livet i den udviklende personlighed kan opdeles i fem dele. Når alt kommer til alt er vores udvikling femdoblet, og menneskets liv (som menneske og inden vi når den femte initiering) kan betragtes som en serie af fem på hinanden følgende faser, som hver kan måles ved den tilstand, hvori der er Åndens flamme, der bor i ham. Set fra vores skjulte planetariske hierarki, som jeg sagde, måles vi ved vores lys.

Den første fase af vores fremskridt kunne måles fra det øjeblik, at dyremanden blev en tænkende enhed, et menneske, til den bevidste handling fra den følelsesmæssige krop eller fase, hvor følelser dominerer. Dette svarer til perioderne i Lemuriay-perioden til de første dage af Atlantean. I løbet af den aktuelle periode er mennesket polariseret i den fysiske krop og lærer at blive styret af sin krop af ønsker - følelser og følelser. Han har ikke mere ambition end at tilfredsstille kroppens fornøjelser; Han lever for sin fysiske natur og har ingen idé om noget overlegent. Denne periode ligner barndommen, fra et til syv år. I den aktuelle periode ser de opmærksomme instruktører af løbet den indre flamme som et lille punkt, og det permanente atom på det fysiske plan bevarer polarisering. Estono kræver instruktørernes opmærksomhed, fordi den instinktive kraft i det højere selv udfører opgaven, og den impulsive evolutions kraft fører alt mod perfektion.

Den anden fase omfatter en grad af evolution, hvor polarisering for det meste er i den følelsesmæssige krop, og det mindste ønske om at udvikle sig. De sidste dage af Atlantis er en analogi af dette. Begær er ikke så rent fysiske, fordi sindet begynder at blive introduceret på en måde, der ligner, hvordan gær fermenterer masse. Manden er opmærksom på udefinerede ønsker, der ikke er forbundet med den fysiske krop; han kan føle en dyb kærlighed til de klogere instruktører og guider end ham; irrationel og ukontrolleret hengivenhed for dem omkring ham, og også irrationel og ukontrolleret had, fordi han mangler den balance, som sindet giver, og stabilitet er resultatet af mental aktivitet. På grund af dette lider mennesket af sine ekstremiteter.

Polarisationen er nu i det permanente følelsesmæssige atom, men (når denne grad af udvikling er nået) virker der et lys mellem de to atomer, der har oplevet polarisering - det emotionelle og det fysiske. Det, jeg forsøger at gøre klart, er, at den mentale enhed på dette tidspunkt ikke har følt polarisationskraften, som bevares af den følelsesmæssige, hvilket resulterer i en integreret forskel inden for periferiet af selve atomet. De elektroniske kombinationer, der udgør det atom, der har gennemgået polarisering, er grupperet i en anden geometrisk form end dem, der ikke har gennemgået processen. Dette er virkningen af ​​egoets levetid, der virker på atomens stof, hvilket forårsager forskellige usynlige tilnærmelser og differentiering i et upolariseret atom. Temaet er mørkt og komplekst.

Denne periode er analog med stadiet i barnets liv fra syv til fjorten; det er den periode i ungdomsårene, hvor barnet modnes. Denne modenhed er en konsekvens af polarisationen opnået i tilpasningen af ​​det følelsesmæssige og fysiske. Denne justering gøres let i dag mellem de fysiske og følelsesmæssige kroppe. Problemet er at justere både med den mentale krop og derefter med det egoiske.

Guider, der observerer løbet, kan se manden Flammen eller det indre lys lidt større, men stadig så lille, at det næsten er umærkeligt. Men hvis det er muligt at gøre tingene klarere uden at forårsage forvirring ved hjælp af ord, vil jeg sige, at ligesom i den første periode det fysiske atom kunne have været belyst, nu i det andet, er det følelsesmæssige atom på lignende måde belyst, hvilket udgør for instruktørerne et tegn på, at arbejdet skrider frem. Alt dette dækker en lang periode, fordi fremskridt i den nuværende periode er ekstremt langsomt. Min hentydning til Lemuria- og Atlanteanløbet har intet andet formål end at tegne en analogi som et eksempel, men ikke en analogi af tiden.

Når vi går ind i den tredje fase, når vi det mest vitale øjeblik i udviklingen af ​​det menneske, hvor sindet udvikles, og det polariserede liv overføres til mental enhed. Når man taler om solsystemet og betragter menneskeheden som en enhed, hvis permanente atomer danner molekylerne i det tilsvarende kosmiske atom, er arbejdet gået fra fysisk til følelsesmæssig polarisering og forbliver der. Det kosmiske mentale atom i logoskroppen når først polarisering før den syvende cyklus af hovedcyklussen, hvor systemet kaldes til tilsløring og ud af manifestation. I begge dele udfører enkeltpersoner som enheder værket og udgør derfor et håb for alle.

Denne tredje periode svarer, i mennesket, til den, der går fra alderen fjorten til otteogtyve år, idet denne periode er meget lang, fordi meget skal gøres. To atomer har gennemgået polarisering, og et andet overføres til det mentale og udgør midtpunktet. På dette tidspunkt fungerer lyset mellem de tre atomer (afgrænser personlighedstrekanten). Men fokuspunktet bevæger sig gradvist og støt ind i mental enhed, mens det egoiske legeme gradvist integreres og antager dets rigtige proportioner.

