9-9-9 Super Consciousness Quantum Gate - Master Kuthumi

Deltag i os i fejringen af ​​lys og dybere kærlighed, når vi slutter os til planeten for at omfavne et nyt niveau af raffineret bevidsthed.

Hver indviede vil fungere som en erstatning for alle børn på kloden, og børnene til gengæld vil fungere som en erstatning for hver enkelt de kommer i kontakt med. Åbningen af ​​denne Store Stargate - Færdiggørelsesportalen, som det også er kendt, aktiverer et link, der vekker den naturlige guddommelige bevidsthed mellem det hellige sind og det hellige hjerte, samt en belysning af vores Pranic Tube, som vil lette ændringer i vores DNA på celleniveau.

Denne energi vil lette en dyb ændring i vores hukommelse og også i hvert bevidsthedsatom på dette plan, som igen vil strække sig til resten af ​​vores solsystem, galakse, univers og andre kvanteunivers i Omniversen.

Denne portals energi tjener også til at ændre gitteret til kollektiv bevidstløshed, mens den kollektive genforbindelse af komma-tilstanden til bevidsthedstilstanden begynder, fra 3D til 5D, Carbon til Silica, Homo Sapiens til Homo Christos eller Multi-Dimensional Beings.

Omdannelse af frygt til kærlighed

Jeg er Kuthumi, og jeg kommer i strålerne af kærlighed og visdom for at hilse på dig i dette øjeblik og give dig oplysningens velsignelser, velsignelserne ved superbevidstheden, velsignelserne ved at erkende, at du er gnister af guddommelighed, og de ekstra velsignelser, der giver dig mulighed for at dele alt Dette med alle, der ved.

Hilsen elskede.

Hilsen Master Kuthumi.

Det er med storhed og glæde og stor glæde i vores hjerter, når vi mødes med dig på denne dag, mens vi holder hver enkelt af jer her fast i Kristi hjerte og helt sikkert i Guds hænder.

Elskede, elskede brødre og søstre på denne storslåede planet, vi mødes med dig her til morgen for at lette forankringen af ​​en ny vibration af lys, som vil aktivere i dig, på celleniveau, en bevidsthedsændring. Lagene i dit DNA repræsenterer en specifik energi, da hvert lag afspejler din guddommelige pragt, dette inkluderer også information, der muligvis ikke nødvendigvis kommer fra dette liv, ligesom DNA også gemmer akkumuleret information.

Elskede, energien i denne storslåede dag bringer dig en gave til guddommelig oplysning, en gave af absolut ægte kærlighed, en gave, der vil give dig en energi til godhed og fred. Denne smukke planet, som du kender den, er, som nogle ved, en kollektiv energi af sjæle, der er kendt som fru Gaia. Hun spiller en ekstremt vigtig rolle i dette univers, da det, der viser sig her, er af største vigtighed i det store skema med ting, der udvider dette yderligere i skabelsens ekstra kuvert. Denne planet, som nogle måske ved, har gennemgået flere faser af ødelæggelse og genoprettelse.

Du står faktisk over for en ændring, der ligner den foregående, mens du er kommet til slutningen af ​​den gamle, ind i portaler, der åbner ny energi for storhed. Elskede, der er kærlighed, godhed og magi, der udfolder sig, mens vi taler, og fra denne dag af vil hver eneste væsen ikke længere være i stand til at holde sig i den begrænsede bevidsthed fra den gamle, udtrykke kommentarer som "Jeg ved ikke, så jeg er ligeglad ". Velsignet uvidenhed tolereres ikke som tidligere tilladt. Uvidenhedstid er væk, den tidligere oplevelse af uvidenhed på dette plan har spillet sig selv i mange år, og nu vil dette stoppe. Årsagen er, at du og dem som dig har udtrykt din guddommelighed, udtrykt og anerkendt din Kristusbevidsthed, såvel som din virkelighed om at være en del af den storslåede rekalibrering af denne guddommelige lysplanet.

Elskede, der er intet i skabelsen, der ikke varmer hjertet af den, der skabte alt, der er intet sandkorn eller et faldet blad, der ikke har den absolutte kærlighed og opmærksomhed fra den, der er større end alt. Denne elskede planet har en meget speciel del i skaberen. Grunden til at være, er, at dette er den planet, som alle kommer til at spille et spil, glemspillets spil. Den største og reneste udvidelse af hvem de er opretholdes ikke i dette plan. Dette højeste aspekt af jer selv holdes inden for den guddommelige superbevidsthed i hjertet af Skaberen.

Der er en udvidelse af energi, der vibrerer fremad mod dette plan, der letter fødselen af ​​din fysiske virkelighed og tillader dens manifestation. Dette sker igen og igen for den 16. gang, i nogle op til 200 gange, og så er der andre, der er meget nye for den menneskelige oplevelse. Du ankommer her født til inkarnationen som en lille baby med hukommelse og bevidsthed, der er alt andet end menneskeligt. De opdrages af deres forældre og får uddannelsesmuligheder, og de skal opleve alle udfordringerne på dette niveau. Når dine samvittigheder vågner, begynder oplevelsen af ​​din englehukommelse at falde. De løsner sig gradvist fra hukommelsen til deres åndelige barn, der førte dem meget omhyggeligt til dette liv.

Efter et stykke tid måske i 5 6 6 år, og i nogle tilfælde endda efter 4 af deres menneskelige år, erindringen om din forbindelse med aspekter Højere væren svækkes fuldstændigt. Huskningen herpå forbliver i det ubevidste gitter, men den bevidste hukommelse om din åndelige forbindelse, din hukommelse af noget, så det er så storslået, er det, der mindskes. Efterhånden som de bliver ældre, bliver sløret, der deler den venstre hjernehalvdel fra højre, tykkere, og med tiden begynder de imaginære væsener, som de delte mange timer med at svækkes, som virkeligheden af Hård bevidsthed begynder at vågne op.

Så begynder spillet, faktisk er dette stadig den største planet for frit valg, og det er stadig den eksperimentelle station, det var beregnet til at være.

Spillet med dette fly er manglende evne til at huske din oprindelse og fortid samt din guddommelighed. Elskede, elskede brødre, søstre og små i lyset (der er mange børn til stede i offentligheden), på dig er det tidspunkt, hvor den aktuelle sikring i dit hukommelsesvæv begynder at antændes, således bliver du genoplivet, og du kan igen begynde at gendanne mange aspekter af at være, der tidligere var ukendt for dig. Det vil begynde at gendanne mange blink af hukommelse og minder, som vi har diskuteret tidligere. De vil vide, når hukommelsernes blitz eller visioner ikke er en del af din daglige virkelighed, ved, at de ikke er herfra.

Elskede, i slutningen af ​​dette liv medbringer de minder, der blev skabt her, godt og dårligt, trist og lykkeligt. Men hvis der er én ting, de tror, ​​de kan efterlade sig med fysikeren, er det den lav-bevidsthed, der udtrykker tomme følelser som skyld, sorg, skyld, dømmekraft osv. Skyld er en begrænset følelse skabt af det lave sind for at holde dem fanget, og dette efterlades, når de går over fra det lave fysiske til det åndelige høje. De bærer med sig hukommelsen om alt det, de oplevede uden den ekstra følelsesmæssige bas, som blev skabt som et resultat af oplevelsen. Hvis du oplevede noget ubehageligt, eller som gjorde dig ulykkelig, arkiveres dette også i et system kaldet ERFARING. Der er en vibration, der regulerer al skabelse, og det er KÆRLIGHED

Elskede, energien af ​​kærlighed og guddommelig viden regulerer yderst ud over dette jordiske plan. Du er her i dag for at øge opmærksomheden i dig selv, at du ikke er alt hvad du tror. De er gnister af den Super Skabers guddommelige bevidsthed.

