Tilgang til mestrene gennem meditation (bogstav VIII) af den tibetanske mester Djwhal Khul

  • 2012
Indholdsfortegnelse skjul 1 Bogstaver om okkult meditation af tibetansk mester Djwhal Khul 2 BREV VIII 3 ANVENDELSE TIL LÆRERE GEM MEDITATION 4 DU KAN HENTE FULDE BOG FRA HER:

Brev om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV VIII

ANVENDELSE TIL Lærere gennem meditation

1. Hvem er mestrene?

2. Hvad indebærer adgang til lærere

a. set fra den studerendes synspunkt

b. fra Master's synspunkt?

3. Metoder til at henvende sig til mestrene under meditation.

4. Effekten af ​​denne adgang i alle tre fly.

12. september 1920.

Søgning efter målet.

I dag vil jeg være i stand til at tackle mere fuldstændigt med mestrene, og hvordan jeg kan henvende sig til dem gennem meditation. Jeg ved, at dette emne er meget tæt på dit hjerte og hjertet af dem, der ængsteligt følger det indre lys. Jeg vil udvikle det på en sådan måde, at i slutningen af ​​dette brev vil mestrene være for dig mere reel end nogensinde, fordi du har forstået bedre, hvad det betyder at henvende sig til dem; metoden til at gøre det vil være enklere; Effekten, som denne kontakt vil producere, vil manifestere sig i livet på en sådan måde, at det ivrig søges at opnå det øjeblikkeligt og praktisk. Derfor, som vi har gjort i andre tilfælde, vil vi klassificere vores emne i undertekster og opdelinger:

1. Hvem er mestrene?

2. Hvad indebærer adgang til lærere

a. set fra den studerendes synspunkt

b. fra Master's synspunkt?

3. Metoder til at henvende sig til mestrene under meditation.

4. Virkningen af ​​denne tilgang på alle tre planer.

Overalt i verden føles det ønske, der får mennesket til at lede efter nogen, der legemliggør sit ideal. Selv dem, der ikke indrømmer Masters eksistens, søger et ideal og visualiserer det derefter, legemliggjort i en eller anden form, på det fysiske plan. Måske forestiller de sig sig selv som eksponenter for den ideelle handling eller ser en stor filantrop, fremtrædende videnskabsmand, bemærkelsesværdig kunstner, som inkarnerende Hans højeste opfattelse. Mennesket, simpelthen fordi han er fragmentarisk og ufuldkommen, har altid følt i sig selv impulsen til at lede efter en, der er større end sig selv. Dette tvinger ham til at vende tilbage til midten af ​​hans væsen og tvinger ham til at tage vejen tilbage til Omni-Yo. I tidens løb rejser den fortabte søn sig altid og vender tilbage til Faderen, og erindringen om Faderhjemmet og hans herlighed forbliver altid sovende i hans hukommelse. Men det menneskelige sind er sammensat, så søgen efter lys og ideal er logisk lang og vanskelig. Nogle gange ser vi det gennem et mørkt glas, men derefter ansigt til ansigt. Nu ser vi flygtigt gennem vinduerne, som vi lejlighedsvis krydser, når vi stiger op på den evolutionære skala, til væsener større end os, der udvider en hjælpende hånd og opfordrer os til at kæmpe modigt, hvis vi vil komme dit sted De er ankommet.

Vi præsenterer den skønhed og herlighed, der omgiver os, og som vi stadig ikke kan nyde; vores vision passerer flygtigt, og vi når sådan herlighed i et sublimt øjeblik, for at miste det igen og synke igen i det mørke mørke, der omgiver os. Men vi ved, at der og ud over der er noget ønskeligt; opdage, at mysteriet med det ydre vidunder kun kan opnås ved at trække sig internt, indtil vi finder centrum af bevidstheden, der vibrerer i harmoni med disse svagt opfattede vidundere og med de strålende sjæle, der kalder sig selv Vores ældre brødre. Kun ved at trampe på de ydre konvolutter, der slør og skjuler det indre centrum, når vi dette mål og finder de væsener, vi søger. Først når vi har mestret alle former og udsat dem for den indre Guds skader, kan vi finde Gud i alt, fordi kuverterne, hvor vi bevæger os i væsenes plan, er de eneste, der skjuler os for Den indre Gud og adskille os fra dem, i hvilke denne Gud overskrider alle ydre former.

En stor indviede, der udtrykte det, jeg siger her, tilføjer andre ord med strålende sandhed: Så vil vi kende os som vi er kendt. Fremtiden gælder for hver enkelt og for enhver, der kæmper ordentligt: ​​Han tjener uselvisk og mediterer på den okkulte metode, løftet om, at han vil kende dem, der har fuld viden om den, der kæmper. Heri ligger håbet for den, der studerer meditation. Når han kæmper, fejler, vedvarer og mødes gentagne dag efter dag, er den vanskelige opgave med koncentration og kontrol af sindet, i det indre aspekt, dem, der kender ham og med heftig sympati a, observer de fremskridt, du gør.

Husk den første del af observationer foretaget af dette initiativ, hvor han angiver de midler, hvormed mørket spredes, og viden om de store væsener nås. Han understreger, at kun gennem kærlighed er vejen for lys og viden rejst. Hvorfor lægger du vægt på kærlighed? Fordi målet for alle er kærlighed, og der ligger fusion. For at forklare videnskabeligt, hvad der ofte er en tvetydig følelse, kan vi udtrykke det på følgende måde: Når denne vibration opnås, analog med Rayode Love-Wisdom (den guddommelige stråle), kontaktes der med Lords of Love, det vides at Mesterne med medfølelse og muligheden for at trænge ind i bevidstheden om de store væsener og af alle vores brødre, uanset deres rang, bliver en realitet af manifestation.

Dette er den sti, som enhver skal følge, og metoden er meditation. Lameta er perfekt kærlighed og visdom; trinene til at tage består i at overvinde i alle tre planer den ene underplan efter den anden; metoden er okkult meditation; belønningen er den kontinuerlige ekspansion af bevidstheden, der endelig sætter mennesket i perfekt forhold til sin egen ego, med de andre Yoes, med den Mester, der er blevet tildelt og ivrig venter på ham, med de avancerede disciple og initierer, med hvem Han kan komme i kontakt inden for mesterens aura, indtil han endelig kommer i kontakt med One Initiator, er optaget på det hemmelige sted og kender mysteriet, der ligger til grund for samvittigheden.

14. september 1920.

1. Hvem er mestrene?

Det vil være af værdi at overveje spørgsmålet om adgang til mestrene gennem meditation. Jeg vil begynde med nogle grundlæggende udsagn om mestrene og det sted, de besætter i evolutionen. Derfor vil jeg diskutere det første punkt. På denne måde vil jeg udsætte for dem, der læser disse breve, nogle ideer om hans hierarki, hans omfattende udvikling og hans arbejdsmetoder. Naturligvis indeholder meget af det, jeg vil sige, intet nyt eller vigtigt. De ting, der mest vedrører os, og som vi er mest kendte med, er dem, vi hyppigst overser, og de mørkeste for vores ræsonnementfakultet.

Visdomsmesteren er en, der har bestået den femte indvielse. I virkeligheden betyder dette, at hans samvittighed har nået en sådan ekspansion, at den inkluderer det femte rige eller åndelige rige. Han har kørt sig gennem de fire nedre verdener: mineralet, grøntsagerne, dyret og mennesket, og gennem meditation og service har han udvidet sit center for bevidsthed til at omfatte åndens plan.

Visdomsmesteren er en, der har overført polarisationen fra de tre atomer i personlighedslivet - inkluderet i kausallegemet - til de tre atomer i den åndelige triade. Bevidst er det abstrakt ånd-intuition-sind eller atma-budi-manas, ikke potentielt, men i fuld effektiv kraft, opnået gennem erfaring. Estolo har, som jeg sagde tidligere, opnået med meditationsprocessen.

Visdomsmesteren er en, der ikke kun har fundet ego-akkorden, men også monadens fulde akkord, og derfor kan trykke på viljen variationerne af alle noter, fra de laveste til monadeplanens. Dette betyder esoterisk, at du har udviklet kraften til at oprette og kan udstede den tilsvarende note til hver plan og bygge videre på den. Denne magt til at opdage - først noterne fra den monadiske akkord og derefter bruge disse noter i det konstruktive arbejde - realiseres først gennem meditationen, der praktiseres efter den okkulte metode, afbalanceret af den ydelse, der ydes kærligt.

Visdomsmesteren er en, der kan anvende loven i alle tre verdener og mestre alt, hvad der udvikler sig på disse planer. Ved at lære sindets love gennem meditationspraksis, udvider mesteren disse love til at omfatte love om det universelle sind, som det udtrykkes i den nedre manifestation. Sindets love læres i meditation og anvendes i tjenestens liv, en logisk konsekvens af sand viden.