Mennesket styrer den fysiske krop, og i hvert liv bygger han en bedre; det har en krop af ønsker, hvis krav er mere raffinerede (observer den skjulte betydning af dette udtryk); forstå nydelserne ved intellektet og kæmpe for at have en mere passende mental krop; deres ønsker tenderer op og ikke ned, og transmitterer dem til ambitioner - først stræben efter sindets ting, derefter til mere abstrakte og syntetiske ting. Den indre, egoistiske flamme eller lys udstråler nu fra et indre centrum til periferien, oplyser årsagslegemet og giver indtryk af, at det brænder. For det observerende hierarki er det tydeligt, at den guddommelige ild trænger ind, opvarmes og udstråler gennem hele kausallegemet, og at jeget i stigende grad er opmærksom på sit eget plan og er interesseret - via permanente atomer - i personlighedens liv . Personlighedens fysiske hjerne er ikke engang klar over forskellen mellem den iboende mentale kapacitet og det indtryk, som ego har rettet; men tiden kommer, hvor nogle ændringer vil finde sted, og udviklingen vil bevæge sig hurtigere. Den fjerde fase nærmer sig. Her vil jeg advare. Alt det ovenstående er ikke udviklet i ordnede sektioner, hvis jeg kan udtrykke det. Det fortsætter, som det store system gør, i konstante overlapninger og parallelt på grund af den iboende stråle af Ånden eller Monaden, de cykliske ændringer og mangfoldigheden af ​​kræfter, der handler astrologisk og ofte fra ukendte kosmiske centre i livet, som palpiterer inden i atomer ...

I den fjerde fase afsluttes koordineringen af ​​personligheden, hvor manden vågner op (som den fortabte søn i et fjernt land) og siger: "Jeg vil rejse mig og gå til min far." Dette er resultatet af den første meditation. De tre permanente atomer fungerer, og mennesket er en aktiv, følsom og tænkende enhed. Det når kulminationen af ​​personlighedens liv og begynder bevidst at bevæge sin polarisering, fra personlighedens liv til det egoiske liv; Det er på vej mod discipelskab eller prøvetid eller meget tæt på det. Opgaven med transmutation af mennesket begynder; arbejdskrævende, smertefuld og forsigtigt tvinger sin samvittighed opad og udvider den efter ønske; bestemmer for enhver pris at dominere og handle frit på de tre lavere niveauer; Han er klar over, at jeget skal have et perfekt udtryk - fysisk, følelsesmæssigt og mentalt - og bygger den nødvendige kanal med uendelig indsats. Det tiltrækker instruktørernes opmærksomhed. Hvordan opnår du dette? Kausallegemet begynder at udstråle det indre lys. Denne krop er blevet ført til et punkt med forfining, hvor det bliver gennemsigtigt, og når egoet kommer i kontakt med triaden, vises en flamme ... Lyset er ikke længere skjult, men pludselig opstår og tiltrækker mesterens længsel.

Dette svarer til den enkelte i perioden fra otteogtyve til femogtredive år. Det er den periode, hvor mennesket befinder sig i, opdager, hvad hans aktivitetslinje skal være, hvad han kan gøre, og fra det verdslige synspunkt erhverver det, der svarer til ham.

I det femte trin krydser Flammen gradvist periferien af ​​kausallegemet og "den retfærdige sti skinner stadig mere, indtil den perfekte dag." I den fjerde fase begynder meditationen; Det er den mystiske meditation, der fører til okkult meditation i det femte trin, hvor resultater opnås ved at blive justeret til loven og følgelig følge linjen i dens stråle. Gennem meditation føler mennesket - som en personlighed - egos vibrationer og forsøger at nå det og sænke den egoiske bevidsthed, bevidst inklusive det fysiske plan. Gennem meditation eller erindring, lærer mennesket betydningen af ​​ild ved at anvende den på alle kroppe, indtil kun ilden i sig selv er tilbage. Gennem meditation eller fra det konkrete til det abstrakte trænger den kausale bevidsthed igennem, og mennesket - i denne sidste fase - bliver det højere Selv, ikke personligheden.

I det femte trin (initieringsperioden) ændres polarisationen fuldstændigt fra personlighed til ego, således at menneskets frigørelse ved slutningen er total, og endda kausallegemet betragtes som en begrænsning, hvilket afslutter det frigørelse . Lapolarisering hæves derefter til triaden; overførslen begyndte allerede i tredje indledning. Det permanente fysiske atom forsvinder, og polarisationen bliver overlegen mental; det permanente følelsesmæssige atom forsvinder, og polarisationen bliver intuitiv; den mentale enhed forsvinder også, og polarisationen bliver åndelig. Mennesket bliver en visdomsmester, idet han har den symbolske alder på 42 år, punktet med perfekt modenhed i solsystemet.

Dernæst kommer en senere periode, der svarer til alderen mellem toogfyrreogfyrre og ni år, hvor de sjette og syvende indvielser kan modtages; men denne periode angår ikke læserne af disse breve.

Kausallegemets specifikke tyngdekraft og indhold.

Dette tema, hvad angår årsagskroppen, tilbyder tænkeren meget materiale at reflektere. Du kan ikke give bogstavelige figurer eller dimensionelle linjer, da de er en del af initieringshemmelighederne, men du kan foreslå visse ideer til at forelægge dem til de interesserede parter.

Hvad mener du, når du taler om kausallegemet? Sig ikke overfladisk grundenes krop, for ordene, der er udtrykt, er ofte forvirrende og tvetydige. Lad os overveje årsagskroppen og finde ud af, hvad dens komponentdele er.

På den involverende vej har vi det, der kaldes Group Soul, kompetent beskrevet (så vidt ordene tillader det) som et sæt triader, indkapslet i en tredobbelt kuvert af monadisk essens. På den evolutionære vej har vi lignende lignende grupper af årsagskropper, der involverer tre faktorer.