Faktisk er du meget komplekse multidimensionelle væsener med mange aspekter for dig selv, mange måder, der har brug for forskning og forskning, leg med dem, renser dem og omorganiserer dem, men det eneste, du ikke har brug for, er Gå ned i avenue af skyld. Elskede, skyld, frygt, sorg, bebrejdelse, had, manglende evne til at tilgive, hvad må man glemme, det er energier, der er skabt her. Nogle af jer var der i begyndelsen af ​​tiden, hvor jordeksperimentet begyndte at udfolde sig, og andre gjorde det ikke, men det betyder ikke noget, for i begyndelsen af ​​alle tidspunkter var dette en guddommelig planet med superbevidsthed.

Da skabelsen af ​​denne planet blev udbredt, og dens energi blev frigivet fra det Galactic Center og viste sig ud fra dens årsag, blev planeten skabt som en gasformig kærlighedsenergi. Alt, hvad der blev indledt på denne planet blev lagt på jorden og opretholdt gennem kærlighed. Alt det, der ikke var kærlighed, var som et middel til støtte til at manifestere. Skaberen sendte på ingen måde magnetiske vibrationer af sin storslåede guddommelige tastaturskaber for at manifestere frygt, ødelæggelse, had og alle de lave energier, der blev skabt over tid af dem, der sovnet. Hver gang jordens tidsepoker stoppede, blev der skabt en komplet og ny tidszone; En ny verden udfoldedes.

Hvem kan definere ordet tid for os?

P: Afstanden mellem to punkter.

MK: Okay, mere?

Q: Den eksisterende afstand.

MK: Nå, mere?

MK: Hvilket andet ord er der tid, lad os se, hvem der er ekstremt lys, i oplysning og tanke?

P: Tavshed.

MK: Det er NU, hvad er tiden nu? Nuet - er TID.

P: Tid eksisterer ikke, det er et psykologisk trick i sindet.

MK: Absolut søster, og derfor er de nødt til at forstå, at den eneste gang, de har brug for at være opmærksom på, nu er. Fanger de det?

Sp .: Ja.

Så skifter alle deres armbåndsure på NU tid.

P: latter.

MK: Ville det ikke være godt, når nogen spørger "Hvad er tiden?"; Svaret vil altid være, NU! (Guld af latter)

Elskede, tiden ændrede bevidsthed, ændrede vibrationer, hver gang der var en ny energi, der skulle fødes, eller hver gang det var tid til at opleve ændringer for jorden.

I har alle oplevet disse ændringer, hver gang I hører jeres sjæles opfordring til at forbinde med denne energi og vågne op til jeres åndelige fremtid. Hvis de ikke havde tidligere oplevelser fra tidens ende, kunne de på ingen måde vågne op til den nuværende energis virkelighed, og det er derfor tiden, der udspiller sig. Hver eneste af lysarbejderne på denne planet er ekstremt opmærksomme på, at man nu er ekstremt opmærksom på de ændringstider, der udspiller sig, fordi hver og en af ​​jer på en eller anden måde var forbundet med de tider, der ændrede sig i fortid.

Sandheden om udfoldelse af åndelig udvikling er, at millioner af lysarbejdere på dette plan instinktivt ved i hver del og partikel af deres DNA, at der er en ændring i handling, skønt mange endnu ikke forstår sandheden om virkelighedens udfoldelse, de De stoler på at være perfekte. Ved du hvorfor? Fordi I alle har oplevet ekstreme traumer, på en eller anden måde eller anden måde, har I alle oplevet afslutningen af ​​tiden, tidenes afslutning. Så de har også oplevet fødsel igen. Alle har oplevet krydset mellem det, der er håndgribeligt, at de kan nå og røre, og det, der er en mystisk og storslået energi. Det er ikke, at det fysiske ikke er storslået, men ånden er virkelig ubegrænset. I har alle oplevet det absolutte traume ved at krydse tidens floder, og også oplevet at vågne op til glæden ved at forstå, hvad din deltagelse i processen handler om. De vidste hver gang, hvad deres del var i årsagen til endetiderne, og at din deltagelse nu er til støtte for fødslen af ​​de nye tider.

Samme dag, den 9. september i dit kristne år 2009, fejrer de slutningen af ​​tiden i hele verden på forskellige tidspunkter, som de vidste det. Mange af jer er opmærksomme på acceleration af tid, mangel på tid, manglende evne til at forblive i tide, og mange har oplevet det komplette vakuum af tid.

Elskede, elskede brødre, søstre og små i lyset, udfoldelsen af ​​den nye energi og energien i hele den naturlige guddommelige bevidsthed ændrer sig samme dag; Det bringer en ny vibration af tid til dig. Der vil ikke være nogen ændringer i fysisk tid bortset fra, at nogle få minutter forsvinder mellem udseendet, selvom der sandsynligvis kan være meget mere interferens med dit elektriske udstyr og stopur, men genforbindelse, der letter på celleniveau, er at hjælpe dem med at blive over tid og accelerere i vibrationer for at give dem mulighed for at holde sig i tide, følger du mig?

Sp .: Ja.

Mange af jer har svært ved at følge med i den hurtige strøm af tidsenergi, ikke?

Sp .: Ja.

Derfor kan vi ikke sænke tidens vibrationer, men hæve dem med den nye tids hastighed. Hvis de endnu ikke er så hurtige, kan vi angribe dig mod en ny tidshastighed (griner) eller oprette en lille tidsmaskine til dig.

Elskede, i denne dyrebare nye energi kommer tiden for dig til virkelig at omfavne alle, der er: det kræves af dig at sænke hegnene en gang for alle, nogle af jer sidder stadig fast i hegnene til dualitet, højre?

P: Ja, nogen siger noget forståeligt.

MK, jeg antager, at du nyder klemmen! (Latter) Du ved aldrig, dette er en meget stimulerende planet. Elskede, sænk hegnene og hold dette op. Der er en storslået verden, der venter på at omfavne dig med al dens pragt og udstråling, og alt hvad du skal gøre er at give det lidt tid. Som mange ved, er der mange planetariske gitter omkring denne planet, magnetiske gitter, krystallinske gitre, gitter med menneskelig bevidsthed og mere og mere, og alle disse er direkte påvirket af energi på planeten og endnu mere i tiderne med begivenheder som i dag, og i dag sender du i stedet din energi til de forskellige gitre, der aktiverer din energi på celleniveau.

Titanium-, platin- og guldvibrationer er de underliggende transmittere til dagens energi. Du finder måske ud, at du vil være lidt urolig efter indledningen, så tag lidt tid og slap af. Elskede, tiden er inde for denne planet som en kollektiv energi til at omfavne det faktum, at virkeligheden af, hvem de er, er en energi, der er et hellig bindevæv i den guddommelige ekstrem, der fungerer som en leder, der forbinder den menneskelige oplevelse med den måde at være i ånd. Du er ekstremt elsket og plejet af den Højeste Skaber af alt det, vores / eller Moder / Fader Gud, og derfor er hele manifestationen i det skaberunivers, hvor du er, avanceret for at hjælpe dig og til planeten i løbet af dette transformation.

Du har ikke mindre end 144.000 opstigede mestre, der deltager på alle tidspunkter, de har al energien i den inderste cirkel af det, der er kendt for dig af de 24 ældste, Det store hvide broderskab, de har Elohim, der leder hver bevægelse i din bevidsthed, de har vejledning af stjernesystemet der ser på og støtter hvert hjørne i din eksistens, fordi denne gang ændringen ikke vil blive foretaget gennem ødelæggelseskræfterne som før. Denne gang, omkring den magt, der er skabt af alle disse valg, til at vibrere på et højere bevidsthedsniveau, skabe en uovervindelig kærlighedskraft, gå sammen med al skabelse, mens alt fejrer opvågningen af ​​ubetinget kærligheds hukommelse. I vil alle huske, at I kom til denne tid for at foretage erstatning for det, der var en del af tusinder af år siden. De har levet mange liv mellem dengang og nu, men forfining af din bevidsthed nåede aldrig de bevidsthedsniveauer, der var i løbet af dette liv; Derfor drømte de.