Visdomsmester er en, der er gået fra klasselokalet til læring til klasserommet i visdom; Han har afsluttet de fem grader, han har overført det nederste sind til et rent og makulalt sind og ønske til intuition og oversvømmer sin bevidsthed med lyset fra den rene ånd. Meditationens disciplin er den eneste måde, hvorpå dette kan gøres.

Visdomsmesteren er en, der ved den viden, der er erhvervet gennem de fem sanser, har lært, at der er en syntese og har smeltet sammen de fem sanser i de to syntetiske stoffer, der markerer realiseringspunktet i solsystemet. Gennem meditation justeres den geometriske sans for proportioner, betydningen af ​​værdierne genkendes klart, og gennem sådan omjustering og genkendelse spredes illusionen, og virkeligheden kendes. Meditationspraksisen og den interne koncentration, der udføres i den, øger bevidstheden om formelens værdi og dens sande anvendelse. Derfor er der kontakt med virkeligheden, og de tre verdener kan ikke længere fange os.

Visdomsmesteren er en, der kender betydningen af ​​samvittighed, liv og ånd og kan ankomme direkte ved linjen med mindst modstand til "hans fars skød i himlen." Fremgangsmåden til linjen med mindst modstand, den direkte vej, opdages gennem praksis meditation.

Visdomsmesteren er en, der har forvandlet sig selv, fra femdoblet til tredobbelt og tredobbelt til dobbelt. Han er blevet den femspidsede stjerne, og når den tid er inde, ser han hende skinne på One Initiator og observerer hende i alle dem, der har nået hans samme position. Han har helliget (esoterisk forstand) kvartæret ved at bruge det som en grundlæggende sten, hvorpå Salomos tempel står. Det er skredet ud over selve templet og betragter det som en begrænsning. Det har forladt sine begrænsende vægge og har trængt ind i triaden. Han har gjort det altid ved hjælp af den okkulte metode, det vil sige bevidst og med fuld viden om hvert skridt, der er taget. Han lærte betydningen af ​​hver begrænsende form, overtog kontrol og anvendte loven i det plan, der svarer til formen. Efter at have overskredet formularen afviste han den for andre overordnede. Således går han konstant igennem formens offer og død. Anerkender, at hun altid fængsler, at man konstant skal ofre og skal dø, så det indre liv skrider hurtigt fremad og opad. Vejen til opstandelse forudsætter korsfæstelse og død; så fører det til bjerget, hvor opstigningen finder sted. Under meditation kan du værdsætte og kende livets værdi og formens begrænsninger, og gennem viden og service kan livet frigøre sig fra alt, hvad der begrænser og låser sig.

Visdomsmesteren er en, der har besluttet at forblive på denne planet for at hjælpe sine medmennesker. De, der når den femte indvielse, er vismesterne, men ikke alle forbliver for at arbejde som løbets tjenere. Nogle udfører andre værker af lige eller større betydning. For den brede offentlighed betyder dette udtryk, at nogle lærere beslutter at forblive og begrænse sig til fordel for dem, der prøver at gå videre i den evolutionære skala. Gennem meditation opnår mesteren sit mål og gennem meditation (noget, der ofte ikke forstås) eller manipulation af mental materie og ved hans præstation på raceets mentale kropper, udfører han det arbejde, der hjælper den evolutionære proces .

Visdomsmesteren er en, der har modtaget den første indvielse, der forbinder ham med det store broderskab af Sirius, og som jeg sagde, han er en første-grad-initiativtager i Grand Lodge. Det har nået en udvidelse af bevidsthed, der har gjort det muligt for det at komme i kontakt med mange sektorer i solsystemet. Nu har han foran sig et stort område med udvidelser, der til sidst vil føre ham ud over systemets bevidsthed, mod noget meget større og bredere. Du skal begynde at lære de kosmiske meditationers begyndelser, som giver dig mulighed for at komme ind i den bevidsthed, der er ud over, hvor meget vi kan undfange.

Visdomsmesteren er en, der bevidst handler som en del af det himmelske menneske over for hans krop, han kan tilhøre. Forstå de love, der styrer grupper og gruppe sjæle. Selv styrer han bevidst en gruppesjæl (en gruppe, der er på vej tilbage, sammensat af mange mænds sønner) og kender dens retmæssige plads i systemets krop. Han ved også, at centret i det himmelske menneskes legeme, hvormed den harmoniske vibration mellem ham og hans gruppe opretholdes, og fører ham til at forholde sig til andre grupper i det samme legeme, i henhold til visse love. Den studerende, der reflekterer, vil indse, hvor nyttig meditation er som forberedelse til denne aktivitet, da det er det eneste middel til at overskride alle følelser af adskillelse og esoterisk forståelse af enhed med vores medmennesker.

Visdomsmesteren er den, som visse magtord er blevet overdraget i kraft af det udførte arbejde. Gennem disse ord gælder loven for andre udviklinger end menneskelige, og gennem dem samarbejder de med Logos 'aktivitetsaspekt. Således smelter hans samvittighed med den fra de tredje logoer. Gennem disse ord hjælper han i byggeriet og i den sammenhængende manipulerende indsats fra den anden logo; det inkluderer den interne handling af tyngdekraftsloven (eller tiltrækning og frastødelse), der styrer alle funktionerne i det andet Logoïco-aspekt. Gennem disse ord samarbejder han i arbejdet med de første logoer, og efter at have modtaget de sjette og syvende indvielser (som han ikke altid opnår) lærer han betydningen af ​​Vilje, som den anvendes i systemet. Disse ord formidles til ham mundtligt og gennem kraft af klarsyn, men initiativet må opdage dem for sig selv, når han når den atmiske bevidsthed ... og bruger den.

Ved at udvikle denne bevidsthed gennem intuition, kan licentiatet komme i kontakt med puljen af ​​viden, der er iboende i Monaden og således lære magtens ord. Denne kapacitet erhverves først efter anvendelsen af ​​septeret med indvielsen af ​​verdens herre. I de højere stadier af okkult meditation udvider visdomslæreren derfor sin viden. Din samvittighed forbliver ikke æstetisk, men hver dag er mere omfattende.

Visdomsmesteren er den, der har opnået ret til ved lighed med vibrationer at arbejde sammen med guiderne for hierarkiet på denne planet sammen med dem fra andre planeter, der er forbundet med vores kæde . Når han har modtaget andre initiativer, kan han komme i kontakt med de syv planetariske logoer og arbejde sammen med dem, og ikke kun med de tre, der kontrollerer de beslægtede kæder, og være i stand til at dække hele systemet, da hans bevidsthed er udvidet til at omfatte alle de objektivt solsystem.

Jeg kunne anføre andre definitioner og belyse sagen mere bredt, men med det, der blev sagt i dag, nok. Det punkt, som en mester opnår, er kun relativt højt, da det skal huskes, at når han når det, beviser han, at det virkelig er underordnet, sammenlignet med det perspektiv, der strækker sig foran ham. Hver udvidelse af bevidsthed og hvert trin i skalaen gør ikke mere end at åbne før den indleder en anden sfære, der skal inkludere, og et andet trin, der skal gå videre. Hver opnået indvielse afslører kun andre højere opnåelser, så punktet aldrig nås, hvor aspiranten (være en almindelig mand, indviet, mester, chohan eller buddha) kan forbliver i statisk tilstand, ikke i stand til yderligere fremskridt. Selv Logos Selv ønsker at nå, og den, hvorpå Logos stræber efter, til gengæld stræber efter at nå en anden overlegen over ham.

Hvad der sker i systemet gentages i de kosmiske planer, og hvad der læres her, skal læres igen, i mere omfattende skala, i selve kosmos. Denne idé indeholder inspiration og udvikling, ikke træthed eller fortvivlelse. Belønningen, der følger med hvert skridt fremad, den glæde, der ledsager enhver ny forståelse, kompenserer den håbefulde jagerfly på en passende måde. I morgen diskuterer vi det mest praktiske aspekt af emnet, den mand, der stræber efter denne høje kald.

16. september 1920.

2. Hvad involverede adgang til mestrene.

Vi vil diskutere det andet punkt i dette ottende brev, hvor vi studerer det i. to sanser: kort set fra mesterens synspunkt og til en vis grad fra disciplets synspunkt.

I disse breve har jeg givet en bred oversigt over den store opgave foran den mand, der har til hensigt at nå målet. Meget af det, der er skrevet, er uden interesse for nogen, der kun har nået en fælles udvikling, det angår hovedsageligt dem, der har nået et specifikt stadie i evolutionen og er på vej til probacin. Meget af det, der kunne siges om det, er allerede diskuteret ovenfor. Jeg vil ikke dække det samme terræn her, men vil især henvise til de interne relationer, der findes mellem Master og discipel.