Kausallegemet er en samling af permanente atomer, tre i alt, indkapslet i en mental essens-kuvert, et menneske? Tilnærmelsen mellem jeg og ikke-mig foregår gennem sindet, fordi mennesket er det væsen, i hvilken den højeste ånd og den laveste sag er forent af intelligens . Hvad betyder denne sætning? Simpelthen følgende: at når dyremanden nåede det rigtige punkt, når hans fysiske krop var tilstrækkeligt koordineret og den følelsesmæssige eller begærende natur var stærk nok til at danne grundlaget for eksistensen, vejlede den por medio del instinto, y cuando el germen de la mente fue debidamente implantado para otorgar la memoria instintiva y la correlaci n de ideas, tal como se puede observar en el animal dom stico com n, entonces el Esp ritu descendente (que hab a tomado para s un tomo en el plano mental) juzg que el momento era oportuno para tomar posesi n de los veh culos inferiores. Fueron exhortados los Se ores de la Llama, y transfirieron la polarizaci n desde el tomo inferior de la Tr ada al tomo inferior dela Personalidad. Perola Llama interna no pudo descender m s abajo del tercer subplano del plano mental. All se unieron ambos y se convirtieron en uno, formando el cuerpo causal. En la naturaleza todo es interdependiente, y el Pensador interno no puede regir los tres mundos inferiores sin la ayuda del yo inferior. La vida del primer Logos debe estar fusionada con la del segundo Logos y basada en la actividad del tercer Logos.

Por lo tanto, en el momento de la individualizaci n (t rmino empleado para expresar este momento de contacto) tenemos, en el tercer subplano del plano mental, un punto de luz que encierra tres tomos y, a su vez, el mismo punto est contenido en una envoltura de materia mental. Por consiguiente la tarea a realizar consiste en procurar que:

1. El punto de luz se convierta en llama, aventando constantemente la chispa y nutriendo el fuego.

2. El cuerpo causal crezca y se expanda desde un ovoide incoloro (que retiene al Ego como lo está la yema dentro de la cáscara del huevo), en algo de rara belleza, conteniendo en sí todos los colores del arco iris.

Ésta es una realidad ocultista. A su debido tiempo, el cuerpo causal palpitará, irradiando internamente una fulgurante llama interna, que gradualmente se abrirá camino del centro ala periferia. Luegohoradará esa periferia, utilizando el cuerpo (el producto de millares de vidas de dolor y esfuerzo) como combustible para sus llamas. Consumirá todo; ascenderá hasta la Tríada y (convirtiéndose en uno con Ella) la llama será reabsorbida en la conciencia espiritual -y llevará con ella- empleando el calor como símbolo -una intensidad de calor, cualidad de color o vibración que antes no poseía.

Por lo tanto, el trabajo de la Personalidad -pues hemos de mirar todo desde este ángulo, hasta alcanzar la visión egoica- consiste, primero, en construir, embellecer y expandir el cuerpo causal; segundo, encerrar la vida de la Personalidad dentro de éste, absorbiendo lo bueno de la vida personal y acumulándolo en el cuerpo del Ego. Podemos denominarlo Vampirismo Divino, porque el mal es siempre el reverso del bien. Después de realizar esto, la llama se aplica al cuerpo causal, apartándonos gozosamente mientras prosigue el trabajo de destrucción, y la llama -el hombre interno viviente y el espíritu de vida divina- se libera y asciende hasta su fuente de origen.

La gravedad específica del cuerpo causal fija el instante de la emancipación y marca el momento en que se completa el trabajo de construcción y de embellecimiento, cuando es erigido el Templo de Salomón y el peso (ocultamente entendido) del cuerpo causal está de acuerdo con la cualidad que deseala Jerarquía. Entoncessobreviene el trabajo de destrucción y la liberación se acerca. Ha experimentado el estado primaveral, seguido del pleno verdor del estío; ahora se hará sentir la fuerza desintegradora del otoño -aunque esta vez se sienta y aunque en el plano mental y no en el físico. El hacha es aplicada a las raíces del árbol, pero la esencia de la vida se recoge en el depósito divino.

El contenido del cuerpo causal es la acumulación lenta y gradual de todo lo bueno en cada vida. La construcción avanza despacio al principio; pero al acercarse el término de la encarnación –en el sendero de probación y en el de iniciación- el trabajo avanza rápidamente. La estructura ha sido erigida y cada piedra fue extraída de la cantera de la vida personal. En el Sendero, en cada una de sus dos etapas, la tarea de completar y embellecer el Templo prosigue con mayor rapidez…

La medida y la circunferencia del cuerpo causal.

En resumen y como conclusión diré que la circunferencia del cuerpo causal varia de acuerda al tipo y al rayo. Ciertos cuerpos egoicos son de forma más circular que otros, algunos más ovoides y otro de forma más alargada. Lo que tiene importancia es el contenido y la flexibilidad de esa materia, y sobre todo la permeabilidad oculta del huevo áurico inferior, que le permite hacer contacto con otros Egos y sin embargo retener la propia identidad; fusionarse con sus similares, no obstante conservar su individualidad, y, absorbiendo todo lo deseable, conservar su propia forma.

16 de junio de 1920

4. Condición del cuerpo causal.

El cuarto factor, que influye en la selección del método de meditación, será nuestro tema de hoy. Trata de la condición del cuerpo causal.