Opvågningen af ​​det indre sjælaspekt ved, hvem de er, har aldrig banket på døren til din bevidsthed, som den gør lige nu. Der opfordrer dig til at åbne dit hjerte, sind og hænder og samle dem, mens du inviterer til guddommelig kærlighed i dine væsener. Mange af jer stiller spørgsmålstegn ved, hvordan dette kan være muligt, og det vil blive gjort på mange måder. Vigtigheden for dig er nu at gennemgå handlingen med absolut tilgivelse, tilgivelse er hjørnestenen i alle de jordiske energier, du har brug for at opbygge (mens du opgiver din vrede). Tilgivelseshandlen bringer energier fra det høje hjerte, der sletter skyldfilerne fra din hukommelse.

Energien, der kommer fra gitterne af den gyldne bevidstheds gitter, elskede, er en forståelsesenergi, som du har brug for nu for at give plads til en ny vibration af dit eget storslåede væsen. De kan ikke fortsætte med den samme tankeproces, som de brugte før. Du kan ikke forvente at omfavne det storslåede guddommelige absolutte med den samme sindstilstand, der nærmer sig dig ved hjælp af det Galaktiske Center og de magnetiske gitter. Disse er magnetiske vibrationer af guddommelig kærlighed, der udfolder sig, når Shamballah kommer ind, at guddommes atomer, der presser kvanteenergier ind i dette plans virkelighed, også er vanskelige at forstå; med gamle vibrationer vil det være umuligt at omfavne dette i en verden af ​​skyld og dom. Vi forstår, at dømmekraft er en af ​​de sværeste energier at rengøre, fordi menneskeheden for eoner har ændret sig til virkeligheden med at være nødt til konstant og konstant at forsvare sig selv. Selv dem, som du kan opfatte som tæt, afspejler undertiden en energi, som du føler, bør være afskærmet. Dette er en begrænset bevidsthed.

Husk kollektivt, hvad der i øjeblikket udspiller sig, især i grupper, der samles i en bevidsthed, gennem fotoniske impulser og kærlighed, der kommer fra deres hjerter, planetariske vibrationer ændrer sig. Med en ren og kraftfuld streng, der kommer fra deres hjerter, kan de omdanne mega kubik ton lave energier. Gennem en koncentreret partikel af bevidsthed kan de frigive energiblokke overalt. En kontinuerlig visualisering er nok til at styrke og genfødte en helt ny nation, og det er netop tilfældet. Elskede, fra nu af vil du begynde at se mærkbare ændringer, der finder sted i den menneskelige bevidsthed. Det første bemærkelsesværdige område er planetens børn; Børn er fremtiden, og hvordan ændrer man fremtiden? Den eneste måde er ved at ændre børns opmærksomhed. Når de har lavet deres tre tyverne og ti, og hvis de er med programmet måske yderligere ti eller tyve, er de lige stædig som gamle, er det ikke?

Kunne vi spørge vores ældste? (Latter)

Spørgsmål: Nogle svarer ja genert.

MK: Obstinacy er noget man får; Nogle kalder denne livserfaring, når det bliver noget af de ældste. Mange af hans børn henviser til hans bedsteforældres opførsel, da hans (børns) pas til helvede (griner). Bevidsthed er, hvad du fik undervejs.

Elskede, vi forstår, at når du er i dine former og har oplevet mange år på det jordiske plan på en bestemt måde, er det ekstremt vanskeligt, hvis ikke helt, for nogle at ændre den måde, de tænker. Ingen ved dette bedre end dem, der kendetegner lysstyrken og væsentligheden, især dem af os, der har haft mange liv på det fly, som du i øjeblikket er involveret i. Så vejen frem er at hæve og ændre vibrationer, der er noget nye, så dette derefter kan udvikle sig på en helt ny måde at bevidsthed på, så de kan vokse i en ny planetarisk tankegang. De små er de eneste, der har fået opgaven med at gøre det, de vil snart se unge mennesker overalt ændre planets ansigt på et øjeblik. I mange tilfælde kan det gøres om natten. Elskede, der er enorme ændringer omkring dig, og du ved det, du føler det humør og nervøsitet, der efterlader dig beskyldt for mystik og det ukendte ikke.

Sp .: Ja

Noget, de ikke kan sige, er, at det nuværende liv er kedeligt (alle griner og er enige). Børn på denne planet vil begynde at ændre den måde, de tænker på. Menneskeheden er allerede nået et stadium inden for uddannelsessystemet, hvor det skal indrømme, at det, der arbejdede før, ikke længere er tilfældet. De gamle uddannelsessystemer viser sig ikke at tjene mere, og måde, hvorpå de behandler børn, kan ikke vare. Børnene på din planet bliver født i nye vibrationer af lys, de nye gyldne børn som de er kendt, og den specialiserede regnbue og opal, for at nævne to, kommer med et hukommelseskort, der er tændt og godt vågen og ikke har brug for RAM ekstra for at gøre det hurtigere (griner).

Elskede, disse børn har en anden forståelse. De har aktiveret en naturlig guddommelig bevidsthed i deres DNA, der aktiveres automatisk hele tiden. De har installeret niveauer af selvtillid og dygtighed ud over hvad der kan forstås. De udsender en vibration af kærlighed, der fjerner rastløshed i mange, også inden for deres egne familier, så dette skaber afspejling af deres egen guddommelighed, og til sidst at de har flere svar på spørgsmål end deres forældre eller kammerater. De viser deres kammerater vejen for kærlighed og fred, og når dette ikke kommer til udtryk, går de den anden vej og modangreb. Mange er ikke i stand til at acceptere, at børn ved og forstår mere, da mange ved, at deres børn kan se deres kærlighed i deres øjne eller afvisning i deres hjerter.

De nye børn kommer med en ny vibration af lys, og som et resultat er der mange børn, der er helt immun over for alle og enhver landsygdom, herunder HIV AIDS, hvor videnskabelige eksperimenter bag deres lovgivning scene, beviste, at selv hvis disse børn blev injiceret Med virussen forsvandt den mirakuløst fra dine systemer så hurtigt som den blev administreret. Dette er den nye energi, da de frigøres fra den lave bevidsthed og bølgepåvirkning påvirket af det kulstof, der har været i deres liv, forbindes de igen med noget meget mere storslået kaldet silica. Dette er krystallinsk. Tendensen til at menneskeheden bliver mere og mere styret mod krystaller bekræfter dette fra dit synspunkt. Det er genforbindelsen af ​​hukommelsen af ​​krystallerne, elskede, de var her fra den første tid, og for eoner formulerede de i specifikt programmerede samvittigheder.

Hvad danner glasbundene?

P: Vand

MK Hvad er der overalt og er opmærksom på?

P: Vand

MK: Bevidstheden om tid, nogle går så langt tilbage som tidens begyndelse, er indgraveret på krystaller. Skaberen lavede sin magi gennem hver enkelt type krystal, og disse nøjagtige krystaller sammen med andre modaliteter er blevet brugt til at helbrede væsener på denne planet i et tidsrum. De ægte krystaller, der har erindringen om dette, så de krystallinske vibrationer, der opstår via de krystallinske gitter og de krystaller, de har i deres samlinger, vil altid gøre deres bedste for at ændre bevidsthed. Med andre ord, den hukommelsesenergi, du har brug for at programmere i dine nye kroppe, kommer til dig gennem krystallerne, så arbejd med dem. Gennem krystaller opnås denne proces gennem krystallisation. Krystallerne er neutrale transmittere og modtagere af energi, og hvis de tror, ​​at de ikke er det, hvorfor er de derfor bydende inden for dine lydsystemer, fjernsyn, computere, telefoner og næsten alt elektrisk udstyr? Så næste gang nogen fortæller dig, at en krystal er af en "dårlig" vibration, så lad dem frigøre sig fra al deres teknologi, vil de?