Dette forhold består af fire grader; i hver henvender aspiranten sig til sin mester mere og dækker den periode, hvor individet er i træning, indtil det øjeblik, han bliver dygtig, idet han er sådanne perioder følgende:

a. Den, hvor ansøgeren er i prøvetid.

b. Her bliver han en accepteret discipel.

c. Den, i hvilken han anses for at være den intime af mesteren, eller som esoterisk sagt, Sønnen fra Mesteren

d. Han, der modtager de tre sidste initieringer, hvor han anerkendes som en med Mesteren. Hans betingelse er tilstanden "Læreren valgt", en tilstand, der er analog med John, den elskede discipel, der er omtalt i Bibelen.

Disse stater er underlagt to betingelser:

a. Vibrationslighed,

b. karma,

involveret i individets evne til at udvikle gruppebevidsthed.

I det højere sinds planer i det andet underplan har vi en afspejling af hvad der kan observeres i de øverste planer i vores solsystem. Hvad har vi der? Syv himmelske mænd, hver integreret (set fra synspunktet af form) af gruppe sjæle - dannet af enheder af menneskelig og englebevidsthed. I det andet underplan på det mentale plan er de grupper, der hører til mestrene, hvis jeg kan udtrykke det på denne måde. Disse grupper er animeret og vitaliseret fra det atomære underplan, hvor mestrene er bosiddende * (når de viser sig at hjælpe mænds børn), på samme måde som himmelske mænd har sin oprindelse og årsagen til hans liv i solsystemets atomplan, som vi kalder Adi-planet eller forgrunden. Disse grupper er dannet omkring en mester, er inkluderet i hans aura og er en del af hans samvittighed, der omfatter mennesker, hvis egoistiske og monadiske stråler er lig med masteren. Dette betyder, at de vedrører to typer mennesker:

1. De, der forbereder sig på at modtage den første og anden indledning i strålen af ​​ego.

2. De, der forbereder sig på at modtage de næste to initieringer i Monadstrålen. Her er grunden til overførsel af en person fra en stråle til en anden. Overførslen er kun synlig, selvom det betyder, at man går over til en anden mestergruppe. Dette finder sted efter den anden indledning.

* Siden 1920 har der sket store ændringer. På nuværende tidspunkt (1945) er de blevet overført til det buddhiske fly (AAB)

Probatistens tre mål.

I den periode, hvor ansøgeren er på prøve, forventes han at udvikle tre ting:

1. Evnen til at komme i kontakt med din gruppe eller med andre ord være følsom over for gruppens vibration, som en bestemt lærer er omdrejningspunktet for. Først opretter den kontakt med sjældne intervaller. I løbet af den første del af sin prøvetid, mens han er under observation, er han kun i stand til at føle og fastholde vibrationen i gruppen (som er Masterens vibration) i en meget kort periode. I et højt øjeblik vil det være knyttet til Mesteren og gruppen; Hele hans væsen vil blive oversvømmet med den høje vibration, der vil dukke op som en eksplosion af gruppens farve. Derefter vil den roe sig ned, vende tilbage til sin forrige tilstand og miste kontakten. Deres kroppe er ikke tilstrækkeligt forfinede, og deres vibrationer er for ustabile til at holde den i lang tid.

Men når tiden går (længere eller korte perioder, afhængigt af den studerendes ønske), øges frekvensen af ​​kontaktmomenter, kan vibrationen bevare mere tid og vender ikke så let tilbage til sin normale tilstand. Tiden er endelig her, hvor du kan holde kontakten stabil. Gå derefter videre til anden fase.

2. Kraften til at tænke abstrakt eller kraften til at komme i kontakt med det højere sind via kausallegemet. Han må lære at komme i kontakt med det nedre sind, simpelthen som et instrument til at nå det øverste sind, og således overgå til polarisering i kausallegemet. Derefter vil det gennem det kausale legeme blive knyttet til de abstrakte niveauer. Indtil dette er gjort, vil det være umuligt for ham at skabe kontakt med Mesteren, fordi, som allerede nævnt, skal eleven rejse sig fra sin verden (den underordnede) til Masteren (den overordnede) verden.

Nu er begge ting - kraften til at nå Master og Hans gruppe og kraften til at polarisere i kausallegemet og nå abstrakte niveauer - bestemt af meditation, som det er blevet afklaret i tidligere breve. Derfor er det ikke nødvendigt at rekapitulere de givne oplysninger undtagen at indikere, at ved konstant meditation og evnen til at koncentrere sig om den umiddelbare pligt (som trods alt kun er frugten af ​​meditation, der praktiseres i det daglige liv), vil det voksende fakultet komme for at fastholde den højeste vibration. Jeg må gentage igen og igen denne tilsyneladende enkle sandhed, at kun ligheden af ​​vibrationer vil tiltrække aspiranten til den overlegne gruppe, som han kan tilhøre, til Mesteren, der repræsenterer for ham Lord of hans stråle, til instruktøren af ​​verden, der vil administrere mysterierne, til den eneste initiativtager, der vil gennemføre den endelige befrielse og til den himmelske menneskes centrum i hvis krop aspiranten finder sin plads. Udførelsen af ​​loven om tiltrækning og frastødelse på alle niveauer udtrækker det guddommelige liv i mineral-, grøntsags- og dyreriget og også af det latente guddom, begrænset af det menneskelige rige, der tilknytter mennesket sin guddommelige gruppe. Den samme lov frigiver ham fra de subtile former, der på lignende måde binder ham og smelter ham igen med sin animerende kilde, Lord of Lightning, hvis krop er hans Monad. Som følge heraf består probationistens arbejde i at harmonisere hans vibration med Master's arbejde, rense sine tre underlegemer, så de ikke forhindrer sådan kontakt og kontrollerer hans lavere sind på en sådan måde, at det ikke forhindrer nedstigningen af ​​lys fra den tredobbelte Ånd. Således kan han komme i kontakt med denne triade og med gruppen i det øvre mentale underplan, hvortil det hører til højre og karma. Alt dette opnås ved meditation, og der er ingen andre midler til at nå disse mål.

3. Udstyr dig følelsesmæssigt og mentalt, forstå og verificer, at du har noget at give til gruppen, som du er tilknyttet esoterisk. Overvej følgende: undertiden lægges der for meget vægt på, hvad den studerende får, når han er en accepteret eller prøvetids discipel. Jeg vil med al alvor sige, at aspiranten ikke vil tage de ønskede skridt, før han har noget at tage, noget at tilføje for at øge skønheden i gruppen, noget at bidrage til det tilgængelige hold, som mesteren har brug for for at hjælpe løbet, og det vil øge rigdom i gruppefarve. Dette kan gøres på to måder, der interagerer med hinanden:

a. Udstyr ved hjælp af undersøgelse og anvendelse af indholdet af mentale og følelsesmæssige kroppe.

b. Brug af dette udstyr til at tjene løbet på det fysiske plan, hvilket således demonstrerer for hierarkiets observatør, at eleven har noget at give. Du skal også vise, at dit eneste ønske er at være gavn og server, snarere end at begjære og erhverve dig selv. Dette liv med erhvervelse med det formål at give, skal have som et incitament de idealer, der er nået i meditation og ved inspiration af tilstrømningen af ​​højere mentale niveauer og buddhiske niveauer, som et resultat af okkult meditation.

Når disse tre resultater er opnået, og den opnåede højere vibration er hyppigere og stabil, tager probatisten det næste skridt og bliver en accepteret discipel.

Discipelskab accepteret.

Den anden periode, når eleven bliver en accepteret discipel, er måske en af ​​de vanskeligste i hele rækkefølgen af ​​en mands liv, hvilket skyldes forskellige årsager.

Disciplen udgør en del af Mesterens gruppe og er til enhver tid i hans samvittighed og bliver holdt inden for Hans aura, hvilket indebærer konstant at opretholde en høj vibration. Jeg vil gerne have, at du reflekterer over den effekt, dette giver. Det er vanskeligt at opretholde denne vibration kontinuerligt; ofte indebærer det intensivering af alt, hvad der eksisterer i menneskets natur og kan føre (især i begyndelsen) til nysgerrige manifestationer. Men hvis mennesket er i stand til at bevare den kraft, der følger af anvendelsen af ​​Startspræderen, skal han demonstrere sin evne til at gøre det i de tidlige stadier, forblive stabil og bevæge sig fremad, når han udsættes for den intense vibration fra Mesteren.

