Farer, der skal undgås i meditation ”(bogstav V), af den tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2012
Indholdsfortegnelse skjuler 1 breve om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul 2. juli 22, 1920. 3 Opbevaring af oplysninger. 4. juli 24. 1920. 5 Farer forbundet med personligheden. 6 juli 25, 1920. 7. juli 28, 1920 8 Nogle tanker om FIRE. 9 Farer for den fysiske hjerne. 10 Farer for nervesystemet. 11 Farer for seksuelle organer 12. juli, 1920. 13 Farer, der stammer fra den studerendes karma. 14 Mikrokosmisk formål. 15. juli 30. 1920. 16 Farer baseret på national arv og kropstype. 17. august 2. 1920. 18 Farer, der er forbundet med gruppetilknytning. 19. august 3. 1920. 20 Farer, der stammer fra subtile kræfter. 21 Farer ved besættelse. 22. oktober 1919. 23 Årsager til besættelse. 24. august 4. 1920. 25 Farer fra brødrene til mørke. 26. september 1919. 27 Det sorte broderskab. 28 DU KAN HENTE FULDE BOG FRA HER:


Brev om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV V FARE AT UNDGÅ I MEDITATION NN

1. Farer forbundet med personligheden.

a. Fysiske farer b. Følelsesmæssige farer c. Psykiske farer

2. Farer fra Karma.

a. Karmaet i hans nuværende liv, hans egen cirkel passerer ikke, repræsenteret af hans nuværende liv.

b. Dets nationale arv og instinkter, såsom besiddelse af et østligt eller vestligt organ.

c. De grupper, eksotiske eller esoteriske, som du er tilknyttet.

3. Farer fra de subtile kræfter.

1. Grupper af adskilte væsener, enten følelsesmæssigt eller mentalt.

2. Devas, hver for sig eller i grupper.

4. Den sorte broderskab.

Farer, der opstår fra subtile kræfter, som uvidende kaldes onde. Disse farer er de udenlandske enheder, der angriber den studerende i et eller andet plan. Sådanne enheder kan simpelthen være adskilt mennesker eller ikke-menneskelige indbyggere i andre fly; senere, når eleven er vigtig nok til at tiltrække opmærksomhed, kommer angrebet fra dem, der håndterer rent stof, for at hindre åndelig fremgang - sorte tryllekunstnere, mørke brødre og andre kræfter, der ser ud til at være destruktive og kun de ser så ud fra tidssynspunktet og vores tre verdener, hvilket kun er tilfældet med det faktum, at vores logoer også udvikler sig (og set fra de uendeligt overordnede væsener, der hjælper ham i hans udfoldelse), afhænger det af dets midlertidige ufuldkommenheder. Naturens ufuldkommenheder, som de kaldes, er de samme som Logos, som til sidst vil blive overskredet.

22. juli 1920.

Opbevaring af oplysninger.

Vi har nået et punkt, hvor viden er fundet - den viden, der vekker hos den intelligente studerende ønsket om at underkaste sig de foreskrevne regler, tilpasse sig kravene og konvertere de fangede mentale begreber til praktiske oplevelser i dagligdagen Dette ønske er klogt og forbundet og er formålet med alt, hvad der er blevet undervist, det er praktisk på dette tidspunkt at fremsætte visse advarsler, påpege mulige farer og beskytte eleven, så han ikke bliver ført væk af en entusiasme, der kan føre ham veje, der ville hindre dens udvikling, hvilket kan forårsage vibrationer, der senere skal modvirkes. Dette vil bremse dine fremskridt og tvinge dig til at rekapitulere den udførte opgave, som alle kan undgås, hvis du bliver advaret i tide.

Det er ikke muligt at give nogle bekræftelser og instruktioner skriftligt på grund af tre grunde:

1. Instruktionerne er altid givet mundtligt, fordi de er rettet mod intuition, ikke for at blive underkastet den logiske refleksion eller resonnement af lavere sind; De indeholder også visse fareelementer for dem, der ikke er forberedt.

2. Nogle af instruktionerne udgør hemmeligheder for stien, der hovedsageligt gælder for de grupper, som den studerende hører til; De kan kun gives som fællesinstruktion, når de er uden for det fysiske horn. De hører til gruppens kausale legeme, til hundrede lynhemmeligheder og tjener til at påkalde hjælp fra højere devaer for at give de ønskede resultater. Den involverede fare er for stor til at give i eksoteriske skrifter. De esoteriske effekter af det talte eller skrevne ord er forskellige og interessante. Indtil du har en klog instruktør i den fysiske krop, som kan samle sine studerende omkring sig for at beskytte dig med hans stimulerende aura og vibrationer, og indtil verdensforholdene tillader en periode med afslapning fra den aktuelle spænding og usikkerhed, vil det ikke være Det er muligt at undervise formler, påkaldelser eller mantraer af en bestemt art eller at vække centrene ud over, hvad der er nødvendigt for evolutionen, undtagen i nogle individuelle tilfælde af visse disciple, der (måske uden at have bemærket dem) er underlagt visse processer, hvis resultat Det vil være en stor stigning i vibrationsgraden. Dette gøres kun med nogle ansøgere i hvert land og under direkte tilsyn af en lærer, fokuseret gennem HPB

3. I øjeblikket kan enkeltpersoner ikke sikkert få information om, hvordan man påberåber sig devæerne under meditation, selvom det allerede er begyndt med grupper, for eksempel i mur- og kirkeritualerne. Formlerne, der placerer de lavere devaer under kontrol af mennesket, vil ikke blive undervist endnu; det er ikke muligt at overdrage en sådan magt til mennesker, da de fleste kun er animeret af egoistiske ønsker og vil bruge den til deres egne formål. De kloge instruktører i løbet - som jeg har sagt ved en anden lejlighed - overvejer, at farerne som følge af dårlig viden er meget mindre end overdreven viden, og at løbets fremskridt kan blive mere alvorligt hindret af den fejlagtige anvendelse af kræfter erhvervet af de begyndende okkultister, som på grund af manglende viden, som ikke skaber karmiske effekter. De kræfter, der opnås ved meditation, den kapacitet, der er erhvervet gennem dens praksis, i omstilling af organerne, fakulteterne, der er udviklet i hvert køretøj, i kraft af definerede meditationsformler, manipulation af stof, en af ​​okkultistens funktioner (konsekvens af veljusterede køretøjer, der reagerer korrekt på flyets forhold) og erhvervelse af kausal bevidsthed - en bevidsthed, der bærer det evnen til at indbefatte alt det lavere i sig selv - er for alvorlige til at blive betragtet som let, og I træningen, der gives til mennesker på disse linjer, opmuntrer instruktøren kun dem, der er troværdige. Tillid, på hvilken måde? Hvad de vil tænke i form af gruppe og ikke af mig selv; ved at de kun vil bruge den erhvervede viden, om kropene og karmaet for dem omkring dem, til at hjælpe dem intelligent, ikke til egoistiske formål; hvor de vil bruge de skjulte kræfter til at presse udviklingen og til udviklingen af ​​de evolutionære ordninger på alle niveauer, som de har projiceret de tre store herrer. Lad mig give en forklaring:

En af de ting, man skal opnå ved meditation, når man træner regelmæssigt og i henhold til korrekt instruktion, er overførsel af bevidsthed, fra det nedre selv til det højere selv. Dette bærer i sig selv evnen til at se i årsagsniveauer, kende intuitivt fakta i andres liv, at foregribe begivenheder og begivenheder og kende den relative værdi af en personlighed. Dette kan kun tillades for den studerende, når han er i stand til at forlade sig og er altruistisk og konstant. Hvem reagerer på disse krav i dag?

Jeg prøver at give dig en generel idé om de risici, der er forbundet med en for tidlig udvikling af de kræfter, der opnås med meditation. Jeg prøver at advare om ikke at afskrække dem ved kun at insistere på behovet for fysisk renhed, følelsesmæssig stabilitet og mental balance, før eleven får større viden. Kun i det omfang kanalen er åbnet for intuition og lukket for dyrets natur, kan mennesket fortsætte intelligent med sit arbejde. Kun i det omfang hjertet øger sin evne til at lide på lige fod med alt det, det indånder, at elske alt, hvad der kommer i kontakt og forstå og sympatisere med det mindst ønskelige af Guds skabninger, kan det føre videre Arbejd som ønsket. Kun når udviklingen er retfærdig, intellektet ikke overskrider hjertet for meget, og den mentale vibration ikke eliminerer Åndens højere vibration, kan den studerende have tiltro til erhvervelse af kræfter, der misbrugt ville forårsage en katastrofe i deres miljø, såvel som ham selv. Kun i det omfang, han afholder sig fra at skabe tanker, undtagen med det formål at hjælpe verden, kan han overlades magten til at manipulere mental materie. Først når han ikke har noget andet ønske end at opdage Master's planer og derefter hjælpe med at beslutte at få disse planer til at manifestere sig, kan han få overdraget formlerne, der vil sætte devaerne i en lavere grad under hans kontrol. Farerne er så store, og der er så mange risici, der truer den ubemærket studerende, at jeg har troet det nødvendigt at ringe til dette, før jeg går videre.

Jeg vil nu specificere og opregne visse risici, som den studerende skal være forsigtig med, når han går videre med meditation. Nogle af dem skyldes en årsag, andre af en anden, som vi skal specificere nøjagtigt.

1. Farer forbundet med den studerendes personlighed. Disse kan, som de antager, grupperes i tre opdelinger: fysiske, følelsesmæssige og mentale farer.

2. Farer fra den studerendes karma og dets miljø. Disse kan også klassificeres i tre afdelinger:

a. Karmaet i hans nuværende liv, hans egen "cirkel passerer ikke", repræsenteret af hans nuværende liv.

b. Dets nationale arv og instinkter, såsom besiddelse af et østligt eller vestligt organ.

c. De grupper, eksoteriske eller esoteriske, som du er tilknyttet.

3. Farer, der opstår som følge af subtile kræfter, som uvidende kaldes onde. Disse farer er de udenlandske enheder, der angriber den studerende på et eller andet niveau. Sådanne enheder kan simpelthen være adskilt mennesker eller ikke-menneskelige indbyggere i andre fly; senere, når eleven er vigtig nok til at tiltrække opmærksomhed, kommer angrebet fra dem, der håndterer rent stof, for at hindre åndelig fremgang - sorte tryllekunstnere, mørke brødre og andre kræfter, der ser ud til at være destruktive og kun de ser så ud fra tidssynspunktet og vores tre verdener, hvilket kun er tilfældet med det faktum, at vores logoer også udvikler sig (og set fra de uendeligt overordnede væsener, der hjælper ham i hans udfoldelse), afhænger det af dets midlertidige ufuldkommenheder. Naturens ufuldkommenheder, som de kaldes, er de samme som Logos, som til sidst vil blive overskredet.

Jeg har i morges skitseret det emne, som jeg agter at udvikle i de kommende dage.

24. juli 1920.

Farerne, der lurer dem, der studerer meditation, afhænger af mange faktorer, derfor kan jeg kun kort angive visse truende forhold, advare mod nogle katastrofale muligheder og forhindre den studerende mod virkningerne som følge af unødig stress, overdreven iver og af den overdrevne centralisering, der kan føre til en ubalanceret udvikling. Centralisering er en dyd, men det skal være centraliseringen af ​​formål og objektiv, ikke den, der udvikler en enkelt metode, eksklusive alle andre.