P: griner (ja)

MK: Det er tid til at være ægte, elsket.

Den nye energi af ubetinget kærlighed til at eksplodere kræver, at al skabelse skal være inden for NU-tiden, og virkeligheden heraf er, at inden for hvert nyt minut gøres der mange nye opdagelser på denne planet, og dem, der foretrækker at være i deres drømstilstand vågne op til denne virkelighed. Den krystallinske energi er en af ​​de mest magtfulde "skiftere", der gør det, for at løfte verden, så mennesket ikke længere kan være uvidende om sin egen bevidstløshed for at nå en del af jorden og kalde den alligevel men hellig. Men sandheden fortælles, at han ikke er i stand til at blive fanget i sine teknologiske komfortzoner uden hvad han opfatter som dårlig, og nu har han brug for at kende denne virkelighed. Dette er den virkelighed, som I alle har brug for at afklare, har du hørt?

Sp .: Ja.

MK: Elskede, det er ekstremt vigtigt for dig at omfavne dit guddommelige væsen, og ud fra denne aspektplan beslutter du derfor, hvad du vil i dine storslåede liv, at beslutte, hvilke områder i dine liv har brug for balance, for at være klar, når det kommer til dit relationer og det drama, det præsenterer, er af det maskuline eller feminine aspekt, der udfører den ufuldstændige søgning efter mor eller far. Er dramaet forårsaget af ubalance i den indre mand eller kvinde? Elskede, det er tid for dig at være stolt af din oplevelse og være ekstremt stolt af dit multidimensionelle væsen og gøre det i stand til at helbrede ethvert relativt stof inden for væsen og samfund. Hvad er der for os? Hvad laver vi for dem, hvad gør de med os? Hvad laver vi dem? Og så videre. Det er ekstremt vigtigt at forstå, at en bevidsthed om energi og meditation skal være en del af dit daglige liv. Vær i bøn, i stand til at bede eller være i den meditative position "Namaste", det betyder ikke noget, for når du beder, åbner din samvittighed forbindelsen mellem dig og dit Højeste aspekt af hvem du er. Faktisk, når du anerkender det, er der meget mere til dit menneske indeholdt i den nuværende kropslige virkelighed, som du er, en øjeblikkelig bøn aktiveres med ordet: "Gudskelov for mit liv." Tak for at vi er her, selv når vi ikke husker nøjagtigt, og endda tænker, at vi stadig har mange problemer at se orden, tak for at vække vores guddommelige bevidsthed.

Den næste energi at blive opmærksom på er telepati. Dette er din syvende streng af dit DNA i aktion. Telepati er også grundlaget for dig at påberåbe os mirakler i dine liv. Hvad synes du? Hvordan udsætter du dig for miraklenergien? Lad os få nogle feedback, nogen at dele?

Q: Det sker hele tiden.

MK: Fabelagtigt godt, det er inden i dig.

Q: Bed om at tro og modtage.

MK Meget god, nogle mere.

Q: ... i forståelige ... egne kreationer.

MK: Absolut

Q: Jeg ville meget gerne have mere.

MK: Ring så den varme mirakel linje for at klage (skrig og griner)

Sp .: Mirakler kommer med forsoningen (rens fejlene)

MK: Meget sandt, nogen anden?

P: ... virkelighed, sande drømme (i forståelig).

MK: meget sand bror

MK: Kan jeg dele med dig den mest kraftfulde visning af et mirakel?

A: Ja

MK: DU, Tænkte du ikke?

Hvilket stort mirakel er det, elskede, at leve jer selv i en verden, der er så dyrebar, når man er på tærsklen til ændringen af ​​den store bevidsthed ved at kende tingenes plan. For et aspekt af at være, at forlade storhed, give slip på sin mor, forlænge hans hukommelseskabler, så de forlænger det, de til sidst ikke er i stand til at huske, deres egen guddommelighed, når de lander på dette plan ikke større end et mikroskopisk punkt, og de vokser inden for denne pragt, at de sidder lige her, er dette ikke et mirakel?

Q: Alle flytter; Ja, det er et mirakel.

MK: Det er faktisk det største mirakel af alle. Dette er det mirakel, du holder på denne dag, der kommer til at udvide din kærlighed og opmærksomhed på den måde, du gør, for at ændre vibrationen af ​​denne planet fra begrænsningen til den øverste. Mirakler er i menneskets sind. Har du nogensinde bemærket kompleksiteten af ​​en lille knopp, der blomstrer i et ensomt felt, hvor ingen vovede sig?

Ja.

MK: Dette er et mirakel, mirakler er overalt, elskede, og de vibrationer, der udspiller sig i denne forbigående fase af planeten, er et bevis på et af de største mirakler, der præsenteres for dig, badende dig i Guds nåde, hvilket er noget, som faktisk er det dig, du aktiverer det ikke, brug det ikke eller søg det, det er dig. De er en udvidet energi fra den store skaber af ALT. Så forstå i denne guddommelige refleksion, at så er du også Gud. Forstå, at det, du ser afspejlet fra de storslåede refleksioner, der kommer fra dine smukke øjne, er billedet af den, der er mere hellig. Forstå, at gennem dine sjæle og hjerteres godhed og mildhed er der skaberen, der er dyrebar, og som strækker sig fra hinanden. De er skabt i hans billede af bevidsthed, så forstå, at kraften bag alt det, der er så stort, virkelig er umuligt at definere, især ved hjælp af begrænset lineært sprog, og ved, at vi udtrykker det med kærlighedens storhed.

Så nu går de ind i deres 5D-vibration Lyslegemer, hvor telepati bør være en del af det daglige liv, ikke anderledes end at spise morgenmad. De vil helt sikkert spare en masse penge på telefonopkald (griner), telepati er evnen til at bruge kræfterne i det usynlige gitter af magnetisk bevidsthed til at udføre en kommunikationsvibration. Og eksperimentér med dette, udforsk ved at udføre øvelser, hvor du kan begynde at træne dit sind for at nå et højt niveau af tankegang og dermed kontakte andre. Måske vil nogle måske bemærke, at din telepatiske evne i de sidste dage er meget mere raffineret.

ja

MK: Como piensan que esto sucede, habiendo dicho que no importa en lo que piensan, esto sucede.

La conciencia de 5D sostiene amor, solamente amor incondicional. Esto significa que el corazón no amará más a otro con condiciones. “Te amaré, pero. Te atenderé, pero. Cuidaré de ti, pero”. Los únicos que deberían estar allí son ustedes y esperemos que estén apretados (chillidos de risa). La próxima vibración de luz que necesitan comprender es la vibración de creatividad, por creatividad es que tienen la habilidad de crear. Es una habilidad natural innata para cada uno, por que ustedes son creados y así crearon cada cosa a su alrededor, en consecuencia cuando retroceden a vuestros primeros pasos, atravesando el hermoso mar de la inconciencia, y fueron manifestados como el punto microscópico como vuestro ADN, desde ese momento en ustedes hay parte del proceso físico creativo para todo aquello, amados, que toman parte en el suceso dentro de la protección del saco amniótico de sus madres creado como un espíritu, vuestra intención creó la experiencia para vuestra realidad física.