Han må disciplinere sig på en sådan måde, at intet trænger ind i hans samvittighed, der er i stand til at skade den gruppe, som han hører til eller modvirke mesterens vibrationer. For at give dig en klar idé om, hvad jeg mener, vil jeg sige, at i starten, når du er en del af gruppen, inkluderet i mesterens aura, bliver du holdt på periferien af ​​den aura, indtil du har lært at automatisk udvise dig selv og afvise straks alle uværdige tanker og ønsker om jeget og derfor skadelige for gruppen. Indtil du lærer at gøre det, vil du ikke være i stand til at opnå et mere intimt forhold, men du skal forblive der, hvor du automatisk kan isoleres. Det vil gradvist blive mere og mere oprenset, udvikle gruppebevidsthed og tænke i gruppe servicevilkår; Lidt efter lidt vil hans aura absorbere farven på mesterens aura, indtil den smelter sammen og erhverver retten til at blive trukket nærmere "hans mesters hjerte." Senere vil jeg forklare den tekniske betydning af denne sætning, når jeg beskæftiger mig med mesterens arbejde med disciplen. Det er tilstrækkeligt at sige, at når perioden med ”accepteret discipel” går (og varierer afhængigt af tilfældene), nærmer det sig hjertet i gruppen og finder sin plads og funktionelle aktivitet i det kollektive organ. Hemmeligheden er: at finde vores eget sted, ikke så meget på evolutionsskalaen (som dette er kendt ca.), men i tjeneste. Dette er vigtigere end antaget, da det dækker den periode, der endelig på en streng måde vil indikere den vej, som mennesket skal følge efter den femte indvielse.

Tilknytning til Mesteren.

Vi ankommer nu i det øjeblik, hvor disciplen går videre til den meget ønskede position som "Mesterens søn." Derefter er det bevidst og til enhver tid en del af Mesterens bevidsthed. Samspillet mellem Ham og disciplen er hurtigt perfektioneret, og disciplen kan bevidst og villigt knytte forbindelse til Mesteren og kende hans tanker, gennemtrænge hans planer, ønsker og vilje. Dette er erhvervet i kraft af lighed med vibrationer, og fordi isoleringsprocessen (nødvendig i starten på grund af rystende vibrationer) praktisk talt er blevet overvundet; Disciplen har renset sig til det punkt, at hans tanker og ønsker ikke længere skaber bekymring for Mesteren, og de vibrerer ikke antagonistisk til gruppen. Det er testet og er ikke mislykket. Hans tjenesteliv i verden er mere koncentreret og perfekt, og han udvikler dag efter dag sin magt til at give, hvilket øger sine gaver. Alt dette vedrører deres forhold til en eller anden master eller esoterisk videnskab. En person kan modtage en indledning. Initiering er et teknisk problem og kan udtrykkes i form af esoterisk videnskab. Et individ kan modtage en indvielse og alligevel ikke være søn af en mester. Discippelskab udgør et personligt forhold, der styres af betingelserne for karma og tilknytning, og er ikke afhængig af den enkeltes position i hytten. Mantenganesto claro en sus mentes. Se han dado casos en que el hombre, gracias a su dedicaci ny laboriosidad, ha adquirido los requisitos t cnicos para la iniciaci n antes de afiliarse a un Maestro determinado.

Esta ltima relaci n de ser hijo de un Maestro, tiene una dulzura peculiar propia, y otorga ciertos privilegios. El disc pulo puede entonces asumir alguna carga que pesa sobre el Maestro y aliviarlo de ciertas responsabilidades, liber ndolo para que realice un trabajo m s extenso. De all que se haga tanto hincapi sobre el servicio, porque el hombre avanza en la medida que sirve, siendo la nota clave de la vibraci n del segundo nivel abstracto. Durante dicho per odo el Maestro conferenciar con Su hijo, planeando el trabajo a realizar, de acuerdo a sus unificados puntos de vista. As el Maestro desarrollar la discriminaci ny el juicio de su disc pulo y aliviar Su propia carga en ciertas l neas, liber ndose para otro trabajo m s importante.

Poco puede decirse acerca del per odo final de lo que estamos considerando. Abarca el per odo en que el hombre domina las etapas finales del Sendero y entra en contacto, cada vez m s ntimo, con su grupo y conla Jerarqu a. Nos lo vibra a tono con su grupo y su Maestro, sino que empieza a reunir a su propia gente ya formar su grupo propio. Al principio este grupo existir nada m s que en los niveles emocional, f sico y mental inferior. Despu s de la quinta iniciaci n el disc pulo incluir dentro de su aura a estos grupos ya los que les son propios en los niveles egoicos. Esto en manera alguna impide que contin e siendo uno con el Maestro y con el grupo, pero el m todo de interfusi n es uno de los secretos de la iniciaci n.

Todo ello unido a lo que se ha dicho anteriormente, dar una idea de los derechos y poderes que se adquieren en los senderos de probaci ny de iniciaci n. Los m todos de desenvolvimiento son siempre los mismos: la meditaci n ocultista y el servicio; la vida interna de concentraci ny la externa de pr ctica; la aptitud interna de ponerse en contacto con lo superior y la aptitud externa de expresar esta facultad mediante una vida santa; la radiaci n interna del Esp ritu, y la externa brillando ante los hombres.

17 de setiembre de 1920.

El tema que hemos estudiado durante los ltimos d as, aunque no es tan t cnico como los anteriores, lleva en s una vibraci n que har de esta octava carta una de las m s interesantes dela serie. Hetratado hechos respecto a los Maestros, Qui nes ron Ellos y el lugar que ocupan en el esquema de las cosas; he dilucidado brevemente lo que entra a tener acceso a un Maestro, desde el punto de vista del disc pulo. Se ha visto que el acercamiento es un proceso gradual y lleva al hombre desde un contacto externo ocasional con un Maestro y Su grupo, a una posici n muy ntima ya una actitud que coloca al disc pulo dentro del aura y cerca del coraz n de su Instructor. Ahora vamos a considerar brevemente lo que este cambio gradual de posici n ha significado para el Maestro y ha exigido de l.

Relaci n entre Maestro y discípulo.

Como frecuentemente se ha dicho, la atención del Maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. Cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad, cuando los cuerpos están compuestos de materia de cierta calidad, el aura ha tomado cierta tonalidad, la vibración ha alcanzado cierto grado y ritmo específicos y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en los tres mundos (el cual ha de hacerse oír a través de una vida de servicio), determinado Maestro lo somete a prueba, aplicándole una vibración más elevada y estudiando cómo reacciona a ella. Cuando el Maestro elige un discípulo, lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él, por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento. El trabajo del Maestro (todo lo que pueda trabajar inteligentemente en forma exotérica) es variado e interesante y está basado en la comprensión científica de la naturaleza humana. ¿Qué debe hacer el Maestro con el discípulo? Bastará enumerar lo esencial para obtener una idea del alcance de su trabajo:

Acostumbrar al discípulo a elevar su grado vibración, hasta que pueda mantener continuamente una vibración elevada, luego ayudarlo a que esta vibración elevada se convierta en un ritmo estable en los cuerpos del discípulo.

Ayudar al discípulo a transferir la polarización, desde los tres átomos inferiores de la personalidad a los superiores de la riada espiritual.

Vigilar el trabajo realizado por el discípulo mientras erige el canal entre la mente superior y la inferior, a medida que construye y utiliza este canal (el antakarana). Oportunamente éste reemplaza al cuerpo causal como medio de comunicación entre lo superior y lo inferior. También el cuerpo causal desaparece con el tiempo, cuando el discípulo recibe la cuarta iniciación y puede crear libremente su propio cuerpo de manifestación.

Ayudar decididamente a vivificar los diversos centros ya despertarlos correctamente, y más tarde ayudar al discípulo a actuar conscientemente a través de esos centros y guiar el fuego circulante en correcta progresión geométrica, desde la base de la columna vertebral al centro coronario.

Supervisar el trabajo del discípulo en diferentes planos y registrar la amplitud del trabajo realizado y el alcance del efecto que produce la palabra pronunciada por el discípulo, Éste es (expresándolo esotéricamente) el efecto producido en los planos internos por la nota que emite su vida exotérica.

Expandir la conciencia del discípulo de varias maneras y desarrollar su capacidad para incluir y hacer contacto con otros grados de vibración, aparte de la humana, para comprender la conciencia de otras evoluciones y actuar fácilmente e otras esferas, además de la terrestre.

El objetivo inmediato del Maestro, al trabajar con el discípulo, es prepararlo para la primera iniciación. Esto tiene lugar cuando él ha desarrollado la capacidad de mantener cierto grado de vibración durante un período específico de duración; el tiempo de duración lo determina el periodo que permanecerá ante el Señor que imparte las dos primeras iniciaciones. Esto se efectúa elevando gradualmente la vibración durante pocos y determinados intervalos, después con más frecuencia, hasta que el discípulo puede vibrar con mayor facilidad y comodidad al mismo grado de vibración de su Maestro y mantenerla durante períodos cada vez más extensos. Cuando puede sostenerla durante este período (cuya longitud es lógicamente uno de los secretos de la primera iniciación), se lo somete a una vibración aún más elevada, la cual -si es capaz de mantenerla- le permitirá estar ante el Gran Señor el tiempo suficiente para la ceremonia dela iniciación. Laaplicación del Cetro de la Iniciación, en tales condiciones, efectúa algo que estabiliza la vibración y facilita la tarea de vibrar a un ritmo más elevado en planos más sutiles.