Hemos tratado el cuerpo causal en relación con la Personalidad o yo inferior y demostrado la interacción e interdependencia de ambos. Hemos visto que mediante la práctica constante de la meditación ocultista y el aquietamiento gradual de la mente inferior, mediante la concentración y la inteligente práctica de la meditación sobre el rayo egoico, equilibrado con la meditación sobre el rayo de la Personalidad, la relación del cuerpo causal con la Personalidad se hace cada vez más íntima y el canal que los une más preciso y adecuado. Vimos oportunamente que esto dio por resultado el traslado de la polarización de lo inferior a lo superior y más tarde -emancipado totalmente de ambos- se centralizó en la conciencia espiritual. El tema fue considerado desde el punto de vista inferior, viéndolo desde el ángulo del hombre en los tres mundos.

Hoy trataremos el tema desde el punto de vista del Yo superior, el nivel egoico; consideraremos la relación de ese Yo con la Jerarquía, con los Egos que lo circundan y con el Espíritu. Será difícil dar algo más que algunas indicaciones, pues gran parte de lo que podría decir sería poco comprendido, y muy esotérico y peligroso para ser comunicado en forma general.

Tres cosas pueden impartirse que, si se medita sobre ellas inteligentemente, podrán conducir a la iluminación:

El Ego en su propio plano comprende conscientemente su relación con el Maestro, y trata de trasmitir esa conciencia a la Personalidad.

El Yo superior en su propio plano, no está entorpecido por el factor tiempo y espacio, y (como conoce el futuro, lo mismo que el pasado) trata de lograr el fin deseado y convertirlo rápidamente en una realidad.

El Yo superior o Ego en su propio plano, está en relación directa con Egos que se hallan en el mismo rayo, abstracto o concreto, y -comprendiendo que el progreso se alcanza en forma grupal- actúa en ese plano ayudando a los de su especie. Estos hechos son parcialmente comprendidos por los estudiantes, pero voy a comentar algo más a fin de esclarecerlos.

La relación del Ego con la Jerarquía.

La relación del Ego con algún Maestro, en la actual etapa, es emprendida conscientemente, pero en sí misma constituye un desenvolvimiento evolutivo. Según se ha dicho, existen en la jerarquía humana en evolución sesenta mil millones de unidades conscientes o espíritus. Éstos se encuentran en los niveles causales, aunque el número se ha reducido algo hoy, porque algunos han recibido la cuarta iniciación. Estos Egos, de diferentes grados de desenvolvimiento, están vinculados con su Monada, Espíritu o Padre en el Cielo, como análogamente (aunque en materia más sutil) el Ego lo está a la Personalidad.

Como bien saben, las Mónadas están controladas o más bien forman parte de la conciencia de uno de los Espíritus planetarios. En los niveles egoicos los Egos se encuentran en condición similar. Un Adepto del mismo rayo supervisa su evolución general, ocupándose de ellos en grupos, formados de acuerdo con:

a. el subrayo del Rayo egoico,

b. el período de individualización o de entrada en el reino humano y

c. el grado de realización.

El Adepto del mismo rayo ejerce la supervisión general, pero supeditado a Él trabajan los Maestros, cada uno en Su propio rayo y con Sus respectivos grupos individuales, que están afiliados a Ellos según el período, el karma y el grado de vibración. Regidos por los Maestros trabajan los discípulos que han alcanzado la conciencia del Yo superior; por lo tanto, pueden actuar en los niveles causales y ayudar al desenvolvimiento de esos Egos cuyos cuerpos causales están menos desarrollados que el propio.

Todo está bellamente sujeto a la ley, y como la tarea del desarrollo del cuerpo egoico depende del progreso alcanzado en la triple personalidad, el Ego es ayudado en los niveles inferiores por dos discípulos; uno actúa en los niveles emocionales, informando a otro que actúa en el cuerpo mental. Éste a su vez informa al discípulo que posee conciencia causal, el cual informa al Maestro. Todo esto, como pueden ver, es realizado con la colaboración de la conciencia interna que reside en el cuerpo causal, e implica cinco factores, concernientes a la ayuda del Ego en su desenvolvimiento evolutivo:

1. El Adepto de su rayo.

2. El Maestro de su grupo.

3. Un discípulo con conciencia causal.

4. Un discípulo en el plano mental.

5. Un auxiliar en el plano emocional.

Durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el Ego es prácticamente inconsciente dela Personalidad. Existeel vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre, constructor y artista, les aplica los primeros colores. Entonces el Ego empieza a prestar atención, rara vez al principio, pero con creciente frecuencia después, hasta que en determinadas vidas el Ego se dedica a subyugar al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación, ya trasmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión ya convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. La llama irradia cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando y el hombre entra en el sendero de probación. Ignora lo que le espera, y sólo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración Y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber, y sueña Siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el Servicio prestado a la humanidad, la visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión.

La Jerarquía empieza ya a actuar y la instrucción del aspirante se lleva a cabo tal como lo he mencionado… Hasta ahora los Instructores sólo han observado y guiado, sin ocuparse definidamente del hombre; se ha dejado al Ego ya la vida divina desarrollar el plan, y la atención de los Maestros ha sido dirigida al Ego en su propio plano, el cual hace todo el esfuerzo posible para acelerar la vibraci ny obligar a los veh culos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y adaptarse a la fuerza que r pidamente se acrecienta. Es principalmente cuesti n de intensificar el fuego o calor y, en consecuencia, la capacidad vibratoria. El fuego egoico aumenta cada vez m s, hasta que el trabajo est realizado y el fuego purificador se convierte en la Luz que ilumina. Reflexionen sobre esta frase. Como arriba es abajo; el proceso se repite en cada pelda o dela escala. Enla tercera iniciaci n la M nada es consciente del Ego. El trabajo se realiza con mayor rapidez, debido al refinamiento de lo material ya que la resistencia es un factor que existe nicamente en los tres mundos.