Así que eligieron nacer con solo 4 dedos en vez de 5, y así nacieron con sus piernas dobladas hacia dentro en lugar de estiradas, y así nacieron sin visión; todo es parte de vuestra decisión. Hay complicaciones médicas y condiciones que pueden agregarse a esas, o hasta causadas, por supuesto. Pero la gran realidad de esto es que lo acordaron de antemano, antes de venir aquí. Así que co-crearon las condiciones de su ser por muchas, muchas razones. ¿Por qué, entonces? Muy simple, esto involucra a todos y cada uno de los seres con los que entran en contacto en esta vida, llegando hasta el almacenero, que conocen cortamente una vez durante las vacaciones en una isla remota del lejano Portugal. Cada individuo que llega a vuestro campo de comunicación y conciencia es afectado por vuestros efectos o defectos, y debería ser comprendido por eso. Pueden pensar que han elegido una realidad defectuosa para apoyar a vuestra madre dentro de sus vibraciones de amor, o vuestro padre que tiene que enfrentar su rechazo, lo que ha estado dentro de sus cromosomas por 7 generaciones pero, ustedes nunca pensaron que tal vez, durante unas vacaciones en Sudamérica, caminan en un supermercado y la cajera es la única que advierte su deformidad y la luz sagrada de amor y perdón despertándose en su conciencia. Porque al final del día, más gente que vive a través de deformaciones conoce su divinidad, ellos saben inconcientemente al final de este ciclo que ustedes siguen siendo una parte de la Divina Perfección.

Amados, este día se les presenta con la energía de crear nuevas fronteras, y por aquellos que no saben todo aquello que hemos compartido con ustedes hasta acá, son todos los aspectos de vuestro ADN y para aquellos que están muy interesados en todo lo relativo al ADN sugerimos que se rebobinen a ustedes mismos (risas), el próximo aspecto como hemos mencionado es sobre fronteras para el tiempo de la culpa que se ha ido, así que cuando alguien entre a vuestro espacio personal y sientan no tenerlo tan cerca, entonces les corresponde extender eso a ellos pidi ndoles que honren vuestro espacio y tomar su permiso de ausentarse. Amados, no pueden atarse contra la jaula de v ctima y tristeza con alguien m s sosteniendo un arma contra vuestra cabeza, porque en la 5D la nica arma que tiene todo poder es la que ustedes cargan, o sea vuestra habilidad. Solo el amor existe aqu . Desde ahora ser n asistidos en cada parte de vuestro tejido celular para transformar vuestra perspectiva incluido la manera en que ven las cosas, y hablan de ellas; ahora hay un milagro.

P: S

MK: Es un enorme milagro dado el parecido de ustedes (risas).

Amados, los escudos de conciencia son escudos de una vibraci n magn tica divina de amor cristalino e incondicional. Estos escudos tienen un espejo en un solo sentido que influye en ambos lados del escudo, la visi n que refleja es esa que est en el interior. Todo aquello que ven en otros es en verdad un aspecto a n no tratado del ser, los asuntos masculino/femenino, polaridad entre el positivo y el negativo, la comunicaci n entre el lineal izquierdo y el creativo derecho, esos son los aspectos que todos vienen a jugar juntos permiti ndoles cambiar sus propios cables ya n permanecer inal mbricos (risas); ustedes piensan que vuestra tecnolog a inal mbrica es grande? (risas), claro que es buena pero no la mejor (risas). As que esta asombrosa conexi n inal mbrica entre el izquierdo y el derecho, el frente y atr s, el masculino y femenino, suman una nueva dimensi na vuestra realidad y eso es, en vez de tener el espejo afuera, lo que han estado haciendo hasta ahora (s ), crea un intercambio inal mbrico de sostener el espejo en el interior, c mo es esto! Les gustar a esto?

S

MK No tienen elecci n (risas) t menlo od jenlo, como ustedes dicen.

Amados hermanos, hermanas y peque os de la luz, las vibraciones con las que ahora necesitan trabajar es todo eso que est apoyando un cambio interior de polaridad, como es con el planeta. Lo que esto quiere decir en realidad es una total integraci n de un equilibrado izquierdo y derecho (pensamiento), positivo y negativo (amor), masculino y femenino (emociones), as que no m s bueno y malo para todo, es experiencia. Hagan un punto de ser concientes de no expresarse con juicio pero con el discernimiento de lo que es esto. Cuando vinieron a trav s del magn fico linaje de luz, no fueron provistos con un manual diciendo que las cosas a la izquierda son correctas ya la derecha, incorrectas; no, no lo fueron. Si es as, de veras no las hemos visto en ninguno de los impresos Celestiales (risas), entonces, para salirse de una situaci n de culpa comprendan que hay una zona gris que existe, que SIMPLEMENTE ES. En otras palabras, entre dos vibraciones separadas hay siempre otra que forma, siendo esto la funsi n de las dos. Este tercer aspecto de realidad est ahora activando en muchos el tercer aspecto de su ADN el cual es de probabilidad y positividad, quienes trabajan directamente con las leyes universales. A todos se les han dado las herramientas de amor, sabidur ay conocimiento, las herramientas de entendimiento las que en tiempo futuro, cuando ustedes est n siendo desafiados y afrontados con una situaci n diferente a una con la que estaban familiarizados, comprendan que tienen las herramientas para tratar con todo. Las herramientas son: Amor Incondicional, belleza, pasi n, creatividad, compasi ny siendo la ltima

Silencio

P: Perd n.

MK: Confianza. Una vez m s son llevados a confiar. Hermano, el aspecto del perd n necesita ser aclarado mucho antes ya que sin el perd n eres incapaz de alcanzar un estado de amor incondicional.

P: Comprendo.

Entonces, tienen primero que perdonar para alcanzar un punto de amor sin condiciones por si hay todav a aspectos de ustedes mismos que son incapaces de amar en esta forma, entonces hay aspectos del perd n con los que necesitan trabajar. As, la paz final del rompecabezas de la 5D es la confianza. Como algunos de ustedes pudieron haber escuchado, yo, Kuthumi, tengo una receta muy especial para la confianza, ¿la conocen?

Nej.

(Acróstico sin posibilidad de traducirlo al castellano. TRUST = CONFIANZA

T – tiempo – (el tiempo tiene que ser perfecto)

R – responsabilidad – (hacerse cargo)

U – comprensión – (abrir sus mentes)

S – rendición – (dejar ir el control)

T – totalidad – (verlo hecho, así aceptar el milagro de Dios)

¿Lo tomaron?

P: Sí

Bien, entonces todos repitámoslo en voz alta para que lo puedan descargar. (Todos repiten en voz alta).

Esta fórmula ha sido compartida a través de muchos canales a lo largo de los años y es la manera de llegar a la esencia de la confianza. Si se toman el tiempo de permitir al tiempo desplegarse para ustedes en el divino tiempo, así toman la responsabilidad para reclamar todo eso que quieren y desean, confirmando a diario que así es. Si se permiten a ustedes mismos comprenderlo, y crecer en ello, vendrá a vuestro encuentro. Si pueden rendirse a la voluntad divina y permitir a la totalidad de la imagen desplegarse para ustedes, entonces eso es la confianza.

Amados, el próximo asunto en la agenda de esta mañana, o debería decir vuestro próximo punto en el menú de su ADN (risas); les gusta (sí). “¿Qué hay para cenar?… hebra 4 de ADN” (chillidos de risa)… Amados, la hebra 10 del ADN expresa que es tiempo de parar de sabotearse a ustedes mismos, algo para lo que son brillantes, en la realidad actual son todos maestros en eso. Los humanos aman ser maestros de algo, así que todos son maestros de auto-sabotaje, ¿no?

P: Sí

Incluso sabiendo que algo no es realmente para vuestro provecho encontrarán la manera de hacerlo, ¿es así?

P: Sí.