Desarrolla la capacidad del discípulo para trabajar en forma grupal. Estudia sus acciones e interacciones en el propio grupo a que está afiliado. Trabaja con su cuerpo causal, su expansión y desenvolvimiento; le enseña a comprender la ley de su propio ser, trayendo la comprensión del macrocosmo.

Ahora bien, los distintos aspectos del trabajo del Maestro (que sólo son algunos de los pocos puntos a considerar) podrían ser tratados con mayor extensión y resultarían de gran interés para el lector. Cada uno de los párrafos que anteceden pueden ampliarse y resultar muy iluminadores, pero el punto principal que trato de hacer resaltar aquí se refiere a las primeras etapas de este trabajo, antes de que al discípulo se le permita llegar a posteriores etapas, de mayor intimidad con el Maestro. Durante este período el Maestro trabaja con el discípulo principalmente durante

a. la noche, cuando el discípulo está fuera del cuerpo físico, y

b. los períodos en que el discípulo medita.

De acuerdo al éxito obtenido en la meditación ya la capacidad del estudiante para aislarse de lo inferior y hacer contacto con lo superior, así será la oportunidad que ofrecerá al Maestro para efectuar el trabajo científico determinado que demanda Su atención. Los estudiantes de la meditación se sorprenderían o quizás se decepcionarían si se dieran cuenta cuán pocas veces, durante la meditación, proporcionan las condiciones correctas que permiten al Instructor, que los observa, obtener ciertos resultados. La frecuencia con que la capacidad del estudiante permite hacer esto, indica su progreso y la posibilidad de adelantar otro paso. Al enseñar se ha de insistir sobre ello, porque lleva en sí un incentivo para una mayor dedicación y aplicación. Si el discípulo por su parte no proporciona las condiciones convenientes, las manos del Maestro están atadas y muy poco puede hacer. El propio esfuerzo es la clave del progreso, conjuntamente con la aplicación consciente y comprensiva en el trabajo designado. Cuando el esfuerzo es perseverante el Maestro tiene la oportunidad de realizar la parte que le Corresponde en la tarea.

A medida que el discípulo medita con precisión ocultista, alineando sus tres vehículos inferiores, y repetiré enfáticamente, sólo cuando se haya efectuado el alineamiento el Maestro podrá trabajar con los cuerpos del discípulo. Si de la publicación de estas cartas no se obtiene otra cosa que la intensificación del deseo de meditar con corrección, se habrá cumplido en gran parte el objetivo buscado. En tal esfuerzo se establecerán las condiciones precisas entre el discípulo y el Maestro y se logrará una correcta interrelación. La meditación, cuando se la practica correctamente, proporciona estas condiciones y prepara el campo para la tarea y el trabajo.

Vamos a considerar ahora, brevemente, los diversos períodos enumerados ayer, al estudiar las relaciones del discípulo con el Maestro.

En el período en que el aspirante está bajo probación y supervisión… se lo deja casi enteramente librado a sí mismo siendo consciente de la atención del Maestro únicamente a muy raros e irregulares intervalos. Su cerebro físico pocas veces es receptivo al contacto superior, y aunque el Ego se da cuenta de su situación en el sendero, el cerebro físico no está todavía en condiciones de saberlo. Sin embargo, sobre esto no se puede establecer una regla fija e inflexible. Cuando el aspirante ha establecido contacto con su Ego o con su Maestro en varias vidas anteriores, puede ser consciente de ello. Los individuos difieren tanto entre sí que no se puede formular una regla universal. Como bien saben, el Maestro modela una pequeña imagen del probacionista, la cual guarda en ciertos centros subterráneos de los Himalayas. La imagen está relacionada magnéticamente con el probacionista, mostrando todas las fluctuaciones de su naturaleza. Está compuesta de materia emocional y mental, vibrando de acuerdo con las vibraciones de esos cuerpos. Muestra sus matices predominantes y, estudiándola, el Maestro puede apreciar rápidamente el progreso realizado y juzgar cuándo podrá permitírsele al probacionista tener una relación más íntima. Observa la imagen en determinados períodos, raras veces al principio, pues el progreso efectuado en las primeras etapas no es muy rápido, pero con creciente frecuencia a medida que el estudiante de meditación capta más fácilmente y colabora más conscientemente. Cuando el Maestro observa las imágenes, las modela y, por medio de ellas, obtiene ciertos resultados Así como más tarde le es aplicado el Cetro de la Iniciación a los cuerpos y centros del iniciado, de la misma manera el Maestro, en determinadas épocas, aplica ciertos contactos a las imágenes y por su intermedio estimula los cuerpos del discípulo. Llega un momento en que el Maestro ve, por la observación de la imagen, que el aspirante es capaz de mantener el necesario grado de vibración, que ha efectuado las necesarias eliminaciones y ha alcanzado cierta intensidad de color. Entonces el Maestro puede arriesgarse (porque es un riesgo) y admitir al probacionista dentro de la periferia de Su propia aura. El probacionista se convierte entonces en un discípulo aceptado. Durante el periodo en que el individuo es discípulo aceptado, el trabajo que realiza el Maestro es muy interesante. Le asigna clases especiales conducidas por discípulos más avanzados, supervisadas por el Maestro, y aunque puede asistir a clases generales más concurridas en el Ashrama (aula de enseñanza del Maestro), se lo somete a un entrenamiento más intenso… En las primeras etapas el Maestro trabaja de cuatro maneras:

a. A intervalos, y cuando el progreso del discípulo lo justifica, “atrae a éste a Su Corazón”. Ésta es una descripción esotérica de una experiencia muy interesante a la cual será sometido el discípulo. Al finalizar una clase en el Ashrama o durante alguna meditación, especialmente exitosa, donde haya alcanzado determinado grado de vibración, el Maestro lo atraerá íntimamente hacia Sí, desde la periferia de Su aura al centro de Su conciencia. Con ello le proporciona una enorme y temporaria expansión de conciencia que le permitirá vibrar a un ritmo poco común. De allí la necesidad de meditar. La recompensa que tal experiencia representa sobrepasa con creces los más grandes esfuerzos.

b. El Maestro trabaja sobre los cuerpos de su discípulo mediante el color y produce en ellos efectos que le permiten progresar con mayor rapidez. Ahora verán por que… se hace tanto hincapié sobre el color. No es sólo porque oculta el secreto de la forma y de la manifestación (secreto que debe ser conocido por el ocultista), sino para poder colaborar conscientemente en el trabajo que el Maestro realiza sobre sus cuerpos y seguir inteligentemente los efectos producidos. Overvej dette.

c. A intervalos determinados, el Maestro permite a sus discípulos hacer contacto con otras evoluciones, tales como la de los grandes ángeles y devas, los constructores menores y también las evoluciones subhumanas. El discípulo puede hacer esto sin peligro, gracias a la acción protectora que ejerce el aura del Maestro. Más adelante, cuando llegue a ser un iniciado, se le enseñará a protegerse a si mismo ya establecer sus propios contactos.

d. El Maestro supervisa la estimulación de los centros en los cuerpos del discípulo y el despertamiento del fuego interno. Le enseña el significado de los centros y su correcta rotación cuatridimensional y oportunamente lo llevará a un punto en que podr, conscientemente y con pleno conocimiento de la ley, trabajar con sus centros y ponerlos en condiciones de ser estimulados sin peligro por el Cetro dela Iniciaci n. Nome es posible decir m s sobre este t pico

S lo he enumerado, muy brevemente, algunas cosas que el Maestro tiene que hacer con su disc pulo. No tratar de las etapas posteriores de su progreso. Conducimos a todos por etapas graduales, y los disc pulos aceptados son todav a pocos. Si por la meditaci n, el servicio y la purificaci n de los cuerpos, se puede inducir a que avancen m sr pidamente a los que est n ahora en probaci n, entonces llegar el momento de proporcionarles mayor informaci n. De qu sirve dar informaciones que el estudiante no puede utilizar? No perdemos el tiempo en interesar intelectualmente a quienes tratamos de ayudar. Cuando el disc pulo se ha preparado as mismo, se ha purificado y alcanzado la vibraci n adecuada, nada puede privarlo de adquirir todo el conocimiento. Cuando abra la puerta y ensanche el canal, la luz y el conocimiento penetrar na raudales.