He aqu por qu un Maestro no sufre dolor, mejor dicho, dolor como lo conocemos en la tierra, que es en gran parte dolor enla materia. Eldolor que se halla oculto en la comprensi n, no en la resistencia, se siente en los niveles m s elevados y llega hasta el Logos mismo. Pero esto est fuera del tema y es casi incomprensible para ustedes, que todav a est n trabados por la materia.

La relaci n del Ego con su propio desenvolvimiento.

El Ego trata de alcanzar el fin deseado de tres maneras:

1. Por un trabajo definido en niveles abstractos. Aspira a hacer contacto con el tomo permanente ya encerrarlo; ste es su primer acercamiento directo a la Tr ada.

2. Por un trabajo definido con el color y el sonido, con miras a la estimulaci ny vivificaci n, actuando en grupos y bajo la gu a de un Maestro.

3. Por frecuentes intentos para controlar definitivamente al yo inferior, cosa que desagrada al Ego, cuya tendencia consiste en contentarse con obtener conciencia y aspiraci n en su propio plano.

Recuerden que el Ego tambi n tiene algo contra qu luchar. La negativa a encarnar no se manifiesta nicamente en los niveles espirituales sino tambi n en el Yo superior. El Ego tiende a lograr adem s, ciertos desenvolvimientos incidentales a los factores tiempo y espacio seg n se entiende en los tres mundos tal como la dilataci n del cuerpo causal, por el estudio de la telepat a divina, la sicolog a del sistema y el conocimiento de las leyes del fuego.

Relaci n del Ego con otros egos.

Referente a esta relaci n, debemos recordar ciertas cosas:

El factor periodicidad . Los egos encarnados y los no encarnados son diferentes, pudiendo realizar distinto trabajo. Los egos cuyos reflejos est n encarnados, tienen m s limitaciones que los que no lo est n; es algo as como si el Yo superior estuviera orientado hacia abajo o circunscribi ndose voluntariamente a una existencia tridimensional, mientras que los egos no encarnados no est n limitados de esa manera y act an en otra direcci no dimensi n. La diferencia estriba en el enfoque de la atenci n, durante la vida en el plano f sico. El tema es muy dif cil de comprender no es verdad? Casi no s c mo expresar esta diferencia con mayor claridad. Es como si los egos encarnados fueran m s positivos y los no encarnados m s negativos.

El factor actividad . Esto en gran parte es una cuesti n de rayo y afecta ntimamente la relaci n entre los egos. Los que se hallan en rayos similares se unen y vibran con mayor facilidad que los que est n en rayos distintos. S lo es posible la s ntesis, una vez que se ha desarrollado el segundo aspecto o sabiduría.

En el tercer subplano del plano mental, los egos están separados en grupos -no existe separación individual; sólo se siente la separación grupal incidental al rayo y grado de evolución.

En el segundo subplano los grupos se fusionan y mezclan, y de cuarenta y nueve grupos se convierten, mediante la fusión, en cuarenta y dos. El proceso de síntesis se puede clasificar como:

Primer subplano 35 grupos, 7 x 5

Plano mental Segundo subplano 42 grupos, 7 x 6

Tercer subplano 49 grupos, 7 x 7

Tercer subplano 28 grupos, 7 x 4

Plano budico Primer subplano 21 grupos, 7 x 3

Plano átmico Subplano atómico 14 grupos, 7 x 2

Plano monádico 7 grandes grupos

He dado aquí pocas indicaciones, pocas si las comparamos con lo que sabrán más adelante, cuando aquellos que ahora estudian, expandan aún más la conciencia; pero es todo lo que por ahora puedo impartir, y esto ha sido hecho sólo con la intención de demostrar cuántas cosas se han de considerar cuando las fórmulas de meditación son debidamente establecidas por un Maestro, el cual tiene que tratar sabiamente el rayo egoico y la condición del cuerpo causal en su relación con el yo inferior y conla Jerarquía. Seha de conocer el estado del cuerpo y su contenido; su relación con otros egos debe ser debidamente considerada, porque todo se halla en formación grupal. Por lo tanto la meditación debe estar de acuerdo con el grupo asignado al Ego, porque cuando el individuo medita, sólo se pone en contacto con su propio Ego, sino también con su grupo egoico, y por mediación de ese grupo, con el Maestro con quien está vinculado, aunque la eficacia de la meditación depende de que el trabajo se realice en forma ocultista y concorde ala ley. Elsignificado de la meditación grupal es poco comprendido todavía; pero recomendamos que estudien inteligentemente las ideas que anteceden.

17 de junio de 1920

5. La necesidad inmediata de la época y la disponibilidad del individuo.

Vamos a considerar el quinto factor que incide en la decisión de los métodos de meditación ya tratar la necesidad de esta época particular y la adaptabilidad del individuo para llenar esa necesidad.

Ante todo haremos una breve recapitulación, pues el valor de la repetición es muy grande. Hemos tratado brevemente el factor rayo egoico, según lo considera el instructor, al asignar una meditación; hemos visto cómo cada rayo persigue la misma meta, pero por distinto camino, y que cada rayo necesita un tipo diferente de meditación; hemos tocado la cuestión de las modificaciones que demanda la meditación, al tener en cuenta el rayo dela personalidad. Despuésse trató el factor tiempo, tal como se demuestra en el cuerpo causal, su punto de desarrollo y la relación de ese cuerpo con sus tres expresiones inferiores, terminando ayer con algunas breves indicaciones respecto al cuerpo causal en su propio nivel y su amplitud de conciencia. Todo ello los habrá hecho ver cuán sabio debe ser el instructor que intente asignar una meditación. Debo intercalar aquí una observación: El instructor que no haya hecho contacto ni obtenido conciencia causal, no puede asignar adecuadamente una meditación verdaderamente ocultista. Cuando el instructor conoce la nota, el grado de vibración y el color, puede asignar inteligentemente la meditación, no antes. Hasta entonces, sólo puede hacerlo en forma general y asignar una meditación que pueda acercarse a la necesidad y, al mismo tiempo, que no ofrezca peligro.