Ahora admitirlo es un milagro porque pueden pensar por sí mismos (risas)

El auto sabotaje, créanlo o no, (todo en la vida viene de un específico tren de pensamientos) es uno de los genes arraigados que se trasmite de generación en generación a través del linaje paterno, hasta que un individuo decide darle un corte a esto. La energía masculina dominante puede ser muy enérgica, y en muchas formas aún más cuando viene para sí. La energía que trae situaciones conflictivas en las relaciones viene generalmente por el linaje materno, al combinar fuerza con conflicto más la minusvalía crea auto sabotaje dentro del propio ser, con eso han trabajado. Encarar el desafío y luego cambiar todos los hilos de conexión en sus relaciones. (Usualmente el femenino rezonga y el masculino no se compromete). Así, el aspecto masculino es obstinado, y el femenino, la víctima. A medida que se mueven y van creciendo, una vibración más alta comienza a activar el sí mismo interno y, amados, esta es la energía en que cada uno de ustedes está experimentando actualmente.

La hebra 11 del ADN es la que permite el despertar de vuestro ser multi-dimensional. Cuando esta hebra despierta, las raíces que despiertan dentro de ustedes, se dan cuenta de que hay más para ustedes. Es el sonido de vuestra voz interior susurrándoles, diciéndoles. Escuchen de cerca, porque hay mucho más para vivir que esto. Hay más para mí de lo que creo. Esa es la voz que dice; inclínense a ella, ríndanse a ella, percíbanla y reclámenla por medio de la exploración. En ella hay una vibración que es tan rápida; hormiguea en nuestra piel como piel de gallina, cuando se refieren a ella, se debe a que el órgano más extenso del cuerpo, vuestra piel, reacciona a la energía. Cuando esto sucede la vibración incrementa la energía celular diciendo “hay algo diferente aquí”, “hay algo que se está despertando”, y dice “lo que creemos o pensemos que fuimos no es exactamente todo lo que somos, en ninguna parte cerca. En otras palabras, hay mucho más que no sabemos comparado con aquello que se nos enseñó a creer, esta es la 11ª hebra de ADN. La que dice, “hay ciertas creencias y situaciones en vuestras vidas que deben irse. ¿Se han sentido alguna vez culpables debido a sus hábitos?

P: Sí.

Esta es la 11ª hebra en acción, los sacude por las meras raíces y les grita que cambien y despierten a su ser multi-dimensional, dice “levántense a la divina realidad que son, mucho más de lo que pensaron que eran”. (Cambiando vuestras zonas de confort), dice, “déjenme mostrarles la conexión a vuestra divinidad”; y continuará tironeando de la costura de sus dobladillos hasta que cambien de dirección. Es la hebra que les permite encarar sus adicciones diciendo, “no hay más negación”. Abramos los pasajes y las ventanillas multi-dimensionales, y cuando esto sucede, amados, hay una energía dorada divina que se despliega dentro de ustedes, y dice “queridísimos, tomen mi mano, permítannos apoyarlos en las más verdes pasturas”, sientan el poder en ustedes mismos, como en Mí, y tomen su base y caminen. Esta energía dorada expresa que cuando llegamos al cruce de caminos de toda nuestra experiencia, solo queda un camino, la única salida y ¿quién puede compartirla con nosotros?

P: Silencio.

MK: Rendirse al Amor de Dios. Esta es la 12ª hebra de vuestra Natural Divina Conciencia en acción, y aquí enfrentan el cruce de caminos de sus vidas, y aquí el ego debe pasar de mano las llaves del camino del alma al corazón y dice “conduce, adelante, he hecho un infernal desorden, así que arréglalo”. Como siempre el medio para esto es a través de la Voluntad de Dios, Dios-servicial. Aquí se rinden a la voluntad divina, opuesta a vuestra voluntad personal. Cuando alcanzan esta fase en sus vidas, sepan que esto es vuestro llamado de la hebra 12ª de conciencia. Y nos resta una hebra más.

¿Piensan que termina allí?

P: Sí

MK: Como con la vida en general, justo cuando pensaron que era el fin algo sucede (risas), así que el final místico de esto es que todas y cada una de las hebras… ¿cuántas son?

P: 12

MK: Esto crea la hebra 13ª, una hebra etérica invisible que lleva la energía que primero fue impresa en vuestra conciencia en días lejanos como Lemuria. Cuando primero anduvieron este plano como Lemurianos vivieron dentro de una conciencia despierta, y esa memoria la llevan multidimensionalmente con ustedes hasta hoy. Así que la energía de todo eso que transpiraron allá tan lejos como 2-300.000 años atrás está grabado dentro de cada hebra, como cada hebra lo lleva como una película delgada de energía contenida arriba y al fondo de la capa, así que todo lo que pensaron que fue, no fue. Hay siempre más y uno de los mayores misterios que ahora se está revelando es vuestra Natural Conciencia Divina de Lemuria, así lo llevaron como Atlantes, luego como Sumerios y al presente y se preguntan, ¿por qué tienen problemas? (Latter)

Amados de este hermoso planeta tierra señora Gaia, en este bello día comienza a moverse el despertar de vuestro ADN multi-dimensional, que resultará en que ustedes recuerdan mucho más que antes. Los llevará a un nuevo entendimiento permitiéndoles bañarse en un nuevo reflejo que es vuestra propia divinidad. Se les pide que compartan con otros todo lo que saben. Se les pide que abran sus corazones y compartan vuestra pasión y compasión con la humanidad, así como todos ustedes están tan entusiasmados por compartir vuestra pasión y compasión con la tierra, comprendiendo que si no podemos reconectar la vibración de la compasión dentro de la humanidad, es poco probable que cualquiera de los cambios puedan durar. Afortunadamente hemos alcanzado la masa crítica requerida y por eso más cambios hay en las cartas entre ahora y el final del próximo año (2008). En los meses que faltan de este año enfrentarán intensos temblores y tormentas, así como tiempos movidos por delante. Hagan todo lo que puedan en vuestra habilidad y poder en cada una de sus respiraciones vitales para reflejar solamente eso que es de la Luz y compartir solamente eso que es el más profundo y puro amor, y viviendo en la comprensión que sin importar lo que otros hagan y reflejen en ustedes, ustedes son un espejo de vuestra propia formación.

Por favor, enderecen su espalda. Si necesitan tomar agua, háganlo, si necesitan toser, háganlo, y limpien vuestro chakra de la garganta (alguien se suena la nariz) limpien su chakra de la nariz (risas), y por favor no limpien ningún otro orificio chakra (chillidos de risas) Largo silencio.

Amados, quisiéramos que viajaran por el camino de misterio de vuestra propia mente. Por favor sean suaves con su respiración mientras se visualizan caminando por un sendero de piedra-fabricada dentro de un poblado chico con el que están familiarizados. Un lugar que aman con gran cariño. A medida que andan por este camino comiencen por transformar todo en vuestra conciencia en pureza por medio del poder y la voluntad del color oro. Permitan que los guijarros se vuelvan oro y vean a los edificios ya todo lo que está en vuestro campo de visión virarse también al oro. Pausa… Ahora vean a los árboles siendo transformados en una magnífica energía cristalina. Relájense a medida que se aventuran más lejos permitiendo al velo levantarse entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, estando así entre la realidad de vuestro vivir y soñar. Manténganse relajados, pero con su espalda derecha a medida que se vuelven muy concientes de la respiración.

Respiren con mucha profundidad por la nariz, aguántenla por un momento o dos y luego suelten todo mientras exhalan por la boca. En cada inspiración permitan a esta energía dorada que transforme todo eso que está en vuestro campo inmediato de realidad; con cada espiración, exhalen el regalo de la divina transformación compartiéndolo con vuestro compañero, y con toda la humanidad. Con cada inspiración absorban la realidad de que son un ser magnífico, que se mantienen fuertes en sus huesos del cuerpo mientras reclaman cada memoria escrita en cada parte del tejido de sus huesos, y eso pueden comunicarlo con cada parte de la existencia que es reflejada por medio de eso que es vuestra conexión con los registros Akáshicos de ustedes mismos formándolos por muchas vidas. Con cada inspiración permitan que el oxígeno expanda los pulmones, refresque el flujo de la sangre, permitiendo que cada célula de vuestro cuerpo sea rejuvenecida y regenerada y ESTIMULADA y entonces, con cada espiración, agradézcanle a cada viejo sistema de creencias, viejas habilidades anticuadas, y todo aquello que ha limitado vuestra conciencia para vivir, usando el dióxido de carbono para transportar todo lejos, dejen ir todo esto y entonces pongan la intención de que todo eso que está siendo soltado de vuestro ser sea transmutado en pureza dorada y luz.