Ma ana trataremos el tercer punto o sea los m todos de acercamiento al Maestro, v a la meditaci n; tratar con alguna extensi n ciertos tipos de meditaci n que facilitar n el contacto; pero no olviden que la vida de servicio objetivo debe ir a la par del crecimiento subjetivo; nicamente cuando ambos se observan juntos y son aprobados, se permitir dar los pasos necesarios para establecer contacto. El Maestro s lo se interesa por el individuo desde el punto de vista de su utilidad para el alma grupal y su capacidad para ayudar.

19 de setiembre de 1920.

Hoy tomaremos los dos ltimos puntos casi simult neamente. Encarar los m todos de acercamiento a los Maestros y los efectos objetivos que se producen en los tres planos de la evoluci n humana. Algunos de los puntos ya son conocidos y otros quiz s no sean tan familiares para el estudiante com n En estas cartas me be ocupado del estudiante y de lo que l debe aportar al esfuerzo; he indicado tambi n su meta y, muy someramente, las f rmulas ym todos por los cuales puede lograr el xito. Tambi n he considerado aquello que proporciona una ayuda para la meditaci n, es decirla Palabra Sagrada, el Color y el Sonido, y he indicado lo que (s reflexionan silenciosamente sobre ello) puede conducir al estudiante a hacer descubrimientos por s mismo. Finalmente, he tratado de que los Maestros sean m s reales para el estudiante, y as facilitar su acercamiento a Ellos.

Qu queda por hacer? Indicar cinco cosas que puede esperar confiadamente el estudiante que ha tratado de adaptar su vida conforme a lo impartido en estas cartas. Si el estudiante proporciona las correctas condiciones, si se sujeta a las reglas requeridas, si procura lograr la regularidad, la calma y. esa concentraci n interna que constituye el misterio de los Lugares Elevados, llegar, en ciertas ocasiones y con mucha frecuencia, a obtener definidas realizaciones, consistentes en el reconocimiento externo de resultados internos, y ser n para l la garant a de que se halla en el correcto sendero. Pero he de indicar una vez m s que tales resultados s lo se alcanzan despu s de prolongada pr ctica, dura lucha, constante disciplina del triple hombre inferior y servicio consagrado al mundo.

M todos de acercamiento a los Maestros y resultados obtenidos.

Los m todos de acercamiento son tres. Podemos indicar adem s cinco resultados del empleo de los m todos. Los tres m todos son:

1. Servicio santificado.

2. Amor, demostr ndose a trav s de la sabidur a.

3. Aplicaci n intelectual.

Estos tres sólo son distintos modos de expresar una misma cosa: actividad en un sólo sentido, que se expresa en servicio a la raza por medio del amor yla sabiduría. Algunosindividuos lo expresan de una manera y otros de otra; unos tienen la apariencia externa de la intelectualidad y otros la del amor; sin embargo, antes de lograr la meta, la intelectualidad ha de estar basada en el amor, mientras que el amor sin desarrollo mental y sin la discriminación que otorga la mente, es propenso al desequilibrio y ala imprudencia. Tantoel amor como la mente han de expresarse en términos de servicio antes de que puedan florecer plenamente. Vamos a considerar estos métodos por separado e indicar la meditación que debe acompañarlos.

Servicio santificado. Método empleado por el hombre que esgrime la ley, método del ocultista. Los rudimentos de este método se encuentran en el raja yoga… La palabra “santificación”, como bien saben, significa, en su sentido básico, la total entrega del ser a un único objetivo, al Señor o Regidor; la absoluta entrega del devoto al ser a quien aspira llegar; la consagración del triple hombre al trabajo a realizar. Por consiguiente, implica dedicar el tiempo y el Yo a la tarea de someter cada cuerpo al dominio del Ego y el total dominio de Cada plano y subplano y significa abarcar toda evolución y forma de vida divina, tal como se manifiestan en esos planos y subplanos, con un solo objetivo y propósito -desarrollar el plan de la Jerarquía dela Luz. Elmétodo a seguir consiste en la intensa dedicación al trabajo de perfeccionamiento de los cuerpos para convertirlos en aptos instrumentos de servicio. Éste es quizás el camino más arduo que el hombre puede seguir. Llega sin excepción a cada sector dela vida. Todose somete ala ley. Porlo tanto la fórmula de esa meditación tendrá una triple estructura:

a. Se estudiarán las leyes que rigen el cuerpo físico y se reflexionará sobre ellas. Esta reflexión se expresará como rígida disciplina aplicada al cuerpo físico, el cual se dedicará enteramente al servicio y se lo someterá, por consiguiente, a un proceso que lo sintonizará y desarrollará más rápidamente.

b. Se estudiará científicamente el cuerpo de las emociones y se comprenderán (en sentido ocultista) las leyes del agua. El aspirante aprenderá el significado de la frase: “ya no habrá mar”, y el mar tormentoso y pasional será reemplazado por el mar de cristal, que reflejará directamente la intuición superior y la reproducirá con perfecta exactitud en su superficie tranquila e inmóvil. El cuerpo emocional se dedicará exclusivamente al servicio, su posición en el triple microcosmo será considerada análoga a la del macrocosmo y se captará el significado oculto de que dicho cuerpo es la única unidad completa en la triple naturaleza inferior, conocimiento que se utilizará para obtener ciertos resultados. Reflexionen sobre esto

c. Se estudiará el lugar que la mente inferior ocupa en el esquema de las cosas y se desarrollarála discriminación. Discriminacióny fuego están esotéricamente aliados, y así como el Logos comprueba por medio del fuego qué tipo de trabajo realiza el hombre, también el microcosmo, en pequeña escala, hace lo mismo. El Logos también realiza esto, principalmente durante la quinta ronda del juicio y la separación; así también el microcosmos, en menor escala, realiza lo mismo en el último y quinto período de su evolución -tratado y descrito anteriormente en estas cartas. Se utilizará al máximo cada uno de los poderes de la mente para impulsar los planes de la evolución; primeramente, en el propio desenvolvimiento del hombre; luego, en el campo especial del trabajo en que él se expresa y, finalmente, en sus relaciones con otras unidades de la raza, a medida que se constituye en un guía y servidor.

¿Ven, por lo tanto, la síntesis de esto? Ante todo, la tenaz centralización, signo del ocultista, fusionado por la sabiduría y el amor, reflejo de lo superior en el espejo del cuerpo emocional; luego, el intelecto forzado a actuar como servidor del Yo o Ego centralizado, animado por el amor y la sabiduría, dando por resultado el verdadero yogui.

Quisiera puntualizar aquí que verdadero yogui es aquel que después de emplear debidamente las fórmulas ya determinadas y de meditar durante el tiempo establecido, fusiona esa meditación en la vida cotidiana, llegando oportunamente a mantener una actitud meditativa durante todo el día. La meditación es el medio para hacer contacto con la conciencia superior. Cuando el contacto se hace continuo reemplaza a la meditación, tal como ustedesla comprenden. Enel primer método, el estudiante de ocultismo trabaja de la periferia al centro, de lo objetivo a lo subjetivo, de la forma a la vida quela anima. Enconsecuencia, por la importancia que el Raja Yoga da al cuerpo físico y su control inteligente, el ocultista comprende la importancia esencial del físico, y la inutilidad de todo su conocimiento si no tiene un cuerpo físico por el cual pueda expresarse y servir a la raza. Ésta es la línea del primer rayo y su rayo afín o complementario.

Amor y Sabiduría. Este método constituye la línea de menor resistencia para los hijos de los hombres. Es el subrayo del rayo sintético de una vibración análoga, de la cual nuestro sistema solar es la manifestación objetiva. Pero quisiera señalar que el amor adquirido por quien practica la meditación y sigue esta línea, no constituye el concepto sentimental que tan frecuentemente se pone en discusión. Tampoco es el amor que no discrimina, ve limitaciones ni reconoce defectos. No es ese amor que evita la corrección y se expresa en una actitud irracional hacia todo ser viviente. Tampoco es el amor que impele a todos a prestar servicio, adecuado o inadecuado, y no reconoce diferencias en los grados de evolución. Gran parte de lo que se denomina amor -si se lo dejara actuar con lógica- prescindiría aparentemente de la escala de evolución y le daría a todo igual valor. Potencialmente es así, pero en los actuales términos de servicio no lo es.

El verdadero amor o sabiduría ve con perfecta claridad las deficiencias inherentes a toda forma, y dirige sus esfuerzos a prestar ayuda a la vida que en ella mora, para liberarla de sus trabas. Sabe a quienes debe ayudar y quienes no necesitan ayuda. Oye con claridad, percibe el pensamiento del corazón y trata de fusionar en uno a todos los que actúan en el campo mundial. Esto no se obtiene obrando ciegamente, sino por el discernimiento y la sabiduría, separando las vibraciones antagónicas y ubicándolas en distinta posición. Se ha hecho demasiado hincapié en lo que se llama amor (interpretado por el hombre de acuerdo a su actual grado de evolución) y no en la sabiduría, que es amor expresándose en servicio- ese servicio que reconoce la ley oculta, el significado del tiempo y la etapa de evolución alcanzada.