Næsten alle mediernes farer stammer fra vores dyder, og deri ligger meget af vanskelighederne, der hovedsageligt består af et subtilt mentalt begreb, der går ud over køretøjernes kapacitet. Nedre cirkler, især tæt fysiker. Aspiration, koncentration og bestemmelse er nødvendige dyder, men hvis de bruges uden skelnen og uden at have en følelse af tid, under evolutionen, kan det forårsage køretøjets opløsning fysisk, hvilket vil forsinke fremskridt i et givet liv. Forklarede jeg det tydeligt? Jeg prøver bare at fremhæve det absolutte behov for den okkulte studerende at besidde som en af ​​hans basale egenskaber en mandelig sund fornuft ud over en glad sans for proportioner., som opmuntrer ham til at tage de nødvendige forholdsregler og til at vedtage metoder tilpasset de umiddelbare behov. Derfor til den mand, der foretager processen med okkult meditation medicinsk, vil han derfor kort fortalt sige:

a. Kend dig selv.

b. Gå langsomt og med forsigtighed.

c. Undersøg effekten.

d. Dyrk ideen om, at evigheden er lang, og hvad der bygges langsomt er vedvarende.

e. Søg efter regelmæssighed.

f. Overbevis dig selv om, at sande åndelige effekter skal observeres i det eksotiske liv i tjeneste.

g. Husk også, at de psykiske fænomener ikke indikerer, at succesfuld meditation praktiseres. Verden vil se effekterne og kan bedømme dem bedre end den studerende. Frem for alt vil mesteren vide, fordi han vil se resultaterne på årsagsniveauer, længe før mennesket selv er opmærksom på fremskridt.

Vi vil nu overveje detaljeret de angivne punkter

Farer forbundet med personligheden.

Vi vil først overveje de farer, der er mest knyttet til den studerendes personlige liv, og det afhænger af deres tre kroppe, deres uafhængige tilstand og deres indbyrdes forhold. Dette emne er så stort, at det kun kunne indikere nogle resultater på grund af visse betingelser; hver mand udgør et andet problem; hvert legeme producerer en anden reaktion, og hele dens tredobbelte natur påvirkes af dens tilpasning eller mangel derpå. Derfor overvejer vi hvert organ hver for sig og derefter alle tre sammen. På denne måde kan du præsentere bestemte specifikke fakta.

Jeg begynder med den mentale krop, for for dem, der studerer meditation, er det centrum for deres indsats og den, der kontrollerer de to underlegemer. Den sande studerende søger at aflede bevidstheden fra deres fysiske og følelsesmæssige kroppe og dirigere den til tankeregionerne eller til den nedre mentale krop. Når han har opnået dette, søger han at overskride sit underhoved og polarisere i kausallegemet ved at bruge antakarana som en kommunikationskanal mellem det lavere og det højere sind, så er den fysiske hjerne simpelthen den passive modtager af det, som det højere ego eller selv sender. og senere af den tredobbelte ånd, triaden. Det arbejde, der skal udføres, består i at handle fra periferi til centrum og i den deraf følgende centralisering. Når en sådan centralisering er opnået og fokuseret på dette stabile centrum - med solar plexus og hjertet stille - bliver et punkt inde i hovedet, et af de tre hovedcentre i det, centrum for bevidsthed og strålen fra menneskets ego bestemmer, hvad dette center vil være. Denne metode er for flertallet. Efter at have nået dette punkt, følger mennesket meditationen af ​​sin stråle, som tidligere beskrevet generelt, i disse breve. I begge tilfælde bliver den mentale krop et center for bevidsthed, og senere med praksis bliver dette center udgangspunktet for overførslen af ​​polarisering til et højere legeme, først årsagssammenhæng og senere, triade.

Farerne for den mentale krop er meget reelle, og du er nødt til at passe dem. Der er hovedsageligt to og kan kaldes: farerne ved hæmning og dem, der er forårsaget af atrofi i kroppen.

a. Vi behandler først de farer, der skyldes hæmning. Nogle mennesker når kraft af deres vilje et stadium i meditation, når de direkte hæmmer processen med det lavere sind. Hvis de forestiller sig den mentale krop som en ovoid, der omgiver den fysiske krop og strækker sig ud over den, og de forstår, at mentale former af forskellige typer konstant cirkulerer gennem denne ovoid (indholdet af menneskets sind og tankerne om hvor mange omgiver det), på en sådan måde, at den mentale ovoide krop nuanceres af de dominerende attraktioner og diversificeres af utallige geometriske former, alt sammen i en tilstand af fluiditet og cirkulation, vil give en idé om, hvad jeg mener. Når mennesket forsøger at berolige denne mentale krop ved at hæmme eller undertrykke al bevægelse, vil han have disse mentale former inden for den mentale ovoide, lamme sin cirkulation, hvilket kan give effekter af en meget alvorlig karakter. Denne hæmning har en direkte effekt på den fysiske hjerne og er i vid udstrækning en årsag til træthed, som nogle klager efter meditationsperioden. Hvis du vedvarer i det, kan det føre til en katastrofe. Alle begyndere gør det i større eller mindre grad, og indtil de lærer at passe dem, vil de hindre deres fremskridt og forsinke deres udvikling. Faktisk kan virkningerne være meget mere alvorlige. Hvad er de rigtige metoder til at eliminere tanker? Hvordan kan du opnå mental stilhed uden at udøve viljen til at hæmme? Følgende forslag kan være til en vis brug.

Når den studerende adskiller sin bevidsthed og fører den til det mentale plan og fikserer den et eller andet sted inde i hjernen, integrerer han det Hellige Ord forsigtigt tre gange, idet han forestiller sig, at han sender åndedrættet som en afklarende og rensende kraft og fejer på sin forhånd de mentale former cirkulerer inde i den mentale ovoid. Endelig skal du forestille dig den mentale krop ren og fri for mentale former.

Under disse forhold skal du forsøge at hæve din vibration så højt som muligt og forsøge at gøre det fra den mentale krop til kausalskroppen og således lade jegen handle direkte på de tre nederste køretøjer. Så længe du kan holde din bevidsthed og vibrationer så høj som muligt, for egoens i sit eget plan, forbliver den mentale krop i en tilstand af ligevægt. Det vil ikke bevare lavere vibrationer, analogt med de mentale former, der cirkulerer i sit miljø. Ego's kraft vil cirkulere gennem det mentale ovoide legeme og forhindre, at fremmede geometriske enheder trænger igennem, hvilket neutraliserer farerne ved hæmning. Noget andet opnås over tid, den mentale sag bliver afstemt på en sådan måde med den højeste vibration, som vil stabilisere sig og automatisk afvise alt, hvad der er underordnet eller uønsket.

b. Hvad mener jeg med farerne ved atrofi? Bare at nogle naturer bliver så polariserede i det mentale plan, at de risikerer at bryde deres forbindelse med de to nederste køretøjer. Disse underlegemer findes for at skabe kontakt, tilegne sig viden i de lavere planer og ved at indhente erfaringer berige kausallegemets indhold. Derfor er det klart, at hvis den indre bevidsthed ikke stiger ned fra det mentale plan og forsømmer den følelsesmæssige krop og den tætte fysiske, vil der ske to ting. De nederste køretøjer vil blive forladt og gjort ubrugelige og vil ikke opfylde deres formål, forfærdelig og døende fra egos synspunkt, mens kausale legeme ikke vil blive bygget som ønsket, og derfor vil tiden spildes. Den mentale krop vil også blive ubrugelig og vil blive et objekt med egoistisk indhold, ubrugelig for verden og af ringe værdi. En drømmer, hvis drømme aldrig opstår, en indsnæver, der gemmer materiale, som han aldrig bruger, en visionær, hvis visioner ikke tjener guder eller mennesker, er en hindring i det universelle system. Han er i overhengende fare for atrofi.

Meditation skal have virkningen af ​​fuld kontrol af ego over de tre organer for at opnå koordinering og tilpasning og en total og symmetrisk udvikling, så mennesket bliver virkelig nyttigt for de store væsener. Hvis den studerende indser, at han måske er for fokuseret på det mentale plan, skal han forsøge med beslutsomhed, at hans oplevelser, mentale, forhåbninger og indsats bliver realiteter på det fysiske plan og udsætter de to nederste køretøjer til kontrol af mental, gør dem til instrumenter i deres skabelser og mentale aktiviteter.

Jeg har her påpeget to af de farer, der ofte opstår. Jeg råder alle okkulte studerende til at huske, at de tre organer har lige stor betydning for at udføre det arbejde, der skal udføres, både fra det egoiske synspunkt og tjenesten til løbet. De skal udtrykke intelligent koordinering, som gør det muligt for den indre Gud at manifestere sig for at hjælpe verden.

25. juli 1920.

På nuværende tidspunkt er den følelsesmæssige krop af personlighedens vigtigste af flere grunde. Det udgør en fuldstændig enhed, som ikke sker med de fysiske og mentale kroppe; Det er polariseringscentret for de fleste medlemmer af den menneskelige familie og det vanskeligste at dominere og praktisk talt den sidste af de organer, der er fuldstændig underlagt. Årsagen til dette er, at vibration af lyst har domineret, ikke kun i det menneskelige rige, men også i mindre grad i dyre- og planterigerne, så det udviklende indre menneske skal handle mod de forankrede tilbøjeligheder i Tre kongeriger Inden Ånden kan handle gennem former for den femte eller åndelige verden, skal vibration af lyst fjernes, og den egoistiske tendens i åndelig ambition er blevet transmuteret. Den følelsesmæssige krop danner praktisk talt en enhed med den fysiske krop, fordi mændenes mellemgrund handler næsten udelukkende med det følelsesmæssige, deres lavere køretøj automatisk adlyder overordnede mandater. Det emotionelle er også den krop, der, som det er blevet sagt mange gange, mere direkte relateret til intuitive niveauer, og i denne retning er en af ​​realiseringens stier. Under meditation skal den følelsesmæssige krop styres fra det mentale plan, og når polarisering er overført til den mentale krop, gennem meditationsformler og intensitet af formål og vilje, bliver den følelsesmæssige krop passiv og modtagelig.

Denne holdning, negativ i sig selv, hvis den bæres for langt, åbner døren til alvorlige farer, som jeg vil udvide, når vi står over for listen over besættelser, sommetider guddommelige, men oftere det modsatte. Den negative tilstand er ikke ønskelig for nogen af ​​kroppene, og det er netop denne samme negativitet, som ofte opnås af begyndere i meditation, der udsætter dem for fare. Formålet er at gøre det følelsesmæssige ovoide legeme positivt med hensyn til alt underordnet og dets miljø og kun være modtageligt for Ånden gennem kausallegemet. Dette kan kun opnås ved at udvikle fakultetet for bevidst kontrol - den kontrol, der, selv i øjeblikke med højeste vibration og kontakt, er glemmelig, holder øje med og beskytter de nederste køretøjer. ”Se og bede, ” sagde Herren, da han var på jorden og udtrykte sig i okkulte vilkår, som endnu ikke er blevet fortolket godt.

Hvad skal derfor overvåges?

1. Holdningen til det følelsesmæssige ovoide legeme og dets positive-negative kontrol.

2. Stabiliteten af ​​følelsesmæssigt stof og dets bevidste modtagelighed.

3. Tilpasningen af ​​den følelsesmæssige ovoide krop til de mentale og kausale kroppe. Hvis tilpasningen er ufuldkommen (som ofte sker), tillader den ikke at modtage nøjagtigt, hvad der kommer fra de højere fly, fordreje sandheden, der stiger ned via egoet og frembringer en farlig overførsel af styrke til uønskede centre. Denne manglende tilpasning er årsagen til mennesker med tilsyneladende spirituelle tendenser, der afgår fra seksuel renhed. De kan etablere en vis kontakt med intuitive niveauer, og Ego kan delvist overføre strøm ovenfra; men da tilpasningen er ufuldkommen, afviger styrken af ​​disse højere niveauer, hvilket overskatter de uønskede centre, hvilket resulterer i en katastrofe.