Con cada inhalación afírmense a sí mismos en vuestra propia mente que son serviciales partidarios llevando los nuevos genes para la humanidad, y como trabajadores y pilares de la luz sirven como conductores que extienden estas nuevas energías a cada persona que conozcan. Reconozcan que conectan como una conexión servicial de luz con todos y cada uno de los niños de este planeta, y que están aquí para ayudar a cada niño a tomar esta nueva vibración de la Conciencia Divina Natural dentro de toda una nueva manera de ser, reclamando y creyendo quienes son, vuestra historia.

Ahora hagan su camino avanzando en este viaje de transformación e iluminación. A la distancia, adelante de ustedes, hay un viejo edificio tipo catedral. Vayan hacia este templo sagrado de iluminación. Es el templo que hospeda la energía que los ayudará a cambiar vuestro ADN. Cuando estén cerca del templo noten que hay 9 entradas en este templo circular y cada una de ellas tiene puertas cristalinas que están totalmente abiertas. Esto invita a la brillante luz del sol a ser reflejada en este templo de divinidad de cada ángulo de Creación.

Antes de entrar, y de seguir adelante, por favor tómense un momento y reflejen eso que les está siendo revelado. Permitan a cada pensamiento venir a la mente, una memoria, un proceso. Esto les facilita sanarse como individuos mientras entran al templo, amados, esto automáticamente reconecta sus cromosomas sosteniendo vuestra transición hacia el equilibrio, así cada partícula de proteína es afectada como cada una de sus hebras son ajustadas, por decir; en consecuencia, vuestro ser en su totalidad es afectado. Ahora, muy despacio, avancen y permanezcan en la entrada de este templo y conecten con las puertas cristalinas a cada lado de ustedes. Antes de entrar a este templo de la divinidad, pidan permiso para hacerlo y una vez que es concedido por la Fuente de todo lo que es, entren a este espacio sagrado muy lentamente y comiencen a notar la vastedad de este inmenso templo con su Domo como techo, ya medida que avanzan hacia el espacio sagrado pueden ver con claridad a los rayos de luz entrando por cada una de las 9 entradas mientras El Sol refleja Su Luz en estos Rayos comprendiendo que están caminando dentro de uno de esos Rayos. Ahora vayan al corazón del Templo.

Ahora dense cuenta que la total disposición del templo es hecha de acuerdo a la Geometría Sagrada. Miren a sus pies, miren el piso y vean todos los diseños geométricos y los reflejos dados a ustedes por medio de las vibraciones de la geometría. Ahora manténganse en el mero centro de la esfera y conecten con la energía que es transferida a vuestros sistemas por medio de los pies, y noten todas las fórmulas geométricas y símbolos inscriptos en el piso de mármol bajo los pies. Algunos de ustedes pueden sentir una vibración específica o dárseles un emblema específico o una combinación, a medida que esta vibración transfiere nueva energía en sus pies y en el resto de sus cuerpos. Permitan esto ahora (pausa) permítanlo para formular a cada uno de ustedes vibraciones de sonido individual, vibraciones de color e impulsos de luz permitiendo a cada célula plasma absorberlo, en cada tejido y órgano de quienes son. Permitan que este símbolo específico pulse hacia ustedes los disparadores geométricos multi-dimensionales que les permitirán comenzar el proceso de reconexión de lo que son, el proceso de vuestra divinidad, y también la comprensión que al final del día esta divinidad es un estado natural para ustedes, una conciencia natural arraigada. Es lo que son.

Permitan que el sonido, el color y las vibraciones magnéticas todas realineen cada parte de vuestro plasma, permítanle reconectar cada parte de su ser subatómico, permitan que cada bio-fotón de quienes son, despierte vuestra memoria conciente a aquello que ellos saben que ustedes son. Pausa larga… Ahora dense cuenta de que un Ser Magistral entra en el templo y viene a estar en el borde externo del templo circular alrededor de 20 metros dentro del templo real, aún muy lejos de ustedes. Ahora quisiéramos formularles dentro de sus propias mentes de quién se trata; para cada uno será una vibración diferente.

Ahora tomen conciencia, a un ángulo de 45º hacia el lado de atrás de ustedes, de dos seres más manifestándose, también solos a lo largo de la misma línea exterior del templo alrededor de 20 metros del borde exterior de la entrada, para cada uno presente será una energía diferente. Ahora se dan cuenta que de donde ustedes están a un ángulo de 45º hacia el frente de ustedes aparecen otros tres seres formando otro perfecto triángulo de energía y entre ellos otros tres más.

Esos Seres ahora vibran hacia cada una de las otras energías de amor divino que envuelve vuestro campo de energía. A medida que se incrementa la energía de este triple triángulo sagrado algunos pueden sentirlo como una vibración específica de sonido o mantra o una vibración de energía. Permitan que este triple triángulo cruzado de energía los envuelva en su magnífico amor por lo que algunos de ustedes pueden comenzar a ver los pulsos de luz que viajan atrás y adelante entre esos 9 seres de Luz especialmente por cada uno de ustedes individualmente. Permitan que estas vibraciones de amor provoquen mucho apoyo necesitado y cambio para vuestro ADN. Tomen conciencia de las magníficas energías y luz que es reflejada en cada uno y en ustedes mismos, sí, aún más símbolos y formas de energía de geometría sagrada comienzan a manifestarse como resultado de esta intensa energía. (Pausa larga…).

Ahora, estos 9 seres de la luz alzan sus manos con las palmas mirando hacia ustedes y desde sus chakras, en las palmas de las manos, ellos ahora intensifican el efecto de la energía siendo emitida hacia ustedes. De sus manos derechas ellos reflejan hacia ustedes una energía que creará una nueva plantilla para vuestro divino femenino. Mientras reflejan esa divina energía hacia ustedes, vayan visualizándolos zonificando las energías tanto desde sus palmas como hacia vuestros chakras, uno por vez (pausa). A continuación ellos emiten esta energía en las plantas de sus pies enraizándolos a ustedes (pausa). Y entonces ellos mueven sus radiaciones magnéticas de luz divina dentro de vuestras rodillas, permitiéndoles avanzar sin miedo y sin todo eso que los ha mantenido en una baja conciencia (pausa). Ahora ellos reflejan hacia ustedes una energía divina, masculina y femenina, en vuestras dos caderas, así tendrán el poder y podrán llevarse a sí mismos hacia adelante dentro de una nueva vibración de energía (pausa).

Ahora toman la energía de ellos y la reflejan sobre vuestras palmas de las manos, así serán capaces de trabajar con vuestra propia sabiduría y deseos trayendo a vuestra realidad todo lo que sea necesario para ustedes, para manifestar aquello que necesitan, quieren y merecen (pausa). Ahora reflejan esas radiaciones hacia el área de vuestros codos aflojando hacia arriba vuestro fluido sinovial, así serán más flexibles, para no necesitar más la certidumbre de lo correcto e incorrecto, izquierdo y derecho, arriba y abajo (pausa).