Ahora entra otro factor -factor que varía de acuerdo a la necesidad dela época. Notodos los ciclos tienen la misma importancia fundamental. Los períodos de verdadera importancia en un ciclo son los terminales y aquellos en que ocurre la superposición y la fusión. Éstos se manifiestan en el plano físico en grandes revoluciones, gigantescos cataclismos y trastornos fundamentales en los tres sectores de la Jerarquía -el del Instructor del Mundo, del guía de la raza raíz y del Regente de la civilización o dela fuerza. Enlos puntos de fusión de un ciclo se producen corrientes encontradas y todo el sistema parece estar en condición caótica. En la mitad de un ciclo, donde la vibración entrante se halla estabilizada y la anterior ha desaparecido, llega un período de calma y aparente equilibrio.

En ningún otro período de la historia de la raza lo antedicho ha sido tan evidente como en la mitad del siglo actual. El sexto Rayo de Devoción va desapareciendo, y está entrando el Rayo de Ley Ceremonial, destacándose con ello preeminentemente las características y facultades del sector fuerza y actividad; recuerden que es la síntesis de los cuatro rayos menores. Por lo tanto, tenemos la lucha por ideales, y la devota adhesión a una causa, como lo manifiesta el rayo del Maestro Jesús; de allí que se produzcan choques en todos los campos de esfuerzo de los idealistas (correctos o equivocados) y la violenta lucha entre ellos. La guerra mundial ¿no fue acaso la culminación de la lucha en el plano físico, entre dos ideales opuestos? Constituyó un ejemplo de la fuerza de sexto rayo. A medida que este rayo vaya desapareciendo cesarán gradualmente los choques y predominará la organización, la reglamentación y el orden, debido al empuje de la fuerza entrante, la del rayo del Maestro R. De la presente turbulencia surgirá la forma ordenada y organizada del nuevo mundo. El nuevo ritmo se impondrá gradualmente sobre las comunidades desorganizadas de los hombres, y en vez del caos social actual se tendrán orden social y regla social; en vez de las diferencias religiosas y de las innumerables sectas de las llamadas religiones, se dará forma a la expresión religiosa, y todo estará regido por la ley; en vez de tensión y tirantez económica y política, habrá una actuación armónica del sistema de acuerdo a ciertas fórmulas fundamentales; en todo predominará el ceremonial y los resultados internos que persigue la Jerarquía irán tomando forma gradualmente. Recuerden que en la apoteosis de la ley y el orden y sus resultantes formas y limitaciones, se producirá cerca del fin (elijo las palabras deliberadamente), un nuevo período de caos y la liberación de la vida aprisionada aún por tales limitaciones, llevando consigo los dones impartidos y la esencia del desenvolvimiento perseguido por el Logos del séptimo rayo.

Ésta es la situación que se presenta esporádicamente en el transcurso de las épocas- Cada rayo asume el poder trayendo consigo sus propios espíritus encarnantes, para quienes el período constituye comparativamente un punto de mínima resistencia; ellos hacen contacto en los mundos con otros seis tipos de fuerza y seis grupos de seres, que deben ser impresionados por esa fuerza y llevados adelante en su carrera hacia la meta universal. Tal es la situación especial de la época en que viven ustedes; un período donde el séptimo Logos de La Ley y Orden Ceremonial trata de Ordenar el caos momentáneo y aspira a evitar, hasta cierto punto, la vida se evada de las antiguas y caducas formas. Ahora se necesitan otras nuevas y adecuadas. Sólo después del periodo intermedio de un nuevo ciclo, se hará sentir nuevamente la limitación y se iniciará un nuevo intento de evasión.

Por lo tanto, el instructor inteligente debe tener en cuenta, en esta época, la situación y valorar el efecto que produce el rayo entrante sobre los espíritus en encarnación. En consecuencia, tenemos el tercer rayo, cuya influencia se ha de considerar al asignar la meditación. ¿Consideran la tarea compleja y difícil? Afortunadamente el Aula de la Sabiduría equipa a sus egresados para desempeñar la tarea.

En este período particular se desarrollará mucho el aspecto forma en la meditación (ya sea que la meditación esté basada principalmente en el rayo del Ego o en el de la Personalidad). Es de esperar que la construcción de formas bien definidas y asignadas tanto a los individuos como a los grupos, dará por resultado el incremento de la magia blanca, y la consiguiente ley y orden en el plano físico. El futuro período de reconstrucción avanza de acuerdo al rayo, y su éxito y realización finales es más factible de lo que se cree. El Supremo Señor se acerca en concordancia con la ley y nada puede detener Su acercamiento.

En estos momentos es de gran necesidad hallar a quienes comprenden la ley y son capaces de actuar con ella. También es el momento oportuno para desarrollar este principio y entrenar a la gente para ayudar al mundo.

Los Rayos menores de Armonía y de Ciencia responden rápidamente a esta séptima influencia, lo cual significa que las mónadas que pertenecen a dichos rayos son fácilmente orientadas en tal sentido. A las mónadas que pertenecen al sexto Rayo de Devoción les es más difícil adaptarse, hasta acercarse al punto de síntesis. Las mónadas de primero y segundo rayos, hallan en aquel rayo un campo de expresión. Las mónadas de primer rayo tienen un vinculo directo con este rayo y tratan de aplicar la ley mediante el poder; mientras que las de segundo rayo, siendo de tipo sint tico, gu an y rigen por medio del amor.