4. En anden fare at være opmærksom på er besættelse, men den grundlæggende beskyttelse imod den findes i rene tanker, åndelige forhåbninger og altruistisk broderlig opførsel. Hvis der tilføjes sund fornuft til disse væsentlige punkter i meditation og intelligent anvendelse af okkulte regler, under behørig hensyntagen til lynets og karma for hver, vil farerne forsvinde.

28. juli 1920

Nogle tanker om ild.

Før jeg overvejer emnet i dag, vil jeg gerne henlede opmærksomheden på en meget interessant kendsgerning. De fleste af de psykologiske fænomener, der forekommer på jorden, er - som du helt sikkert vil forstå, hvis du tænker klart - kontrolleret af deva Lord of Agni, Primordial stor Lord of Fire, regenten af ​​det mentale plan. Kosmisk ild udgør baggrunden for vores udvikling; Målet med udviklingen i vores tredobbelt liv er ilden i det mentale plan, den interne kontrol og dets herredømme, dets rensende egenskaber sammen med dets raffineringseffekter. Når den indre brand i det mentale plan og den latente ild i de nedre køretøjer smelter sammen med den hellige ild i Triaden, er arbejdet forbi, og mennesket er en dygtig. Forening er blevet udført og eons arbejde afsluttet. Alt dette gøres ved hjælp af Lord of Agni og de overordnede devaer fra det mentale plan, der arbejder med regenten af ​​det nævnte fly og med Lord Rajas fra det andet fly.

Makrokosmisk udvikling skrider frem på lignende måde som mikrokosmisk. De indre ildebrande i den jordiske klode, der brænder ned i dybden af ​​hjertet af vores sfære, vil smelte sammen med den hellige ild fra solen ved afslutningen af ​​den store cyklus, og solsystemet vil derefter nå sin apotheose. Efterhånden som ørerne passerer og de mindre cykler afslutter deres løb, vil ilden trænge ind i eterne og vil blive mere og mere kendt og kontrolleret, indtil over tid Kosmiske og terrestriske brande vil blive forenet (tilpasning af legemer i alle materielle former til skiftende forhold), som analogien demonstreres med. Når dette forstås, kan jordens fænomener - for eksempel seismiske forstyrrelser - studeres med større interesse. Senere, når dette bedre fanges, vil virkningerne af sådanne forstyrrelser forstås såvel som de reaktioner, de producerer hos mænds sønner. I løbet af sommermånederne - når den store cyklus når forskellige dele af verden - bliver ildvæerne, ildens elementer og de mørke enheder, agnichaitas af de interne ildsparter mere aktive, som aftager når solen går væk. Vi har her analogien mellem Jordens aspekter af jordøkonomien og dens forhold til Solen, svarende til de vandige aspekter og dens forbindelse med Månen. Jeg giver her en vigtig esoterisk indikation. Jeg vil give dig et kort, men skjult, fragment, som nu kan gives til offentligheden. Hvis du mediterer på det, vil den tage eleven til et forhøjet plan, der vil stimulere hans vibration.

Hemmeligheden om ild er skjult i det andet brev i Det Hellige Ord. Livets mysterium er skjult i hjertet. Når det nederste punkt vibrerer, når den hellige trekant skinner, når punktet, midterste centrum og spidsen samles og ilden cirkulerer, når tredobbelt pend brænder, så er de to trekanter - major og minor-fusionere i en enkelt flamme, der forbruger alt.

Vi skal nu kort overveje de farer, der ligger i udøvelsen af ​​meditation, som manifesterer sig i den fysiske krop. Disse risici - ligesom mange ting i den logiske ordning - antager en tredobbelt karakter og angriber tre sektorer af den fysiske krop, hvilket viser sig

a. i hjernen,

b. i nervesystemet og

c. i de seksuelle organer.

Det er unødvendigt at påpege årsagen, der førte til, at jeg først behandlede farerne i forbindelse med mentale og følelsesmæssige kroppe. Det var nødvendigt at gøre det, fordi mange af de risici, der truer det tætte køretøj, har deres oprindelse i de subtile fly, og er intet andet end eksterne manifestationer af interne ondskab. Hvert menneske trænger ind i livet udstyret med en fysisk krop og et æterisk legeme af visse komponenter, produktet fra en tidligere inkarnation, der gengiver næsten nøjagtigt det legeme, som mennesket opgav, da døden adskiller ham fra eksistensen på flyet fysisk. Hver enkelt opgave er at tage det legeme, kende dets mangler og behov og derefter bevidst opbygge et nyt legeme, der er mere passende til at imødekomme behovet for den indre ånd. Dette er en opgave med store proportioner og kræver tid, stiv disciplin, selvfornægtelse og dømmekraft.

Manden, der udfører praksis med okkult meditation, ordret, "leger med ild." Quisiera que tengan muy en cuenta esta afirmación, porque encierra una verdad que muy pocos comprenden. “Jugar con fuego” es un dicho vulgar muy antiguo, que ha perdido su significado debido a su constante repetición, no obstante, es absoluta y completamente exacto, no una enseñanza simbólica, sino la afirmación de un hecho. El fuego constituye la base de todo -el Yo es fuego, el intelecto es una fase del fuego, y latente en los vehículos físicos microcósmicos se halla oculto un fuego verdadero, que tanto puede ser una fuerza destructora, consumiendo los tejidos del cuerpo y estimulando los centros de carácter indeseable, como un factor vivificador, que actúa como agente estimulador y activante. Cuando ha sido encauzado hacia ciertos canales preparados, actúan como purificador y como gran vinculador entre el yo inferior y el Yo superior.

Durante la meditación, el estudiante trata de establecer contacto con la llama divina, su Yo superior, y se pone en armonía con el fuego del plano mental. Cuando la meditación es forzada o practicada muy violentamente, sin efectuar antes el alineamiento entre los cuerpos superior e inferior, vía el emocional, este fuego puede actuar sobre el fuego latente en la base de la columna vertebral {denominado kundalini), y hacerlo circular prematuramente. Esto causaría la desorganización y destrucción en vez de la vivificación y el estímulo de los centros superiores. Hay un camino geométrico espiroidal apropiado, que este fuego debe seguir, y depende del rayo a que pertenece el estudiante y del tipo de vibración de sus centros superiores. Sólo ha de permitirse que este fuego circule bajo la instrucción directa del Maestro y sea distribuido conscientemente por el estudiante mismo, siguiendo las instrucciones verbales específicas del instructor. A veces el fuego puede ser despertado y ascender correctamente en espiral sin que el estudiante sepa lo que está ocurriendo en el plano físico, pero en los planos internos lo sabe, sólo que no ha hecho descender ese conocimiento a la conciencia del plano físico.

Trataremos ahora, por un momento, los tres peligros que acechan principalmente a los vehículos físicos. Quisiera señalar que me refiero a las dificultades extremas, y que hay muchos grados intermedios de peligro y trastorno que atacan al estudiante desprevenido.

Peligros para el cerebro físico.

El cerebro sufre, principalmente, en dos sentidos:

La congestión que causa la sufusión de los vasos sanguíneos y la consecuente tensión de los delicados tejidos del cerebro, lo cual puede ocasionar una lesión permanente y hasta causar la imbecilidad. En sus etapas iniciales se manifiesta como insensibilidad y fatiga, y si el estudiante persiste en la meditación, al observar estos síntomas, los efectos pueden ser muy serios. Debe abstenerse siempre de continuar la meditación en cuanto sienta fatiga, suspendiéndola a la más mínima indicación de trastorno. Uno puede resguardarse de todos estos peligros aplicando el sentido común, recordando que el cuerpo debe ser entrenado gradualmente y construido despacio. En los planes de los Grandes Seres no cabe el apresuramiento.

Demencia. Este mal ataca muchas veces a estudiantes sinceros, que persisten imprudentemente en forzar o despertar, sin las debidas precauciones, el fuego sagrado, por medio de ejercicios de respiración y prácticas similares, pagando el precio de su osadía con la pérdida de la razón. En tales casos, el fuego no circula en forma realmente geométrica ni se forman los triángulos necesarios, y el fuego eléctrico se precipita hacia arriba con creciente rapidez y calor, consumiendo, literalmente, todo o parte del tejido del cerebro, produciendo la locura ya veces la muerte.

Cuando se comprendan mejor y se reconozcan abiertamente estas cosas, los médicos y especialistas en enfermedades del cerebro, estudiarán con más detenimiento y precisión las condiciones eléctricas de la columna vertebral y correlacionarán esta condición con la del cerebro, obteniéndose así buenos resultados.

Peligros para el sistema nervioso.

Los trastornos relacionados con el sistema nervioso son mas frecuentes que los que atacan al cerebro, como la destrucción de su tejido y la demencia. Casi todos los que practican la meditación, son conscientes de su efecto en el sistema nervioso; algunas veces asume la forma de insomnio, excitación, energía acumulada y desasosiego, que no permiten el relajamiento; de irritabilidad, que quizás no se había sentido antes de practicar la meditación; de reacciones nerviosas -como la contracción de los miembros superiores o inferiores, de los dedos y de los ojos-, depresión y disminución de la vitalidad, y distintas mañeras personales de expresar nerviosidad y tensión, las cuales difieren según la naturaleza y el temperamento de cada uno. Tal nerviosidad puede ser grave o simple, pero quiero señalar que es completamente innecesaria, siempre que el estudiante se atenga a las reglas del sentido común, estudie inteligentemente su temperamento, no siga ciegamente las fórmulas y métodos, sino que insista en conocer la razón de la acción recomendada. Si los estudiantes de ocultismo disciplinaran su vida más inteligentemente, estudiaran con más cuidado el problema de la alimentación y durmieran las horas necesarias con más determinación, y si trabajaran con precavida parsimonia y menos impulsivamente (no importa cuán elevada sea la aspiración), obtendrían mejores resultados, y los Grandes Seres podrían contar con auxiliares más eficientes en la tarea de servir al mundo.

No intento tratar en estas cartas las enfermedades especificas del cerebro y del sistema nervioso. Solo deseo hacer indicaciones generales y advertencias, y decirles, para alentarlos, que más adelante, cuando los sabios Instructores actúen entre los hombres y enseñen abiertamente en escuelas específicas, muchos desarreglos cerebrales y dolencias nerviosas serán curados por medio de la meditación inteligentemente ajustada a las necesidades individuales. Se establecerán meditaciones adecuadas para estimular los centros inactivos, dirigir el luego interno hacia los canales apropiados, distribuir en forma pareja el calor divino, reconstruir los tejidos y curar. No ha llegado todavía el momento para esto, aunque está más cerca de lo que se imaginan.