Ahora ellos reflejan la radiación divina de luz rodeando vuestras espaldas, así podrán ir por la vida sin pena ni sufrimiento mientras se sostienen con fuerza dentro de ustedes mismos, siendo flexibles con sus experiencias y creencias y también para dejar ir la energía de expectación que se pusieron a sí mismos ya los demás (pausa). Ahora ellos toman estas 18 radiaciones proyectadas desde sus manos hacia vuestra área de la mandíbula, así podrán tener salud, poder y fuerza pulsando a través de cada parte de quienes son (pausa). Ahora mueven esta energía de 18 radiaciones pulsantes de luz en vuestro cráneo, permitiendo que las vibraciones actuales programadas cambien todo lo que esté guardado dentro de vuestro sistema óseo, que les evita explorar, despertar a la memoria de quiénes son, y de preparar un espacio sagrado para todas las memorias que están por venir (pausa muy larga).

Ahora, muy lentamente, esas 18 radiaciones cruzadas provenientes de las palmas de las manos de esos seres, comienzan a disminuir su intensidad y muy lentamente finalizan. Ahora estos 9 seres juntan sus manos en la posición de “Namaste” y les agradecen a ustedes por permitirles estar en vuestro espacio y para ustedes, haciendo el compromiso de cambiar vuestra manera de ser. Ahora hagan un giro de 360º en el sentido del reloj y agradezcan a cada uno de los 9 seres por su amor y compromiso en ir hacia adelante para asistirlos en cambiar vuestras vibraciones actuales en aquellas que verdaderamente son (pausa muy larga).

Amados, otros tres Seres poderoso aparecen inmediatamente en frente de ustedes dentro del espacio sagrado de este templo, de hecho están tan cerca que si llegaran a extender la mano los tocarían. Instantáneamente los reconocen como los Seres Poderosos, el Señor Sananda (Señor Jesús el Cristo), el Poderoso Saint Germain y nuestro amado Arcángel Miguel. Estos tres Seres ahora vienen a estar una vez más formando un tetraedro de energía (poliedro de cuatro caras triangulares) uno al frente y los otros dos a ambos lados de ustedes. Estos tres seres ahora crean una energía duplicada de cada uno que facilita una energía Mer-ka-bah alrededor de ustedes, la estrella tetraédrica o Estrella de David. Este vehículo de energía del Mer-ka-bah es vuestro para abrazar y activar a medida que evolucionan. Este símbolo divino activado de esta manera representa el divino masculino y femenino dentro de ustedes. La única manera de sobrevivir en la nueva energía, la que está por venir, es mantenerse fuerte dentro de eso que son divinamente ustedes, como hombre y como mujer, y haciéndolo abrazan el tercer aspecto que es el niño dorado adentro (larga pausa). Cuando este vehículo de luz está en plena acción alrededor de ustedes los tres seres salen de esa energía y vuelven a estar enfrente de ustedes dentro de vuestro inmediato campo de energía (larga pausa).

Ahora uno por vez dan un paso hacia adelante dándoles en la mano un regalo de iluminación. Saint Germain es el primero y mirándolos profundamente a los ojos Él les entrega el regalo de la Alquimia. Les da la habilidad de transformar mágicamente todo en sus vidas en aquello que deseen (pausa). El Arcángel Miguel se adelanta y Les entrega el regalo que les permitirá soltar todo aquello que los ha atado abajo por tanto tiempo, Él implanta este regalo en vuestro cuerpo de luz Mer-ka-bah, así como en los demás cuerpos (pausa). Por último el Maestro Jesús, Señor Sananda, se adelante y les entrega el regalo del nacimiento de la Cristiandad Dentro de ustedes con la comprensión que son divinos, ya que son un aspecto del Creador (pausa). Él brinda el entendimiento de que SON CONCIENCIA CRÍSITICA (larga pausa). A continuación otro pequeño ser comienza a hacer su (ella/él) recorrido hacia ustedes desde la esfera exterior del Templo y ella/él anda y aprieta su paso entre los Maestros, y viene a estar justo enfrente de ustedes casi tocando vuestros pies (pausa).

Algunos pueden ver a este niño como tal mientras que para otros puede ser una niña. Este pequeño sostiene entre sus manos una pepita mágica de oro. Esta pepita en forma de huevo es la energía que es regalada a ustedes por medio del niño/niña dorado/dorada para nacer un nuevo entendimiento de ustedes mismos, para nacer una nueva percepción de lo que realmente está teniendo lugar física y etéricamente dentro de cada esquina de la vibración dentro y alrededor de este planeta, y dentro de este huevo dorado está programado todo aquello que influenciará y afectará cada parte del fluido conciente a medida que entran en contacto con él, y el aspecto más importante de esto es la conciencia del agua en vuestro planeta. Esto incluye naturalmente vuestra realidad física dado que es mayoritariamente agua, así también esto está afectando al agua que sueltan, especialmente vuestras lágrimas, pues son la divina expresión de la Altura más sagrada en forma física; fuera de lo que parece como nada puede venir algo tan precioso como una expresión de vuestro júbilo o pena, ¡qué bendición! (Pause)

Ahora tomen esta pequeña pepita de este niño/niña dorado/dorada, y ubíquenla etéricamente en vuestro alto corazón, así desde hoy en adelante todas vuestras lágrimas de pena terminarán en lágrimas de alegría. Ahora inclínense e inviten al pequeño/pequeña a ser abrazado/abrazada mientras lo/la abrazan, sosteniéndolo/sosteniéndola muy cerca de vuestro corazón. Ahora en vuestra propia mente reafirmen vuestro amor por él/ella. Tranquilícenlos/las en vuestro amor y cuidado y todo lo que llevan por él/ella (larga pausa). Ahora levántense sosteniendo al/la niño/niña y vean a los Maestros y desde vuestros corazones hacia los de ellos invítenlos a los tres a avanzar y permítanles simultáneamente que los abracen con su niño/niña COMO UNO (pausa larga). Ahora dentro de este cálido abrazo, queridos, sientan el más inmenso amor que es emanado por ellos mientras ustedes también transfieren vuestro amor de cada parte de la conciencia hacia el/la niño/niña dorado/dorada y viceversa (pausa).

Ahora los maestros dan un paso atrás y les agradecen por hacer esta elección hoy. Ustedes les agradecen a ellos (pausa). Ahora los tres Maestros regresan juntándose con los otros 9 seres inter-dimensionales que ahora avanzan, creando una plantilla de 12 Seres Divinos rodeándolos a ustedes, la plantilla de los 12 niveles de conciencia. La plantilla de la estrella cósmica oro-platino de nueve puntas ahora es sostenida dentro de una estrella de energía de 12 puntas la cual sella la habilidad para ustedes para vivir y crear por medio de vuestros cuerpos de energía y vehículo-luz y entonces hacerse concientes que el área que rodea la plantilla interior, aquella de alrededor de 20 metros de ancho que mantuvimos despejada de la estrella, ahora comienza a llenarse con cada uno de los 144.000 Maestros Ascendidos que han traído su energía a este plano, apoyándolos en la transformación de vuestra conciencia hoy (pausa muy larga).

Ahora todos y cada uno de los Maestros reflejan hacia ustedes todo aquello que es la más alta vibración de amor, pureza y luz mientras se les pide que sean conductores de esa energía en la que son actualmente iniciados, no importando dónde puedan andar de ahora en adelante, que con cada paso que den devuelven todo aquello que les fue dado durante el proceso de tiempo (pausa muy larga). Así que, amados, devuélvanle a la tierra ya toda la humanidad todo esto que los ha modelado para ser quienes son. A medida que ellos continúan incrementando Sus vibraciones hacia ustedes, se dan cuenta de una energía tubular siendo activada dentro de vuestra espina dorsal.

9:9:9 Puerta Cuántica de Súper Conciencia

Reconexión de ADN – El Portal de Finalización

Maestro Ascendido Kuthumi – Canalizado por Chanel Lingenfelder

Septiembre 27, 2007; 10:21 horas

Durban, Sudáfrica

Næste Artikel