Creo que les he dado hoy bastante tema para reflexionar sobre el quinto factor Es todo lo que trato de hacer. La luz guiadora de la intuici n esclarecer lo dem s, y lo que esta gu a interna revele, tendr m s valor para el individuo que todo lo impartido exot ricamente. En consecuencia, cavilen y reflexionen.

18 de junio de 1920.

Algunas palabras de aliento.

S lo a medida que el disc pulo est dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes Seres, sin reserva alguna, alcanza la liberaci n, y el cuerpo de deseos se trasmuta en el de la intuici n superior. Servir perfectamente cada d a, sin pensar ni calcular para el futuro, lleva al hombre al estado del perfecto Servidor. Puedo sugerir una cosa? Toda preocupaci ny ansiedad tiene por base principal un m vil ego sta. Temen sufrir m s, se acobardan al pensar que tendr n otras experiencias penosas. La meta no se alcanza de esta manera, sino que se llega por el sendero dela renunciaci n. Quiz ssignifique renunciar a los placeres, a la buena reputaci n, a los amigos, oa todo a lo que el coraz n se aferra. Digo quiz s, no que sea as . S lo trato de indicarles que si ese es el camino, por el cual tienen que llegar a la meta, entonces es el camino perfecto para ustedes. Todo lo que lleve r pidamente a Su Presencia, a Sus Pies de Loto, debe ser deseado por ustedes y ansiosamente bienvenido.

Por lo tanto, cultiven diariamente el supremo deseo de buscar s lo la aprobaci n de su Gu ae Instructor interno y la respuesta del alma a la buena acci n, desapasionadamente ejecutada.

Si la aflicci n los abruma, sonr an ante ella; terminar en una fecunda recompensa y recuperar n todo lo perdido. Si son objeto de burla y desprecio sonr an tambi n, s lo deben esperar la aprobaci n del Maestro. Si las lenguas embusteras se desatan, no teman, sigan adelante. La mentira es una cosa de la tierra y puede ser trascendida como algo demasiado vil para ocuparse de ella. La meta del disc pulo es alcanzar visi n, deseo puro, prop sito consagrado yo dos sordos a todos los ruidos dela tierra. Nadam s dir ; s lo quisiera que no disiparan in tilmente la fuerza en infructuosas imaginaciones, en febriles especulaciones y en ansiosas expectativas.

6. Los grupos internos y externos, a los cuales el disc pulo esta afiliado.

El punto que vamos a ver hoy es de inter s pr ctico. Trata del grupo a que pertenece el hombre. Ya consideramos, en cierta medida, la relaci n con el Maestro, y ahora continuar la instrucci n respecto a la conexi n con los grupos.

Ayer vimos la importancia que tiene la meditaci n, en conexi n con el grupo al cual el hombre est vinculado en los niveles egoicos. Hoy nos ocuparemos del grupo con el cu l est vinculado enla tierra. Dichogrupo no ser exactamente un reflejo del que se halla en niveles egoicos, como podr an suponer, porque s lo algunas unidades de un grupo egoico, estar n encarnadas en un momento determinado. Consideraremos la Ley de Causa y Efecto, seg n se manifiesta en los grupos, nacional, religioso y familiar.

Cuatro grupos relacionados con el discípulo.

El hombre encarnado debe considerar que su grupo está compuesto por cuatro tipos de personas:

1. El gran grupo nacional al que pertenece, cuyo karma (debido al gran número de personas que lo forma) es tan fuerte, que no puede evadirse de él aunque quiera. Posee ciertas características raciales y tendencias temperamentales, porque están ocultas en el cuerpo físico racial, y, durante su vida en la tierra, tal será su constitución y las tendencias inherentes a ese particular tipo de cuerpo. El cuerpo proporciona las experiencias necesarias o (a medida que prosigue la evolución) provee el mejor tipo de cuerpo para llevar a cabo el trabajo que ha de realizar. Un cuerpo de tipo oriental posee una serie de cualidades buenas, y un cuerpo occidental otras también buenas, si así puedo expresarlo. Trato de aclarar este punto, porque el occidental tiende a imitar al oriental ya forzar sus vibraciones al mismo ritmo de éste. A veces esto preocupa a los Instructores internos y, ocasionalmente, produce trastornos en los vehículos.

Se ha generalizado mucho la creencia de que la meta de todos es llegar a ser oriental. Recuerden que no todos los Grandes Seres son orientales y los Maestros que poseen cuerpos europeos han hecho las mismas cosas que los adeptos orientales más conocidos. Overvej dette. Debe ser analizado inteligentemente, de allí mi insistencia al respecto. Cuando se tenga más conocimiento sobre estas cosas y se hayan establecido escuelas de meditación, dirigidas sobre líneas verdaderamente ocultistas, con Instructores idóneos, se planearán fórmulas de meditación adaptadas a las distintas nacionalidades ya los diferentes temperamentos nacionales. Cada nación posee sus virtudes y defectos propios; por lo tanto, la función del Instructor que los dirija será asignar meditaciones que intensifiquen las virtudes y remedien los defectos. El campo que abren estas ideas es tan vasto que no puedo ocuparme de él. Más adelante personas especializadas se ocuparán del problema, y llegará el momento en que Oriente y Occidente tendrán sus respectivas escuelas, sujetas a las mismas reglas básicas y bajo la supervisión de los mismos Instructores internos, pero difiriendo sabiamente sobre ciertos puntos y aunque persiguiendo el mismo objetivo, seguirán diferentes rutas. Estas escuelas se establecerán después en todas las naciones. No será fácil ingresar a ellas, porque cada solicitante tendrá que someterse a un rígido examen. Cada escuela diferirá en ciertas cosas, no en los fundamentos sino en los métodos de aplicación, debido a la inteligente discriminación del Rector de la Escuela, el cual siendo de la misma nacionalidad de los estudiantes y teniendo las facultades del cuerpo causal plenamente desarrolladas, aplicará el método a la necesidad inmediata.