Peligros para Los órganos sexuales

El peligro de sobreexcitación de estos órganos es muy conocido teóricamente y no intento extenderme sobre ello. Bastará que diga que este peligro es muy real. La razón es que, al sobreexcitar estos centros, el fuego interno no hace más que seguir la línea de menor resistencia, debido a la polarización de toda la raza. Por lo tanto, el trabajo que el estudiante debe realizar es doble:

a. Apartar su conciencia de esos centros. Esto no es fácil, pues significa contrarrestar las consecuencias de un desarrollo milenario.

b. Dirigir el impulso creador al plano mental. Si logra realizarlo con éxito, la actividad del fuego divino se dirigirá al centro laríngeo y al correspondiente centro de la cabeza, en vez de los órganos inferiores genitales. Por lo tanto, se evidenciará por qué no es conveniente dedicar mucho tiempo a la meditación durante los primeros años, salvo que el hombre esté muy avanzado. La antigua y sabia regla brahmánica de que el hombre debe dedicar sus primeros años a las tareas del hogar y sólo después de haber llenado sus funciones como hombre, puede llevar la vida del devoto, encierra gran sabiduría. Ésta es la regla para la mayoría. Para los Egos avanzados y los estudiantes y discípulos no es así, pues cada uno debe resolver su propio problema individual.

29 de julio de 1920.

Peligros que surgen del karma del estudiante.

Como ya saben, los peligros pueden clasificarse en tres grupos:

1. Los inherentes al karma de la vida presente.

2. Los basados en la herencia nacional y en el tipo de cuerpo.

3. Los inherentes a las afiliaciones grupales, en el plano físico o exotérico, y en los planos sutiles o esotéricos.

¿Qué se entiende por “karma del estudiante”? Empleamos palabras con ligereza; presumo que la respuesta irreflexiva sería que el karma del estudiante está formado por los acontecimientos inevitables del presente o del futuro, que no puede eludir. En parte esto es verdad, pero sólo es un aspecto del todo. Observémoslo en forma más amplia, porque con frecuencia la exacta comprensión de la totalidad facilita la comprensión de la parte.

Cuando nuestro Logos fundó el sistema solar, atrajo al círculo de manifestación materia suficiente para desarrollar Su proyecto y el material necesario para el objetivo en vista. No reparó en todos los objetivos posibles para este sistema solar: tenía un propósito especifico que necesitaba determinada vibración, y exigía, en consecuencia, cierto material diferenciado. Este círculo, denominado “círculo no se pasa” del sistema solar, limita todo cuanto acontece dentro de nuestro sistema, y nuestra dual manifestación continúa dentro de sus límites. Todo cuanto se encuentra dentro de ese círculo vibra a determinado compás-clave y se ajusta a ciertas reglas, a fin de alcanzar determinada meta y cumplir cierto propósito, únicamente conocidos en su totalidad por el Logos Mismo. Todo lo contenido dentro de este círculo, está sujeto a reglas específicas y regido por cierto compás-clave, que se ha de considerar como sujeto al karma de esta séptuple existencia periódica, activado por causas anteriores a la formación de este círculo, ligando de esta manera nuestro sistema al que le precedió y afiliándolo al que vendrá después. No somos una unidad aislada sino parte de un todo mayor, regidos en nuestra totalidad por la ley cósmica y desarrollando (en conjunto) ciertos propósitos definidos.

Propósito microcósmico.

Esto sucede en el microcosmos. El Ego en su propio plano y en peque a escala repite la acci n del Logos. Construye ciertas formas con determinado fin; re ne cierto material y aspira a cierta consumaci n, que ser la resultante del material reunido, vibrando a cierto ritmo, regido en determinada vida por ciertas reglas y persiguiendo un objetivo determinado -no todos los objetivos posibles.

Cada Personalidad es, respecto al Ego, lo que el sistema solar para el Logos. Constituye su campo de manifestaci n, y el medio por el cual obtiene un objetivo demostrable. Este prop sito puede ser la adquisici n de la virtud, pagando el precio de los vicios, o la capacidad comercial, luchando por proveer las necesidades de la vida; tambi n puede ser el desarrollo de la sensibilidad mediante las reveladoras crueldades de la naturaleza; la adquisici n de la abnegada devoci n para satisfacer las necesidades de los que dependen de uno, o la transmutaci n del deseo por la meditaci n practicada en el sendero. Cada alma debe descubrirlo por si misma. Lo que trata de inculcarles es que existe cierto peligro incidental a este mismo factor. Por ejemplo, si al adquirir la capacidad mental de meditar, el estudiante no alcanza lo que vino a adquirir cuando encarn, el resultado no constituir un beneficio, sino un desarrollo desigual y la moment nea p rdida de tiempo.

Especificar e ilustrar : Un Ego ha formado su triple cuerpo de manifestaci ny ha establecido su c rculo no se pasa con el prop sito de dotar a su cuerpo causal de la facultad de la comprensi n mental de los hechos b sicos de la vida . El objetivo de esa encarnaci n consiste en desarrollar la capacidad mental del estudiante, ense arle la ciencia y los hechos concretos para enriquecer el caudal de su cuerpo mental, teniendo en vista el trabajo futuro. Posiblemente ha desarrollado con exceso el aspecto coraz n, siendo demasiado devocional; ha pasado quiz s muchas vidas so ando, viendo visiones y en meditaci nm stica. Lo que l necesita es ser pr ctico, tener sentido com n, conocer todo el programa de estudio en el Aula de Aprendizaje y aplicar pr cticamente, en el plano f sico, el conocimiento adquirido. No obstante, aunque su circulo no se pasa parece proscribir y limitar sus tendencias inherentes, y aunque el escenario ya est preparado para verse obligado a aprender las lecciones de vivir pr cticamente en el mundo, sin embargo no las aprende, sino que sigue lo que para l es la l nea de menor resistencia. Sue a despierto y se aparta de las cosas del mundo, no satisface los deseos del Ego, sino que desperdicia la oportunidad, sufre grandemente, y en la siguiente vida necesitar un escenario similar, un est mulo m s fuerte y un c rculo no se pasa mas estrecho, hasta cumplir la voluntad de su Ego.Para quien se halla en tales condiciones la meditaci n no ofrece ayuda, sino un inconveniente. Como he dicho anteriormente, la meditaci n (practicada inteligentemente) es para quienes han llegado a ese grado de evoluci n donde el proceso de completar el cuerpo causal est algo avanzado, y el estudiante se encuentra en las etapas finales del Aula de Aprendizaje. Deben tener presente que no me refiero aqu a la meditaci nm stica sino a la meditaci n cient ficamente ocultista. Los peligros pr cticamente son: p rdida de tiempo, intensificaci n de una vibraci n fuera de toda proporci n con el ritmo de otras vibraciones, y una construcci n desigual e incompleta que ser necesario reconstruir en otras vidas.

30 de julio de 1920.

Peligros basados en la herencia nacional y en el tipo de cuerpo.

Como se han de imaginar, no intento extenderme sobre los peligros inherentes a un cuerpo defectuoso; en términos generales, advertiré que cuando existe una enfermedad definida, un malestar congénito o una debilidad mental de cualquier tipo, la meditación no es recomendable, pues sólo intensificará el trastorno. Deseo indicar específicamente, para guía de los futuros estudiantes y como profecía, que en días venideros, cuando la ciencia de la meditación sea mejor comprendida antes de ser asignada, se valorarán inteligentemente y tomarán en consideración dos factores:

a. Las características subraciales del hombre.b. Su tipo de cuerpo, oriental u occidental.

De esta manera se evitarán ciertos desastres y se eliminarán algunas dificultades que existen en mayor o menor grado en cada grupo ocultista.

Se admite, comúnmente, que cada raza tiene como característica predominante una cualidad sobresaliente, en el cuerpo emocional. Esta regla es general; comparando las diferencias raciales de los italianos con las de los teutones, sintetizamos tales diferencias en nuestras mentes, en términos de cuerpo emocional. Nos imaginamos al italiano como fogoso, romántico, voluble y ostentador, y al teutón como flemático, práctico, sentimental, impávido y lógicamente talentoso. Evidentemente estos distintos temperamentos llevan consigo sus propios peligros y mediante la imprudente práctica de una meditación inadecuada pueden desarrollar las virtudes a tal grado que se aproximen a los vicios, intensificar debilidades temperamentales hasta convertirse en amenazas, y ocasionar el consiguiente desequilibrio en vez del equilibrio y esa sutil terminación del cuerpo causal que es uno de los objetivos en vista. Por lo tanto, cuando el sabio Instructor camine entre los hombres y Él Mismo asigne la meditación, tales diferencias raciales se tendrán en cuenta y sus defectos inherentes serán contrarrestados y no intensificados. Se evitará el desarrollo excesivo y la realización desproporcionada, gracias al efecto equilibrador de la meditación ocultista.

La meditación, tal como se la practica hoy, difiere fundamentalmente de cómo se la practicaba en la época Atlante. Durante la cuarta raza raíz se hizo un esfuerzo para facilitar la realización por intermedio del subplano atómico desde el emocional al intuitivo, excluyendo prácticamente el mental. La meditación seguía la línea de las emociones, produciendo un efecto bien definido en el cuerpo emocional. Actuaba desde los niveles emocionales hacia arriba, en lugar de actuar como ahora en los niveles mentales y desde allí realizar el esfuerzo para controlar los dos inferiores. En la raza raíz Aria se está intentando eliminar la brecha entre lo superior y lo inferior y, centrando la conciencia en la mente inferior y más adelante en el cuerpo causal, establecer contacto con lo superior hasta que el descenso desde allí sea continuo. La mayoría de los estudiantes avanzados llegan a sentir únicamente ocasionales destellos de iluminación, pero, más tarde, sentirán una constante irradiación. Ambos métodos tienen sus propios peligros. En la era Atlante la meditación tendía a sobreestimular las emociones y, aunque los hombres alcanzaban grandes alturas, se sumergían también a iguales profundidades. La magia sexual predominaba increíblemente. El plexo solar estaba propenso a ser excesivamente vivificado, las triplicidades no se seguían correctamente y los centros inferiores fueron atrapados por la reacción del fuego con deplorables resultados.

Los peligros ahora son otros. El desarrollo de la mente lleva consigo los peligros del egoísmo, el orgullo, el total olvido de lo superior, que es el objetivo del actual método a contrarrestar. Si los adeptos del sendero oscuro alcanzaron grandes poderes, en los días atlantes, hoy son aún más peligrosos que nunca. Su dominio está mucho más difundido. De ahí el hincapié que se hace sobre el servicio y el aquietamiento de la mente, como algo esencial para el hombre que trata de progresar y llegar a ser un miembro de Fraternidad de la Luz.

Daré instrucciones ahora sobre un tema de real importancia para todos los estudiantes sinceros. Oriente constituye para la raza de los hombres en evolución, lo que el corazón es para el cuerpo humano -manantial de luz, vida, calor y vitalidad. Occidente constituye para la raza lo que el cerebro o actividad mental es para el cuerpo- el factor organizador rector, instrumento de la mente inferior y acumulador de datos. La diferencia de la “estructura” (como ustedes la denominan) del oriental, el europeo o el americano, es tan grande y bien conocida que no es necesario ocuparnos de ello.

El oriental es filósofo, soñador por naturaleza, preparado durante siglos para pensar en términos abstractos, amante de la dialéctica abstrusa, de temperamento letárgico y climáticamente lento. Pensador metafísico durante siglos, de vida vegetariana, inercia nativa y de rígida obediencia a fórmulas ya las más estrictas reglas de vida, han dado por resultado un tipo diametralmente opuesto a su hermano occidental.