Esta es la línea de segundo rayo y de sus rayos afines o complementarios. Más tarde será el omnincluyente, el solvente y el absorbente. Siendo sintético, puede seguírselo indistintamente en la línea del Roja Yoga o enla del Gnósticocristiano.

Aplicación intelectual. Aquí el orden se invierte y el estudiante, por estar frecuentemente polarizado en el cuerpo mental, debe aprender, con ayuda de la mente, a comprender a los otros dos cuerpos, a dominar, controlar y utilizar en la máxima medida los poderes inherentes al triple hombre. El método, en este caso, quizás no sea tan difícil en cierto sentido. Pero antes de que haya un verdadero progreso, deben ser trascendidas las limitaciones del quinto principio. Estas limitaciones consisten en gran parte en cristalizaciones y en lo que denominamos orgullo. Ambos deben ser destruidos antes de que el estudiante, que progreso por medio de la aplicación intelectual, pueda servir a su raza, teniendo como causa animadora el amor y la sabiduría.

Tiene que aprender el valor de las emociones y al hacerlo debe comprender el efecto que produce el fuego sobre el agua -comprenderlo esotéricamente. Debe aprender el secreto del plano emocional, que -una vez conocido- proporcionará la clave para la afluencia de luz desde la Tríada vía el cuerpo causal, y de éste al astral. Además contiene la clave del cuarto nivel etérico. Esto no será comprendido aún por ustedes, pero lleva en sí una indicación de gran valor para el estudiante.

Esta es la línea del tercer rayo y de sus cuatro rayos subsidiarios, siendo de gran actividad, de frecuente trasferencia y de despliegue mental muy activo en los mundos inferiores.

Sólo cuando el estudiante que progresa por la aplicación intelectual, haya aprendido el secreto del quinto plano, llevará una vida de servicio santificado, fusionando así los tres caminos. Hay que llegar a la síntesis, aunque siempre se ha de mantener el colorido o tono fundamental. En la próxima o quinta ronda, tendremos una mayor expresión de este método. Será la ronda de máximo desarrollo mental y llevará a sus Mónadas evolucionantes a alturas no soñadas hasta ahora.

La presente ronda marca la culminación del segundo método, el de Amor-Sabiduría. En la cuarta ronda el emocional obtiene un elevado grado de vibración, y existe una conexión directa entre el cuarto plano de armonía, el cuerpo emocional o cuarto principio, el cuaternario, la cuarta raza raíz o Atlante, que coordinó el astral. En estas correspondencias o analogías tenemos mucho tema para pensar.

21 de setiembre de 1920.

Cinco resultados de la meditación en los tres mundos.

Hoy veremos los cinco efectos producidos en los tres cuerpos de los mundos inferiores, de los cuales será consciente quien estudie la meditación y siga debidamente las instrucciones dadas.

Estos efectos no se producen específicamente en la vida, según los ve el mundo, es decir como un gran amor, espiritualidad o capacidad de servir. Hoy trataré de explicar cuáles son las indicaciones en la conciencia del cerebro físico del estudiante que ha realizado parte del trabajo necesario y está logrando parcialmente el objetivo deseado. Tengan esto muy en cuenta. No intento aclarar los muchos y variados resultados de la aplicación de las leyes ocultas dela meditación. Sólome ocupo de un aspecto de la cuestión, es decir, de la comprensión, en la conciencia del cerebro físico, de ciertos resultados relacionados con nuestro tema inmediato, el acceso a los Maestros.

Esto reduce nuestro tema al reconocimiento consciente de los Maestros o de algún Maestro particular, en el cerebro físico del estudiante. Tal comprensión nada tiene que ver, en gran parte, con el lugar que ocupa en el Sendero y de lo lejos o cerca que se halle dela iniciación. Quizásalgunos Egos muy avanzados que verdaderamente se hallan muy cerca de su Maestro, tratan de resolver este problema, pero son incapaces de hacer llegar a sus cerebros físicos hechos específicos que comprueben Su cercanía a Aquel. Unos adquieren este conocimiento antes que otros. Ello depende del tipo de cuerpo utilizado y del trabajo realizado en vidas anteriores, dando por resultado un vehículo físico, que es exponente bastante exacto del hombre interno. Frecuentemente, el hombre ha logrado en los planos internos mayor categoría y realización que en el físico. Muchos de nuestros trabajadores más activos, en este particular medio siglo, están agotando su mal karma mediante cuerpos inadecuados. Pero con constancia, dedicaci n, elevado esfuerzo y persistente y paciente adaptaci na las reglas establecidas, llega un momento en que el estudiante de pronto es consciente, en su cerebro f sico, de ciertos acontecimientos inesperados y de una iluminaci ny percepci n desconocidas hasta entonces. Es algo muy real y, sin embargo, moment neamente muy sorprendente, de que ya nada podr negarle la realidad de que l vio, hizo contacto y sinti .

Como he dicho muchas veces, en estas cosas s lo es posible generalizar. Sesenta mil millones de almas en proceso de evoluci n, cada una siguiendo determinadas rondas de vidas totalmente diferente de las de los dem s, ofrecen un amplio campo de elecci n, y ninguna experiencia es igual a otra. Pero en l neas generales podr a decirse que cinco de ellas (entre las muchas posibles) merecen ser enumeradas, pues comparativamente hablando ocurren con gran frecuencia. Todas han sido insinuadas anteriormente, pero voy a ampliar un poco los datos impartidos.

Ver al Maestro y al Yo en la caverna del coraz n. Como bien saben, se recomienda con frecuencia al estudiante visualizarse as mismo y al Maestro (reducidos, aproximadamente a 6 mil metros) dentro de la circunferencia del coraz n et rico, y al finalizar su meditaci n, imaginar al coraz n et rico y construir all formas diminutas del Maestro, por el cual se sienta atra do, y de s mismo. Esto debe hacerlo con minucioso detalle y cuidado, ayudado por la imaginaci ny el amoroso esfuerzo, modelando d aad a sus im genes, hasta que sean para l algo muy real y su construcci ny formaci n se convierten en parte casi autom tica de su meditaci n. Llega un d a (generalmente cuando las condiciones astrol gicas son favorables y la Luna se acerca al plenilunio), en que es consciente en su cerebro, de que dichas im genes no son los peque os mu ecos que l cree, sino que l est dentro de la figura que lo representa y se encuentra literal y verdaderamente ante el Maestro. Esto ocurre muy de tarde en tarde al principio, y la conciencia del hecho se mantiene s lo durante breves segundos; a medida que avanza y se desarrollan todos los aspectos de su naturaleza y de su servicio, se repite con m s frecuencia la experiencia, que dura per odos m s prolongados, hasta que llega el momento en que puede vincularse tan f cilmente con su Maestro como antes construy sus im genes.

Qu ha ocurrido? El disc pulo ha logrado realizar tres cosas:

1. Identificarse con la imagen dentro del coraz n, aspirando llegar al Maestro.

2. Construir un canal permanente entre el centro card aco (en el que est tratando de enfocar su conciencia) y su correspondiente centro coronario. Como bien saben, cada uno de los siete centros del cuerpo tiene su contraparte enla cabeza. Porla vinculaci n del centro cardiaco con su contraparte en la cabeza viene la iluminaci n, y es lo que se ha realizado en este caso.

3. No s lo ha realizado las dos cosas mencionadas, sino que ha purificado en tal forma esa parte del cerebro f sico, correspondiente a ese particular centro de la cabeza, que puede responder a las vibraciones superiores requeridas y, en consecuencia, registra lo que ha transcurrido.

Reconocimiento dela vibraci n. Eneste caso el m todo no es el mismo. El estudiante llega a ser consciente en los momentos de intensa aspiraci n, durante la meditaci n, de una vibraci no sensaci n peculiar enla cabeza. Puedeocurrir en uno de los tres lugares siguientes:

a. En la parte superior de la columna vertebral.

b. En la frente.

c. En la parte superior de la cabeza.