Más adelante quizás me extienda sobre el porvenir de las escuelas de meditación, a fin de instruirlos, pero por ahora trato únicamente de generalizar.

2. El segundo grupo importante en la vida del discípulo es el grupo familiar, que comprende la herencia y las características especiales dela familia. Todo individuo que ha alcanzado cierta etapa en su evolución, donde es deseable y posible practicar la meditación ocultista, ha entrado en determinada familia por elección propia a fin, de

a. agotar karma, lo más rápidamente posible mediante el vehículo físico que le proporciona.

Por lo tanto, fácilmente observarán que al asignar la meditación ocultista que se debe practicar en el plano y vehículo físicos, es necesario que el Instructor conozca algo de la genealogía y de las características innatas del discípulo, para hallar la línea de menor resistencia y saber qué debe ser superado. (Algunos de los que meditan, tienden a alcanzar la conciencia intuitiva o se preocupan tanto por ello, que olvidan el tan necesario vehículo físico). El cerebro físico y la conformación de la cabeza juegan una parte importante en el proceso y, en el futuro, no deberán ser pasados por alto como sucede actualmente. Esto ocurre por la escasez de instructores especializados en cuerpos físicos, insuperable hoy.

Por consiguiente, el grupo familiar constituye el segundo que se ha de considerar en orden de importancia, y la cuestión es más trascendental de lo que creen.

En las futuras escuelas de meditación se llevarán registros de los antepasados del discípulo, la historia de la familia, lo realizado en su juventud y en la vida y su historial médico. Este registro deberá ser exacto en sus menores detalles, y por ello mucho se aprenderá. La vida será controlada y la purificación científica del cuerpo físico será una de las primeras cosas que se intentará. Incidentalmente (al hablar de dichas escuelas) no vayan a imaginar que estarán situadas en algún lugar aislado. Lo ideal sería que estuvieran en el mundo, sin pertenecer al mundo, y sólo en las etapas avanzadas e inmediatamente antes de recibir la iniciación, se permitiría al discípulo tener períodos de retiro. Lo que tiene valor es el despego interno y la habilidad de disociar al yo del medio ambiente, y no el aislamiento en el plano físico.

3. El tercer grupo que el hombre debe tener en cuenta es el particular grupo de servidores, al cual pueda estar afiliado. Todo individuo que esté preparado para practicar la meditación ocultista debe haber demostrado, primeramente, durante muchas vidas su inteligente disposición a servir y trabajar entre los hijos de los hombres. El servicio altruista constituye la roca fundamental de la vida del ocultista; cuando ello no existe, acecha el peligro, y la meditación ocultista constituye una amenaza. De allí que el individuo debe ser un trabajador activo, en algún sector del campo mundial, y, análogamente, desempeñar su parte en los planos internos. En tales condiciones el Instructor deberá tener en cuenta varias cosas:

a. El trabajo grupal que está realizando y su preparación para servir mejor en ese grupo.

b. El tipo de trabajo que realiza, y la relación en este trabajo con sus asociados -factor oculto muy importante- serán cuidadosamente valorados antes de asignar una meditación, y ciertas fórmulas de meditación (quizás preferidas por él) no serán dadas pues no son apropiadas al trabajo que realiza, porque tienden a desarrollar ciertas cualidades que pueden entorpecer al servidor en su trabajo. Se darán meditaciones que aumenten la capacidad para servir. Después de todo, el propósito mayor siempre incluye al menor.

4. El cuarto grupo que entra en los cálculos del Instructor, es eso al cual pertenece el hombre en el plano interno, el grupo de auxiliares al que ha sido designado o, si es un discípulo, el grupo de estudiantes del que forma parte. Se tendrá en cuenta su tipo particular de trabajo grupal; se fomentará la capacidad del estudiante para progresar a la par de sus condiscípulos y acrecentará su capacidad para ocupar el puesto designado.

En estas ultimas instrucciones sólo he insinuado muchas cosas que han de considerarse al asignar una meditación. Se han de tener en cuenta tres rayos, el grado de evolución del cuerpo causal y su interrelación en su propio plano, con su grupo, con la Jerarquía y con su reflejo, la Personalidad. Ademásestá el factor karma, la necesidad de la época y del hombre y la relación de éste con cuatro grupos diferentes.

Todo esto puede realizarse y algún día será reconocido, pero no ha terminado aún el período de establecer las bases y se prolongará durante mucho tiempo. En la actualidad el objetivo de la meditación es dominar la mente, y éste debe ser siempre el paso preliminar.

———————– DU KAN HENTE FULDE BOG FRA HER: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om okkult meditation

Videnskaben med meditation som en mental træningsteknik, praktiseres mere og mere overalt. Meditation er relateret til strømmende energi, hvis upersonlige og fyrige natur; dens potentielle fare bør derfor forstås og undgås, og den anvendte praksis bør være sikker og pålidelig. Denne bog afslører de grundlæggende, generelle og specifikke faktorer, der viser det grundlæggende mål med meditationens videnskab: verdenstjeneste.

Djwhal Khul - Brev om okkult meditation (246, 3 KB, 11.118 hits)

Næste Artikel