El occidental es práctico, directo, dinámico, rápido en la acción, esclavo de la organización (que después de todo es otra forma de ceremonial), impulsado por una mente muy concreta, investigadora y crítica, manifestándose mejor cuando los asuntos se mueven velozmente y se necesitan rápidas decisiones. Detesta el pensamiento abstracto, no obstante, lo aprecia cuando lo capta y puede llevar esas ideas a la práctica en el plano físico. Emplea el centro coronario más que el cardíaco, y su centro laríngeo está propenso a ser vitalizado. El oriental emplea el centro cardíaco más que el coronario y lógicamente los correspondientes centros de la cabeza. El centro que se encuentra en el extremo superior de la columna vertebral, en la base del cráneo, está más activo que el laríngeo.

El oriental progresa llevando el centro de la conciencia a la cabeza, valiéndose de la tenaz meditación. Es el centro que debe dominar; aprende por el uso inteligente de los mántram, recluyéndose, aislándose y siguiendo cuidadosamente fórmulas específicas durante muchos días y horas.

El occidental, al principio, trata de retrotraer su conciencia primeramente al corazón, porque ya trabaja excesivamente con los centros de la cabeza. Actúa empleando fórmulas colectivas más que mántram individuales; no trabaja tanto en la soledad como su hermano oriental, porque tiene que buscar su centro de conciencia en medio del ruido y agitación de la vida comercial y de las multitudes de las grandes ciudades. Emplea fórmulas colectivas para conseguir sus fines, y el despertamiento de su centro cardíaco se manifiesta en servicio. De allí que en Occidente se haga hincapié sobre la meditación en el corazón y en la consiguiente vida de servicio.

Por lo tanto observarán que cuando se haya iniciado la verdadera tarea ocultista, el método puede diferir (diferirá necesariamente) en Oriente y Occidente, pero la meta perseguida será la misma. Se ha de tener en cuenta, por ejemplo, que una meditación que ayudaría a desarrollar a un oriental, podría ser peligrosa y desastrosa para su hermano occidental y viceversa, siendo la meta siempre la misma. Las fórmulas podrán ser individuales o colectivas, los mántram entonados por unidades o grupos, y los diferentes centros, objeto de especial atención, sin embargo los resultados serán idénticos. El peligro surge cuando el occidental basa sus esfuerzos sobre reglas que son apropiadas para el oriental, como oportunamente se ha hecho notar con inteligencia. La sabiduría de los Grandes Seres contrarresta este peligro. Diferentes métodos para razas distintas; diversas fórmulas para diversas nacionalidades, pero los mismos guías inteligentes en los planos internos, la misma gran Aula de Sabiduría, el mismo Portal de Iniciación, admitiendo a todos en el santuario interno…

Para terminar este tema deseo hacerles una indicación: el Séptimo Rayo de Ley u Orden Ceremonial (rayo que está viniendo ahora al poder), proporciona al occidental lo que por largo tiempo ha sido privilegio del oriental. Grande es el día de la oportunidad, y con el arrollador avance de esta séptima fuerza, viene el necesario ímpetu que, si se comprende debidamente, puede conducir al occidental a los Pies del Señor del Mundo.

2 de agosto de 1920.

Peligros inherentes a las afiliaciones grupales.

Esta mañana me propongo tratar brevemente de la cuestión relativa a los peligros de la meditación, incidentales a las afiliaciones grupales del hombre, exotéricas o esotéricas. Salvo amplias generalizaciones, poco puedo decir sobre este particular tema. Para cada uno de los diversos tópicos considerados, merecería que se escribiera un voluminoso tratado, por lo tanto no intentaré abarcar todo lo que se podría decir, sino que me limitaré a indicar ciertos aspectos de la cuestión, los cuales (si se consideran detenidamente) abrirán, al buscador que anhela la verdad, muchas vías de conocimiento Todo entrenamiento ocultista tiene esto en vista: dar al estudiante algún pensamiento simiente que (si reflexiona sobre él en el propio silencio del corazón) dará valiosos frutos y el estudiante podrá, sin escrúpulos, considerarlos como propios. Lo que logramos por la lucha y duro esfuerzo es siempre nuestro y no cae en el olvido, como las ideas que entran por los ojos, procedentes de la página impresa, o lo que oímos de labios de un Instructor, no importa cuán digno sea de nuestra Veneración.

Una cosa que descuida frecuentemente el estudiante, al entrar en el sendero de probación y comenzar la práctica de la meditación, es que su meta no consiste principalmente en completar su propio desenvolvimiento, sino en capacitarse para servir a la humanidad. Su propio desarrollo y desenvolvimiento son necesariamente incidentales, pero no la meta. Su medio ambiente inmediato y sus asociados íntimos en el plano físico son los objetivos de su servicio, y si en sus esfuerzos para adquirir ciertas cualidades y conocimientos pasa por alto los grupos a los cuales está afiliado y no los sirve inteligentemente ni se ocupa lealmente en bien de ellos, corre el peligro de la cristalización, de caer en un pecaminoso orgullo, y hasta podría ocurrir que dé el primer paso en el camino de la izquierda. A no ser que el crecimiento interno tenga expresión en el servicio grupal, el estudiar te sigue una ruta peligrosa.Tres tipos de afiliaciones grupales.

Quizás pueda hacer algunas indicaciones acerca de los grupos asignados al hombre en los diversos planos. Estos grupos son muchos y variados y cambian y se modifican en los diferentes períodos de la vida del hombre, a medida que éste se libera de las obligaciones kármicas que rigen a las afiliaciones. Recordemos, por otra parte, que a medida que el hombre aumenta su capacidad para servir, acrecienta al mismo tiempo el número de grupos con los que hace contacto, hasta que llega un momento, en alguna encarnación particular, en que la esfera de su servicio será el mundo mismo y ayudará a las multitudes. Antes de que se le consienta cambiar su línea de acción y pasar a otras actividades -planetaria, solar o cósmica- ha de haber servido de tres maneras

a. Primeramente sirve por medio de la actividad, empleando SU inteligencia, sus altas facultades mentales y el producto de su genio, a fin de ayudar a los hijos de los hombres. Adquiere poco a poco gran poder intelectual y, en esta adquisici n, se sobrepone las asechanzas del engreimiento. Entonces ofrenda su inteligencia activa a toda la humanidad, dando lo mejor que tiene para ayudar la raza.

b. Luego sirve por medio del amor convirti ndose, en el transcurso del tiempo, en uno de los salvadores de los hombres, dedicando su vida y entreg ndose totalmente con perfecto amor a sus hermanos. Entonces llega una vida de supremo sacrificio y muere por amor para que otros puedan vivir.

c. Despu s sirve por medio del poder. Habiendo demostrado en la prueba del fuego que no tiene otro pensamiento que el bien de todos, se le conf a el poder, resultante del amor activo, inteligentemente aplicado. Act a de acuerdo con la ley y dedica toda su voluntad a fin de que el poder de la ley se haga sentir en los triples reinos de la muerte.

Observar n que en estas tres ramas del servicio es de primordial importancia la facultad de trabajar con grupos. Como dije anteriormente, estos grupos son diversos y var an en los distintos planos. Vamos a enumerarlos brevemente:

1. En el plano f sico, se encontrar n los grupos siguientes:

a. El grupo familiar, al que el estudiante est afiliado com nmente por dos razones: una para agotar karma y saldar sus deudas, la otra para recibir cierto tipo de veh culo f sico, que el Ego necesita para expresarse adecuadamente.

b. Sus asociados y amigos, las personas que su medio ambiente le depara; sus asociados comerciales, sus relaciones religiosas, sus conocidos y amigos casuales y las personas con quienes se pone en contacto durante breve tiempo, que luego ya no ver m s. Su acci n en estos diversos grupos es igualmente doble: primero, para pagar sus deudas, si es que tal deuda existe; segundo, para probar los poderes que posee, influyendo ben ficamente a los que est na su alrededor, reconocer su responsabilidad, dirigir o ayudar. En este proceso, los Gu as de la raza descubren Ias acciones y reacciones del hombre, sus aptitudes para servir y su respuesta a cualquier necesidad que surja.

c. El grupo de servidores al cual est asociado, dirigido por uno de los Grandes Seres, definidamente unidos para el trabajo de naturaleza ocultista y espiritual. Puede ser un grupo dedicado a alguna obra religiosa, entre los ortodoxos (los principiantes son probados all ), o alg n trabajo social, como en los movimientos obreros o en el campo pol tico, o en uno de los movimientos precursores mundiales m s definidos como la Sociedad Teos fica, la Christian Science, el Nuevo Pensamiento y el Espiritismo. A esto a adir una l nea de esfuerzo, que quiz s sorprenda me refiero al movimiento del Soviet, en Rusia ya todos los grupos agresivos y extremistas que prestan un servicio leal bajo sus l deres (aunque mal encaminados y desequilibrados) para mejorar la condici n de las masas.

Tenemos as en el plano f sico, tres grupos a los que pertenece el hombre. ste tiene deberes para con ellos, y ha de desempe ar su parte. Ahora bien, d nde reside el peligro en la pr ctica de la meditaci n? Simplemente en lo siguiente: que mientras el karma del hombre lo sujete a alg n grupo determinado, su aspiraci n consistir en desempe ar su parte a la perfecci n, a fin de poder agotar su obligaci nk rmica y avanzar hacia la liberaci n final; adem s de ello ha de llevar a su grupo a mayor altura y utilidad. Por lo tanto, si por medio de la meditaci n de naturaleza inadecuada descuida sus debidas obligaciones, retrasa el logro de la finalidad de su vida, debiendo realizarlo en otra encarnaci n. Si acumula en el cuerpo causal del grupo (el producto combinado de varias vidas) algo que no corresponde al cuerpo causal, no ayuda sino que obstaculiza, y esto tambi n representa un peligro. Para mayor claridad perm tanme dar un ejemplo. El estudiante ha ingresado a un grupo donde preponderan miembros devotos, con el expreso propósito de equilibrar dicha cualidad mediante otro factor, la discriminación inteligente o el equilibrio mental. Si permite que lo domine la forma mental del grupo, convirtiéndose en un devoto, siguiendo una meditación devocional, e irreflexivamente no trata de establecer el equilibrio del cuerpo causal de ese grupo, corre el peligro de perjudicarse a sí mismo y también al grupo a que pertenece.2. En el plano emocional el hombre pertenece a varios grupos:a. El grupo familiar que corresponde más a su grupo que al de la familia en el cual ha nacido en el plano físico. Esto se verá demostrado muchas veces en la vida, cuando los miembros de una familia del plano emocional se encuentran en el plano físico. El reconocimiento es instantáneo.

b. La clase que se le ha asignado en, el Aula de Aprendizaje, y en la que recibe mucha instrucción.

c. El grupo de Auxiliares Invisibles, con el cual puede estar trabajando, y el grupo de servidores.

Todos estos grupos imponen obligaciones y trabajos y han de ser tenidos en cuenta al estudiar el inteligente empleo de la meditación. Ésta debe aumentar la capacidad del individuo para pagar sus deudas kármicas, dándole una clara percepción, un inteligente razonamiento y la comprensión del trabajo inmediato a realizar. Todo lo que vaya en contra de esto es peligroso.

3. En el plano mental. Los grupos que se encuentran en este plano pueden enumerarse como:

a. El grupo de estudiantes de algún Maestro, al que puede estar asociado y con el cual puede estar trabajando. Esto comúnmente ocurre sólo en el caso del hombre que está agotando rápidamente su karma y se acerca al Sendero. Por lo tanto, su meditación ha de estar bajo la guía directa del Maestro, y cualquier fórmula que no esté ajustada a las necesidades individuales contiene elementos peligrosos, porque las vibraciones que se establecen en el plano mental y las fuerzas engendradas allí son mucho más potentes que las de los niveles inferiores.

b. El grupo de egos o almas, al cual pertenece. Este es el más importante, porque al asignarle la meditación es necesario considerar a qué rayo pertenece el estudiante. Algo ya se ha dicho anteriormente sobre ello.