No me refiero aqu a la sensaci n que se experimenta cuando se desarrolla la facultad s quica, aunque existe cierta relación entre ambas, sino a esa vibración que se produce al hacer contacto con uno de los Grandes Seres. Al principio el estudiante sólo es consciente de un momentáneo sentimiento de elevación, que se manifiesta en forma de estremecimiento o movimiento en la cabeza, causando quizás alguna molestia; si se siente en la frente puede producir lágrimas o llanto; en la parte superior de la columna vertebral o base del cráneo, excitación y hasta mareo, y en la parte superior de la cabeza una sensación de expansión con un sentimiento de plenitud, como si el cráneo fuera muy estrecho. Estos efectos desaparecen conla práctica. Soncausados por un contacto, momentáneo al principio, con algún Maestro. Con el tiempo el discípulo se acostumbra a esta vibración y la asocia con determinado Gran Ser, pues cada Maestro tiene Su propia vibración que la trasmite a Sus discípulos en forma específica. Este método de contacto va frecuentemente acompañado de un perfume. Con el tiempo el discípulo aprende a elevar su vibración a cierto grado, y una vez que lo ha conseguido, la mantiene en forma constante, hasta que siente, en respuesta, la vibración o el perfume del Maestro. Entonces procura fusionar su conciencia conla del Maestro, hasta ser capaz de discernir cuál es Su voluntad y comprender lo que tiene que comunicarle. A medida que transcurre el tiempo y aumenta la respuesta del discípulo, el Maestro, por Su parte, procurará atraer su atención o hacerle conocer Su aprobación (por ejemplo, despertando esta vibración dentro de la cabeza) …

23 de setiembre de 1920.

..Nos quedan tres puntos a tratar, pues he explicado los dos que se refieren al contacto con el Maestro en la caverna del corazón y al reconocimiento de Su vibración. Hay otros tres métodos (entre muchos, no lo olviden) por medio de los cuales el estudiante puede ser consciente, en el cerebro físico, de haber hecho contacto con el Maestro.

Traer a la conciencia del cerebro físico el recuerdo del Ashrama del Maestro y las lecciones impartidas allí.

A medida que el estudiante persevera en la meditación y adquiere facilidad para alcanzar la adecuada vibración, construye un sendero (si así puede denominárselo) que lo conduce directamente a su Maestro. Tal es la afirmación literal de una realidad. Un buen trabajo proporciona con el tiempo el derecho a estar con el Maestro, en determinados períodos. Esto significa buen trabajo de meditación, unido a un activo servicio en bien dela raza. Estosintervalos son raros al principio, pero vienen más frecuentemente a medida que se progresa. Entonces el discípulo se da cuenta de ese contacto, por que lo recuerda al despertar. Verá la habitación del Maestro y recordará a sus compañeros de clase y también ciertas frases dichas por el Maestro, trayéndole el recuerdo del trabajo sugerido o de la amonestación recibida. Este método indica al discípulo que está logrando el acceso al Maestro, debido a la habilidad adquirida en la meditación.

La obtención de cierta medida de conciencia causal. Esto indica que el discípulo ha desarrollado (quizás en pequeña medida, pero cabalmente realizado) el poder de penetrar parcialmente en el mundo de los Maestros. La facultad de pensar y contemplar en forma abstracta y el poder de trascender las limitaciones de tiempo y espacio, son poderes del cuerpo egoico y, puesto que todos los grupos egoicos, como ya se dijo, están controlados por algún Maestro, el desenvolvimiento de la conciencia egoica (cuando es reconocida conscientemente) indica contacto y acceso. Muchas personas inconscientemente hacen contacto con su alma y temporariamente tienen destellos de conciencia egoica; pero cuando el discípulo puede elevarse conscientemente, intensificar deliberadamente su vibración y transferir su polarización al cuerpo egoico, aunque sólo sea por un breve momento, puede saber entonces que vibra al ritmo del Maestro de su grupo. Ha establecido contacto. Puede ser que al principio no recuerde, en su cerebro físico, los detalles de dicho contacto; quizás no se dé cuenta de la apariencia del Maestro ni de las palabras que salieron de Sus labios. pero habiéndose ajustado conscientemente a la regla y penetrado en el silencio de los lugares elevados, la ley siempre se cumple y, por lo tanto, hizo contacto. Algunos discípulos conocen íntimamente a su Maestro en los planos internas y trabajan bajo Su dirección, pero pasan muchas vidas antes de que comprendan la ley y puedan construir deliberadamente, el canal de acceso, gracias al poder desarrollado en la meditación.

ACERCAMIENTO A LOS MAESTROS

Con el tiempo, la facilidad de contacto aumenta hasta el punto en que el discípulo puede, en cualquier momento, descubrir cuál es la voluntad de su Maestro y tener acceso a Su corazón.

Este quinto método, aunque no tan común, es conocido por algunos. Por el sonido el aspirante se da cuenta del éxito. El aspirante sigue su fórmula usual de meditación; persevera día tras día y estudia, en los tres planos, el trabajo que debe efectuar; eleva continuamente su vibración y realiza el esfuerzo necesario, uniendo todo esfuerzo interno a la vida externa de amoroso servicio. En alguna meditación se dará cuenta repentinamente de una nota musical, que parece resonar dentro de la cabeza o emanar del corazón. No será evocada por la entonación dela Palabra Sagrada, que cuando es emitida por el hombre en cierta clave puede provocar respuesta musical del Ego, sino que vendrá como resultado o culminación de la meditación, y el sonido de la nota vibrará dentro del centro tan nítidamente que jamás se olvidará. Ello también indica éxito. Ha hecho contacto con el Maestro y Él ha respondido emitiendo el tono del propio Ego del hombre. En realidad esto ha dado lugar a que el custodio del portal responda habitualmente al presunto aspirante a los misterios del grupo. Cuando el trabajo se hace debidamente el aspirante entonará la palabra de admisión en su propia clave o tono, tratando de dar la nota que evocará al Ego. El custodio responderá y entonará la respuesta en el mismo tono sonoro y pleno, y así, con el poder del sonido, vinculará al hombre con el Maestro que presidirá las ceremonias. Esto pone a cada miembro del grupo -por medio de su propio esfuerzo y del tercer factor, el custodio- en armonía con el Maestro. Con el tiempo esto se comprenderá mejor y se hará un constante esfuerzo para mantener la reverberación de la nota entre los que entran y los custodios del Umbral. Cuando se efectúa con perfección (algo imposible ahora), constituye una perfecta protección. Los grupos se organizarán, con el Maestro respectivo, de acuerdo a la formación egoica. La nota del grupo será conocida por quien custodia la entrada, no pudiendo entrar nadie que no emita la nota, ya sea en la octava superior o inferior. Esto es aplicable a los grupos que se consagran al desarrollo espiritual interno y que se ocupan directamente del trabajo de un Maestro, de sus estudiantes, discípulos o probacionistas afiliados. Otros grupos, formados de unidades diversas y bajo diferentes rayos y Maestros, custodiarán la puerta por otros métodos que serán revelados más adelante.

Cuando el estudiante oye esta nota musical interna durante la meditación, debe procurar registrarla y cultivar la facultad de reconocerla y utilizarla. Esto no resulta fácil al principio, pues el sonido es inesperado y demasiado breve para captarlo; pero con el tiempo ya medida que el discípulo obtiene una y otra vez la misma respuesta, puede comenzar a descubrir el método ya observar las causas que ponen la vibración en actividad.

Como ya he dicho, muchos son los métodos por los cuales el discípulo se da cuenta de su progreso en el sendero de acceso, y de entre estos muchos se han indicado cinco. Más adelante, cuando estén organizadas las Escuelas de Meditación, vigiladas conscientemente por un Maestro en el plano físico, se llevarán registros del tiempo y de los métodos de contacto y se obtendrá así mucho conocimiento. Para finalizar, quiero indicar que la tarea del discípulo consiste siempre en evocar respuesta, y que el momento de la respuesta depende de su celo en el trabajo, de su consagración al servicio y de sus deudas kármicas. Cuando merezca cierta respuesta se manifestará en sus estrellas, y nada podrá entorpecerla o demorarla. Tampoco nada puede realmente apresurarla; por la tanto, el discípulo no necesita perder el tiempo en lamentaciones por falta de respuesta. Su parte consiste en obedecer las reglas, ajustarse a las fórmulas establecidas, reflexionar, adherirse inteligentemente a las instrucciones prescritas y trabajar definida y vehementemente para prestar servicio a sus semejantes. Cuando haya hecho todo esto, cuando haya acumulado el necesario material vibratorio en los tres cuerpos inferiores, cuando los haya alineado con el cuerpo egoico (aunque no sea más que por un breve minuto), quizás repentinamente pueda ver, oír y sentir una vibración. y entonces por siempre podrá decir que la fe está fusionada con la visión y la aspiración se ha convertido en reconocimiento.

--------

DU KAN HENTE FULDE Bogen FRA HER:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Brev om okkult meditation

Videnskaben med meditation som en mental træningsteknik, praktiseres mere og mere overalt. Meditation er relateret til strømmende energi, hvis upersonlige og fyrige natur; dens potentielle fare bør derfor forstås og undgås, og den anvendte praksis bør være sikker og pålidelig. Denne bog afslører de grundlæggende, generelle og specifikke faktorer, der viser det grundlæggende mål med meditationens videnskab: verdenstjeneste.

[knapfarve = ”blå” størrelse = ”medium” link = ”https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip” target = ”blank”] Djwhal Khul - Bogstaver om okkult meditation [/ knap]

Næste Artikel