Como habrán observado, no he especificado determinados riesgos en relación con algún cuerpo en particular. No es posible abarcar el tema de esta manera. Más adelante, cuando se comprenda mejor la meditación ocultista y se la estudie científicamente, los estudiantes prepararán los datos y tratados necesarios, abarcando todo el tópico hasta donde sea posible. Sin embargo, hago una advertencia, señalo el camino -los instructores del mundo interno rara vez hacen más que esto. Nuestro propósito es desarrollar pensadores y hombres de clara visión, capaces de razonar con lógica. Por eso les enseñamos a desarrollarse ya pensar por sí mismos, razonar sobre sus propios problemas y formar sus propios caracteres. Tal es el Sendero…

3 de agosto de 1920.

Peligros que provienen de las fuerzas sutiles.

… Tenemos como tópico, esta mañana, la parte final de nuestra carta sobre los riesgos incidentales a la meditación. He tratado con alguna extensión los peligros individuales inherentes a los tres cuerpos y también indicado los riesgos que se corren cuando se descuida el karma del estudiante y sus afiliaciones grupales El tema es muy difícil. Tenemos que tratar los peligros que provienen de fuerzas e individuos, de entidades y grupos que actúan en los planos sutiles. La dificultad se debe a tres causas:

1. La ignorancia del estudiante común respecto a la naturaleza de esas fuerzas, y también acerca de los miembros de los grupos que se hallan en los planos sutiles.

2. El riesgo de revelar más de lo conveniente en una publicación exotérica.

a. Un peligro oculto, poco comprendido por los no iniciados, subyace en el hecho de que durante la concentración del pensamiento, que lógicamente surge al tratar estos problemas, se ponen en movimiento ondas mentales, se hace contacto con otras corrientes y formas mentales circulantes que atraen la atención sobre los problemas en discusión. Esto puede producir, a veces, resultados indeseables. Por lo tanto trataré el tema muy brevemente. En los planos internos son otorgadas la luz y la protección necesarias.

Tres grupos de entidades

Estos grupos de entidades se pueden diferenciar en tres grupos:

1. Grupos de seres desencarnados, ya sea en el plano emocional o en el mental.

2. Devas, ya sea separados o en grupos.

4. La Fraternidad negra.

Vamos a considerar cada división con el mayor cuidado, primeramente sentando las bases del conocimiento, indicando los peligros que en algunos casos pueden ser resultado de la meditación y que tienen su origen en la triple condición de los cuerpos del estudiante. Estas condiciones son:

Una negativa, que hace receptivos y pasivos a los tres cuerpos de la personalidad, y, por lo tanto, están abiertos al ataque de los alertados habitantes de otros planos.

Otra, que por ignorancia o temeridad, al intentar el empleo de ciertas fórmulas y mántram sin el permiso del Instructor, envuelve al estudiante con ciertos grupos de devas, poniéndolo en contacto con los devas del plano emocional y mental, que (por su ignorancia) lo hacen objeto de sus ataques y juguete de sus instintos destructores,

Una tercera condición, contraria a la anterior, que hace al hombre positivo y lo convierte en un canal para la fuerza o el poder. En este caso, el hombre procede de acuerdo con la ley o regla oculta y, ayudado por su Instructor, manipula el fluido eléctrico de los planos internos. Entonces se convierte en el centro de atención de quienes luchan contra los Hermanos de la Luz.

Las dos primeras condiciones son el resultado de la meditación necia e ignorantemente practicada; la última constituye frecuentemente la recompensa del éxito. En las dos primeras, el remedio reside en el estudiante mismo y en corregir inteligentemente el tipo de meditación y practicarla con mayor cuidado; en el tercer caso el remedio debe buscarse por distintos métodos, los cuales indicaré más adelante.

Peligros de la obsesión.

Los peligros provenientes de las entidades desencarnadas son indudablemente los de la obsesión, ya sea de carácter temporario, durante unos pocos minutos, o un período más extenso; también puede ser permanente y durar toda una vida. Anteriormente he escrito una carta sobre este asunto, y será incluida al finalizar ésta. Nunca repetimos un esfuerzo si podemos evitarlo. Principalmente trato de destacar que la entrada de una entidad obsesora, se efectúa mayormente por la actitud negativa asumida al practicar, ignorantemente, una meditación inadecuada, en su ansia por recibir la luz de arriba, en su determinación por esforzarse para alcanzar un nivel donde pueda hacer contacto con los instructores y hasta con el Maestro, y en su esfuerzo por eliminar todo pensamiento y vibraciones inferiores, el estudiante comete el error de hacer receptiva toda su personalidad inferior. En vez de hacerla firmemente positiva, respecto a los factores ambientales ya todos los contactos inferiores, y en lugar de dejar que el “ápice de la mente” (si se me permite una expresión poco común) sea receptivo y esté abierto a la trasmisión, desde los niveles causal o abstracto, y también intuitivo, el estudiante permite la recepción de todas partes. Únicamente un punto dentro del cerebro debe ser receptivo, todo el resto de la conciencia debe estar polarizado de tal manera que no haya posibilidad de interferencia externa. Esto se refiere a los cuerpos emocional y mental, aunque, en la actualidad para la mayoría de las personas es aplicable únicamente al emocional. En este período particular de la historia del mundo, el plano emocional o astral está tan densamente poblado y la respuesta del físico al emocional se halla tan exquisitamente sintonizada, que el peligro de obsesión es mayor que nunca. Pero para que sirva de aliento, debo decir que lo mismo ocurre en dirección inversa; nunca ha sido tan grande la respuesta a lo divino ni tan rápida la reacción a la inspiración superior. La divina inspiración o “divina obsesión”, privilegio de todas las almas avanzadas, será comprendida en los años venideros como no ha sucedido hasta ahora, y constituirá en definitiva uno de los métodos para ayudar al mundo, empleados por el esperado Señor y Sus Grandes Seres.

Debe recordarse que en el caso de una obsesión errónea, el individuo se halla a merced de la entidad obsesora, estando, por lo tanto, involucrado inconsciente o involuntariamente en ella. En la divina obsesión, el hombre, voluntaria y conscientemente, colabora con Quien trata de inspirarlo o de utilizar sus vehículos inferiores. El móvil, en este último caso, consiste en ayudar más a la raza. La obsesión no es el resultado de una condición negativa, sino una colaboración positiva, que procede de acuerdo con la ley, durante un período determinado… Cuando la raza desarrolle más la continuidad de conciencia entre lo físico y lo emocional y mas tarde lo mental, este acto de trasferir los vehículos será más frecuente y mejor comprendido.

9 de octubre de 1919.

Causas de la obsesión.

Una de las actividades que tiene por delante el estudiante de ocultismo es el estudio y la investigación científica de este asunto. Se dice en varios libros ocultistas que la obsesión y la demencia son íntimos aliados. La demencia puede existir en los tres cuerpos, siendo la menos dañina la del cuerpo físico, mientras que la más duradera y la más difícil de curar es la del cuerpo mental. La insanía del cuerpo mental, es el duro destino que desciende sobre los que durante muchas encamaciones han seguido la senda de la crueldad egoísta, empleando su inteligencia para satisfacer fines egoístas, haciéndolo intencionalmente y sabiendo que procedían mal. El Ego se vale de este tipo de locura algunas veces, para detener el avance del individuo por el sendero de la izquierda. En este sentido es una bendición disfrazada. Tratemos primero de las causas de la obsesión, dejando el asunto demencia para otro día. Estas causas son cuatro, y cada una responde a un tratamiento diferente:

Una de las causas es la marcada debilidad del doble etérico en la trama separadora, similar a un elástico flojo, que permite entrar a una entidad foránea, proveniente del plano emocional. La entrada, formada por esta trama, no está herméticamente cerrada, permitiendo ser atravesada desde afuera. Esta causa se genera en el plano físico y es consecuencia del desajuste de la materia de ese plano. Es resultado del karma prenatal, existiendo desde el primer momento. Por lo general el paciente es físicamente débil e intelectualmente retardado, pero pose do de un poderoso cuerpo emocional, que sufre, lucha y se esfuerza para impedir la entrada. Los ataques son intermitentes, y los sufren con m s frecuencia las mujeres que los hombres.

Otra de las causas es debido a razones emotivas, la falta de coordinaci n entre el cuerpo emocional y el f sico. Debido a ello, cuando el individuo act a en el cuerpo emocional (como durante la noche), le es muy dif cil volver a entrar en el cuerpo f sico y este da a otras entidades la oportunidad de entrar en el veh culo f sico e impedir que lo ocupe el verdadero Ego. sta es la forma m s com n de obsesi ny afecta a aquellos que poseen un robusto veh culo f sico y fuertes vibraciones astrales, pero cuerpos mentales d biles. Ello da lugar a que se entable la lucha, siendo el origen de las violentas escenas de gritos del lun tico y del paroxismo del epil ptico. Los hombres est nm s sujetos a este tipo de obsesi n que las mujeres, pues stas, por lo general, se hallan defin damente polarizadas en el cuerpo emocional.

Un tipo raro de obsesi n es la mental. En el futuro, a medida que el cuerpo mental vaya desarroll ndose, es posible que se den casos m s frecuentes. La obsesi n mental involucra el desplazamiento en los niveles mentales, de ah la rareza. El cuerpo f sico y el emocional se mantienen como una unidad, pero el Pensador permanece en el cuerpo mental, mientras que la entidad obsesora (revestida de materia mental) penetra en los dos veh culos inferiores. En el caso de obsesi n emocional, El Pensador permanece en sus cuerpos emocional y mental, pero es despose do del cuerpo f sico. En este ltimo caso no le queda ni el emocional ni el f sico. La causa reside en el desarrollo excesivo del mental y en la relativa debilidad de los cuerpos emocional yf sico. El Pensador es demasiado potente para sus otros dos cuerpos y desde a su empleo; se interesa demasiado por su tarea en los niveles mentales, y de esta manera da oportunidad a las entidades obsesoras para asumir control. Esto, como ya dije, es raro, siendo la consecuencia de un desarrollo desequilibrado. Ataca a los hombres ya las mujeres por igual; se manifiesta principalmente en la ni ez, y es dif cil de curar.

Una causa de obsesi nm s rara a n es, definidamente, el trabajo de los magos negros. Consiste en cortar el lazo magn tico que une al Ego con el cuerpo f sico inferior, dej ndolo en sus cuerpos emocional y mental. Esto, normalmente, dar a por resultado la muerte del cuerpo f sico, pero, en tales casos, el mago negro que ha de utilizar el f sico, entra en ly hace conexi n con su propio cord n. Estos casos no son comunes- Se presentan nicamente en dos tipos de personas:

Los que se hallan muy evolucionados en el Sendero, pero que por negligencia voluntaria, fracasan en alguna encarnaclon, abriendose al ataque de las fuerzas malignas. El pecado (como lo denominan ustedes) en la Personalidad de un disc pulo da origen a un punto d bil, que es aprovechado por las fuerzas malignas. Este tipo de obsesi n se manifiesta en la trasformaci n que, a veces, se observa en una gran alma que, s bitamente, se lanza por el camino descendente, cambiando radicalmente la direcci n de su existencia, enlodando as una buena reputaci n. Lleva con ello el propio castigo, porque en los planos internos el disc pulo observa, y en agon a mental ve a su veh culo inferior deshonrando el nombre sin m cula de su verdadero due o, y dando ocasi na que se hable mal de una causa querida.

El otro tipo corresponde a los poco evolucionados, a los d bilmente organizados y, por lo tanto, a los incapaces de resistir.Tipos de entidades obsesoras.

Las entidades obsesoras son tan numerosas que es materialmente imposible detallar as, por lo tanto enumerar una pocas:

1. Entidades desencarnadas de grado inferior que esperan encarnar, y aprovechan la oportunidad cuando se presenta como en los primeros dos casos.

2. Suicidas ansiosos de deshacer lo hecho y de ponerse nuevamente en contacto con la tierra.

3. Espíritus buenos y malos atados a la tierra, que debido a la ansiedad que sienten por sus seres queridos, por sus negocios o porque ansían causar algún daño, o repararlo, se apresuran a tomar posesión de los casos primero y segundo.

4. Los Hermanos Negros, como ya dije, que se aprovechan principalmente de los casos tercero y cuarto. Ellos necesitan cuerpos muy evolucionados, no interesándoles los débiles o burdos. En el tercer caso la debilidad es totalmente relativa, debido a la excesiva acentuación del vehículo mental.

5. Elementales y entidades subhumanas de carácter maligno, que se aprovechan de la más mínima oportunidad, allí donde sienten vibraciones afines.

6. Algunos devas de naturaleza inferior, inofensivos pero traviesos, que por puro capricho y diversión se introducen en el cuerpo de otro, así corno el niño se divierte vistiéndose con ropas de adultos.

7. Visitantes ocasionales de otros planetas que penetran en ciertos cuerpos muy evolucionados para llevar a cabo sus propios fines. Este caso es extremadamente raro…

Ahora indicaré algunos métodos que oportunamente constituirán las primeras tentativas de curaclon.

En el primer tipo mencionado, los casos de debilidad física, la cura tendrá por objeto construir un cuerpo físico robusto, en sus aspectos físico y etérj.co, pero en especial el etérico. Esto se efectuará en los años venideros, ayudados directamente por los devas de las sombras (los devas violeta o de los éteres). Se ayudará a reforzar la trama etérica por medio de la luz violeta, combinada con los sonidos correspondientes, lo cual se aplicará en sanatorios de reposo. Coincidentemente con este tratamiento, se intentará fortalecer el cuerpo mental. A medida que se consiga el fortalecimiento del cuerpo físico, los ataques se producirán cada vez con menos frecuencia, hasta que cesarán totalmente.

Cuando se trate de casos del segundo tipo, es decir, falta de coordinación entre los vehículos físico y emocional, el primer metodo de curación será el exorcismo, mediante la ayuda de los mántram y ceremonias (como se hace en el ritual religioso). Personas aptas para ello usarán estos mántram durante la noche, pues se supone que la entidad obsesora está ausente durante las horas de sueño. Estos mántram harán volver al verdadero ocupante del cuerpo, formando una muralla protectora a su alrededor, que tratará de obligar a la entidad obsesora a permanecer alejada. Al regresar el verdadero ocupante, la tarea consistirá en mantenerlo allí. La tarea educadora durante el día y las medidas de protección durante la noche, por breves o prolongados períodos, eliminarán gradualmente al maligno intruso, y con el trascurso del tiempo el paciente tratará de lograr la inmunidad. Posteriormente se podrá decir algo más sobre esto.

En el caso de obsesión mental, el problema es más difícil. La mayor parte de las primeras curas a lograrse en el futuro se obtendrán con los dos primeros grupos. Para los casos de obsesión mental se deberán esperar mayores conocimientos, aunque es conveniente hacer experimentos cuanto antes. Esta tarea tendrá que hacerse principalmente desde el plano mental por quienes pueden actuar libremente en este plano, a fin de ponerse en contacto con el Pensador en su cuerpo mental. Se deberá obtener la colaboración del Pensador, para efectuar un ataque conjunto contra los cuerpos emocional y físico obsesados. Las curas de los dos primeros casos se efectuarán, en su mayor parte, durante la noche, pero, en el último caso, el Pensador ha de recuperar sus cuerpos físico y emocional, de ahí su extrema dificultad. En estos casos frecuentemente se produce la muerte.

Sobre los casos de rotura del cordón magnético, nada puede hacerse todavía.Peligros provenientes de la evolución dévica.

Este segundo punto es más complejo. Recordarán que en el trascurso de estas cartas se dijo que es posible establecer contacto con los devas a ángeles, por medio de los mántrams y las fórmulas especificas, y que en este contacto existen peligros para el desprevenido, siendo excepcionalmente real, en la actualidad, por las siguientes razones:

a. La entrada del rayo violeta, el séptimo rayo de ceremonial, hace que dicha relación o contacto con los devas, se obtenga hoy más fácilmente que nunca. Por lo tanto, en este rayo es posible tal acercamiento y, mediante el empleo de las fórmulas establecidas y ceremoniales, conjuntamente con movimientos rítmicas regulados, se hallará el punto de unión de las dos evoluciones afines. Esto se observará en los rituales, y los síquicos testifican ya el hecho de que el ritual de la Iglesia y de la Masonería ha sido puesto en evidencia. Esto sucederá con mayor frecuencia, llevando consigo ciertos riesgos que inevitablemente se introducirán en el conocimiento popular, afectando así de variadas maneras a los incautos hijos de los hombres. Como ya saben, la Jerarquía planetaria está ahora realizando un esfuerzo definido a fin de informar a los devas la parte que han de desempeñar en el esquema de las cosas y la parte que también le corresponde a la familia humana. El trabajo es lento, siendo inevitables ciertos resultadas. No es mi intención tratar en estas cartas la función que el ritual y las fórmulas mántricas establecidas tienen en la evolución de los devas y de los hombres. Sólo deseo señalar que para los seres humanos existe un peligro en el uso imprudente de las fórmulas que invocan a los devas, en experimentar con la Palabra Sagrada, para hacer contacto con los Constructores, los cuales son afectados grandemente por ello, y en esforzarse por descubrir los secretos del ritual, con su correspondiente color y sonido. Más adelante, cuando el discípulo haya atravesado el portal de la iniciación, obtendrá este conocimiento y también la necesaria información que le enseñará a trabajar de acuerdo a la ley. Quien se ajusta a la ley, no corre peligro.

b. La raza está poseída de una fuerte determinación de penetrar detrás del velo e investigar lo que existe en esa zona desconocida. En todas partes las personas son conscientes internamente de los incipientes poderes que la meditación desarrolla. Han descubierto que siguiendo estrictamente ciertas reglas, se hacen más sensibles a ciertas visiones y sonidos de los planos internos. Obtienen fugaces vislumbres de lo desconocido; ocasionalmente, ya raros intervalos, se abre momentáneamente el órgano de la visión interna, y oyen y ven en los planos astral y mental. Perciben a los devas en las reuniones en que se emplea el ritual, captan sonidos o voces que les revela verdades que reconocen como tales. La tentación natural a forzar estas cosas, a prolongar la meditación, a poner en práctica ciertos métodos que prometen intensificar la facultad síquica, es demasiado fuerte. Imprudentemente fuerzan las cosas y los resultados son desastrosos. Sugeriré lo siguiente: Literalmente, es probable jugar con fuego durante la meditación. Los devas de los niveles mentales manipulan los fuegos latentes del sistema e incidentalmente los fuegos latentes del hombre interno. Desgraciadamente es posible ser juguete de las actividades de esos devas y perecer en sus manos. Aquí digo una verdad y no expongo interesantes quimeras de un cerebro alucinado. Cuidense de jugar con fuego.

c. El presente período de transición es, en gran parte, responsable del peligro. No se ha llegado todavía a construir el tipo de cuerpo adecuado para retener y manipular la fuerza oculta; por ahora los cuerpos empleados sólo acarrean desastres al estudiante ambicioso. Cuando un individuo comienza a seguir el camino de la meditación ocultista, tarda casi catorce años para reconstruir los cuerpos sutiles e, incidentalmente, el físico. Durante todo ese periodo es peligroso urgar lo desconocido, pues únicamente un cuerpo físico robusto y refinado, un cuerpo emocional estable, controlado y equilibrado, y un cuerpo mental debidamente agudizado, pueden penetrar en los planos sutiles y, literalmente, trabajar con Fohat, pues es precisamente lo que hace el ocultista. Por eso, todos los sabios Instructores hacen tanto hincapié respecto al sendero de purificación, el cual debe preceder al sendero de iluminación, e insisten en que se adquiera la facultad espiritual, antes de poder desarrollar sin peligro la facultad síquica; exigen servir a la raza todos los días de la vida, antes de permitir al hombre manipular las fuerzas de la naturaleza; dominar a los elementales, colaborar con los devas, aprender las fórmulas y ceremonias, los mántrams y las palabras clave, que atraen estas fuerzas al círculo de la manifestación.

4 de agosto de 1920.

Peligros provenientes de los Hermanos de la Oscuridad.

Creo que anteriormente he dado todo cuanto puedo impartir por ahora respecto a los Hermanos de la Oscuridad, según se los denomina a veces. Aquí quiero insistir únicamente sobre el hecho de que el estudiante común no debe temer ningún peligro proveniente de esta fuente. Sólo cuando nos acercamos al discipulado y un hombre se destaca de sus semejantes, como instrumento de la Fraternidad Blanca, atrae la atención de quienes tratan de detenerlo. Cuando por la práctica de la meditación, el poder y la actividad en el servicio, el hombre ha desarrollado sus vehículos a un punto de verdadera realización, su vibración pone en movimiento materia de un tipo especifico, y aprende a trabajar con esa materia, a manipular los fluidos ya controlar a los constructores. Al hacerlo, se entromete en los dominios de quienes trabajan con las fuerzas de la involución y se expone a sus ataques, los cuales pueden ser dirigidos contra cualquiera de sus tres vehículos, pudiendo ser de distintos tipos. Describiré brevemente algunos de los metodos que se emplean contra el discípulo, los únicos que interesan a quienes estudian estas cartas:

a. Ataques al cuerpo físico: Emplean todos los medios posibles para entorpecer la utilidad del discipulo, mediante enfermedades o invalidando su cuerpo físico. No todos los accidentes son consecuencia del karma, pues comúnmente el discipulo ha trascendido buena parte de ese tipo de karma, y está relativamente libre de esa fuente de entorpecimientos durante el trabajo activo.

b. El espejismo es otro de los métodos empleados: Consiste en envolver al discipulo en una nube de materia emocional o mental, suficientemente densa como para ocultarle lo real y oscurecer temporalmente la verdad. El estudio de los casos donde ha sido empleado el espejismo son altamente reveladores, poniendo de manifiesto cuán difícil es, aun para el discípulo avanzado, discernir siempre entre lo real y lo falso, la verdad y la mentira. El espejismo puede producirse en los niveles emocional y mental, pero comúnmente en el primero. Una de las formas empleadas consiste en introducir en la mente del discípulo la idea de debilidad, desaliento o crítica, a la cual cede en algunos momentos. La idea, así sugerida, adquiere excesiva proporción y el discípulo desprevenido, sin advertir que está viendo los gigantescos contornos de sus propios pensamientos moment neos y pasajeros, se deja dominar por el desaliento, hasta llegar a la desesperaci n, siendo en tales condiciones de muy poca utilidad para los Grandes Seres. Otra forma consiste en proyectar en su aura mental sugerencias e ideas que se supone proceden de su propio Maestro; pero en realidad son sugerencias sutiles que entorpecen y no ayudan. Ha de ser muy sagaz el disc pulo para discernir, en cualquier momento, entre la voz de su verdadero Instructor y las enga osas sugerencias del falso, y esto ha sucedido hasta con elevados iniciados, que han sido enga ados moment neamente.

Son muchos y sutiles los medios p ra enga ar y reducir el rendimiento efectivo del trabajo en el mundo. Por eso se aconseja sabiamente a todos los aspirantes a estudiar y trabajar para desarrollar viveka, o esa discriminaci n que protege contra el enga o. Si esta cualidad se construye laboriosamente y se cultiva cuidadosamente en todas las circunstancias y casos, grandes y peque os de la vida diaria, el peligro de ser desviado quedar anulado.

c. Un tercer m todo, frecuentemente empleado, es envolver al disc pulo en una densa nube oscura; rodearlo de una impenetrable noche y niebla, en la cual tropieza y frecuentemente cae. Puede tomar la forma de una negra nube de materia emocional, de alguna oscura emoci n, que parece poner en peligro toda vibraci n estable, precipitando al aturdido estudiante en las negruras de la desesperacion; se siente como si fuera despajado de todo y presa de varias y funestas emeciones; se considera abandonado por

todos; ve los esfuerzos pasados como in tiles; cree que ya no le queda m s que morir. En tales momentos el estudiante necesita en gran manera el don de viveka, contrapesar cuidadosamente y razonar con calma toda la cuesti n. En esos momentos debe recordar que la oscuridad no oculta nada al Dios interno y que el centro de la conciencia permanece all, inc lume ante todo cuanto pueda acontecer. Ha de perseverar hasta el fin, el fin de qu ? El fin de la nube que lo envuelve; el punto donde se fusiona con la luz del sol y que debe atravesar en toda su extensi ny salir a la luz del d a, comprendiendo que nada puede llegar ni da ar a la conciencia interna. Dios se halla dentro, no importa lo que trascurre afuera. Observamos las circunstancias ambientales, f sicas, astrales o mentales, y olvidamos que en lo m s profundo del coraz n se ocultan nuestros puntos de contacto con el Logos universal.

d. Finalmente (no puedo tratar todos los m todos utilizados), los medios empleados pueden consistir en proyectar oscuridad mental sobre el discipulo. La -oscuridad puede ser intelectual, en consecuencia, m s dif cil de penetrar; pues en este caso debe entrar en juego el poder del Ego, mientras que en el primero el razonamiento sereno de la mente inferior puede ser suficiente para disipar la dificultad. En este ltimo caso, el discipulo no s lo har bien en tratar de evocar a su Ego o Yo superior, para disipar la nube, sino tambi na su Instructor oa su Maestro, para que le presten ayuda. stos son s lo algunos de los peligros que acechan al aspirante. Los se alo nicamente como advertencia y gu a, no para alarmarlos. Ahora pueden intercalar la carta mencionada anteriormente, con las reglas que en ella doy para ayudar al disc pulo.

25 de setiembre de 1919.

La Fraternidad Negra.

Hoy quisiera hablarles de los poderes de la Fraternidad Negra. Es necesario que comprendan ciertas leyes que rigen sus actividades y algunos m todos que sus miembros emplean, a fin de comprenderlos y utilizar los m todos adecuados de protecci n. Como dije anteriormente, el peligro es todav a inapreciable para la mayor a, pero a medida que trascurra el tiempo será necesario enseñar, a quienes trabajan en el plano físico, la forma de protegerse y resguardarse de los ataques.

Los Hermanos Negros son -nunca lo olviden- hermanos equivocados y descarriados, aunque hijos del mismo Padre, que se han extraviado en lejanas tierras. El camino de retorno será largo para ellos, pero la misericordia de la evolución, inevitablemente, los obligará a volver por el sendero de retomo en ciclos distantes. Quien sobreexite la mente concreta y consienta cerrarse continuamente a lo superior, corre el peligro de desviarse por el sendero de la izquierda. Muchos son los que se desvían así, pero… vuelven sobre sus pasos y evitan cometer los errores en el futuro, así como el niño que se quema una vez, evita acercarse al fuego. El hombre que persiste, a pesar de las advertencias y del dolor, es el que finalmente se convierte en un hermano de la oscuridad. Al principio, el Ego lucha denodadamente para impedir que la Personalidad se desarrolle de esta manera, pero las deficiencias del cuerpo causal (no olviden que nuestros vicios no son más que nuestras virtudes mal empleadas) hace que éste se desequilibre y desarrolle excesivamente en un sólo sentido y esté lleno de huecos y brechas allí donde deberían hallarse las virtudes.

El hermano negro no se siente unido a su especie; sólo ve personas que han de ser explotadás para sus propios fines. Ésta es, en pequeña escala, la marca de aquellos que, a sabiendas o no, son sus instrumentos. No respetan a persona alguna; consideran a todos los hombres como presa legítima; emplean a cualquiera para llevar adelante sus propósitos, y por todos los medios a su alcance, correctos o incorrectos, procuran destruir toda oposición y adquirir cuanto desean para su yo personal.

El hermano negro no tiene en cuenta el sufrimiento que puede ocasionar, ni se preocupa de la agonía mental que podría causar en su adversario; persiste en sus propósitos y no los abandona, aunque dañe a alguien, sea hombre, mujer o niño, con tal que sus propios fines se cumplan. No hay que esperar compasión de quienes se oponen a la Fraternidad de la Luz.En el plano físico y en el emocional, el hermano negro tiene más poder que el hermano de la Luz; no más poder “en sí”, sino más poder aparente, porque los Hermanos Blancos prefieren no ejercer Sus poderes en esos dos planos, como lo hacen los Hermanos Negros. Podrían ejercer Su autoridad, pero han decidido abstenerse y, en cambio, trabajar con los poderes de la evolución y no con los de la involución. Las fuerzas elementales que se encuentran en ambos planos se ponen en juego obedeciendo a dos factores:

a. Las fuerzas inherentes a la evolución, que conducen todo a la final perfección. Los Adeptos Blancos colaboran en ello.

b – Los hermanos negros, que algunas veces emplean estas fuerzas para imponer su voluntad y vengarse de todos los que se oponen. Otras veces, los elementales del plano terrestre, los gnomos y la esencia elemental que se encuentra en las formas malignas, algunos de los duendes y las hadas de color marrón, gris y de tonalidades sombrías, actúan bajo su control. Sin embargo, no pueden controlar a los devas altamente desarrollados ni a las hadas de color azul, verde o amarillo, aunque a algunas de color rojo pueden hacerlas trabajar bajo su dirección. Los elementales del agua (aunque no los duendes ni las sílfides) a veces los ayudan, y debido al control que ejercen sobre estas fuerzas de involución, suelen entorpecer el avance de nuestro trabajo.

Con frecuencia, el hermano negro se disfraza de agente de la luz, presentándose a menudo como mensajero de los dioses; pero para seguridad de ustedes, les diré que quien actúe guiado por el Ego obtendrá clara percepción y escapará al engaño.

En la época actual, su poder es a veces muy grande. Hvorfor? En la Personalidad de todos los hombres existen aún muchas cosas que responden a su vibración, por eso les resulta fácil afectar los cuerpos de los hombres. Muy pocos miembros de la raza, relativamente hablando, han desarrollado la vibración elevada que corresponde a la tónica de la Fraternidad de la Luz, que prácticamente actúa en la casi totalidad de los dos niveles más elevados (los subplanos atómicos y subatómicos) de los planos mental, emocional y físico. Al actuar en dichos subplanos, puede sentirse el ataque de los elementales en los planos inferiores, pero no producirán daño; de ahí la necesidad de la pureza de vida, de emociones puras y controladas y de pensamientos elevados.

Observarán que he dicho que el poder de los hermanos negros predomina aparentemente en los planos físico y emocional, no asi en el plano mental, en el cual actúan los hermanos de la Luz. Es posible hallar magos negros de gran poder en los niveles mentales inferiores, pero en los superiores domina la Logia Blanca; los tres subplanos superiores son los niveles que Ellos exhortan a los hijos de los hombres a descubrir; constituyen Su región, hacia la cual han de aspirar y luchar. El hermano negro impone su voluntad sobre los seres humanos (cuando existe vibración análoga) y sobre los reinos elementales de involución. Los hermanos de la luz, como lo hizo “el varón de dolores”; imploran a la humanidad errante que se eleve hacia la luz. El hermano negro retarda el progreso y moldea todo para sus propios fines; el hermano de la luz dirige sus esfuerzos a fin de acelerar la evolución y -renunciando a lo suyo, corno precio de la realización- permanece en medio de las brumas, la lucha, el mal y el odio de la época, si al hacerlo puede ayudar a otros (sacándolos de la oscuridad de la tierra) afirmandoles sus pies sobre el Monte para que puedan ascender a la Cruz.

Y ahora, ¿qué métodos pueden eniplearse para salvaguardar a los trabajadores en el campo del mundo? ¿Qué se puede hacer para evitar los peligros de la actual lucha y de la aún más enconada de los siglos venideros?

1. La primera condición esencial es lograr la purificación de todos los vehículos. Si un hermano negro obtiene dominio sobre un hombre, es prueba de que éste tiene algún punto débil en su vida. La puerta por donde el hermano negro penetra debe ser abierta por el hombre mismo; la abertura por donde entran las fuerzas malignas debe ser hecha por el mismo ocupante de los vehículos. De ahí la necesidad de la escrupulosa limpieza del cuerpo físico, de emociones puras estables en el cuerpo emocional, y de pensamientos puros, en el cuerpo mental. Cuando esto ocurra, habrá coordinación entre los vehículos inferiores, y el Pensador que los habite no permitirá la entrada a entidades extrañas.

2. La eliminación de todo temor. Las fuerzas de la evolución vibran mucho más rápidamente que las de la involución, y en esto hay una reconocida seguridad. El temor causa debilidad; la debilidad causa desintegración; el punto débil falla, produciéndose el vacio a través de éste pueden entrar las fuerzas del mal. El factor que permite la entrada radica en el temor que siente el hombre y es el que así abre la puerta.

3. Permanecer firme e inconmovible, no importa lo que suceda. Los pies pueden estar hundidos en el barro de la tierra, pero la cabeza puede estar bañada por los rayos del sol en regiones más elevadas. Conocer la suciedad de la tierra no significa contaminarse.

4. El reconocimiento del sentido común y su aplicación a la cuestión en debate. Dormir mucho y, durmiendo, aprender a hacer positivo al cuerpo; mantenerse activo en el plano emocional y alcanzar la calma interna. Evitar el cansancio excesivo al cuerpo físico y procurar distracción, cuando sea posible. Durante las horas de relajación se efectúa el reajuste, que anula la tensión posterior.

--------

DU KAN HENTE FULDE Bogen FRA HER:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om okkult meditation

Videnskaben med meditation som en mental træningsteknik, praktiseres mere og mere overalt. Meditation er relateret til strømmende energi, hvis upersonlige og fyrige natur; dens potentielle fare bør derfor forstås og undgås, og den anvendte praksis bør være sikker og pålidelig. Denne bog afslører de grundlæggende, generelle og specifikke faktorer, der viser det grundlæggende mål med meditationens videnskab: verdenstjeneste.

Djwhal Khul - Brev om okkult meditation (246, 3 KB, 11.118 hits)

Næste Artikel